Úřední deska

Oznámení

Aktuality Akademického senátu LF

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Výběrová řízení

21. 3. 2019

Ústav biologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci hledá pracovníka/pracovnici na pozici zdravotní laborant/ka. Požadujeme SŠ s maturitou nebo bakalářské vzdělání v oboru zdravotní nebo farmaceutický...

18. 3. 2019

Požadavky: SŠ vzdělání, organizační a komunikační dovednosti, výhodou jazyková znalost AJ, komunikační úroveň, pečlivost v administrativních úkonech, znalost práce s PC na úrovni MS-OFFICE (Word, Excel), systematický a aktivní...

12. 3. 2019

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení a hledá kandidátky a kandidáty na obsazení akademických pozic.

11. 3. 2019

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomoucivypisuje výběrové řízení a hledá kandidátky a kandidáty na obsazení akademické pozice: I. interní klinika – kardiologická2 odborné asistenty nebo asistenty s úvazkem 1,00 a...

6. 3. 2019

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce: přednosty/přednostky Ústavu patologické fyziologie Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v příslušném oboru,vědeckopedagogický...

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Dokumenty a normy

Všechny předpisy LF UP jsou dostupné pro studenty a zaměstnance UP po přihlášení na files.upol.cz

Vnitřní předpisy

Číslo normyNázevÚčinnost od
LF-A-18/01 Příloha Statutu LF UP v Olomouci č. 1 - Organizační řád LF UP 6. 12. 2018
LF - B1-1/2017 Statut Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 19. 6. 2017
LF - B1-5/2017 Jednací řád Akademického senátu LF UP v Olomouci 19. 6. 2017
LF - B1-3/2017 Jednací řád Vědecké rady LF UP v Olomouci 19. 6. 2017
LF - B1-4/2017 Volební řád Akademického senátu LF UP v Olomouci 19. 6. 2017

Vnitřní normy

Číslo normyNázevÚčinnost od
LF-B-19/02 Statut Ceny děkana LF UP 31. 1. 2019
LF-B-19/01 Rozhodnutí děkana o zrušení směrnice děkana č. LF - B3-2/2012-PN 10. 1. 2019
LF-B-18/14 Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 8. 1. 2019
LF-B-18/15 Dodatek č. 1 ke směrnici děkana LF UP Provozní řád parkoviště LF UP 1. 1. 2019
LF-B-18/12 Směrnice děkana LF UP k provedení Vnitřního mzdového předpisu UP 1. 1. 2019
LF-B-18/11 Směrnice děkana k anglickým názvům LF UP a jednotlivých pracovišť 18. 10. 2018
LF-B-18/09 Směrnice děkana LF UP k postavení hostujících profesorů 1. 10. 2018
LF-B-18/06 Směrnice děkana LF UP Provozní řád parkoviště LF UP 1. 9. 2018
LF-B-18/07 Metodický pokyn děkana LF UP pro zpracování znaleckých posudků 1. 9. 2018
LF-B-18/08 Rozhodnutí děkana o stanovení poplatků a úhrad za činnosti a úkony LF UP 1. 9. 2018
LF-B-18/05 Rozhodnutí děkana LF UP o čerpání sociálního fondu na LF UP 1. 8. 2018
LF-B-18/04 Směrnice děkana LF UP k provádění pracovnělékařských služeb na LF UP 15. 6. 2018
LF-B-18/03 Směrnice děkana LF UP ke stipendijnímu řádu UP 3. 5. 2018
LF-B-18/02 Dodatek č. 2 k metodickému pokynu děkana LF UP č. LF - B2-3/2016-MP 19. 4. 2018
LF - B3-1/2017-PN Směrnice děkana LF UP k Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci 19. 6. 2017
LF - B2-2/2017-RD Rozhodnutí děkana LF UP o organizaci děkanátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 10. 3. 2017
LF - B2-6/2016-RD Rozhodnutí děkana LF UP o administraci uzavírání smluv, nákupů investic, zadávání veřejných zakázek a předkládání projektů na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 17. 10. 2016
LF - B2-5/2016-RD Rozhodnutí děkana LF UP o zaúčtování a převedení finančních prostředků u projektů VaV ke konci kalendářního roku 13. 6. 2016
LF - B2-3/2016-MP Metodický pokyn děkana LF UP ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů institucionální podpory a účelové podpory (MŠMT, GA ČR, MPO, NAZV MZE, MMR, MŽP, TA ČR a jiné) 10. 3. 2016
LF - B2-2/2016-MP Metodický pokyn děkana LF UP pro hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků podřízených zaměstnanců 29. 2. 2016
LF - B2-1/2016-MP Metodický pokyn děkana LF UP pro pořízení a evidenci majetku umístěného v prostorách Fakultní nemocnice Olomouc 29. 2. 2016
LF - B2-4/2015-RD Pověření na LF UP v Olomouci 1. 6. 2015
LF - B2-7/2014-MP Metodický pokyn děkana LF UP k poskytování cestovních náhrad na LF UP 25. 8. 2014
LF - B2-6/2014-MP Metodický pokyn děkana LF UP upravující provoz skříněk na ukládání osobních věcí ve vestibulu dostavby TÚ LF UP 7. 5. 2014
LF - B2-6/2014-MP EN Guidance Document of the Dean of FMD UP Regulating the Operation of the Personal Storage Lockers in the Lobby of the Annex of TI FMD UP 7. 5. 2014
LF - B3-1/2014-PN Směrnice děkana LF UP k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro studenty 14. 1. 2014
LF - B3-7/2012-PN Směrnice děkana pro konání státních rigorózních zkoušek na LF UP 24. 9. 2012
LF - B3-5/2012-PN Směrnice děkana k činnosti při pandemii chřipky či jiného závažného infekčního onemocnění 3. 9. 2012
LF - B3-4/2012-PN Směrnice děkana LF UP ke specializačnímu vzdělávání 18. 7. 2012
LF - B3-3/2012-PN Směrnice děkana k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 28. 6. 2012
LF - B3-6/2011-PN Směrnice děkana k vědecké a pedagogické činnosti studentů 1. 9. 2011
LF - B3-3/2009-PN Směrnice děkana k poskytnutí stipendia Josefíny Napravilové 1. 12. 2009

Harmonogram studia

2018/2019

Akademický rok: 

1. 9. 2018 – 31. 8. 2019

Zimní semestr

1. 9. 2018 – 10. 2. 2019

Letní semestr

11. 2. 2019 – 31. 8. 2019

Výuka v ZS: 

- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství

17. 9. 2018 – 4. 1. 2019

- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství

17. 9. 2018 – 8. 2. 2019

- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství

10. 9. 2018 – 8. 2. 2019

- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství

17. 9. 2018 – 4. 1. 2019

- výuka 4. ročníku Zubního lékařství

10. 9. 2018 – 4. 1. 2019

- výuka 5. ročníku Zubního lékařství

10. 9. 2018 – 21. 12. 2018

Výuka v LS: 

- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství

11. 2. 2019 – 24. 5. 2019

- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství

11. 2. 2019 – 31. 5. 2019

- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství

11. 2. 2019 – 24. 5. 2019

- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství

11. 2. 2019 – 24. 5. 2019

- výuka 4. ročníku Zubního lékařství

11. 2. 2019 – 31. 5. 2019

- výuka 5. ročníku Zubního lékařství

28. 1. 2019 – 5. 4. 2019

Studentská vědecká konference LF UP

14. 5. 2019

Sportovní den UP  (viz poznámka č.1)

15. 5. 2019

Rektorské volno

31. 12. 2018

Děkanské volno

27. - 28. 12. 2018

Hlavní prázdniny                             

1. 7. 2019 – 31. 8. 2019

Imatrikulace studentů prvních ročníků

19. 9. 2018

Zápisy do rozvrhu:

Mezní termín pro dělení studentů do etap elektr. zápisu (dle splněných povinností):

generování skupin pro elektronický zápis

29. 6. 2018 ve 12.30 hod

Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků LF UP pro rok 2018/2019

- tzv. 1. etapa (viz poznámka č. 2)

29. 6. 2018 od 13.00 hod do 13. 9. 2018 do 24.00 hod

- tzv. 2. etapa (viz poznámka č. 2)

26. 7. 2018 od 9.00 hod do 13. 9. 2018 do 24.00 hod

Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků LF UP pro rok 2018/2019

- 4. 9. 2018 od 11.00 hod až 13. 9. 2018 do 24.00 hod

Elektronický zápis předmětů pro studenty vyjíždějících na zahraniční studijní pobyt:

od 19. 6. 2018 od 9.00 hod do 13. 9. 2018 do 24.00 hod

Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr akad. roku 2018/2019

od 11. 12. 2018 od 9.00 hod do 7. 2. 2019 do 24.00 hod

Hlavní zkouškové období:

Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku Všeobecného lékařství:

- v zimním semestru                        

7. 1. 2019 – 8. 2. 2019

- v letním semestru 

27. 5. 2019 – 28. 6. 2019

Hlavní zkouškové období pro blokovou výuku Všeobecného lékařství:

- v zimním semestru                        

celý zimní semestr

- v letním semestru 

celý letní semestr

Hlavní zkouškové období pro 1. - 3. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru                        

7. 1. 2019 – 8. 2. 2019

- v letním semestru 

27. 5. 2019 – 28. 6. 2019

Hlavní zkouškové období pro 4. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru                        

7. 1. 2019 – 8. 2. 2019

- v letním semestru 

3. 6. 2019 – 28. 6. 2019

Hlavní zkouškové období pro 5. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru                        

2. 1. 2019 – 25. 1. 2019

- v letním semestru 

8. 4. 2019 – 28. 6. 2019

Mezní termín pro splnění studijních povinností:

za akademický rok 2017/2018

6. 9. 2018

za akademický rok 2018/2019

5. 9. 2019

Den otevřených dveří:               

7. 12. 2018 a 19. 1. 2019

Poznámka č. 1
Výuka, která není realizována, musí být nahrazena. Způsob této náhrady je zcela v kompetenci jednotlivých pracovišť.

Poznámka č. 2
Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 29. 6. 2018 do 12.30 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 29. 6. 2018 od 13.00 hod. Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 26. 7. 2018 od 9.00 hod.

2019/2020

Akademický rok: 

1. 9. 2019 – 31. 8. 2020

Zimní semestr

1. 9. 2019 – 9. 2. 2020

Letní semestr

10. 2. 2020 – 31. 8. 2020

Výuka v ZS: 

- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství

16. 9. 2019 – 3. 1. 2020

- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství

16. 9. 2019 – 7. 2. 2020

- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství

9. 9. 2019 – 7. 2. 2020

- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství

16. 9. 2019 – 3. 1. 2020

- výuka 4. ročníku Zubního lékařství

9. 9. 2019 – 3. 1. 2020

- výuka 5. ročníku Zubního lékařství

9. 9. 2019 – 20. 12. 2019

Výuka v LS: 

- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství

10. 2. 2020 – 22. 5. 2020

- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství

10. 2. 2020 – 29. 5. 2020

- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství

27. 1. 2020 – 15. 5. 2020

- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství

10. 2. 2020 – 22. 5. 2020

- výuka 4. ročníku Zubního lékařství

10. 2. 2020 – 29. 5. 2020

- výuka 5. ročníku Zubního lékařství

27. 1. 2020 – 3. 4. 2020

Studentská vědecká konference LF UP20. 5. 2020
Sportovní den UP  (viz poznámka č.1)13. 5. 2020
Rektorské volno31. 12. 2019
Děkanské volno27. a 30. 12. 2019
Hlavní prázdniny  1. 7. 2020 – 31. 8. 2020
Imatrikulace studentů prvních ročníků18. 9. 2019

Zápisy do rozvrhu

Mezní termín pro dělení studentů do etap elektr. zápisu (dle splněných povinností):

generování skupin pro elektronický zápis

28. 6. 2019 ve 12.30 hod

Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků LF UP pro rok 2019/2020

- 1. etapa - jen kroužkový zápis (viz poznámka č. 2)

28. 6. 2019 od 13.00 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod

- 1. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech (viz poznámka č. 2)28. 6. 2019 od 13.30 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod

- 2. etapa - jen kroužkový zápis (viz poznámka č. 2)

1. 8. 2019 od 9.00 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod

2. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech (viz poznámka č. 2)1. 8. 2019 od 9.30 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod
Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků LF UP pro rok 2019/2020
- jen kroužkový zápis4. 9. 2019 od 11.00 hod až 12. 9. 2019 do 24.00 hod
- kroužkový zápis + zápis po předmětech (nepovinné předměty)4. 9. 2019 od 11.30 hod až 12. 9. 2019 do 24.00 hod

Elektronický zápis předmětů pro studenty vyjíždějících na zahraniční studijní pobyt:

od 24. 6. 2019 od 9.00 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod

Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr akad. roku 2019/2020

od 17. 12. 2019 od 9.00 hod do 6. 2. 2020 do 24.00 hod

Hlavní zkouškové období:

Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku Všeobecného lékařství:

- v zimním semestru 

6. 1. 2020 – 7. 2. 2020

- v letním semestru 

25. 5. 2020 – 30. 6. 2020

Hlavní zkouškové období pro blokovou výuku Všeobecného lékařství:

- v zimním semestru 

celý zimní semestr

- v letním semestru 

celý letní semestr

Hlavní zkouškové období pro 1. - 3. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru 

6. 1. 2020 – 7. 2. 2020

- v letním semestru 

25. 5. 2020 – 30. 6. 2020

Hlavní zkouškové období pro 4. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru 

6. 1. 2020 – 7. 2. 2020

- v letním semestru 

1. 6. 2020 – 30. 6. 2020

Hlavní zkouškové období pro 5. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru 

2. 1. 2020 – 24. 1. 2020

- v letním semestru 

6. 4. 2020 – 30. 6. 2020

Mezní termín pro splnění studijních povinností:

za akademický rok 2018/2019

5. 9. 2019

za akademický rok 2019/2020

7. 9. 2020

Den otevřených dveří:               

6. 12. 2019 a 18. 1. 2020

Poznámka č. 1
Výuka, která není realizována, musí být nahrazena. Způsob této náhrady je zcela v kompetenci jednotlivých pracovišť.

Poznámka č. 2
Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 28. 6. 2019 do 12.30 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 28. 6. 2019 (ve 13.00 hod kroužkový zápis, ve 13.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis). Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 1. 8. 2019 (od 9.00 hod kroužkový zápis, v 9.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis).

Přijímací řízení - magisterské studium

Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2019/2020 přijímací řízení ke studiu v magisterských studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.

Termíny, poplatky a další informace

Termín podání elektronické přihlášky: od 1. listopadu 2018 do 28. února 2019

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky v termínu do 28.2.2019, u kterých bude platba nejpozději do 8. března 2019 spárována s e-přihláškou.  

Administrativní poplatek: 690,- Kč / studijní program
Detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Termín přijímací zkoušky: 11. června 2019

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.

Mimořádný termín přijímací zkoušky fakulta vypisuje pouze v případě, že uchazeč skládá maturitní zkoušku v zahraničí (mimo uchazeče maturující ve Slovenské republice). Uchazeč o přidělení mimořádného termínu požádá písemně do 29.3.2019.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude registrovaných uchazečům písemně odeslána a v e-přihlášce zveřejněna v průběhu měsíce dubna 2019. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, povolené pomůcky a další). 

Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, odešlou lékařskou dokumentaci o způsobu postižení a žádost o úpravu podmínek v rámci přijímací zkoušky na studijní oddělení fakulty do 29.3.2019. Bližší informace o poskytnutí pomoci uchazeč získá v Centru podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.

Přijímací zkouška

 • Je realizována formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie.
 • Písemná přijímací zkouška je identická pro oba studijní programy, Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. V případě podání přihlášky na oba studijní programy vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou. Bodový výsledek přijímací zkoušky určí jeho pořadí v rámci skupiny uchazečů pro program Všeobecné lékařství a skupiny uchazečů pro program Zubní lékařství.
 • Pro každý program je podána samostatná e-přihláška a uhrazen samostatně administrativní poplatek.

Přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitou. Úředně nebo střední školou ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení ze střední školy odevzdá přijatý uchazeč u řádného zápisu do studia.

V případě, že uchazeč složil maturitní zkoušku v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání zahraničního vzdělání v ČR, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak, (viz přehled platných smluv na http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/seznam-mezinarodnich-smluv). Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace maturitního vysvědčení odevzdá uchazeč u řádného zápisu do studia.

Náhled do testu
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Odvolací řízení
Podle § 50 odst. 6 zákona o VŠ č.111/1998 Sb. se může uchazeč (nebo jeho zástupce, kterému byla udělena plná moc) písemně odvolat proti rozhodnutí děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí. 

Odvolací řízení pro akademický rok 2019/2020 bude ukončeno na počátku měsíce září 2019. Všichni uchazeči, kteří se odvolali, budou v zákonné lhůtě o výsledku řízení informováni písemnou cestou.

Ubytování
Uchazeči mohou individuálně pro případné zajištění ubytování kontaktovat Správu kolejí a menz UP.

Programy v anglickém jazyce

Pravidla přijímání studentů do studijních programů General Medicine a Dentistry 

Jsou přijímáni studenti s dokladem o ukončení středoškolského vzdělání. Přijímací řízení se skládá z ústní zkoušky a písemného testu. V testech jsou kladeny otázky z biologie, chemie a fyziky (event. matematiky). Konkrétní požadavky jsou uvedeny na http://www.medicineinolomouc.com/.

Kód
programu
Studijní programFormaTitulRPPP
M5103General MedicineprezenčníMUDr.680
M5111DentistryprezenčníMDDr.520

Použité zkratky:
MUDr. = akademický titul „doktor medicíny“, MDDr. = akademický titul „doktor zubního lékařství“, R = standardní doba studia v rocích, PPP = předpokládaný počet přijatých studentů  

Výsledky přijímacího řízení

 Magisterské studijní programy

 • Všeobecné lékařství
 • Zubní lékařství

Výsledek přijímací zkoušky uchazeč nalezne v e-přihlášce 

Statistický přehled

Přijímací řízení - navazující magisterské studium

Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2019/2020 přijímací řízení ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Veřejné zdravotnictví.

Termín, poplatky a další informace

Termín podání elektronické přihlášky: od 15. listopadu 2018 do 15. března 2019

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky v termínu do 15. března 2019, u kterých bude platba administrativního poplatku nejpozději do 20. března 2019 spárována s e-přihláškou.

Administrativní poplatek: 690, – Kč /studijní program
Detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Termín přijímací zkoušky: 12. června 2019

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude registrovaným uchazečům písemně odeslána a v e-přihlášce zveřejněna v průběhu měsíce dubna 2019. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, povolené pomůcky a další).

Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, odešlou lékařskou zprávu o druhu a rozsahu postižení a žádost o úpravu podmínek v rámci přijímací zkoušky na studijní oddělení fakulty do 29. března 2019. Bližší informace o poskytnutí pomoci uchazeč získá v Centru podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.

Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu z bio-psycho-sociální problematiky zdraví a nemoci. Bodový výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazeče v rámci skupiny uchazečů pro program Veřejné zdravotnictví.

Přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu je dokončené bakalářské nebo magisterské vzdělání. Úředně nebo vysokou školou ověřenou fotokopii diplomu odevzdá přijatý uchazeč u řádného zápisu do studia.

V případě, že uchazeč získal titul v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání zahraničního vzdělání v ČR, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak, (viz přehled platných smluv). Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace diplomu odevzdá uchazeč u řádného zápisu do studia.

Náhled do testů
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Odvolací řízení
Podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. se může uchazeč (nebo jeho zástupce, kterému byla udělena plná moc) písemně odvolat proti rozhodnutí děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí.

Odvolací řízení pro akademický rok 2019/2020 bude ukončeno na počátku měsíce září 2019. Všichni uchazeči, kteří se odvolali, budou v zákonné lhůtě o výsledku řízení informováni písemnou cestou.

Doporučená literatura

 1. Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví. Kolektiv autorů: Fortuna, Praha 2007, ISBN 80-7168-943-2.
 2. Biologie pro gymnázia - 11. vydání. Jan Jelínek, Vladimír Zicháček. Nakladatelství Olomouc, 2014, ISBN: 978-80-7182-338-4.
 3. Ministerstvo zdravotnictví - Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí
 4. Státní zdravotní ústav - témata zdraví a bezpečnosti

Výsledky přijímacího řízení

Výsledek přijímací zkoušky uchazeč nalezne v e-přihlášce.  

Přijímací řízení - doktorské programy

Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2018/19 přijímací řízení ke studiu v níže uvedených akreditovaných doktorských studijních programech v českém jazyce:

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Standardní doba doktorského studia (kreditový systém) je 4 roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor" (ve zkratce „Ph.D.", uváděné za jménem).

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení* studia v magisterském studijním programu.

*Poznámka: Student posledního ročníku magisterského studia v elektronické přihlášce v kolonce "Závěr studia" zvolí stav "studuji" a přiloží k vytištěné zkrácené verzi e-přihlášky aktuální potvrzení o studiu s uvedením předpokládaného data absolvování magisterského studia. Po úspěšném absolvování poslední státní zkoušky/obhajoby zašle uchazeč o doktorské studium na studijní oddělení fakulty obratem originál potvrzení o ukončení magisterského studia. Ověřenou fotokopii diplomu předkládá v případě přijetí do doktorského studijního programu u zápisu ke studiu.

Uchazeč o studium si v rámci přihlášky do doktorského studijního programu vybere téma dizertační práce pouze z vyhlášených témat. Zvolení vypsaného tématu dizertační práce je podmínkou zaregistrování přihlášky. V rámci každého vybraného doktorského studijního programu lze podat v daném akademickém roce pouze jednu přihlášku.

Termín pro podání elektronické přihlášky: od 14.1.2019 do 13.5.2019

Uchazeč je povinen uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději v den podání přihlášky ke studiu. Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen úplné, uhrazené a v termínu podané e-přihlášky. Uchazečem podepsaný výtisk zkrácené elektronické přihlášky, doklad o provedení úhrady administrativního poplatku a další níže uvedené povinné přílohy musí být na studijní oddělení LF UP v Olomouci odeslány nejpozději do 14. května 2019 včetně (rozhoduje datum poštovního razítka). Všechny řádně podané přihlášky budou do 21. května 2019 převedeny do přijímacího řízení. Uchazeč je povinen provést kontrolu stavu své e-přihlášky, zda byla přihláška zaregistrována (tzn. převedena do přijímacího řízení). V případě zjištěných nesrovnalostí se uchazeč neprodleně obrátí na studijní oddělení LF UP v Olomouci (tel. 585 632 016, e-mail helga.hromadkova@upol.cz).

Povinné náležitosti přihlášky k zaslání v listinné podobě:

 • vytištěná zkrácená verze elektronické přihlášky s podpisem uchazeče
 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (fotokopie složenky event. dokladu o provedení bankovního převodu - potvrzení není vyžadováno v případě platby on-line platební kartou) - bankovní spojení viz níže
 • 2krát profesní životopis (vždy vlastnoručně podepsaný)
 • Absolventi do roku 2018 (absolventi s diplomem): 1krát úředně ověřená fotokopie diplomu + 1krát prostá fotokopie
 • Absolventi roku 2019 (dosud bez diplomu): student posledního ročníku magisterského studia přiloží 2krát aktuální potvrzení o studiu s uvedením předpokládaného data absolvování magisterského studia. Po úspěšném absolvování poslední státní zkoušky zašle uchazeč o doktorské studium na studijní oddělení fakulty obratem potvrzení o ukončení magisterského studia. Ověřenou fotokopii diplomu předkládá v případě přijetí do doktorského studijního programu u zápisu ke studiu.

Nepovinné náležitosti přihlášky k zaslání v listinné podobě: seznam publikovaných prací, seznam přednášek

Adresa pro zaslání zkrácené verze e-přihlášky včetně povinných příloh: 
Lékařská fakulta UP
Doktorské studium - studijní oddělení
Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Administrativní poplatek:  690 Kč / přihláška
Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: Uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou (pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou).
Konstantní symbol: 379 (při platbě složenkou)
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc (toto není adresa pro zasální tištěné zkrácené verze e-přihlášek)
Platba ze zahraničí: IBAN CZ0901000000191096330227
SWIFT CODE: KOMBCZPP

Při platbě administrativního poplatku je nutné uvést ve správném tvaru variabilní symbol (veškeré údaje k platbě se uchazeči automaticky vygenerují při vyplnění e-přihlášky). Uvedení jiného než předepsaného symbolu je nepřípustné.

Upozorňujeme uchazeče, že nárok na vrácení administrativního poplatku za přijímací řízení nevzniká:

 • v případě nedodržení a nesplnění stanovených podmínek pro podání přihlášky ke studiu
 • v případě neúčasti u přijímacích zkoušek, a to z jakéhokoliv důvodu

Přijímací zkoušky se budou v jednotlivých programech konat v průběhu června 2019. Zaregistrovaným uchazečům o doktorské studium bude koncem května zaslána písemná pozvánka k přijímací zkoušce.

Zápisy do rozvrhu

Předměty 2. - 6. ročníku

I. etapa - zápis se koná od 29. 6. 2018 od 13.00 hod do 13. 9. 2018 do 24.00 hod
Do této etapy zápisů budou zařazeni studenti, kteří budou mít do 29. 6. 2018 do 12.30 hod splněné (a tedy ve STAGu zapsané!) všechny výsledky kontroly povinných předmětů (tj. se statutem "A"), které jsou zakončené zkouškou (tj. hodnocení A-E). Zapisují se předměty zařazené do 2. - 6. ročníku.

II. etapa - zápis se koná od 26. 7. 2018 od 9.00 hod do 13. 9. 2018 do 24.00 hod
Do této etapy zápisů budou zařazeni studenti, kteří nevyhověli podmínce I. etapy zápisu a zapisují předměty, které jsou zařazené do 2. - 6. ročníku.

Pokyny k zápisu rozvrhu 2. a 6. ročníku
Elektronickým zápisem se studenti se zapisují do výuky na předměty, které chtějí v dalším roce absolvovat a u kterých nemají z předcházejícího studia uznanou výuku (všechny předměty opakovaně zapisované, tzn. u kterých student má výuku uznanou, je třeba nahlásit studijní referentce, která provede zápis „bez výuky“ tak, aby se student mohl zapsat na zkoušku z daného předmětu, ale aby neblokoval místo v praktické výuce). Studenti se zapisují pouze pomocí portálového rozhraní STAG.

Úřední hodiny studijního oddělení LF UP jsou v době prázdnin: pondělí a čtvrtek od 8.00 – 11.00 hod. Problémy se zápisem je třeba bezprostředně řešit s vedoucí studijního oddělení. Termíny kontroly studia na studijním oddělení jsou zveřejněny na webové stránce fakulty.

Kroužkový zápis (předzápis)
(tj. zápis 2. a 4.-6. ročníku Všeobecného lékařství a 2.-5. ročníku Zubního lékařství)

Studenti mají stanovený pevný rozvrh povinných předmětů v rámci určitého kroužku (viz zveřejněné ročníkové grafické rozvrhy). Proto se na povinné předměty zapisují do tzv. kroužků. Kroužky pro studenty 4. ročníku Všeobecné lékařství 4VSEO..., 5. ročníku Všeobecného lékařství 5VSEO… aj., kroužky pro 2. ročník Zubní lékařství 2ZUB... apod.).

Zapsaný rozvrh kroužku je platný, pokud má student zapsané všechny požadované předměty ve zvoleném kroužku. Studentům výše uvedených ročníků, kteří nebudou na povinné předměty zapsáni kroužkovým zápisem (použijí jiný způsob zápisu), bude z důvodu blokování ostatních kroužků celý rozvrh vymazán!!!

Po provedeném kroužkovém zápisu si musí student zkontrolovat, zda má zapsány všechny požadované povinné předměty a případné nedostatky vyřešit. V případě, že si student zapisuje rozvrh, ale nesplňuje požadované prerekvizity pro zápis některých předmětů (např. nemá ve STAGu uvedený zápočet za "Praxi z pediatrie" nesplňuje prerekvizitu a nezapíše se mu předmět "Pediatrie"), musí student po splnění těchto prerekvizit pro zápis předmětu (tj. po zapsání zápočtu / zkoušky do STAGu příslušnou sekretářkou ústavu / kliniky) provést odzápis kroužku a poté nový zápis vybraného kroužku! (Informace o stanovených prerekvizitách viz Bílá knížka). Jestliže kapacita některých předmětů ve zvoleném kroužku je již plná, takže v rámci kroužku se studentovi nezapsaly některé předměty z důvodu plné kapacity, musí si student vybrat jiný kroužek!!!

Zápis 4. ročníku Všeobecného lékařství - nabídka Buddy systému
Studenti 4. ročníku Všeobecného lékařství mohou místo české výuky předmětů IN2/VC012 Vnitřní lékařství 2 a CH1/VC012 Chirurgie 1 absolvovat anglickou výuku v předmětech IN1/VA022 Internal Medicine 2 a CH1/VA012 Surgery I (do každého takového kroužku kombinovaného s anglickou výukou předmětů IN1/VA012 nebo CH1/VA011 je možné zapsat max. 4 studenty z českého programu). Předměty bude možné ukončit vykonáním zápočtu/kolokvia v českém jazyce. V případě zájmu si student vybere kroužek 4. ročníku Všeobecného lékařství, který je zařazen do Buddy systému (tj. kroužek končící písmeny „aj“).
Výhody: zlepšení komunikace v anglickém jazyce, finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč/předmět absolvovaný v anglickém jazyce, bodové zvýhodnění při výběrovém řízení pro Erasmus+ studijní pobyty.

Zápis (předzápis) po předmětech
(tj. zápis 3. ročníku Všeobecného lékařství, zápis nepovinných předmětů) 
Studenti se zapisují každý předmět zvlášť tak, aby nedocházelo v jejich rozvrhu ke vzájemné kolizi (stejným způsobem, kterým také probíhá zápis na povinně volitelné a volitelné předměty).

Studenti si mohou zapisovat pouze volitelné předměty doporučeného a nižšího ročníku studijního oboru LF UP při splnění podmínky prerekvizit (viz "Bílá knížka"). Grafické rozvrhy LF UP pro celé ročníky jsou zveřejněny na na webové stránce fakulty.

Na povinně volitelné a volitelné předměty se studenti zapisují po přihlášení na informační systém STAG portletem Předzápis na předmětyročníkových grafických rozvrhů je patrné, že pro některé kroužky mohou být některé nepovinné předměty zablokovány (kolidují s povinnou výukou). Tento fakt je třeba brát v úvahu při výběru svého kroužku. Na povinně volitelné odborné předměty a volitelné předměty se studenti zapisují odkazem Předzápis (výběrem po jednotlivých předmětech). Zápisy na nepovinné předměty zařazené do 1. ročníku budou zpřístupněny od 4. 9. 2018 v 11.00 hod. 

Předměty 1. ročníku

Zápis se koná od 4. 9. 2018 od 11.00 hod do 13. 9. 2018 do 24.00 hodZapisují se předměty, které jsou ve studijních plánech zařazené do 1. ročníku.

Pokyny k zápisu předmětů 1. ročníku
Studenti jsou povinni se přihlásit do výuky jen tímto způsobem (elektronicky). V případě, že se student nezapíše, vystavuje se riziku, že nebude vpuštěn na seminář/praktické cvičení (kontrola zapsaných studentů), nebude se moci zapsat na zkoušku (nezobrazí se termíny zkoušek), výsledek zápočtu/zkoušky mu nebude zapsán atd.

Studentům jsou intranetové aplikace (další podrobnosti viz wiki UP) přístupné druhý den po provedeném zápisu ke studiu (tj. druhý den poté, co se stali studenty Univerzity Palackého). V e-přihlášce na stránce Osobní údaje si nejdříve studenti zjistí svůj login pro přihlášení do portálu, STAGu, elektronické pošty. V červeném rámečku (u loginu) si nastaví své heslo. Studenti se zapisují pouze pomocí informačního systému STAG dle zveřejněného harmonogramu a dalších pokynů.

Kroužkový zápis (předzápis) - vysvětlení:
Studenti mají v rámci své zvolené skupiny stanovený pevný rozvrh a vybírají si tedy rozvrh celé skupiny (tzv. kroužku). Proto se na povinné předměty zapisují do tzv. kroužků. Kroužky jsou označeny 1VSEO1A, 1VSEO1B, 1VSEO12A... pro 1. ročník Všeobecného lékařství; 1ZUB1A, 1ZUB2B… pro 1. ročník Zubního lékařství. V případě, že student poruší toto pravidlo a bude se zapisovat do rozvrhu jiným než kroužkovým zápisem, zablokuje jiným studentům kroužkový zápis a bude mu celý rozvrh vymazán!!!

Zápis (předzápis) na předměty (výběrem po jednotlivých předmětech) - vysvětlení:
Na povinně volitelné odborné předměty a volitelné předměty se studenti zapisují odkazem Předzápis (výběrem po jednotlivých předmětech). Z ročníkových rozvrhů je patrné, že rozvrh některých kroužků je v časové kolizi s některými volitelnými předměty (kolize s povinnou výukou). Tento fakt musí student brát v úvahu při výběru svého kroužku, aby v případě zájmu o některý volitelný předmět zvolil takový kroužek, který nemá časovou kolizi během výuky. 

Postup:

 • zvolit Přihlásit se
 • zvolit Předzápis
 • dle pokynů níže zvolit typ předzápisu, tzn. portlet Kroužkový předzápis (pro všechny povinné předměty) nebo portlet Předzápis (pro kategorii předmětů povinně volitelných–odborných a kategorii předmětů volitelných studijních oborů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství).

a)     Kroužkový předzápis - pro zápis povinných předmětů 

 • pod odkazem IS/STAG - Kroužkový předzápis vybrat kroužek
 • zobrazí se rozvrh kroužku, v případě, že s rozvrhem souhlasíte, je potřeba provést zápis kroužku!!! (zpravidla je monitor počítače malý pro zobrazení celého rozvrhu a proto se musíte pravým posuvníkem posunout nahoru, aby se zobrazilo celé menu), tlačítkem Provést zápis kroužku se zápis uloží, případně se vám u jednotlivých předmětů vypíší chyby v předzápisu (v případě nezapsání některého z předmětů z důvodu plné kapacity, zvolte jiný kroužek nebo zůstaňte zapsaní v daném kroužku, ale nahlaste nezapsané předměty vedoucí studijního oddělení 
 • rozvrh lze zrušit tlačítkem Provést odzápis kroužku

b)     Předzápis na předměty (výběrem po jednotlivých předmětech) – pouze pro kategorii předmětů povinně volitelných–odborných a kategorii předmětů volitelných 

 • pod odkazem IS/STAG – Předzápis portlet Struktura studijního plánu vyberte blok předmětů (např. Volitelné předměty)
 • kliknutím na zkratku předmětu (např. LBF/VCB31) se zobrazí rozvrh předmětu
 • zvolit neobsazenou rozvrhovou akci (tedy kliknout na čtvereček vpravo)
 • uložit tlačítkem Uložit změny 
 • po uložení zápisu předmětů se u jednotlivých předmětů mohou vypsat chyby v předzápisu (v případě nezapsání některého z předmětů z důvodu plné kapacity, je třeba zvolit jiný kroužek nebo zůstat zapsán v daném kroužku, ale nahlasit nezapsané předměty vedoucí studijního oddělení
 • po provedeném zápisu je doporučeno rozvrh vytisknout a zkontrolovat!!!

Případné problémy je třeba hlásit vedoucí studijního oddělení. Zápisy budou ukončeny 13. 9. 2018 ve 24.00 hod. Pro drobné úpravy rozvrhu v rámci volných kapacit na letní semestr akademického roku 2018/2019 budou zápisy otevřeny i před zahájením letního semestru (tj. od 11. 12. 2018 do 7. 2. 2019).

Studenti vyjíždějící na studijní pobyt

Zápis se koná od 19. 6. 2018 od 9.00 hod do 13. 9. 2018 do 24.00 hod.

Pokyny k zápisu pro studenty vyjíždějící v rámci mobilit
Studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt evidovaní oddělením pro zahraniční styky LF UP (program Erasmus, mobilita v rámci Rozvojových programů apod.) se mohou zapisovat do výuky přednostně a mají výjimku z kroužkového zápisu (tj. mohou si zapisovat předměty jednotlivě mimo kroužky). Jedná se o tyto studenty:

jméno

roč./obor

univerzita

1.

Aigbokhae Osarumwese Martina

4/GM

Aarhus University

2.

Akbarzad Mahin Ataollah

3/DENT

Istanbul Medipol University

3.

Ali Sammar

4/GM

Aarhus University

4.

Brázdilová Lucie

4/VŠEO

University of Szeged

5.

Campsie Filip

5/VŠEO

Istanbul Medipol University

6.

Dudová Barbora

3/VŠEO

University of Crete

7.

Gavendová Eva

3/VŠEO

Universität Leipzig

8.

Gawlowská Lucie

3/VŠEO

Julius-Maximilians-Universität Würzburg

9.

Habláková Monika

4/ZUB

Vilniaus universitetas

10.

Härtlová Luisa

4/VŠEO

Justus-Liebig-Universität Giessen

11.

Hromčíková Nicola

3/VŠEO

Universität Leipzig

12.

Chudíková Diana

3/VŠEO

Julius-Maximilians-Universität Würzburg

13.

Klíma Ondřej

4/VŠEO

University of Szeged

14.

Koflerová Dominika

4/VŠEO

Justus-Liebig-Universität Giessen

15.

Košút Martin

3/VŠEO

Universidade Católica de Valencia

16.

Krátka Karolína

3/VŠEO

Université de Lille II

17.

Kredátusová Alexandra

4/VŠEO

Univerzita Komenského v Bratislave, JLF v Martine

18.

Ličková Tereza

4/VŠEO

Medizinische Universität Wien

19.

Margitan Mário

3/VŠEO

Vilniaus universitetas

20.

Matúšů Anna

4/VŠEO

IFMSA

21.

Navrátilová Veronika

4/ZUB

Vilniaus universitetas

22.

Navrátilová Veronika

4/ZUB

Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko

23.

Obselková Martina

3/VŠEO

University of Szeged

24.

Oravová Eliška

4/VŠEO

Université de Lille II

25.

Pivoňková Lenka

4/VŠEO

Medizinische Universität Wien

26.

Pospíšilíková Kateřina

4/VŠEO

University of Ljubljana

27.

Rakusová Tereza

4/VŠEO

Istanbul Medipol University

28.

Rozsypalová Barbora

5/VŠEO

Nicolaus Copernicus University in Toruń

29.

Stará Kamila

3/VŠEO

University of Crete

30.

Škrovánek Igor

3/VŠEO

Universidade Católica de Valencia

31.

Trizna Adam

3/VŠEO

University of Ljubljana

32.

Váňa Vladimír

3/VŠEO

University of Turku

33.

Vrzal Dominik

4/VŠEO

Vilniaus universitetas 

34. Gürterová Claudia 4/VŠEO IFMSA - září
35. Aberbah Ido Nadav 5/GM USMLE
36. Zakon Dan 5/GM USMLE
37. Zechariah Matan Shalom 5/GM USMLE
38. Vágnerová Marieta 5/VSEO další důvody
39. Kunčarová Kamila 5/VSEO další důvody
40. Kučera Tomáš 3/ZUB další důvody
41. Treskoň Richard 5/VSEO další důvody
42. Sandanusová Lucia 5/VSEO další důvody
43. Čermáková Petra 4/VSEO další důvody
44. Mahdalová Adriana 4/VSEO další důvody
45. Škoríková Barbora 4/VSEO další důvody
46. Ghazal Asswad Amjal 5/GM další důvody
47. Holm Tomas Sebastian 5/GM další důvody
48.  Chabadová Dominika 5/VSEO další důvody
49.  Kiml Jakub 6/VSEO další důvody
50. Konečná Eliška 5/VSEO další důvody
51. Ochmanová Petra 5/VSEO další důvody
52. Polcr Jiří 6/VSEO další důvody
53. Sobota Břetislav 5/VSEO další důvody
54. Štefánková Alexandra 5/VSEO další důvody
55. Kazarkova Zuzana 5/VSEO další důvody
56. Petrovičová Kristýna  5/VSEO další důvody
57. Švecová Tereza 5/VSEO další důvody
58. Navrátilová Martina 5/VSEO další důvody
59. Valová Daniela 5/VSEO další důvody

Doplňující zápis na letní semestr

Zápis se koná od 11. 12. 2018 od 9.00 hod do 7. 2. 2019 do 24.00 hod.

Studenti si mohou upravit rozvrh na letní semestr (jen rámci volné kapacity předmětů!), případně dopsat povinně volitelné a volitelné předměty na letní semestr. 

Pokyny k elektronickému zápisu na letní semestr akademického roku 2018/2019

 • Studenti si mohou dopisovat povinně volitelné a volitelné předměty v rámci volné kapacity předmětů a splněných prerekvizit.
 • V případě, že student dodatečně splní podmínky pro zápis povinného předmětu a tento předmět si elektronicky zapíše, musí si ho také dopsat do indexu a s novým zápisovým listem B a indexem se dostavit na studijní oddělení, aby mu byl zápis tohoto povinného předmětu potvrzen studijní referentkou!!! Nově dopsané povinné předměty je třeba v indexu potvrdit nejpozději do zahájení výuky v letním semestru, tj. do 11. 2. 2019. Po tomto termínu již není možné povinné předměty dopisovat.
 • Kroužkové zápisy v tomto období nejsou zpřístupněny! Studenti si nyní mohou na letní semestr upravit rozvrh povinných předmětů mimo kroužek, pokud jim to umožňuje volná kapacita rozvrhových akcí. 
 • Studenti, kteří si zapisují předmět bez výuky (tzn. mají výuku daného předmětu uznanou), si tento předmět nezapisují elektronickým zápisem (blokovali by kapacitu předmětu ostatním studentům), ale musí si ho zapsat prostřednictvím své studijní referentky. V případě, že nebudou mít předmět zapsán, nemohou se přihlásit na zkoušku z daného předmětu.
 • Studenti se zapisují pouze z informačního systému STAG
 • Při případných problémech se zápisem kontaktujte e-mailem vedoucí studijního oddělení.

Postup:

 • zvolit Přihlásit
 • zvolít Předzápis
 • pod portletem IS/STAG – PŘEDZÁPIS zvolit portlet STRUKTURA STUDIJNÍHO PLÁNU a vybrat blok předmětů (např. Volitelné předměty)
 • kliknutím na rozvrhovou zkratku předmětu (např. PAT/VCA11) se zobrazí rozvrh daného předmětu
 • zvolit neobsazenou rozvrhovou akci (tedy vybrat čtvereček vpravo)
 • uložit tlačítkem ULOŽIT ZMĚNY
 • takto postupovat předmět po předmětu
 • zkontrolovat zapsaný rozvrh na letní semestr

Kontrola studia / zápis

Průběžná kontrola
Splnění studijních povinností je zaznamenáváno do výkazu o studiu (index) a elektronické evidence STAG (nejpozději do 3 pracovních dnů od splnění). Pro správný průběh kontroly studia za předcházející rok je nutná průběžná kontrola údajů ve STAGu samotným studentem (po přihlášení odkaz Moje studium, Známky a zápočty). V případě zjištění nesrovnalostí je třeba neprodleně upozornit sekretářku (příp. vyučujícího) garantujícího pracoviště.

Doplňující zápis povinných předmětů po provedené kontrole studia (např. v případě splnění prerekvizit v průběhu akademického roku) je možný pouze do zahájení výuky letního semestru (tj. do 11. 2. 2019). Po tomto datu již nelze povinné předměty na akademický rok 2018/2019 dopisovat. 

Pokyny ke kontrole studia v řádném termínu:

 • Kontrola studia probíhá na studijním oddělení (Hněvotínská 3, Olomouc) dle zveřejněných termínů - viz tabulka níže. Studenti jsou rozděleni dle ročníků a počátečních písmen svých příjmení.
 • Před samotnou kontrolou studia provede každý student tzv. elektronický zápis, tj. zapíše se do rozvrhu předmětů dle příslušných pokynů.
 • Po zápisu a kontrole zapsaného rozvrhu si student vytiskne zápisový list B (tj. přehled o zapsaných předmětech ve STAGu pro rok 2018/2019, viz STAG - portlet Moje studium, odkaz Průběh studia). Elektronicky zapsané povinné předměty také zapíše do indexu (vzory vyplnění indexu viz níže). Seznam zapsaných předmětů v indexu si student nechá potvrdit na studijním oddělení a odevzdá podepsaný zápisový list B. Povinně volitelné nebo volitelné předměty si může student zapisovat do indexu i po provedené kontrole studia (tj. za razítko).
 • Mezní termín pro složení studijních povinností za akademický rok 2018/2019 je 5. 9. 2019.

 Pokyny ke kontrole studia mimo vyhlášený termín:

 • Pouze pro studenty, kteří splní všechny povinnosti (tj. včetně zápočtu za prázdninovou praxi) do 20. 8. 2018 a do tohoto data odevzdají na studijním oddělení řádně vyplněný index spolu s podepsaným zápisovým listem B pro rok 2018/2019 (viz STAG - portlet Moje studium, odkaz Průběh studia).
 • Potvrzený index je možné vyzvednout u vedoucí studijního oddělení od 1. 9. 2018 kdykoliv během probíhající kontroly studia jiných ročníků nebo v úředních hodinách (případně i jindy po domluvě).

Nevíte, jak správně vyplnit index před kontrolou studia?

Stáhněte si vzory pro vyplnění indexu, pokud řádně zapisujete všechny povinné předměty daného ročníku. V případě neabsolvování povinného předmětu v předcházejícím roce, zapíšete si ho do indexu na nový akademický rok opakovaně.

Obor1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník6. ročník
Všeobecné
lékařství

dle
pozvánek

5. 9. 2018 

8.00-10.00
příjmení A-G

6 9. 2018

8.00-10.00
příjmení A-CH

12. 9. 2018

8.00-10.00
příjmení A-H

5. 9. 2018

8.00-10.00
příjmení A-F

3. 9. 2018

8.00-10.00
příjmení A-H

5. 9. 2018

13.00-15.00
příjmení H-L

6. 9. 2018

13.00-16.00
příjmení I-M

12. 9. 2018

13.00-15.00
příjmení CH-M

5. 9. 2018

13.00-15.00
příjmení G-L

3. 9. 2018

13.00-16.00
příjmení CH-M

6. 9. 2018

8.00-10.00
příjmení M-P

11. 9. 2018

8.00-10.00
příjmení N-S

13. 9. 2018

8.00-10.00
příjmení M-Ř

10. 9. 2018

8.00-10.00
příjmení M-Ř

4. 9. 2018

8.00-10.00
příjmení N-Ř

6. 9. 2018

13.00-16.00
příjmení R-Ž

11. 9. 2018

13.00-15.00
příjmení Š-Ž

13. 9. 2018

13.00-16.00
příjmení S-Ž

10. 9. 2018

13.00-16.00
příjmení S-Ž

4. 9. 2018

13.00-15.00
příjmení S-Ž
Zubní
lékařství
dle 
pozvánek

11. 9. 2018

8.00-10.00
příjmení A-K

10. 9. 2018

8.00-10.00
příjmení A-K

3. 9. 2018

8.00-10.00
příjmení A-K

4. 9. 2018

8.00-10.00
příjmení A-K

11. 9. 2018

13.00-15.00
příjmení L-Ž

10. 9. 2018

13.00-16.00
příjmení L-Ž

3. 9. 2018

13.00-16.00
příjmení L-Ž

4. 9. 2018

13.00-15.00
příjmení L-Ž

Volitelné předměty

Zápisy volitelných předmětů z ostatních fakult UP

Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci, článek 5, odst. 6: 

"Z volitelných předmětů uvedených ve studijních programech ostatních fakult Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen ,,UP") nebo v celouniverzitní nabídce je možné zapsat pouze předměty uvedené na úřední desce LF UP pro příslušný akademický rok."

 • V akademickém roce 2018/2019 nebyl do nabídky zařazen žádný předmět.
 • V akademickém roce 2017/2018 nebyl do nabídky zařazen žádný předmět.
 • V akademickém roce 2016/2017 nebyl do nabídky zařazen žádný předmět.

Zahájená habilitační řízení

MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc, MBA

lékař Oddělení intervenční angiologie a neuroradiologie Radiodiagnostického ústavu LF OU a FN Ostrava

obor: Neurologie

řízení zahájeno: 25. 1. 2018

habilitační práce: "Analýza faktorů ovlivňující výsledný stav pacientů po revaskularizačním výkonu pro ischemickou cévní mozkovou příhodu"

habilitační přednáška s tezemi práce: "Analýza faktorů ovlivňující výsledný stav pacientů po revaskularizačním výkonu pro ischemickou cévní mozkovou příhodu"

Habilitační komise ve složení:

předseda:
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN - Neurologická klinika LF UP a FNOL
členové:
prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA - Neurologická klinika LF UP a FNOL
doc. MUDr. Vladimír Nosál, PhD. - Neurologická klinika JLF UK a UN v Martině
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO,FEAN - Neurologická klinika LF UPJŠ v Košicích
doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. - Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Přednáška na odborném fóru: "Endovaskulární léčba akutní ischemické CMP - mých 20 let od lokální trombolýzy po aspirační trombektomii" proběhne dne 10. 10. 2018 v rámci Přednáškového večera Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci na Neurologické klinice LF UP a FNOL.

MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D.

odborný asistent, zástupce přednosty pro LP Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FNOL

obor: Stomatologie

řízení zahájeno: 7. 9. 2018

habilitační práce: "Rekonstrukční výkony v maxilofaciální onkochirurgii. Indikace a význam"

habilitační přednáška s tezemi práce: "Rekonstrukční výkony v maxilofaciální onkochirurgii. Indikace a význam"

Habilitační komise ve složení:

předsedkyně:
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. - Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
členové:
prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc. - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UP a FNOL
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. - Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc. - Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UN v Martině
doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D. - Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU a FN v Brně

Přednáška na odborném fóru: "Indikace a úskalí rekonstrukčních výkonů v maxilofaciální chirurgii" proběhne dne 7. 2. 2019 v rámci programu XXII. Olomouckých onkologických dnů.

 

 

MUDr. Martin Loveček, Ph.D.

odborný asistent, lékař, zástupce přednosty pro vědu a výzkum, vedoucí skupiny HPB chirurgie I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL

obor: Chirurgie

řízení zahájeno: 17. 12. 2018

habilitační práce: "Současný stav chirurgické léčby karcinomu pankreatu na I. chirurgické klinice FN Olomouc"

habilitační přednáška s tezemi práce: "Aktuální stav chirurgické léčby karcinomu pankreatu v ČR"

Habilitační komise ve složení:

předseda: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. - Radiologická klinika LF UP a FNOL
členové:
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. - Katedra interních oborů LF OU v Ostravě
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. - Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. - Onkologická klinika 1. LF UK, VFN a ÚVN v Praze
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. - Katedra interních oborů LF OU v Ostravě

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc.

docent II. interní kliniky - gastro-enterologické a hepatologické LF UP a FNOL, docent Ústavu fyziologie LF UP

datum zahájení: 28. 8. 2014

obor: Vnitřní nemoci

Přednáška na téma: "Přínos a praktické provádění intenzivní léčby diabetu 1. a 2. typu ve FNOL (1971 - 2013)"

doporučující dopisy: 
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. - III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze 
prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. - Ústav experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislavě 
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. - II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze

Komise ve složení: 
předseda: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. - Interní klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze
členové: 
prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. - Centrum diabetologie IKEM v Praze 
prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. - I. interní klinika LF UK a FN v Plzni 
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D. - III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN v Hradci Králové 
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. - Hemato-onkologická klinika LF UP a FNOL

 

 

doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., FESC

lékař I. interní kliniky - kardiologické LF UP a FNOL
datum zahájení: 22. 2. 2018
obor: Vnitřní nemoci
přednáška na téma: "Kontroverze v intenzivní kardiologické péči"

doporučující dopisy:
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. - Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC - II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Komise ve složení:
předseda: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. - II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze
členové:
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. - I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. - I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D. - I. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. - III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FNOL

 

 

doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC

docent, lékař I. interní kliniky - kardiologické LF UP a FNOL

obor: Vnitřní nemoci

řízení zahájeno: 4. 10. 2018

přednáška na téma: "Nové trendy v diagnostice a léčbě rezistentní arteriální hypertenze"

doporučující dopisy:
prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM - III. interní klinika LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC - I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
prof. Alexandre Persu, MD, PhD - Cardiology Department, Cliniques Universitaires Saint-Luc, Université Catholique de Louvain

Komise ve složení:

předseda:
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. - II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
členové:
prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC - II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC - III. interní - kardiologická klinika LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze
prof. MUDr. Jan Murín, CSc. - I. interná klinika LF UK a UN v Bratislavě
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. - III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FNOL

 

 

doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D.

vedoucí HLA laboratoře, docent Ústavu imunologie LF UP a FNOL

obor: Lékařská imunologie

řízení zahájeno: 26. 6. 2018

přednáška na téma: "Imunogenetika transplantací a komplexních chorob s dědičnou složkou"

doporučující dopisy:
prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. - Pracoviště klinické a transplantační imunologie, IKEM v Praze
prof. MUDr. Milan Buc, DrSc. - Imunologický ústav LF UK v Bratislavě

Komise ve složení:

předsedkyně:
prof. MUDr. Marie Černá, DrSc. - Ústav lékařské genetiky 3. LF UK v Praze
členové:
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. - Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně
prof. MUDr. Petr Panzner, CSc. - Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN v Plzni
prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. - Pracoviště klinické a transplantační imunologie IKEM v Praze
prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc. - Laboratoř buněčné a molekulární imunologie, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

 

 

doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.

docent, lékař Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL

datum zahájení: 2. 10. 2018

obor: Vnitřní nemoci

přednáška na téma: "Precision medicine in the lymphoma care"

doporučující dopisy:
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. - I. interní klinika - klinika Hematologie 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. - Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

Komise ve složení:
předseda: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA - Interní hematologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze
členové:
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. - Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM v Martině
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. - Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. - Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
doc. MUDr. Martin Mistrík, Ph.D. - Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislavě

Formuláře ke stažení