Kurzy pro studenty

Základní kurz pro studenty doktorských programů

Povinně volitelný, kategorie B, 12 témat, ohodnoceno 2 kredity za téma, nutno získat min. 8 kreditů, max. možno získat 16 kreditů.

Náplň základního kurzu s anotacemi

Povinně-volitelné předměty (kategorie "B")

Jsou přiznávány 2 kredity za téma. Doktorand je povinen získat minimálně 8 kreditů. Maximálně je přiznáváno 16 kreditů.

1. B001    Práce s literárními databázemi, 3 vyuč. hod., 2 kredity

 • RNDr. Dana Šubová, Ph.D., Knihovna LF UP
 • anotace (.pdf)

2. B002    Návrh a management vědecko-výzkumného projektu, 4 vyuč. hod., 2 kredity

 • Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., přednostka Ústavu Lékařské chemie a biochemie  LF UP
 • anotace (.pdf)

3. B003    Etika a legislativa lékařské vědy, 4 vyuč. hod., 2 kredity

 • Doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D., Ústav veřejného zdravotnictví LF UP
 • anotace (.pdf)

4. B004    Aplikovaná statistika v biomedicíně, 5 vyuč. hod., 2 kredity

 • Mgr. Jana Zapletalová, Dr., Ústav lékařské biofyziky LF UP
 • anotace (.pdf)

5. B005    Správná klinická praxe, 4 vyuč. hod., 2 kredity

 • MUDr. Eva Kopečná, MSc., Ph.D.
 • anotace (.pdf)

6. B006    Medicína založená na důkazu, 4 vyuč. hod., 2 kredity

 • Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., přednosta Dětské kliniky LF UP
 • anotace (.pdf)

7. B007    Molekulární metody v biomedicíně 1, 3 vyuč. hod., 2 kredity  

 • Molekulární metody v biomedicíně – mikrobiologie, 1 vyuč. hod. 
  Mgr. Pavel Sauer, Ph.D., Ústav mikrobiologie LF UP
 • Molekulární metody v biomedicíně – imunologické aspekty, 2 vyuč. hod. 
  Mgr. Zdenka Navrátilová, Ph.D., Ústav patologické fyziologie LF UP
 • anotace (.pdf)

8. B008    Molekulární podstata hematologických nádorových chorob, 2 vyuč. hod., 2 kredity

 • Doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D., přednosta Ústavu biologie LF UP
 • anotace (.pdf)

9. B009    Transfer výsledků a patentová ochrana vědeckých poznatků, 2 vyuč. hod., 2 kredity

 • Ing. Filip Auninger, Vědecko-technický park UP
 • anotace (.pdf)

10. B010    Prezentační a marketingová kompetence, 4 vyuč. hod., 2 kredity

 • Mgr. Petra Foretová, Ph.D.
 • anotace (.pdf)

11. B017    Molekulární metody v biomedicíně 2, 3 vyuč. hod., 2 kredity   

 • Molekulární metody v biomedicíně – patologie, 1 vyuč. hod. 
  Doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D., Ústav klinické a molekulární patologie LF UP
 • anotace (.pdf)

12. B021   Epidemiologická metodologie, 4 vyuč. hod., 2 kredity            

 • Doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D., Ústav veřejného zdravotnictví LF UP         
 • anotace (.pdf)

Pokyny k zápisu do základních kurzů pro studenty DSP

Od středy 27. 9. 2023 od 8:00 hodin budou probíhat elektronické zápisy do základních průběžných kurzů DSP pro akademický rok 2023/2024. Do základních kurzů (volitelné předměty kategorie B) se lze zapsat z webového portálu UP viz http://portal.upol.cz/ pod odkazem Předzápis. Studenti jsou povinni přihlásit se do výuky základních kurzů pouze tímto způsobem!

Poznámka:
Vaše přihlašovací jméno naleznete v elektronické přihlášce ke studiu (www.prihlaska.upol.cz) v sekci Osobní údaje.

Postup zápisu do základních kurzů: z webového portálu UP viz http://portal.upol.cz/ 

 • zvolit odkaz Přihlásit se
 • ID uživatele je Vaše portal ID
 • heslo je Vaše rodné číslo (bez lomítka) – heslo si následně můžete změnit
 • zvolit odkaz Studium a výuka – Moje studium – Předzápis
 • v portletu IS/STAG – Předzápis – Struktura studijního plánu vyberte blok předmětů – Volitelné předměty – základní kurz
 • kliknutím na zkratku vybraného předmětu (např. DSPL/B001) se zobrazí rozvrh předmětu
 • zvolit neobsazenou rozvrhovou akci = kliknout na čtvereček vpravo
 • uložit tlačítkem Uložit změny
 • po provedeném zápisu je vhodné rozvrh vytisknout a zkontrolovat!

Upozornění:

 • 7 dní před datem konání konkrétního kurzu (dle zveřejněného rozvrhu) bude zápis, příp.“odepsání se“ zablokováno, tzn. po tomto termínu již nebude možné se přihlásit či odhlásit.

Rozvrh základního kurzu

Základní kurz DSP – průběžný – akademický rok 2023/2024

TÚ – Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

středa 1. 11. 2023

13:00 – 14:30

14:45 – 15:30

TÚ Dostavba – učebna 2.518 (kapacita 40)

B007 Molekulární metody v biomedicíně 1
(3 vyučovací hodiny)
Mgr. Zdenka Navrátilová, Ph.D.
Mgr. Pavel Sauer, Ph.D.

středa 8. 11. 2023

13:45 – 15:15

TÚ Dostavba – učebna 2.520 (kapacita 40)

B009 Transfer výsledků a patentová ochrana výsledků

(2 vyučovací hodiny)

Ing. Filip Auinger

středa 15. 11. 2023

13:00 –16:00
TÚ Dostavba – učebna 2.520 (kapacita 40)

B003 Etika a legislativa lékařské vědy

(4 vyučovací hodiny)

doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

středa 6. 12. 2023

13:00 – 15:15

TÚ Dostavba – učebna 2.520 (kapacita 40)

B017 Molekulární metody v biomedicíně 2

(3 vyučovací hodiny)

doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.

středa 13. 12. 2023

13:00 – 16:00

TÚ Dostavba – učebna 2.520 (kapacita 40)

B021 Epidemiologická metodologie

(4 vyučovací hodiny)

doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.

středa 3. 1. 2024

13:00 – 15:15
TÚ Dostavba – TD/LB2 (kapacita 16)

B001 Práce s literárními databázemi

(3 vyučovací hodiny)

RNDr. Dana Šubová, Ph.D.

středa 10. 1. 2024

13:00 – 16:00

TÚ Dostavba – učebna 2.520 (kapacita 40)

B002 Návrh a management vědecko-výzkumného projektu

(4 vyučovací hodiny)

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

středa 10. 1. 2024

13:00 – 15:15
TÚ Dostavba – TD/LB2 (kapacita 16)

B001 Práce s literárními databázemi

(3 vyučovací hodiny)

RNDr. Dana Šubová, Ph.D.

středa 17. 1. 2024

13:00 –15:15

TÚ Dostavba – TD/LB2 (kapacita 16)

B001 Práce s literárními databázemi

(3 vyučovací hodiny)

RNDr. Dana Šubová, Ph.D.

středa 17. 1. 2024

13:00 –16:45

TÚ Dostavba – učebna 2.520 (kapacita 40)

B004 Aplikovaná statistika v biomedicíně

(5 vyučovacích hodin)

Mgr. Jana Zapletalová, Ph.D.

středa 24. 1. 2024

13:00 – 16:00
TÚ Dostavba – učebna 2.520 (kapacita 40)

B005 Správná klinická praxe

(4 vyučovací hodiny)

Dr. Eva Kopečná, M.D., MSc. (Reg.Aff.), Ph.D.  

středa 31. 1. 2024
13:00 –14:30

TÚ BIOA – učebna 2.017 (kapacita 30)

B008 Molekulární podstata hematologických nádorových chorob

(2 vyučovací hodiny)

doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

středa 7. 2. 2024

15:00 – 17:15

REALIZACE ONLINE                      

B010 Prezentační a marketingová kompetence
(3 vyučovací hodiny)

Mgr. Petra Foretová, Ph.D.

středa 14. 2. 2024

13:00 –16:00

TÚ Dostavba – učebna 2.518 (kapacita 40)

B006 Medicína založená na důkazu

(4 vyučovací hodiny)

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D.

 

Specializované nástavbové kurzy

Volitelné, kategorie C, 10 témat, ohodnoceno 1-2 kredity za téma.

Náplň specializovaných nástavbových kurzů s anotacemi

Volitelný předmět - kategorie C

C001   Metody transformace savčích buněk

 • prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D., Ústav lékařské chemie a biochemie
 • anotace (.pdf)
 • 6,5 vyuč. hod., 2 kredity

C002A   Molekulární fyziologie nádorových buněčných populací (teorie)

 • prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D., Katedra buněčné biologie a genetiky
 • anotace (.pdf)
 • 4 vyuč. hod., 2 kredity

C002B   Molekulární fyziologie nádorových buněčných populací (exkurze)

 • prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D., Katedra buněčné biologie a genetiky
 • anotace (.pdf)
 • 4 vyuč. hod., 2 kredity

C003   Terapeutické možnosti kmenových buněk

 • Doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D., Ústav biologie
 • anotace (.pdf)
 • 3 vyuč. hod., 1 kredit

C004   Molekulární metody v biomedicíně - genetika (A-teorie)

 • Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc., Ústav imunologie
 • anotace (.pdf)
 • 2 vyuč. hod., 1 kredit

C005   Vybrané metody experimentální toxikologie a farmakologie

 • Prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D., Ústav lékařské chemie a biochemie
 • anotace (.pdf)
 • 6,5 vyuč. hod., 2 kredity

C007   Molekulární metody v biomedicíně - genetika (B)

 • Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc., Ústav imunologie
 • anotace (.pdf)
 • 6,5 vyuč. hod., 2 kredity

C008   Molekulární metody v biomedicíně - mikrobiologie

 • Mgr. Pavel Sauer, Ph.D., Ústav mikrobiologie
 • anotace (.pdf)
 • 6,5 vyuč. hod., 2 kredity

C009   Molekulární metody v biomedicíně - patologie

 • Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D., Laboratoř molekulární patologie
 • anotace (.pdf)
 • 6,5 vyuč. hod., 2 kredity

C011  Writing for Publication – The Process

 • Mgr. Veronika Glogarová, Centrum pro výuku cizích jazyků
 • anotace (.pdf)
 • 3 vyuč. hod., 2 kredity

Pokyny k zápisu do specializovaných kurzů pro studenty DSP

Pokyny k zápisu do specializovaného kurzu DSPL/C011 Writing for Publication – The Process pro studenty doktorských studijních programů

Od 27. 9. 2023 od 8:00 hod. bude probíhat elektronický zápis do specializovaného nástavbového kurzu DSPL/C011 Writing for Publication – The Process pro zimní semestr akademického roku 2023/2024. Do specializovaných nástavbových kurzů (volitelné předměty – kat. C) se lze zapsat z webového portálu UP viz http://portal.upol.cz pod odkazem Předzápis. Studenti jsou v případě zájmu o specializované kurzy povinni přihlásit se do výuky specializovaných kurzů pouze tímto způsobem!

Poznámka: Před samotným zápisem je třeba, aby si student na portálu http://portal.upol.cz pod odkazem Kontakty nejprve našel svoje portal ID.

Postup zápisu do specializovaných kurzů: z webového portálu UP viz http://portal.upol.cz/

 • zvolit odkaz Přihlásit se
 • ID uživatele je Vaše portal ID
 • heslo je Vaše rodné číslo (bez lomítka) – heslo si následně můžete změnit
 • zvolit odkaz Studium a výukaMoje studium – Předzápis
 • v portletu IS/STAG – Předzápis – Struktura studijního plánu vyberte blok předmětů – Volitelné předměty – specializovaný kurz
 • kliknutím na zkratku vybraného předmětu (např. DSPL/C011) se zobrazí rozvrh předmětu
 • zvolit neobsazenou rozvrhovou akci = kliknout na čtvereček vpravo
 • uložit tlačítkem Uložit změny 
 • po provedeném zápisu doporučujeme rozvrh vytisknout a zkontrolovat!!!

Upozornění:

 • 7 dní před datem konání konkrétního specializovaného kurzu (dle zveřejněného rozvrhu) bude zápis, příp.“odepsání se“ zablokováno, tzn. po tomto termínu již nebude možné se přihlásit či odhlásit.

Rozvrh specializovaných nástavbových kurzů DSP

Specializovaný kurz DSPL/ C011 – akademický rok 2023/2024 – zimní semestr

středa 10. 1. 2024

13:00-15:15

Centrum pro výuku cizích jazyků

TÚ– učebna CJ2

kapacita 12 studentů

DSPL/C011 WRITING FOR PUBLICATION – THE PROCESS

(3 vyučovací hodiny, 2 kredity)

Mgr. Veronika Glogarová

středa 17. 1. 2024

13:00-15:15

Centrum pro výuku cizích jazyků

TÚ– učebna CJ2

kapacita 12 studentů

DSPL/C011 WRITING FOR PUBLICATION – THE PROCESS

(3 vyučovací hodiny, 2 kredity)

Mgr. Veronika Glogarová

středa 24. 1. 2024

13:00-15:15

Centrum pro výuku cizích jazyků

TÚ– učebna CJ2

kapacita 12 studentů

DSPL/C011 WRITING FOR PUBLICATION – THE PROCESS

(3 vyučovací hodiny, 2 kredity)

Mgr. Veronika Glogarová

Nezapomeňte si, prosím, na přednášky nosit zápočtový list k potvrzení Vaší účasti přednášejícími.

 

Užitečné dokumenty, odborná literatura

Další formy podpory studentů DSP

LF UP podporuje studenty doktorských studijních programů s cílem zvýšit jejich kvalitu, úspěšnost a motivaci různými formami: cena děkana za nejlepší dizertační práci, cena děkana za nejlepší publikaci, podpora účasti na školících akcích mimo UP, mimořádná stipendia, umísťování kvalitních publikací ve zpoplatněných časopisech apod.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)