Organizační struktura

Fakulta se skládá z fakultních pracovišť, kterými jsou ústavy, kliniky a další fakultní zařízení
(viz příloha č. 1 Statutu LF UP).

Knihovna LF

Samostatná knihovna Lékařské fakulty.  Knihovna LF je součástí celouniverzitní knihovny.

Webové stránky Knihovny LF