Magisterský program

Harmonogram studia

Harmonogram 2024/2025 – magisterské programy

Akademický rok: 1. 9. 2024 – 31. 8. 2025

Výuka v zimním semestru

 
 • 1. – 3. ročník Všeobecného lékařství:  16. 9. 2024 – 3. 1. 2025
 • 4. – 5. ročník Všeobecného lékařství: 16. 9. 2024 – 7. 2. 2025
 • 6. ročník Všeobecného lékařství: 9. 9. 2024 – 7. 2. 2025
 • 1. – 3. ročník Zubního lékařství: 16. 9. 2024 – 3. 1. 2025
 • 4. –  5. ročník Zubního lékařství: 9. 9. 2024 – 20. 12. 2024
 

Výuka v letním semestru:

 
 • 1. – 3. ročník Všeobecného lékařství:  10. 2. 2025 – 23. 5. 2025
 • 4. – 5. ročník Všeobecného lékařství: 10. 2. 2025 – 30. 5. 2025
 • 6. ročník Všeobecného lékařství: 10. 2. 2025 – 30. 5. 2025
 • 1. – 3. ročník Zubního lékařství: 10. 2. 2025 – 23. 5. 2025
 • 4. ročník Zubního lékařství: 10. 2. 2025 – 30. 5. 2025
 • 5. ročník Zubního lékařství: 3. 2. 2025 – 11. 4. 2025
 

Další termíny akademického roku

 
 • Imatrikulace studentů prvních ročníků: 18. 9. 2024
 • Studentská vědecká konference LF UP: 29. 4. 2025
 • Sportovní den UP: 14. 5. 2025  (viz poznámka č.1)
 • Rektorské volno: 23. 12. 2024, 30. 12. 2024 – 31. 12. 2024
 • Děkanské volno: 27. 12. 2024
 • Den otevřených dveří: 29. 11. 2024, 25. 1. 2025
 

Prázdniny

 
 • Vánoční prázdniny: 23. 12. 2024 – 31. 12. 2024
 • Hlavní prázdniny: 1. 7. 2025 – 31. 8. 2025
 

Hlavní zkouškové období

 
 • Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku Všeobecného lékařství:
  - v zimním semestru: 6. 1. 2025 – 7. 2. 2025
  - v letním semestru : 26. 5. 2025 – 30. 6. 2025
 • Hlavní zkouškové období pro blokovou výuku Všeobecného lékařství:
  - průběžně celý akademický rok
 • Hlavní zkouškové období pro 1. - 3. ročník Zubního lékařství:
  - v zimním semestru: 6. 1. 2025 – 7. 2. 2025
  - v letním semestru : 26. 5. 2025 – 30. 6. 2025
 • Hlavní zkouškové období pro 4. ročník Zubního lékařství:
  - v zimním semestru: 2. 1. 2025 – 7. 2. 2025
  - v letním semestru : 2. 6. 2025 – 30. 6. 2025
 • Hlavní zkouškové období pro 5. ročník Zubního lékařství:
  - v zimním semestru: 2. 1. 2025 – 31. 1. 2025
  - v letním semestru : 14. 4. 2025 – 30. 6. 2025
 

Zápisy do rozvrhu

 
 • Mezní termín pro dělení studentů do etap zápisu rozvrhu (dle splněných povinností)
  - poslední rozřazování studentů do etap pro elektronický zápis rozvrhu: 16. 7. 2024 v 9.00 hod
 • Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků
  - 1. etapa - jen kroužkový zápis: 16. 7. 2024 od 10.00 hod do 12. 9. 2024 do 24.00 hod (viz poznámka č. 2)
  - 1. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech: 16. 7. 2024 od 10.30 hod do 12. 9. 2024 do 24.00 hod (viz poznámka č. 2)
  - 2. etapa - jen kroužkový zápis: 1. 8. 2024 od 9.00 hod do 12. 9. 2024 do 24.00 hod (viz poznámka č. 2)
  - 2. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech: 1. 8. 2024 od 9.30 hod do 12. 9. 2024 do 24.00 hod (viz poznámka č. 2)
 • Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků
  - zápis po předmětech (nepovinné předměty): 4. 9. 2024 od 11.00 hod do 12. 9. 2024 do 24.00 hod
 • Elektronický zápis předmětů pro studenty vyjíždějících na zahraniční studijní pobyt
  od 27. 6. 2024 od 9.00 hod do 12. 9. 2024 do 24.00 hod
 • Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr
  od 11. 12. 2024 od 9.00 hod do 6. 2. 2025 do 24.00 hod
 • Mezní termín pro doplňující registraci povinných předmětů na studijním oddělení
  - do 10. 2. 2025 do 16.00 hod (se zápisovým listem B a indexem)
 

Kontrola studia

 
 • Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2023/2024: 6. 9. 2024
 • Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2024/2025: 5. 9. 2025
 • Samozápis (tj. provedení elektronické kontroly splnění studijních povinností studentem): 1. 9. 2024 – 15. 9. 2024 
 • Kontrola studia studentů bez provedeného samozápisu na studijním oddělení: 1. 9. 2024 – 15. 9. 2024 (s indexem a zápisovými listy A a B); termíny podrobněji zde 
 • Kontrola studia studentů s provedeným samozápisem na studijním oddělení: 1. 9. 2024 – 24. 10. 2024 (s indexem a zápisovými listy A a B); termíny podrobněji zde
 

Harmonogram předmětové evaluace

 
 
 • Evaluace předmětů studenty za zimní semestr: 30. 9. 2024 – 10. 2. 2025
 • Hodnocení garanty za zimní semestr: 18. 3. 2025 – 15. 4. 2025
 • Evaluace předmětů studenty za letní semestr: 24. 2. 2025 – 6. 9. 2025
 • Hodnocení garanty za letní semestr: 10. 10. 2025 – 7.11.2025
 
Poznámka 1: Výuka, která není realizována, musí být nahrazena. Způsob této náhrady je zcela v kompetenci jednotlivých pracovišť.
Poznámka 2: Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 16. 7. 2024 do 9.00 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 16. 7. 2024 (v 10.00 hod kroužkový zápis, v 10.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis). Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 1. 8. 2024 (v 9.00 hod kroužkový zápis, v 9.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis).

Harmonogram 2024/2025 – navazující magisterské programy (v úpravě)

Akademický rok: 1. 9. 2024 – 31. 8. 2025

Výuka v zimním semestru

 
 • 1. ročník Veřejné zdravotnictví:  9. 9. 2024 – 8. 2. 2025
 • 2. ročník Veřejné zdravotnictví:  9. 9. 2024 – 8. 2. 2025
 

Výuka v letním semestru:

 
 • 1. ročník Veřejné zdravotnictví:  10. 2. 2025 – 7. 6. 2025
 • 2. ročník Veřejné zdravotnictví:  10. 2. 2025 – 26. 4. 2025
 

Další termíny akademického roku

 
 • Studentská vědecká konference LF UP: 29. 4. 2025
 • Sportovní den UP: 14. 5. 2025  (viz poznámka č.1)
 • Rektorské volno: 23. 12. 2024, 30. 12. 2024 – 31. 12. 2024
 • Děkanské volno: 27. 12. 2024
 • Den otevřených dveří: 29. 11. 2024, 25. 1. 2025
 

Prázdniny

 
 • Vánoční prázdniny: 23. 12. 2024 – 31. 12. 2024
 • Hlavní prázdniny: 1. 7. 2025 – 31. 8. 2025
 

Hlavní zkouškové období

 
 • průběžně celý semestr
 

Zápisy do rozvrhu

 
 • Mezní termín pro dělení studentů do etap zápisu rozvrhu (dle splněných povinností)
  - poslední rozřazování studentů do etap pro elektronický zápis rozvrhu: 16. 7. 2024 v 9.00 hod
 • Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků
  - 1. etapa: 16. 7. 2024 od 10.30 hod do 12. 9. 2024 do 24.00 hod (viz poznámka)
  - 2. etapa: 1. 8. 2024 od 9.30 hod do 12. 9. 2024 do 24.00 hod (viz poznámka)
 • Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků
  - 4. 9. 2024 od 11.00 hod do 12. 9. 2024 do 24.00 hod
 • Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr
  od 11. 12. 2024 od 9.00 hod do 6. 2. 2025 do 24.00 hod
 

Kontrola studia

 
 • Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2023/2024: 6. 9. 2024
 • Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2024/2025: 5. 9. 2025
 • Samozápis (tj. provedení elektronické kontroly splnění studijních povinností studentem): 1. 9. 2024 – 15. 9. 2024 
 • Kontrola studia studentů bez provedeného samozápisu na studijním oddělení: 1. 9. 2024 – 15. 9. 2024 (s indexem a zápisovými listy A a B); termíny podrobněji zde 
 • Kontrola studia studentů s provedeným samozápisem na studijním oddělení: 1. 9. 2024 – 24. 10. 2024 (s indexem a zápisovými listy A a B); termíny podrobněji zde
 

Harmonogram odevzdání diplomových prací, obhajob a státních závěrečných zkoušek 

 
 • Vypsání termínů státních závěrečných zkoušek v IS/STAG: do 30. 11. 2024
 • Řádný mezní termín odevzdání diplomové práce na studijním oddělení: 31. 3. 2025
 • Řádný mezní termín splnění studijních povinností pro vypsání ke státní závěrečné zkoušce: 9. 5. 2025
 • Řádný termín zápisu studentem na termín státní závěrečné zkoušky v IS/STAG:  do 12. 5. 2025
 • Řádný termín obhajoby diplomové práce a státní závěrečné zkoušky : 2. 6. – 13. 6. 2025
 

Harmonogram předmětové evaluace

 
 • Evaluace předmětů studenty za zimní semestr: 30. 9. 2024 – 10. 2. 2025
 • Hodnocení garanty za zimní semestr: 18. 3. 2025 – 15. 4. 2025
 • Evaluace předmětů studenty za letní semestr: 24. 2. 2025 – 6. 9. 2025
 • Hodnocení garanty za letní semestr: 10. 10. 2025 – 7.11.2025
 
Poznámka: Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 16. 7. 2024 do 9.00 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 16. 7. 2024 (v 10.00 hod kroužkový zápis, v 10.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis). Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 1. 8. 2024 (v 9.00 hod kroužkový zápis, v 9.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis).

Harmonogram 2023/2024 - magisterské programy

Akademický rok: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024

Výuka v zimním semestru

 
 • 1. – 3. ročník Všeobecného lékařství:  18. 9. 2023 – 5. 1. 2024
 • 4. – 5. ročník Všeobecného lékařství: 18. 9. 2023 – 9. 2. 2024
 • 6. ročník Všeobecného lékařství: 11. 9. 2023 – 2. 2. 2024
 • 1. – 3. ročník Zubního lékařství: 18. 9. 2023 – 5. 1. 2024
 • 4. –  5. ročník Zubního lékařství: 11. 9. 2023 – 21. 12. 2023
 

Výuka v letním semestru:

 
 • 1. – 3. ročník Všeobecného lékařství:  12. 2. 2024 – 24. 5. 2024
 • 4. – 5. ročník Všeobecného lékařství: 12. 2. 2024 – 31. 5. 2024
 • 6. ročník Všeobecného lékařství: 5. 2. 2024 – 31. 5. 2024
 • 1. – 3. ročník Zubního lékařství: 12. 2. 2024 – 24. 5. 2024
 • 4. ročník Zubního lékařství: 12. 2. 2024 – 31. 5. 2024
 • 5. ročník Zubního lékařství: 29. 1. 2024 – 4. 4. 2024
 

Další termíny akademického roku

 
 • Imatrikulace studentů prvních ročníků: 20. 9. 2023
 • Studentská vědecká konference LF UP: 30. 4. 2024
 • Sportovní den UP: 7. 5. 2024  (viz poznámka č.1)
 • Rektorské volno: 22. 12. 2023, 29. 12. 2023
 • Děkanské volno: 27. 12. 2023 – 28. 12. 2023
 • Den otevřených dveří: 1. 12. 2023, 27. 1. 2024
 

Prázdniny

 
 • Vánoční prázdniny: 25. 12. 2023 – 29. 12. 2023
 • Hlavní prázdniny: 1. 7. 2024 – 31. 8. 2024
 

Hlavní zkouškové období

 
 • Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku Všeobecného lékařství:
  - v zimním semestru: 8. 1. 2024 – 9. 2. 2024
  - v letním semestru : 27. 5. 2024 – 28. 6. 2024
 • Hlavní zkouškové období pro blokovou výuku Všeobecného lékařství:
  - průběžně celý akademický rok
 • Hlavní zkouškové období pro 1. - 3. ročník Zubního lékařství:
  - v zimním semestru: 8. 1. 2024 – 9. 2. 2024
  - v letním semestru : 27. 5. 2024 – 28. 6. 2024
 • Hlavní zkouškové období pro 4. ročník Zubního lékařství:
  - v zimním semestru: 2. 1. 2024 – 9. 2. 2024
  - v letním semestru: 3. 6. 2024 – 28. 6. 2024
 • Hlavní zkouškové období pro 5. ročník Zubního lékařství:
  - v zimním semestru: 2. 1. 2024 – 26. 1. 2024
  - v letním semestru : 8. 4. 2024 – 28. 6. 2024
 

Zápisy do rozvrhu

 
 • Mezní termín pro dělení studentů do etap zápisu rozvrhu (dle splněných povinností)
  - poslední rozřazování studentů do etap pro elektronický zápis rozvrhu: 11. 7. 2023 v 9.00 hod
 • Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků
  - 1. etapa - jen kroužkový zápis: 11. 7. 2023 od 10.00 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod (viz poznámka č. 2)
  - 1. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech: 11. 7. 2023 od 10.30 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod (viz poznámka č. 2)
  - 2. etapa - jen kroužkový zápis: 27. 7. 2023 od 9.00 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod (viz poznámka č. 2)
  - 2. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech: 27. 7. 2023 od 9.30 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod (viz poznámka č. 2)
 • Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků
  - jen kroužkový zápis: 5. 9. 2023 od 9.00 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod
  - kroužkový zápis + zápis po předmětech: 5. 9. 2023 od 9.30 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod
 • Elektronický zápis předmětů pro studenty vyjíždějících na zahraniční studijní pobyt
  od 29. 6. 2023 od 9.00 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod
 • Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr
  od 13. 12. 2023 od 9.00 hod do 8. 2. 2024 do 24.00 hod
 • Mezní termín pro doplňující registraci povinných předmětů na studijním oddělení
  - do 12. 2. 2024 do 16.00 hod (se zápisovým listem B a indexem)
 

Kontrola studia

 
 • Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2022/2023: 6. 9. 2023
 • Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2023/2024: 6. 9. 2024
 • Samozápis (tj. provedení elektronické kontroly splnění studijních povinností studentem): 1. 9. 2023 – 15. 9. 2023
 • Kontrola studia studentů bez provedeného samozápisu na studijním oddělení: 1. 9. 2023 – 15. 9. 2023 (s indexem a zápisovými listy A a B); termíny podrobněji zde 
 • Kontrola studia studentů s provedeným samozápisem na studijním oddělení: 1. 9. 2023 – 24. 10. 2023 (s indexem a zápisovými listy A a B); termíny podrobněji zde
 

Harmonogram předmětové evaluace

 
 
 • Evaluace předmětů studenty za zimní semestr: 25. 9. 2023 – 12. 2. 2024
 • Hodnocení garanty za zimní semestr: 1. 3. 2024 – 18. 3. 2024
 • Evaluace předmětů studenty za letní semestr: 19. 2. 2024 – 6. 9. 2024
 • Hodnocení garanty za letní semestr: 13. 10. 2024 – 10. 11. 2024
 
Poznámka 1: Výuka, která není realizována, musí být nahrazena. Způsob této náhrady je zcela v kompetenci jednotlivých pracovišť.
Poznámka 2: Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 11. 7. 2023 do 9.00 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 11. 7. 2023 (v 10.00 hod kroužkový zápis, v 10.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis). Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 27. 7. 2023 (v 9.00 hod kroužkový zápis, v 9.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis).

Harmonogram 2023/2024 - navazující magisterské programy

Akademický rok: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024

Výuka v zimním semestru

 
 • 1. ročník Veřejné zdravotnictví:  11. 9. 2023 – 20. 1. 2024
 • 2. ročník Veřejné zdravotnictví:  11. 9. 2023 – 3. 2. 2024
 

Výuka v letním semestru:

 
 • 1. ročník Veřejné zdravotnictví:  12. 2. 2024 – 25. 5. 2024
 • 2. ročník Veřejné zdravotnictví:  12. 2. 2024 – 20. 4. 2024
 

Další termíny akademického roku

 
 • Studentská vědecká konference LF UP: 30. 4. 2024
 • Sportovní den UP: 7. 5. 2024 
 • Rektorské volno: 22. 12. 2023, 29. 12. 2023
 • Děkanské volno: 27. 12. 2023 – 28. 12. 2023
 • Den otevřených dveří: 1. 12. 2023, 27. 1. 2024
 

Prázdniny

 
 • Vánoční prázdniny: 25. 12. 2023 – 29. 12. 2023
 • Hlavní prázdniny: 1. 7. 2024 – 31. 8. 2024
 

Hlavní zkouškové období

 
 • průběžně celý semestr
 

Zápisy do rozvrhu

 
 • Mezní termín pro dělení studentů do etap zápisu rozvrhu (dle splněných povinností)
  - poslední rozřazování studentů do etap pro elektronický zápis rozvrhu: 11. 7. 2023 v 9.00 hod
 • Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků
  - 1. etapa: 11. 7. 2023 od 10.30 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod (viz poznámka)
  - 2. etapa: 27. 7. 2023 od 9.30 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod (viz poznámka)
 • Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků
  - 5. 9. 2023 od 9.30 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod
 • Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr
  od 13. 12. 2023 od 9.00 hod do 8. 2. 2024 do 24.00 hod
 

Kontrola studia

 
 • Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2022/2023: 6. 9. 2023
 • Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2023/2024: 6. 9. 2024
 • Samozápis (tj. provedení elektronické kontroly splnění studijních povinností studentem): 1. 9. 2023 – 15. 9. 2023
 • Kontrola studia studentů bez provedeného samozápisu na studijním oddělení: 1. 9. 2023 – 15. 9. 2023 (s indexem a zápisovými listy A a B); termíny podrobněji zde 
 • Kontrola studia studentů s provedeným samozápisem na studijním oddělení: 1. 9. 2023 – 24. 10. 2023 (s indexem a zápisovými listy A a B); termíny podrobněji zde
 

Harmonogram odevzdání diplomových prací, obhajob a státních závěrečných zkoušek

 
 • Vypsání termínů státních závěrečných zkoušek v IS/STAG: do 30. 11. 2023
 • Řádný mezní termín odevzdání diplomové práce na studijním oddělení: 31. 3. 2024
 • Řádný mezní termín splnění studijních povinností pro vypsání ke státní závěrečné zkoušce: 7. 5. 2024
 • Řádný termín zápisu studentem na termín státní závěrečné zkoušky v IS/STAG: 10. 5. 2024
 • Řádný termín obhajoby diplomové práce a státní závěrečné zkoušky: 3. 6. – 12. 6. 2024
 • Mimořádný mezní termín odevzdání diplomové práce na studijním oddělení: 30. 6. 2024
 • Mimořádný mezní termín splnění studijních povinností pro vypsání ke státní závěrečné zkoušce: 7. 8. 2024
 • Mimořádný termín zápisu studentem na termín státní závěrečné zkoušky v IS/STAG: 9. 8. 2024
 • Mimořádný termín obhajoby diplomové práce a státní závěrečné zkoušky: 9. – 12. 9. 2024
 

Harmonogram předmětové evaluace

 
 • Evaluace předmětů studenty za zimní semestr: 25. 9. 2023 – 12. 2. 2024
 • Hodnocení garanty za zimní semestr: 1. 3. 2024 – 18. 3. 2024
 • Evaluace předmětů studenty za letní semestr: 19. 2. 2024 – 6. 9. 2024
 • Hodnocení garanty za letní semestr: 13. 10. 2024 – 10. 11. 2024
 
Poznámka: Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 11. 7. 2023 do 9.00 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 11. 7. 2023 (v 10.00 hod kroužkový zápis, v 10.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis). Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 27. 7. 2023 (v 9.00 hod kroužkový zápis, v 9.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis).

Studijní plány / sylaby

Všeobecné lékařství

Jako paralelní program je vyučován i v anglickém jazyce.

Všeobecné lékařství - verze 2021
(studenti studující v roce 2024/2025 v 1. - 4. ročníku)
Sylabus
Všeobecné lékařství - verze 2019
(studenti studující v roce 2024/2025 ve 5. -6. ročníku)
Sylabus
Všeobecné lékařství - verze 2018
(studenti studující v roce 2023/2024 v 6. ročníku)
Sylabus

Zubní lékařství

Jako paralelní program je vyučován i v anglickém jazyce.

Zubní lékařství - verze 2019
(studenti studující v roce 2024/2025 v 1. - 5. ročníku)
Sylabus

Veřejné zdravotnictví

Veřejné zdravotnictví - verze 2019
(studenti studující v roce 2024/2025 v 1. a 2. ročníku)
Sylabus

"Bílá knížka"

"Bílá knížka" představuje ucelený přehled o organizaci a zásadách studia na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro daný akademický rok (informace o předmětech, studijních plánech, prerekvizitách, výukových pracovištích, státních zkouškách, Studijní a zkušební řád ap.). Vzhledem k tomu, že se dříve zveřejňoval v listinné podobě v bílých deskách, vžilo se na fakultě označení "Bílá knížka".

Otevřít Bílou knížku...

Kontrola studia / zápis

Samozápis, kontrola studia

Kontrola studia pro rok 2024/2025 bude probíhat ve 2 etapách:

1. etapa probíhá elektronicky, tzv. "samozápisem" v termínu od 1. 9. 2024 do 15. 9. 2024. Studenti si provedou sami kontrolu zaevidovaných splněných studijních povinností ve STAGu a seznamu zapsaných předmětů na příští rok.

2. etapa: 

 • studenti, kteří vyhověli podmínkám elektronického samozápisu, se dostaví pro potvrzení splnění povinností v indexu na studijním oddělení vždy v úředních hodinách do 24. 10. 2024
 • studenti, kteří nevyhověli podmínkám elektronického samozápisu a musí se dostavit osobně na studijní oddělení ve zveřejněných termínech do 15. 9. 2024 takto:
  Termíny kontroly pro studenty bez provedenéno elektronického samozápisu: 
  • 2. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
  • 3 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
  • 4. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
  • 5. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
  • 9. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
  • 10. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
  • 11. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
  • 12. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
 • studenti, kteří vyhoví podmínkám samozápisu, budou mít od 17. 9. 2024 přístupné na portálu v sekci Dokumenty potvrzení o studiu na nový akademický rok (.pdf)

Odpovědi na nejčastější otázky

Kdy může student elektronickou kontrolu (tzv. samozápis) a zápis do nového akademického roku provést?
Elektronickou kontrolu studia tzv. samozápis jsou studenti povinni vykonat v termínu od 1. 9. 2024 do 15. 9. 2024. K samozápisu student přistupuje:

 • pokud za uplynulý akademický rok 2023/2024 již nebude plnit žádné studijní povinnosti (tj. má všechny zápočty, kolokvia, zkoušky, které v daném roce splnil, evidovány ve STAGu - např. i zápočet za praxi - a další již nebude plnit) 
 • pokud má zapsaný rozvrh povinných předmětů na nový akademický rok 2024/2025 (viz zápis na rozvrhy předmětů dle příslušných pokynů).

Koho se samozápis týká?
Provedení samozápisu ve STAGu je povinné pro všechny studenty 2. a vyšších ročníků magisterských a navazujících magisterských studijních programů, kteří budou pokračovat ve studiu v následujícím akademickém roce, s výjimkou studentů, kteří již mají uzavřené studium a čekají pouze na státní zkoušky. K samozápisu nepřistupuje student, který z důvodu dřívějšího odjezdu na zahraniční stáž prováděl kontrolu studia osobně na studijním oddělení již v předtermínu. Studenti vyjíždějící na Erasmus+ po zahájení nového akademického roku 2024/2025 provedou samozápis podobně jako ostatní studenti. Pokud systém vyhodnotí, že student nemůže být zapsán do dalšího ročníku elektronickým samozápisem, musí se k zápisu dostavit osobně dle rozpisu studijního oddělení (viz níže) a zápis provede studijní referentka.

Co se během samozápisu kontroluje?
STAG během samozápisu provede automatickou kontrolu na počet splněných kreditů, na absolvování opakovaně zapsaných předmětů, zápis předmětů ve výši maximálně 90 kreditů atd. Student bude vyzván k potvrzení správností údajů v "zápisovém listu A za rok 2023/2024" (tj. přehled splněných předmětů za daný akademický rok) a k potvrzení správnosti údajů v "zápisovém listu B na rok 2024/2025" (tj. přehled zapsaných předmětů na nový akademický rok). 

Kde najdu aplikaci pro provedení samozápisu a jak samozápis probíhá?
Aplikaci je na Portále IS/STAG - karta Moje studium – Průběh studia. Student zvolí odkaz "Kontrola studijních výsledků a registrace do akademického roku" a je vyzván ke kontrole "zápisového listu A za rok 2023/2024" (tj. zkontroluje, zda má u všech absolvovaných předmětů za rok 2023/2024 správně evidován ve STAGu zápočet, kolokvium nebo známku, v případě nesrovnalostí samozápis přeruší a obrátí se na garantující pracoviště daného předmětu s žádostí o nápravu). Pokud údaje v zápisovém listu A souhlasí, student pokračuje v kontrole zápisového listu B na rok 2024/2025 (tj. zkontroluje, zda má ve STAGu zapsané všechny povinné předměty, které chce a může v následujícím akademickém roce studovat, pokud nalezne nesrovnalosti, samozápis přeruší, předměty si dopíše, případně kontaktuje studijní oddělení s žádostí). V případě souhlasu s evidovanými údaji ve STAGu student souhlas potvrdí zaškrtnutím čtverečku a klikne na tlačítko "Provést zápis do akademického roku". Po úspěšném průběhu kontrol je student zapsán na nový akademický rok a je třeba provést potvrzení kontroly studia do výkazu o studiu (indexu) na studijním oddělení nejpozději do 24. 10. 2024. 

Co mám dělat, když jsem nesplnil zkoušku z nějakého povinného předmětu, ale výuku mám uznanou (dostal jsem zápočet)?
Pokud jste nesplnil povinný předmět při prvním zápisu předmětu, požádejte e-mailem studijní referentku o opakovaný zápis nesplněného předmětu bez výuky (nebudete neblokovat místo v rozvrhu). Pokud jste nesplnil povinný předmět při opakovaném zápisu předmětu, musíte na studijním oddělení odevzdat žádost o udělení výjimky ze Studijního a zkušebního řádu. Po schválení výjimky vám studijní referentka předmět bez výuky sama zapíše, pokud výjimka nebude udělena, bude s vámi zahájeno řízení o ukončení studia. 

Když jsem se úspěšně elektronicky zapsal do dalšího akademického roku, musím se ještě dostavit na studijní oddělení osobně?
Po elektronickém samozápisu je třeba si nechat potvrdit kontrolu splněných povinností také do indexu, a to nejpozději do 24. 10. 2024 úředních hodinách studijního odělení. Proto se musí student (nebo pověřená osoba) dostavit na studijní oddělení s vyplněným výkazem o studiu (tj. zapíše si povinné předměty pro rok 2024/2025 do indexu) a odevzdá vytištěný a podepsaný "zápisový list A za rok 2023/2024" a "zápisový list B pro rok 2024/2025". V indexu by měly být dopsány i všechny on line splněné studijní povinnostiPovinně volitelné nebo volitelné předměty na nový akademický rok si může student zapisovat do indexu i po provedené kontrole studia (tj. za razítko v indexu). 

Co mám dělat, pokud systém vyhodnotí, že se sám nemohu do dalšího roku zapsat?
Pokud některá z kontrol samozápisu vyhodnotí, že se student nemůže sám zapsat, je nutné provést zápis osobně na studijním oddělení. Student se dostaví  v některém z uvedených termínů přinese si vytištěný a podepsaný "zápisový list A za rok 2023/2024" a "zápisový list B pro rok 2024/2025" a výkaz o studiu (index) se zapsanými předměty na rok 2024/2025. 

Termíny kontroly pro studenty bez provedenéno elektronického samozápisu: 

 • 2. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
 • 3 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
 • 4. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
 • 5. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
 • 9. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
 • 10. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
 • 11. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
 • 12. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod

Do kdy mohu skládat zkoušky (nebo jiné povinnosti) za rok 2023/2024?
Mezní termín pro složení studijních povinností za akademický rok 2023/2024 je 6. 9. 2024. Splněné povinnosti by měly být zaevidovány ve STAGu nejpozději 7. 9. 2024 v 15.00 hod.

Jak si mohu dodatečně ve STAGu vytisknout zápisový list A na rok 2023/2024?
Na portále https://stag.upol.cz/ , odkaz "Průběh studia" v portletu "Plnění předmětů S010..." zvolte rok 2023/2024. Potom se vám pod seznamem předmětů nabídne správný zápisový list A na rok 2023/2024. 

Index pro kontrolu studia

Nevíte, jak správně vyplnit index před kontrolou studia?
Stáhněte si vzory pro správné vyplnění indexu, zapisujete-li všechny povinné předměty daného ročníku. Pokud jste nějaký povinný předmět v předcházejícím roce neabsolvovali, zapisujete ho do indexu na nový akademický rok opakovaně.

Průběžná kontrola splněných předmětů

Splnění studijních povinností je zaznamenáváno do výkazu o studiu (index) a elektronické evidence IS/STAG (nejpozději do 3 pracovních dnů od splnění). Pro správný průběh kontroly studia za předcházející akademický rok je nutná průběžná kontrola údajů ve STAGu samotnými studenty (odkaz Moje studium, Známky a zápočty). V případě zjištění nesrovnalostí je třeba neprodleně upozornit sekretářku (příp. vyučujícího) garantujícího pracoviště a žádat nápravu.

Doplňující zápis předmětů

Doplňující zápis povinných předmětů po stanoveném termínu kontroly studia (např. v případě splnění prerekvizit v průběhu akademického roku) je možný nejpozději do zahájení výuky letního semestru, tj. do 12. 2. 2024. Po tomto datu již nelze povinné předměty na akademický rok 2023/2024 dopisovat. Vždy je třeba dozapsané povinné předměty potvrdit na studijním oddělení (a odevzdat nový zápisový list B).

Doplňující zápis nepovinných předmětů po provedené kontrole studia je možný kdykoliv v průběhu akademického roku, tento tzn. dozápis nepovinných předmětů studenti na studijní oddělení nehlásí.

Zápisy do rozvrhu

Předměty 2. - 6. ročníku

I. etapa zápisů 

 • kroužkový zápis se koná od 23. 7. 2024 od 10.00 hod do 12. 9. 2024 do 24.00 hod
 • zápis po předmětech se koná od 23. 7. 2024 od 10.30 hod do 12. 9. 2024 do 24.00 hod

Zápis bude povolen studentům, kteří do 16. 7. 2024 do 9.00 hod absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem "A") a výsledek hodnocení těchto předmětů (tj. A-E) budou mít zapsané ve STAGu. V této etapě se zapisují předměty zařazené do 2. - 6. ročníku.

II. etapa zápisů

 • kroužkový zápis se koná od 1. 8. 2024 od 9.00 hod do 12. 9. 2024 do 24.00 hod
 • zápis po předmětech se koná od 1. 8. 2024 od 9.30 hod do 12. 9. 2024 do 24.00 hod

Do této etapy zápisů budou zařazeni studenti, kteří nevyhověli podmínce zařazení do I. etapy zápisu (tj. něměli k 16. 7. 2024 ve  STAGu zapsané splněné povinné předměty zakončené zkouškou). V této etapě se zapisují předměty zařazené do 2. - 6. ročníku.

Pokyny k zápisu rozvrhu 2. a 6. ročníku
Elektronickým zápisem se studenti se zapisují do výuky na předměty, které chtějí v dalším roce absolvovat a u kterých nemají z předcházejícího studia uznanou výuku (všechny předměty opakovaně zapisované (tzn. u kterých student má výuku uznanou) je třeba nahlásit studijní referentce, která provede zápis „bez výuky“ tak, aby se student mohl zapsat na zkoušku z daného předmětu, ale aby neblokoval místo v praktické výuce). Studenti se zapisují pouze pomocí portálového rozhraní STAG.

Úřední hodiny studijního oddělení jsou v době prázdnin: pondělí a čtvrtek od 8.00-11.00 hod. Problémy se zápisem je třeba bezprostředně řešit s vedoucí studijního oddělení

Kroužkový zápis (předzápis)
(tj. zápis 2. a 4.-6. ročníku Všeobecného lékařství a 2.-5. ročníku Zubního lékařství)

Kroužek stanovuje pevný rozvrh povinných předmětů (viz zveřejněné ročníkové rozvrhy) a student volí pouze mezi jednotlivými kroužky.

Zápis mimo kroužky není povolen, v ojedinělých případech ho lze povolit na základě žádosti předložené vedoucí studijního oddělení. V případě nepovoleného zápisu mimo kroužek bude rozvrh (z důvodu blokace zápisu předmětů dalším studentům) vymazán.

Po provedeném kroužkovém zápisu je třeba zkontrolovat, že jsou všechny požadované povinné předměty zapsány, případné nedostatky je třeba ihned řešit. V případě, že si student zapisuje rozvrh, ale nesplňuje požadované prerekvizity pro zápis všech předmětů (např. student nemá ve STAGu uvedený zápočet za "Praxi z gynekologie", tedy nesplňuje prerekvizitu pro zápis předmětu "Gynekologie 2"), je třeba po splnění prerekvizit (tj. po zapisu zápočtu / zkoušky do STAGu příslušnou sekretářkou) provést odzápis kroužku a poté nový zápis kroužku. (Informace o stanovených prerekvizitách viz Bílá knížka). Jestliže je kapacita některých předmětů ve zvoleném rozvrhovém kroužku plná, tzn. že se studentovi  při zápisu kroužku některé předměty nezapsaly z důvodu plné kapacity, je třeba si vybrat jiný kroužek s volnou kapacitou předmětů.

Zápis 4. ročníku Všeobecného lékařství - nabídka Buddy systému
Studenti 4. ročníku Všeobecného lékařství mohou místo české výuky předmětů IN2/VC012 Vnitřní lékařství 2 a CH1/VC012 Chirurgie 1 absolvovat anglickou výuku v předmětech IN1/VA022 Internal Medicine 2 a CH1/VA012 Surgery 1 (do každého takového kroužku kombinovaného s anglickou výukou  je možné zapsat max. 4 studenty z českého programu). Předměty bude možné ukončit vykonáním zápočtu / kolokvia v českém jazyce. V případě zájmu si student vybere kroužek 4. ročníku Všeobecného lékařství, který je zařazen do Buddy systému (tj. kroužek končící písmeny „aj“).
Výhody: zlepšení komunikace v anglickém jazyce, finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč/předmět absolvovaný v anglickém jazyce, bodové zvýhodnění při výběrovém řízení pro Erasmus+ studijní pobyty.

Zápis (předzápis) po předmětech
(tj. zápis 3. ročníku Všeobecného lékařství + zápis nepovinných předmětů) 
Studenti se zapisují každý předmět zvlášť tak, aby nedocházelo v jejich rozvrhu ke vzájemné kolizi (podobně probíhá zápis na povinně volitelné a volitelné předměty).

Studenti si mohou zapisovat pouze volitelné předměty doporučeného a nižšího ročníku studijního oboru LF UP při splnění podmínky prerekvizit (viz "Bílá knížka"). Grafické rozvrhy LF UP pro celé ročníky jsou zveřejněny na na webové stránce fakulty.

Na povinně volitelné a volitelné předměty se studenti zapisují po přihlášení do IS/STAG portletem Předzápis na předmětyročníkových rozvrhů je patrné, že pro některé kroužky mohou být některé nepovinné předměty zablokovány (kolidují s povinnou výukou). Tento fakt je třeba brát v úvahu při výběru svého kroužku. Na povinně volitelné odborné předměty a volitelné předměty se studenti zapisují odkazem Předzápis (výběrem po jednotlivých předmětech). Zápisy na nepovinné předměty zařazené do 1. ročníku budou zpřístupněny od 4. 9. 2024 v 11.00 hod. 

Vzory vyplnění indexu pro následující akademický rok

Předměty 1. ročníku

 • zápis po předmětech se koná od 4. 9. 2024 od 11.00 hod do 12. 9. 2024 do 24.00 hod

Pokyny k zápisu předmětů 1. ročníku
Nově zapsaným studentům jsou zpřístupněné aplikace prostřednictvím portálu UP (další podrobnosti viz wiki UP) do 2 následujících dnů po provedeném zápisu ke studiu (tj. k datu, kdy se stali se studenty Univerzity Palackého). V e-přihlášce na stránce Osobní údaje si nejdříve studenti zjistí svůj login pro přihlášení do portálu, STAGu, elektronické pošty. V červeném rámečku (login) si nastaví své heslo

Studenti jsou na výuku povinných předmětů zapsáni prostřednictvím studijního oddělení do tzv. kroužků. V zapsaném rozvrhu nelze z kapacitních důvodů dělat žádné změny (!). Svůj pevný rozvrh studenti zjistí po přihlášení do aplikace STAG nejpozději 2. 9. 2024 (v případě pozdějšího zápisu ke studiu vždy následující den po zápisu ke studiu). Student musí mít zapsané všechny povinné předměty zařazené do 1. ročníku. Pokud se některé předměty (tj. mají totožnou rozvrhovou zkratku) vyučují v zimním i letním semestru, student absolvuje výuku jen v jednom stanoveném semestru.

Kroužek definuje pevný rozvrh povinných předmětů (viz zveřejněné ročníkové rozvrhy) Z ročníkových rozvrhů je patrné, že rozvrh některých kroužků je v časové kolizi s některými nepovinnými předměty. V případě, že rozvrh povinných předmětů neumožňuje studentoví zápis nepovinného předmětu, může student tento předmět abosolvovat v dalším ročníku. V rozvrhu Všeobecného lékařství se za kolizi se nepovažuje výuka povinného předmětu s výukou Pitevního bloku (během tzv. "pitevního týdne" ostatní povinná výuka neprobíhá).

Postup pro předzápis předmětů kategorie předmětů "B" (tj. povinně volitelných) a kategorie předmětů "C" (tj. volitelných)

 • v aplikaci STAG zvolit Přihlásit se
 • zvolit portlet Předzápis
 • v portletu "Výběr předmětu k zápisu a odzápisu", "Struktura studijního plánu"  a následně vyberte požadovaný blok předmětů (např. "Volitelné předměty")
 • kliknutím na zkratku předmětu (např. LBF/VCB31) se rozbalí podrobný rozvrh předmětu
 • zvolit neobsazenou rozvrhovou akci a označit kliknutím na čtvereček (vždy je třeba označit všechny typy nabízené výuky daného předmětu, tj, seminář, cvičení apod.)
 • uložit tlačítkem "Uložit změny"

Případné problémy je třeba hlásit vedoucí studijního oddělení. Zápisy budou ukončeny 12. 9. 2024 ve 24.00 hod. Pro úpravy rozvrhu v rámci volné kapacity na letní semestr akademického roku 2024/2025 budou zápisy otevřeny i před zahájením letního semestru (tj. od 11. 12. 2024 do 6. 2. 2025).

Studenti vyjíždějící na studijní pobyt (a další)

Zápis se koná od 27. 6. 2024 od 9.00 hod do 12. 9. 2024 do 24.00 hod.

Pokyny k zápisu pro studenty vyjíždějící v rámci mobilit
Studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt evidovaní oddělením pro zahraniční styky LF UP (program Erasmus, mobilita v rámci Rozvojových programů apod.) se mohou zapisovat do výuky přednostně a mají výjimku z kroužkového zápisu (tj. mohou si zapisovat předměty jednotlivě mimo kroužky). Jedná se o tyto studenty:

Jméno Univerzita / důvod

Balážiková Tatiana

Medizinische Universität Wien

Balogová Lucia

University of Ljubljana

Batlová Michaela

další důvody

Beneš Pavel

další důvody

Brada Ján

další důvody

Broniš Tomáš

další důvody

Brune Antonia Joanna

Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Červinková Julie

Vilniaus universitetas

Doležel Dušan

Universidade do Porto

Dvořák Filip

další důvody

Fellerová Zuzana

Universidade do Porto

Haša Jakub

Vilniaus universitetas

Hmirová Ivana

University of Tartu

Juránková Terezie

další důvody

Kadášová Nina

University of Turku

Kocmanová Kateřina

University of Tartu

Kosa Norbert

Universidad Católica de Valencia

Lapková Alexandra

další důvody

Majerová Katarína

University of Tartu

Martins Guita Catarina

Universidade Nova de Lisboa

Masná Simona

University of Turku

Mečiarová Františka

další důvody

Molnárová Viktoria

další důvody

Nezvalová Tereza 

další důvody

Novotná Zuzana

další důvody

Ondrová Sára

University of Ljubljana

Oharek David

další důvody

Otáhalová Klára

Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Pavlovičová Laura

další důvody

Plháková Eliška

další důvody

Polačiková Monika

další důvody

Pražáková Alžběta

Universidad Católica de Valencia

Radoňová Andrea

další důvody

Rozkošná Jiřina

další důvody

Snow Emily Leandra

Université de Lille II

Šútor Michal

Universidad Católica de Valencia

Turčínková Kateřina

další důvody

Turčínková Klára

Medizinische Universität Wien

Valentová Erika

Vilniaus universitetas

Varshaver Mira 

výjezd Izrael, Sheba Medical Center

Voborníková Radoslava

další důvody

Vymlátilová Veronika

University of Ljubljana

Vysloužil Jiří

další důvody

Doplňující zápis na letní semestr

Zápis se koná od 11. 12. 2024 od 9.00 hod do 6. 2. 2025 do 24.00 hod.

Studenti si mohou upravit rozvrh na letní semestr (jen rámci volné kapacity předmětů!), případně dopsat povinně volitelné a volitelné předměty na letní semestr. 

Pokyny k elektronickému zápisu na letní semestr akademického roku 2024/2025

 • Studenti si mohou dopisovat povinně volitelné a volitelné předměty v rámci volné kapacity předmětů a splněných prerekvizit.
 • V případě, že student dodatečně splní podmínky pro zápis povinného předmětu a tento předmět si elektronicky zapíše, musí si ho také dopsat do indexu a s novým zápisovým listem B a indexem se dostavit na studijní oddělení, aby mu byl zápis tohoto povinného předmětu potvrzen studijní referentkou (!). Nově dopsané povinné předměty je třeba v indexu potvrdit nejpozději do zahájení výuky v letním semestru, tj. do 10. 2. 2025
 • Kroužkové zápisy v tomto období nejsou zpřístupněny! Studenti si mohou na letní semestr upravit rozvrh povinných předmětů mimo kroužek, pokud jim to umožňuje volná kapacita rozvrhových akcí. 
 • Studenti, kteří si zapisují předmět bez výuky (tzn. mají výuku daného předmětu uznanou), si tento předmět nezapisují elektronickým zápisem (blokovali by kapacitu předmětu ostatním studentům). Zápis provedou prostřednictvím své studijní referentky (tzv. bez výuky) 
 • Při případných problémech se zápisem kontaktujte e-mailem vedoucí studijního oddělení.

Státní závěrečné zkoušky

Veřejné zdravotnictví

Rozvrhy

Rozvrhy pro rok 2024/2025

Všeobecné lékařství 1. ročník (.xls) 2. ročník (.xls) 3. ročník (.xls) 4. ročník (.xls) 5. ročník (.xls) 6. ročník (.xls)
Zubní lékařství 1. ročník (.xls) 2. ročník (.xls) 3. ročník (.xls) 4. ročník (.xls) 5. ročník (.xls)  
General Medicine 1. ročník (.xls) 2. ročník (.xls) 3. ročník (.xls) 4. ročník (.xls) 5. ročník (.xls) 6. ročník (.xls)
Dentistry 1. ročník (.xls) 2. ročník (.xls) 3. ročník (.xls) 4. ročník (.xls) 5. ročník (.xls)
Veřejné zdravotnictví 1. ročník (.xlsx) 2. ročník (.xlsx)      

Rozvrhy pro rok 2023/2024

Všeobecné lékařství 1. ročník (.xls) 2. ročník (.xls) 3. ročník (.xls) 4. ročník (.xls) 5. ročník (.xls) 6. ročník (.xls)
Zubní lékařství 1. ročník (.xls) 2. ročník (.xls) 3. ročník (.xls) 4. ročník (.xls) 5. ročník (.xls)  
General Medicine 1. ročník (.xls) 2. ročník (.xls) 3. ročník (.xls) 4. ročník (.xls) 5. ročník (.xls) 6. ročník (.xls)
Dentistry 1. ročník (.xls) 2. ročník (.xls) 3. ročník (.xls) 4. ročník (.xls) 5. ročník (.xls)
Veřejné zdravotnictví 1. ročník (.xlsx) 2. ročník (.xlsx)    

Minimální výše kreditů

Všeobecné lékařství - verze 2021, 2019, 2018

Ročník A B C Součet
1. 60 0 0 60
2. 56 0 4 60
3. 52 2 6 60
4. 52 4 4 60
5. 52 6 2 60
6. 60 0 0 60
Celkem 332 12 16 360

Všeobecné lékařství - verze 2017, 2015

Ročník A B1 B2 C Součet
1. 56 4 0 0 60
2. 56 0 0 4 60
3. 52 0 2 6 60
4. 52 0 4 4 60
5. 52 0 6 2 60
6. 60 0 0 0 60
Celkem 328 4 12 16 360

Zubní lékařství  

Ročník A B C Součet
1. 60 0 0 60
2. 60 0 0 60
3. 60 0 0 60
4. 57 3 0 60
5. 57 0 3 60
Celkem 294 3 3 300

Veřejné zdravotnictví  

Ročník A B C Součet
1. 58 2 0 60
2. 60 0 0 60
Celkem 118 2 0 120
 

Vysvětlivky:      

 • A – předměty povinné
 • B1 – předměty povinně volitelné - cizí jazyk
 • B2 – předměty povinně volitelné - odborné
 • B – předměty povinně volitelné
 • C – předměty volitelné

Kredity za jednotlivé kategorie předmětů (tj. A, B, C) lze získat i v jiných než doporučených ročnících. Uvedený celkový součet kreditů za danou kategorii předmětů je minimální a závazný pro vypsání k poslední státní zkoušce nebo státní rigorózní zkoušce.

Úvodní kurz

Program úvodního kurzu pro Všeobecné lékařství

18. 9. 2023 od 7:45 hod - Velká posluchárna Teoretických ústavů LF UP

Téma Přednášející
(orientační čas)
délka

Zahájení, úvodní slovo,
představení Fakultní nemocnice Olomouc

děkan LF UP
ředitel FN Olomouc
(7.45 - 8.00)
15 min
Představení vedení LF UP, děkanátu a struktury fakulty. Studium v I.-VI. ročníku (organizace studia v kreditovém systému, související studijní předpisy, Studijní a zkušební řád UP, Směrnice děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP, webové stránky atd.) příslušní proděkani,
vedoucí studijního oddělení
(8.00 - 8.25)
25 min
Možnosti zahraničních stáží
(program Erasmus+, další možnosti studia v zahraničí)
příslušní proděkani
(8.25 - 8.35)
10 min
Studentská vědecká činnost (SVOČ) a studentská pedagogická činnost příslušní proděkani
(8.35 - 8.50)
15 min
Informační středisko LF UP
(služby knihovny a informační technologie)
vedoucí Informačního střediska LF UP
(8.50 - 9.05)
15 min
Studentské organizace
(Spolek mediků, IFMSA, VKH, studentské akce aj.)
zástupci studentské komory AS LF
předseda Spolků mediků LF UP
zástupci dalších studentských organizací
(9.05 - 9.20)
15 min
Dotazy studentů (9.20 - 9.40) 20 min

Program úvodního kurzu pro Zubní lékařství

18. 9. 2023 od 7:30 hod - Malá levá posluchárna Teoretických ústavů LF UP

Téma Přednášející
(orientační čas)
délka

Zahájení, úvodní slovo,
představení Fakultní nemocnice Olomouc

děkan LF UP
ředitel FN Olomouc
(7.30 - 7.40) 
10 min
Představení vedení LF UP, děkanátu a struktury fakulty proděkanka pro záležitosti studia Zubního lékařství
(7.40 - 7.45) 
5 min
Možnosti zahraničních stáží
(program Erasmus+, další možnosti studia v zahraničí)
příslušní proděkani
(7.45 - 7.55)
10 min
Informační středisko LF UP
(služby knihovny a informační technologie)
vedoucí Informačního střediska LF UP
(7.55 - 8.10)
15 min
Studium v I.-V. ročníku (organizace studia v kreditovém systému, související studijní předpisy, Studijní a zkušební řád UP, Směrnice děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP, webové stránky atd.) vedoucí studijního oddělení
(8.10 - 8.40) 
30 min
Studentské organizace
(Spolek mediků, IFMSA, VKH, studentské akce aj.)
zástupci studentské komory AS LF
předseda Sdružení studentů stomatologie
zástupci dalších studentských organizací
(8.40 - 8.55) 
15 min
Dotazy studentů (8.55 - 9.00)  5 min 

Promoce absolventů

Studenti Všeobecného lékařství a Zubního lékařství se na termín promoce předběžně hlásí elektronicky. Závazně se studenti přihlásí osobně po poslední státní rigorózní zkoušce na studijním oddělení (bez ohledu na úřední hodiny). Slavnostní promoce se koná ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska (Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, Olomouc).

Informace k promoci

Studenti se k termínu promoce předběžně přihlašují elektronicky na portálovém rozhraní studijní agendy STAG odkazem "Zápis na termíny". Studenti Všeobecného lékařství se předběžně zapisují na termín (i hodinu zahájení) tzv. předmětu "Předběžné přihlášení k promoci". O spuštění elektronického zápisu na promoce budou studenti informování e-mailem.

Aby bylo přihlášení k promoci závazné, je student povinen předložit na studijním oddělení (možno vhodit do boxu studijního oddělení vedle recepce na TÚ):

 • potvrzení o úhradě nákladů spojených s promocí (700 Kč)
 • index

Náklady spojené s promocí činí pro studenta 700 Kč:
Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: 1990649100
Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc

Vedení FN Olomouc upozorňuje všechny studenty, kteří ukončili studium a nebudou již pokračovat ve stravování v jídelně FN Olomouc, aby se odhlásili ze závodního stravování (p. Martina Hynštová, tel. 588 444 343, e-mail martina.hynstova@fnol.cz) a vybrali si nevyčerpaný kredit. Kredit je možno vyzvednout až do listopadu a je vyplácen vždy PO – PÁ  v době 6.30. – 8.00 hod a 10.30 – 13.30 hod.

Informace pro studenty za Slovenska a jiné zahraniční studenty starší 26 let
Na základě vyhlášky č. 12/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Olomouce (.pdf) jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. Studenti ze zahraničí mají povinnost vyplnit formulář ohlášení poplatkové povinnosti (.doc) a odevzdat ho na Magistrátu města Olomouce. Od poplatku jsou osvobozeni studenti přihlášení k pobytu ve statutárním městě Olomouci na vysokoškolských kolejích, kteří v daném kalendářním roce nedovrší 26 let.

Termíny promocí 2024

Termín promocí nemá vliv na úspěšné absolvování studia ani na ukončení statutu studenta – promoce jsou slavnostním aktem, při němž absolvent přebírá vysokoškolský diplom, status studenta však končí dnem, kdy student/ka úspěšně absolvuje poslední část obhajoby či státní závěrečné zkoušky, stejně jako tímto dnem nabývá i získaného vysokoškolského titulu. 

Studijní program Zubní lékařství
25. června - 9.00 hod, 10.00 hod, 11.00. hod, 12.15 hod, 13.15 hod

Studijní program Veřejné zdravotnictví
25. června - 14.15 hod 

Studijní program Všeobecné lékařství
26. června - 9.00 hod, 10.00 hod, 11.00. hod, 12.15 hod, 13.15 hod, 14.15 hod
27. června - 9.00 hod, 10.00 hod, 11.00. hod, 12.15 hod, 13.15 hod, 14.15 hod

Studijní program Dentistry + General Medicine (promoce v angličtině)
28. června  - 9.00 hod

Studijní program General Medicine (promoce v angličtině)
28. června  - 10.30 hod, 12.00 hod

Promoce se konají ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska v Olomouci (Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5). 

Odborné / prázdninové praxe

Studenti mohou vykonávat odbornou či prázdninovou praxi ve zdravotnických (nebo jiných) zařízeních na území ČR (informace o možnosti absolvovat praxi mimo ČR obdrží u studijní referentky). 

Praxe / stáže musí být smluvně zajištěny. Pokud student nastoupí na praxi bez uzavřené smlouvy, není pojištěn (dle smlouvy o pojištění za škody způsobené studenty UP při vykonávání odborné praxe) a vystavuje se riziku, že mu nebude praxe započítána (bez zápočtu). Před nástupem na praxi je třeba odevzdat na studijním oddělení příslušnou dokumentaci (smlouvu) stvrzenou zdravotnickým zařízením ve 2 (nebo 3) stejnopisech, po schválení a podepsání smlouvy fakultou je jeden stejnopis zaslán smluvnímu zařízení. Smlouvy na prázdninové praxe musí být podepsané smluvním stranami do 31.5. daného akademického roku. 

V případě zájmu absolvovat nepovinnou praxi (předmět kategorie "C") předkládá student ke schválení prostřednictvím studijního oddělení ŽÁDOST (.doc) příslušnému proděkanovi. Podmínkou absolvování praxe je uzavření smlouvy mezi fakultou a příslušným zdravotnickým zařízením.

Smlouvy o zajištění praxe - Všeobecné lékařství 

(seznam, pokyny, vzory smluv) pro zdravotnická zařízení, která nejsou uvedena v seznamu, použijte smlouvu o zajištění praxe obecnou - Všeobecné lékařství (.doc)

Smlouva o zajištění praxe obecná - Zubní lékařství

Smlouva o zajištění praxe obecná - Veřejné zdravotnictví

Nabídky praxí zdravotnických zařízení

Prázdninová praxe z chirurgie a pediatrie (4. ročník Všeobecného lékařství)

Nabídka letní prázdninové praxe na JLF Martin (Slovensko)

Studenti se mohou přihlásit k absolvování letní stáže na Jesseniově lékařské fakultě UK v Martině. Stáž je možné absolvovat na Gynekologicko-porodnické klinice v průběhu celého léta. Délka stáže je stanovena na 1 měsíc. Stáž lze po domluvě uznat jako povinnou letní praxi po 5. roč.
Studentům bude zajištěno ubytování na univerzitních kolejích (platí hostitelská strana), navíc je možno (vždy do konce května daného roku) podat žádost o poskytnutí mimořádného stipendia. Více informací v sekci Zahraniční mobility. V případě zájmu odevzdejte přihlášku s životopisem na studijní oddělení Ing. Petře Nakládalové do konce dubna daného akademického roku.

Nabídky praxe zdravotnických zařízení 

Akreditace

Název stud. programu Všeobecné lékařství Zubní lékařství Zubní lékařství Dentistry Veřejné zdravotnictví
Kód stud. programu M5103 M5111 M0911A350005 M0911A350010 N0988A350001
Kód stud. oboru 5103T065 5104T003      
Typ studia Magisterský Magisterský Magisterský  Magisterský  Navazující magisterský
Forma studia Prezenční Prezenční Prezenční Prezenční Prezenční / Kombinovaná
Standardní doba studia 6 roků 5 roků 5 roků 5 roků 2 roky
Jazyk studia čeština / angličtina čeština /  angličtina čeština  angličtina čeština
Akreditace do 1.5.2025 31.12.2024 8.8.2028 8.8.2028 8.8.2028
Č. rozhod. / zákon MSMT-12907/2015

zákon č. 137/2016 Sb.
(na dostudování)

usnesení RVH UP č.126/2019 usnesení RVH UP č.126/2019 usnesení RVH UP č.126/2019

Studijní oddělení

Adresa: 
Děkanát LF UP
Studijní oddělení
Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Úřední hodiny
Po a Čt: 8.00 – 11.00 hod a 13.00 – 16.00 hod

Úřední hodiny v době prázdnin (od 1.7. do 31.8.)
Po a Čt: 8.00 – 11.00 hod 

Vedoucí studijního oddělení

Ing. Alina Antošová
alina.antosova@upol.cz
585 632 010

Referát přijímacího řízení, celoživotního vzdělávání, ediční činnosti a archivu

Marta Zahradová
marta.zahradova@upol.cz
585 632 011
 

Referát 1. - 2. ročníku Všeobecného lékařství a Zubního lékařství

Mgr. Táňa Laštůvková
tana.lastuvkova@upol.cz
585 632 014

 

Referát 3. - 6. ročníku Všeobecného lékařství

Michaela Lahová
michaela.lahova@upol.cz
585 632 013
 

Referát doktorského studia

Ing. Helga Hromádková
helga.hromadkova@upol.cz
585 632 016
 

Referát studia v angličtině a zahraničních vztahů

Mgr. Jana Osmani
General Medicine
jana.osmani@upol.cz
585 632 017
 
Bc. Jitka Melcrová
Dentistry, doktorské programy v angličtině, Veřejné zdravotnictví
jitka.melcrova@upol.cz 
585 632 012 
 
Ing. Petra Nakládalová
Zahraniční vztahy, akreditace
petra.nakladalova@upol.cz
585 632 015
 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)