Magisterský program

Harmonogram studia

Harmonogram 2022/2023 – magisterské programy

Akademický rok: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023

Výuka v zimním semestru

 
 • 1. – 3. ročník Všeobecného lékařství:  19. 9. 2022 – 6. 1. 2023
 • 4. – 5. ročník Všeobecného lékařství: 19. 9. 2022 – 3. 2. 2023
 • 6. ročník Všeobecného lékařství: 12. 9. 2022 – 3. 2. 2023
 • 1. – 3. ročník Zubního lékařství: 19. 9. 2022 – 6. 1. 2023
 • 4. –  5. ročník Zubního lékařství: 12. 9. 2022 – 23. 12. 2022
 

Výuka v letním semestru:

 
 • 1. – 3. ročník Všeobecného lékařství:  13. 2. 2023 – 26. 5. 2023
 • 4. – 5. ročník Všeobecného lékařství: 13. 2. 2023 – 2. 6. 2023
 • 6. ročník Všeobecného lékařství: 6. 2. 2023 – 2. 6. 2023
 • 1. – 3. ročník Zubního lékařství: 13. 2. 2023 – 26. 5. 2023
 • 4. ročník Zubního lékařství: 13. 2. 2023 – 2. 6. 2023
 • 5. ročník Zubního lékařství: 30. 1. 2023 – 7. 4. 2023
 

Další termíny akademického roku

 
 • Imatrikulace studentů prvních ročníků: 21. 9. 2023
 • Studentská vědecká konference LF UP: 23. 5. 2023
 • Sportovní den UP: 10. 5. 2023  (viz poznámka č.1)
 • Rektorské volno: 30. 12. 2022
 • Děkanské volno: 27. 12. 2022 – 29. 12. 2022
 • Den otevřených dveří: 2. 12. 2022, 14. 1. 2023
 

Prázdniny

 
 • Vánoční prázdniny: 26. 12. 2022 – 30. 12. 2022
 • Hlavní prázdniny: 1. 7. 2023 – 31. 8. 2023
 

Hlavní zkouškové období

 
 • Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku Všeobecného lékařství:
  - v zimním semestru: 9. 1. 2023 – 10. 2. 2023
  - v letním semestru : 29. 5. 2023 – 30. 6. 2023
 • Hlavní zkouškové období pro blokovou výuku Všeobecného lékařství:
  - průběžně celý akademický rok
 • Hlavní zkouškové období pro 1. - 3. ročník Zubního lékařství:
  - v zimním semestru: 9. 1. 2023 – 10. 2. 2023
  - v letním semestru : 29. 5. 2023 – 30. 6. 2023
 • Hlavní zkouškové období pro 4. ročník Zubního lékařství:
  - v zimním semestru: 2. 1. 2023 – 10. 2. 2023
  - v letním semestru : 5. 6. 2023 – 30. 6. 2023
 • Hlavní zkouškové období pro 5. ročník Zubního lékařství:
  - v zimním semestru: 2. 1. 2023 – 27. 1. 2023
  - v letním semestru : 10. 4. 2023 – 30. 6. 2023
 

Zápisy do rozvrhu

 
 • Mezní termín pro dělení studentů do etap zápisu rozvrhu (dle splněných povinností)
  - poslední rozřazování studentů do etap pro elektronický zápis rozvrhu: 12. 7. 2022 v 9.00 hod
 • Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků
  - 1. etapa - jen kroužkový zápis: 12. 7. 2022 od 10.00 hod do 15. 9. 2022 do 24.00 hod (viz poznámka č. 2)
  - 1. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech: 12. 7. 2022 od 10.30 hod do 15. 9. 2022 do 24.00 hod (viz poznámka č. 2)
  - 2. etapa - jen kroužkový zápis: 28. 7. 2022 od 9.00 hod do 15. 9. 2022 do 24.00 hod (viz poznámka č. 2)
  - 2. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech: 28. 7. 2022 od 9.30 hod do 15. 9. 2022 do 24.00 hod (viz poznámka č. 2)
 • Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků
  - jen kroužkový zápis: 9. 9. 2022 od 9.00 hod do 15. 9. 2022 do 24.00 hod
  - kroužkový zápis + zápis po předmětech: 9. 9. 2022 od 9.30 hod do 15. 9. 2022 do 24.00 hod
 • Elektronický zápis předmětů pro studenty vyjíždějících na zahraniční studijní pobyt
  od 30. 6. 2022 od 9.00 hod do 15. 9. 2022 do 24.00 hod
 • Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr
  od 14. 12. 2022 od 9.00 hod do 9. 2. 2023 do 24.00 hod
 • Mezní termín pro doplňující registraci povinných předmětů na studijním oddělení
  - do 13. 2. 2023 do 16.00 hod (se zápisovým listem B a indexem)
 

Kontrola studia

 
 • Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2021/2022: 5. 9. 2022
 • Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2022/2023: 6. 9. 2023
 • Samozápis (tj. provedení elektronické kontroly splnění studijních povinností studentem): 1. 9. 2022 – 15. 9. 2022 
 • Kontrola studia studentů bez provedeného samozápisu na studijním oddělení: 1. 9. 2022 – 15. 9. 2022 (s indexem a zápisovými listy A a B); termíny podrobněji zde 
 • Kontrola studia studentů s provedeným samozápisem na studijním oddělení: 1. 9. 2022 – 24. 10. 2022 (s indexem a zápisovými listy A a B); termíny podrobněji zde
 

Harmonogram předmětové evaluace

 
 
 • Evaluace předmětů studenty za zimní semestr: 26. 9. 2022 – 13. 2. 2023
 • Hodnocení garanty za zimní semestr: 1. 3. 2023 – 18. 3. 2023
 • Evaluace předmětů studenty za letní semestr: 20. 2. 2023 – 7. 9. 2023
 • Hodnocení garanty za letní semestr: 13. 10. 2023 – 10.11.2023
 
Poznámka 1: Výuka, která není realizována, musí být nahrazena. Způsob této náhrady je zcela v kompetenci jednotlivých pracovišť.
Poznámka 2: Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 12. 7. 2022 do 9.00 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 12. 7. 2022 (v 10.00 hod kroužkový zápis, v 10.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis). Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 28. 7. 2022 (v 9.00 hod kroužkový zápis, v 9.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis).

Harmonogram 2022/2023 – navazující magisterské programy

Akademický rok: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023

Výuka v zimním semestru

 
 • 1. ročník Veřejné zdravotnictví:  12. 9. 2022 – 21. 1. 2023
 • 2. ročník Veřejné zdravotnictví:  12. 9. 2022 – 4. 2. 2023
 

Výuka v letním semestru:

 
 • 1. ročník Veřejné zdravotnictví:  13. 2. 2023 – 27. 5. 2023
 • 2. ročník Veřejné zdravotnictví:  13. 2. 2023 – 22. 4. 2023
 

Další termíny akademického roku

 
 • Studentská vědecká konference LF UP: 23. 5. 2023
 • Sportovní den UP: 10. 5. 2023  (viz poznámka č.1)
 • Rektorské volno: 30. 12. 2022
 • Děkanské volno: 27. 12. 2022 – 29. 12. 2022
 • Den otevřených dveří: 2. 12. 2022, 14. 1. 2023
 

Prázdniny

 
 • Vánoční prázdniny: 26. 12. 2022 – 30. 12. 2022
 • Hlavní prázdniny: 1. 7. 2023 – 31. 8. 2023
 

Hlavní zkouškové období

 
 • průběžně celý semestr
 

Zápisy do rozvrhu

 
 • Mezní termín pro dělení studentů do etap zápisu rozvrhu (dle splněných povinností)
  - poslední rozřazování studentů do etap pro elektronický zápis rozvrhu: 12. 7. 2022 v 9.00 hod
 • Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků
  - 1. etapa: 12. 7. 2022 od 10.30 hod do 15. 9. 2022 do 24.00 hod (viz poznámka)
  - 2. etapa: 28. 7. 2022 od 9.30 hod do 15. 9. 2022 do 24.00 hod (viz poznámka)
 • Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků
  - 9. 9. 2022 od 9.30 hod do 15. 9. 2022 do 24.00 hod
 • Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr
  od 14. 12. 2022 od 9.00 hod do 9. 2. 2023 do 24.00 hod
 

Kontrola studia

 
 • Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2021/2022: 5. 9. 2022
 • Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2022/2023: 6. 9. 2022
 • Samozápis (tj. provedení elektronické kontroly splnění studijních povinností studentem): 1. 9. 2022 – 15. 9. 2022 
 • Kontrola studia studentů bez provedeného samozápisu na studijním oddělení: 1. 9. 2022 – 15. 9. 2022 (s indexem a zápisovými listy A a B); termíny podrobněji zde 
 • Kontrola studia studentů s provedeným samozápisem na studijním oddělení: 1. 9. 2022 – 24. 10. 2022 (s indexem a zápisovými listy A a B); termíny podrobněji zde
 

Harmonogram odevzdání diplomových prací, státních závěrečných zkoušek a obhajob

 
 • Vypsání termínů státních závěrečných zkoušek v IS/STAG: do 30. 11. 2022
 • Řádný mezní termín odevzdání diplomové práce na studijním oddělení: 31. 3. 2023
 • Řádný mezní termín splnění studijních povinností pro vypsání ke státní závěrečné zkoušce: 10. 5. 2023
 • Řádný termín zápisu studentem na termín státní závěrečné zkoušky v IS/STAG: 12. 5. 2023
 • Řádný termín státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomové práce: 5. 6. – 14. 6. 2023
 

Harmonogram předmětové evaluace

 
 • Evaluace předmětů studenty za zimní semestr: 26. 9. 2022 – 13. 2. 2023
 • Hodnocení garanty za zimní semestr: 1. 3. 2023 – 18. 3. 2023
 • Evaluace předmětů studenty za letní semestr: 20. 2. 2023 – 7. 9. 2023
 • Hodnocení garanty za letní semestr: 13. 10. 2023 – 10.11.2023
 
Poznámka: Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 12. 7. 2022 do 9.00 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 12. 7. 2022 (v 10.00 hod kroužkový zápis, v 10.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis). Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 28. 7. 2022 (v 9.00 hod kroužkový zápis, v 9.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis).

Studijní plány / sylaby

Všeobecné lékařství

Jako paralelní program je vyučován i v anglickém jazyce.

Všeobecné lékařství - verze 2021
(studenti studující v roce 2022/2023 v 1. - 2. ročníku)
Sylabus
Všeobecné lékařství - verze 2019
(studenti studující v roce 2022/2023 ve 3. -4. ročníku)
Sylabus
Všeobecné lékařství - verze 2018
(studenti studující v roce 2022/2023 v 5. ročníku)
Sylabus
Všeobecné lékařství - verze 2017
(studenti studující v roce 2022/2023 v 6. ročníku)
Sylabus
   

Zubní lékařství

Jako paralelní program je vyučován i v anglickém jazyce.

Zubní lékařství - verze 2019
(studenti studující v roce 2022/2023 v 1. - 4. ročníku)
Sylabus
Zubní lékařství - verze 2016
(studenti studující v roce 2022/2023 v 5. ročníku)
Sylabus

Veřejné zdravotnictví

  Veřejné zdravotnictví - verze 2019
(studenti studující v roce 2021/2022 v 1. a 2. ročníku)
Sylabus

"Bílá knížka"

"Bílá knížka" představuje ucelený přehled o organizaci a zásadách studia na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro daný akademický rok (informace o předmětech, studijních plánech, prerekvizitách, výukových pracovištích, státních zkouškách, Studijní a zkušební řád ap.). Vzhledem k tomu, že se dříve zveřejňoval v listinné podobě v bílých deskách, vžilo se na fakultě označení "Bílá knížka".

Otevřít Bílou knížku...

Kontrola studia / zápis

Samozápis, kontrola studia

Kontrola studia pro rok 2022/2023 bude probíhat ve 2 etapách:

1. etapa probíhá elektronicky, tzv. "samozápisem" v termínu od 1. 9. 2022 do 15. 9. 2022. Studenti si provedou sami kontrolu zaevidovaných splněných studijních povinností ve STAGu a seznamu zapsaných předmětů na příští rok.

2. etapa: 

 • studenti, kteří vyhověli podmínkám elektronického samozápisu, se dostaví pro potvrzení splnění povinností v indexu na studijním oddělení vždy v úředních hodinách do 24. 10. 2022
 • studenti, kteří nevyhověli podmínkám elektronického samozápisu a musí se dostavit osobně na studijní oddělení ve zveřejněných termínech do 15. 9. 2022 takto:
  Termíny kontroly pro studenty bez provedenéno elektronického samozápisu: 
  • 1. 9. 2022: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
  • 5. 9. 2022: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
  • 6. 9. 2022: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
  • 7. 9. 2022: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
  • 8. 9. 2022: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
  • 12. 9. 2022: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
  • 13. 9. 2022: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
  • 14. 9. 2022: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
  • 15. 9. 2022: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
 • studenti, kteří vyhoví podmínkám samozápisu, budou mít od 19. 9. 2022 přístupné na portálu v sekci Dokumenty potvrzení o studiu na nový akademický rok (.pdf)

Odpovědi na nejčastější otázky

Kdy může student elektronickou kontrolu (tzv. samozápis) a zápis do nového akademického roku provést?
Elektronickou kontrolu studia tzv. samozápis jsou studenti povinni vykonat v termínu od 1. 9. 2022 do 15. 9. 2022. K samozápisu student přistupuje:

 • pokud za uplynulý akademický rok 2021/2022 již nebude plnit žádné studijní povinnosti (tj. má všechny zápočty, kolokvia, zkoušky, které v daném roce splnil, evidovány ve STAGu - např. i zápočet za praxi - a další již nebude plnit) 
 • pokud má zapsaný rozvrh povinných předmětů na nový akademický rok 2022/2023 (viz zápis na rozvrhy předmětů dle příslušných pokynů).

Koho se samozápis týká?
Provedení samozápisu ve STAGu je povinné pro všechny studenty 2. a vyšších ročníků magisterských a navazujících magisterských studijních programů, kteří budou pokračovat ve studiu v následujícím akademickém roce, s výjimkou studentů, kteří již mají uzavřené studium a čekají pouze na státní zkoušky. K samozápisu nepřistupuje student, který z důvodu dřívějšího odjezdu na zahraniční stáž prováděl kontrolu studia osobně na studijním oddělení již v předtermínu. Studenti vyjíždějící na Erasmus+ po zahájení nového akademického roku 2022/2023 provedou samozápis podobně jako ostatní studenti. Pokud systém vyhodnotí, že student nemůže být zapsán do dalšího ročníku elektronickým samozápisem, musí se k zápisu dostavit osobně dle rozpisu studijního oddělení (viz níže) a zápis provede studijní referentka.

Co se během samozápisu kontroluje?
STAG během samozápisu provede automatickou kontrolu na počet splněných kreditů, na absolvování opakovaně zapsaných předmětů, zápis předmětů ve výši maximálně 90 kreditů atd. Student bude vyzván k potvrzení správností údajů v "zápisovém listu A za rok 2021/2022" (tj. přehled splněných předmětů za daný akademický rok) a k potvrzení správnosti údajů v "zápisovém listu B na rok 2022/2023" (tj. přehled zapsaných předmětů na nový akademický rok). 

Kde najdu aplikaci pro provedení samozápisu a jak samozápis probíhá?
Aplikaci je na Portále IS/STAG - karta Moje studium – Průběh studia. Student zvolí odkaz "Kontrola studijních výsledků a registrace do akademického roku" a je vyzván ke kontrole "zápisového listu A za rok 2021/2022" (tj. zkontroluje, zda má u všech absolvovaných předmětů za rok 2021/2022 správně evidován ve STAGu zápočet, kolokvium nebo známku, v případě nesrovnalostí samozápis přeruší a obrátí se na garantující pracoviště daného předmětu s žádostí o nápravu). Pokud údaje v zápisovém listu A souhlasí, student pokračuje v kontrole zápisového listu B na rok 2022/2023 (tj. zkontroluje, zda má ve STAGu zapsané všechny povinné předměty, které chce a může v následujícím akademickém roce studovat, pokud nalezne nesrovnalosti, samozápis přeruší, předměty si dopíše, případně kontaktuje studijní oddělení s žádostí). V případě souhlasu s evidovanými údaji ve STAGu student souhlas potvrdí zaškrtnutím čtverečku a klikne na tlačítko "Provést zápis do akademického roku". Po úspěšném průběhu kontrol je student zapsán na nový akademický rok a je třeba provést potvrzení kontroly studia do výkazu o studiu (indexu) na studijním oddělení nejpozději do 24. 10. 2022. 

Co mám dělat, když jsem nesplnil zkoušku z nějakého povinného předmětu, ale výuku mám uznanou (dostal jsem zápočet)?
Pokud jste nesplnil povinný předmět při prvním zápisu předmětu, požádejte e-mailem studijní referentku o opakovaný zápis nesplněného předmětu bez výuky (nebudete neblokovat místo v rozvrhu). Pokud jste nesplnil povinný předmět při opakovaném zápisu předmětu, musíte na studijním oddělení odevzdat žádost o udělení výjimky ze Studijního a zkušebního řádu. Po schválení výjimky vám studijní referentka předmět bez výuky sama zapíše, pokud výjimka nebude udělena, bude s vámi zahájeno řízení o ukončení studia. 

Když jsem se úspěšně elektronicky zapsal do dalšího akademického roku, musím se ještě dostavit na studijní oddělení osobně?
Po elektronickém samozápisu je třeba si nechat potvrdit kontrolu splněných povinností také do indexu, a to nejpozději do 24. 10. 2022 úředních hodinách studijního odělení. Proto se musí student (nebo pověřená osoba) dostavit na studijní oddělení s vyplněným výkazem o studiu (tj. zapíše si povinné předměty pro rok 2022/2023 do indexu) a odevzdá vytištěný a podepsaný "zápisový list A za rok 2021/2022" a "zápisový list B pro rok 2022/2023". V indexu by měly být dopsány i všechny on line splněné studijní povinnostiPovinně volitelné nebo volitelné předměty na nový akademický rok si může student zapisovat do indexu i po provedené kontrole studia (tj. za razítko v indexu). 

Co mám dělat, pokud systém vyhodnotí, že se sám nemohu do dalšího roku zapsat?
Pokud některá z kontrol samozápisu vyhodnotí, že se student nemůže sám zapsat, je nutné provést zápis osobně na studijním oddělení. Student se dostaví  v některém z uvedených termínů přinese si vytištěný a podepsaný "zápisový list A za rok 2021/2022" a "zápisový list B pro rok 2022/2023" a výkaz o studiu (index) se zapsanými předměty na rok 2022/2023. 

Termíny kontroly pro studenty bez provedenéno elektronického samozápisu: 

 • 1. 9. 2022: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
 • 5. 9. 2022: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
 • 6. 9. 2022: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
 • 7. 9. 2022: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
 • 8. 9. 2022: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
 • 12. 9. 2022: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
 • 13. 9. 2022: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
 • 14. 9. 2022: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
 • 15. 9. 2022: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod

Do kdy mohu skládat zkoušky za rok 2021/2022?
Mezní termín pro složení studijních povinností za akademický rok 2021/2022 je 5. 9. 2022. Splněné povinnosti by měly být zaevidovány ve STAGu nejpozději 6. 9. 2022 v 15.00 hod.

Jak si mohu dodatečně ve STAGu vytisknout zápisový list A na rok 2021/2022?
Na portále https://stag.upol.cz/ , odkaz "Průběh studia" v portletu "Plnění předmětů S010..." zvolte rok 2021/2022. Potom se vám pod seznamem předmětů nabídne správný zápisový list A na rok 2021/2022. 

Index pro kontrolu studia

Nevíte, jak správně vyplnit index před kontrolou studia?
Stáhněte si vzory pro správné vyplnění indexu, zapisujete-li všechny povinné předměty daného ročníku. Pokud jste nějaký povinný předmět v předcházejícím roce neabsolvovali, zapisujete ho do indexu na nový akademický rok opakovaně.

Průběžná kontrola splněných předmětů

Splnění studijních povinností je zaznamenáváno do výkazu o studiu (index) a elektronické evidence IS/STAG (nejpozději do 3 pracovních dnů od splnění). Pro správný průběh kontroly studia za předcházející akademický rok je nutná průběžná kontrola údajů ve STAGu samotnými studenty (odkaz Moje studium, Známky a zápočty). V případě zjištění nesrovnalostí je třeba neprodleně upozornit sekretářku (příp. vyučujícího) garantujícího pracoviště a žádat nápravu.

Doplňující zápis předmětů

Doplňující zápis povinných předmětů po stanoveném termínu kontroly studia (např. v případě splnění prerekvizit v průběhu akademického roku) je možný nejpozději do zahájení výuky letního semestru, tj. do 14. 2. 2022. Po tomto datu již nelze povinné předměty na akademický rok 2021/2022 dopisovat. Vždy je třeba dozapsané povinné předměty potvrdit na studijním oddělení (a odevzdat nový zápisový list B).

Doplňující zápis nepovinných předmětů po provedené kontrole studia je možný kdykoliv v průběhu akademického roku, tento tzv. dozápis nepovinných předmětů studenti na studijní oddělení nehlásí.

Zápisy do rozvrhu

Předměty 2. - 6. ročníku

I. etapa zápisů 

 • kroužkový zápis se koná od 12. 7. 2022 od 10.00 hod do 15. 9. 2022 do 24.00 hod
 • zápis po předmětech se koná od 12. 7. 2022 od 10.30 hod do 15. 9. 2022 do 24.00 hod

Do této etapy zápisů budou zařazeni studenti, kteří do 12. 7. 2021 do 9.00 hod absolvují všechny povinné předměty (tj. se statutem "A") zakončené zkouškou a jejich hodnocení (tj. A-E) budou mít zapsané ve STAGu. V této etapě se zapisují předměty zařazené do 2. - 6. ročníku.

II. etapa zápisů

 • kroužkový zápis se koná od 28. 7. 2022 od 9.00 hod do 15. 9. 2022 do 24.00 hod
 • zápis po předmětech se koná od 28. 7. 2022 od 9.30 hod do 15. 9. 2022 do 24.00 hod

Do této etapy zápisů budou zařazeni studenti, kteří nevyhověli podmínce zařazení do I. etapy zápisu. V této etapě se zapisují předměty zařazené do 2. - 6. ročníku.

Pokyny k zápisu rozvrhu 2. a 6. ročníku
Elektronickým zápisem se studenti se zapisují do výuky na předměty, které chtějí v dalším roce absolvovat a u kterých nemají z předcházejícího studia uznanou výuku (všechny předměty opakovaně zapisované (tzn. u kterých student má výuku uznanou) je třeba nahlásit studijní referentce, která provede zápis „bez výuky“ tak, aby se student mohl zapsat na zkoušku z daného předmětu, ale aby neblokoval místo v praktické výuce). Studenti se zapisují pouze pomocí portálového rozhraní STAG.

Úřední hodiny studijního oddělení jsou v době prázdnin: pondělí a čtvrtek od 8.00-11.00 hod. Problémy se zápisem je třeba bezprostředně řešit s vedoucí studijního oddělení

Kroužkový zápis (předzápis)
(tj. zápis 2. a 4.-6. ročníku Všeobecného lékařství a 2.-5. ročníku Zubního lékařství)

Kroužek stanovuje pevný rozvrh povinných předmětů (viz zveřejněné ročníkové rozvrhy) a student volí pouze mezi jednotlivými kroužky.

Zápis mimo kroužky není povolen, v ojedinělých případech ho lze povolit na základě žádosti předložené vedoucí studijního oddělení. V případě nepovoleného zápisu mimo kroužek bude rozvrh z důvodu blokace zápisu dalším studentům vymazán.

Po provedeném kroužkovém zápisu je třeba zkontrolovat, zda jsou zapsány všechny požadované povinné předměty a případné nedostatky vyřešit. V případě, že si student zapisuje rozvrh, ale nesplňuje požadované prerekvizity pro zápis všech předmětů (např. nemá ve STAGu uvedený zápočet za "Praxi z gynekologie" a nesplňuje prerekvizitu pro zápis předmět "Gynekologie 2"), je třeba po splnění prerekvizit (po zapsání zápočtu / zkoušky do STAGu příslušnou sekretářkou) provést odzápis kroužku a poté nový zápis jiného kroužku. (Informace o stanovených prerekvizitách viz Bílá knížka). Jestliže je kapacita některých předmětů ve zvoleném rozvrhovém kroužku plná, tzn. že se studentovi  při zápisu kroužku některé předměty nezapsaly z důvodu plné kapacity, je třeba si vybrat jiný kroužek s volnou kapacitou předmětů.

Zápis 4. ročníku Všeobecného lékařství - nabídka Buddy systému
Studenti 4. ročníku Všeobecného lékařství mohou místo české výuky předmětů IN2/VC012 Vnitřní lékařství 2 a CH1/VC012 Chirurgie 1 absolvovat anglickou výuku v předmětech IN1/VA022 Internal Medicine 2 a CH1/VA012 Surgery 1 (do každého takového kroužku kombinovaného s anglickou výukou  je možné zapsat max. 4 studenty z českého programu). Předměty bude možné ukončit vykonáním zápočtu / kolokvia v českém jazyce. V případě zájmu si student vybere kroužek 4. ročníku Všeobecného lékařství, který je zařazen do Buddy systému (tj. kroužek končící písmeny „aj“).
Výhody: zlepšení komunikace v anglickém jazyce, finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč/předmět absolvovaný v anglickém jazyce, bodové zvýhodnění při výběrovém řízení pro Erasmus+ studijní pobyty.

Zápis (předzápis) po předmětech
(tj. zápis 3. ročníku Všeobecného lékařství, zápis nepovinných předmětů) 
Studenti se zapisují každý předmět zvlášť tak, aby nedocházelo v jejich rozvrhu ke vzájemné kolizi (podobně probíhá zápis na povinně volitelné a volitelné předměty).

Studenti si mohou zapisovat pouze volitelné předměty doporučeného a nižšího ročníku studijního oboru LF UP při splnění podmínky prerekvizit (viz "Bílá knížka"). Grafické rozvrhy LF UP pro celé ročníky jsou zveřejněny na na webové stránce fakulty.

Na povinně volitelné a volitelné předměty se studenti zapisují po přihlášení do IS/STAG portletem Předzápis na předmětyročníkových rozvrhů je patrné, že pro některé kroužky mohou být některé nepovinné předměty zablokovány (kolidují s povinnou výukou). Tento fakt je třeba brát v úvahu při výběru svého kroužku. Na povinně volitelné odborné předměty a volitelné předměty se studenti zapisují odkazem Předzápis (výběrem po jednotlivých předmětech). Zápisy na nepovinné předměty zařazené do 1. ročníku budou zpřístupněny od 9. 9. 2022 v 9.30 hod. 

Vzory vyplnění indexu pro následující akademický rok

Předměty 1. ročníku

 • kroužkový zápis se koná od 9. 9. 2022 od 9.00 hod do 15. 9. 2022 do 24.00 hod
 • zápis po předmětech se koná od 9. 9. 2021 od 9.30 hod do 15. 9. 2022 do 24.00 hod

Pokyny k zápisu předmětů 1. ročníku
V této etapě se zapisují předměty zařazené ve studijních plánech do 1. ročníku. Studenti jsou povinni se přihlásit do výuky jen tímto způsobem (elektronicky). V případě, že se student nezapíše, vystavuje se riziku, že nebude vpuštěn na seminář / praktické cvičení (kontrola zapsaných studentů), nebude se moci zapsat na zkoušku (nezobrazí se termíny zkoušek), výsledek zápočtu / zkoušky mu nebude zapsán atd.

Studentům je portál UP a jeho aplikace (další podrobnosti viz wiki UP)  přístupné do 2 následujících dnů po provedeném zápisu ke studiu (tj. stali se studenty Univerzity Palackého). V e-přihlášce na stránce Osobní údaje si nejdříve studenti zjistí svůj login pro přihlášení do portálu, STAGu, elektronické pošty. V červeném rámečku (u loginu) si nastaví své heslo. Studenti se zapisují sami pomocí aplikace STAG dle zveřejněného harmonogramu a dalších pokynů.

1. Kroužkový zápis (předzápis) - zápis povinných předmětú Všeobecného lékařství a Zubního lékařství:

 • Kroužek stanovuje pevný rozvrh povinných předmětů (viz zveřejněné ročníkové rozvrhy) a student volí pouze mezi jednotlivými kroužky. Kroužky jsou označeny 1VSEO10A, 1VSEO10B... pro 1. ročník Všeobecného lékařství; 1ZUB1A, 1ZUB2B… pro 1. ročník Zubního lékařství. V případě, že student poruší toto pravidlo a bude se zapisovat do rozvrhu jiným než kroužkovým zápisem, zablokuje jiným studentům kroužkový zápis a bude mu celý rozvrh vymazán.
 • ročníkových rozvrhů je patrné, že rozvrh některých kroužků Všeobecného lékařství a Zubního lékařství je v časové kolizi s některými nepovinnými předměty (tj. kolize s povinnou výukou). Tento fakt musí student brát v úvahu při výběru svého kroužku, aby v případě zájmu o některý volitelný předmět zvolil takový kroužek, který nebude v časovou kolizi s vybraným předmětem.
 • Po provedeném kroužkovém zápisu je třeba zkontrolovat, zda jsou zapsány všechny požadované povinné předměty a případné nedostatky řešit e-mailem s vedoucí studijního oddělení.
 • V případě, že se již žádný kroužek nenabízí, jsou všechny kroužky obsazeny a je třeba požádat e-mailem vedoucí studijního oddělení o individuální zápis rozvrhu.

2. Zápis (předzápis) na předměty (výběrem po jednotlivých předmětech), zápis povinných předmětů Veřejného zdravotnictví a všech nepovinných předmětů:

 • Studenti Veřejného zdravotnictví a všichni studenti zapisující si povinně volitelné předměty a volitelné předměty se zapisují odkazem Předzápis (výběrem po jednotlivých předmětech).

3. Postup

 • zvolit Přihlásit se
 • zvolit Předzápis
 • dle pokynů níže zvolit typ předzápisu, tzn. portlet Kroužkový předzápis (pro všechny povinné předměty) nebo portlet Předzápis (pro kategorii předmětů povinně volitelných–odborných a kategorii předmětů volitelných studijních oborů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství).

a)     Kroužkový předzápis - pro zápis povinných předmětů Všeobecného lékařství a Zubního lékařství

 • pod odkazem IS/STAG - Kroužkový předzápis vybrat kroužek
 • zobrazí se rozvrh kroužku, pro potvrzení vybraného kroužku je potřeba kroužek zapsat tlačítkem "Provést zápis kroužku". Pokud se u jednotlivých předmětů zobrazí chyby v předzápisu (např. nezapsání předmětu z důvodu plné kapacity, je možné zvolit jiný kroužek nebo nahlásit nezapsané předměty vedoucí studijního oddělení a požádat o opravu
 • rozvrh lze zrušit tlačítkem "Provést odzápis kroužku"
 • po provedeném zápisu je doporučeno rozvrh vytisknout a zkontrolovat!!!

b)     Předzápis na předměty (výběrem po jednotlivých předmětech) – pro zápis předmětů Veřejného zdravotnictví a pro kategorii předmětů povinně volitelných a kategorii předmětů volitelných 

 • pod odkazem IS/STAG – Předzápis portlet Struktura studijního plánu vyberte blok předmětů (např. volitelné předměty)
 • kliknutím na zkratku předmětu (např. LBF/VCB31) se zobrazí rozvrh předmětu
 • zvolit neobsazenou rozvrhovou akci (tedy kliknout na čtvereček vpravo)
 • uložit tlačítkem "Uložit změny"

Případné problémy je třeba hlásit vedoucí studijního oddělení. Zápisy budou ukončeny 15. 9. 2022 ve 24.00 hod. Pro drobné úpravy rozvrhu v rámci volných kapacit na letní semestr akademického roku 2022/2023 budou zápisy otevřeny i před zahájením letního semestru (tj. od 14. 12. 2022 do 9. 2. 2023).

Studenti vyjíždějící na studijní pobyt (a další)

Zápis se koná od 30. 6. 2022 od 9.00 hod do 15. 9. 2022 do 24.00 hod.

Pokyny k zápisu pro studenty vyjíždějící v rámci mobilit
Studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt evidovaní oddělením pro zahraniční styky LF UP (program Erasmus, mobilita v rámci Rozvojových programů apod.) se mohou zapisovat do výuky přednostně a mají výjimku z kroužkového zápisu (tj. mohou si zapisovat předměty jednotlivě mimo kroužky). Jedná se o tyto studenty:

Jméno Univerzita / důvod
1 Abu Jwella Maysan Sheba Medical Center
2 Ahmed Uzair Istanbul Medipol University; Vilniaus universitetas
3 Arusi Tal Bnai Zion Medical Center
4 Baranes Nisim Bnai Zion Medical Center
5 Ben Aharon Farzall Elad Bnai Zion Medical Center
6 Bilenko Keren Bnai Zion Medical Center
7 Bujnochová Petra Universidad Católica de València
8 Carlebach Immanuel Shaul Sheba Medical Center
9 Cohen Hadar David Pinhas Bnai Zion Medical Center
10 Cohen Itay Bnai Zion Medical Center
11 Čechová Klára Universidad Católica de Valencia
12 Čišková Laura University of Crete
13 Drikker Dan Haim Bnai Zion Medical Center
14 Edelshtein Noa Bnai Zion Medical Center
15 Fedorová Alžbeta Universität Leipzig
16 Gitbinder Mark Bnai Zion Medical Center
17 Goncharov Aviv Philip Sheba Medical Center
18 Halevi Maayan Bnai Zion Medical Center
19 Herman Jiří University of Crete
20 Holečková Anna University of Turku
21 Hřebenová Klára Vilniaus universitetas
22 Hudec Tomáš Julius-Maximilians-Universität Würzburg
23 Charbit Nitay Bnai Zion Medical Center
24 Ijisesan Perryová Racheal Temitope University of Ljubljana
25 Israeli Noy  stáž v Izraeli 
26 Jenčo Martin University of Tartu
27 Kahlon Omer Sheba Medical Center
28 Kalmanovich Roni Bnai Zion Medical Center
29 Katz Maayan Bnai Zion Medical Center
30 Katzman Ori Bnai Zion Medical Center
31 Klačánková Vendula jiné důvody
32 Klegová Alexandra Universität Leipzig
33 Kneifelová Adéla Vilniaus universitetas
34 Kočková Ivana stáž v Rakousku
35 Králiková Marie Medizinische Universität Wien
36 Krososka David University of Ljubljana
37 Lacser Avishag Liza Bnai Zion Medical Center
38 Lahav Omer Bnai Zion Medical Center
39 Láníčková Lucie University of Tartu
40 Levi Adar Bnai Zion Medical Center
41 Lugassi May Bnai Zion Medical Center
42 Martins Guita Catarina Universidade Nova de Lisboa
43 Nezvalová Tereza jiné důvody
44 Olejko Jakub University of Turku
45 Olšr Jan University of Turku
46 Pavlík Samuel Medizinische Universität Wien
47 Perez Yarden Bnai Zion Medical Center
48 Sarvašová Katarína Université de Lille II
49 Sidorenko Mark Bnai Zion Medical Center
50 Snow Emily Leandra Université de Lille II
51 Sorski Noy Bnai Zion Medical Center
52 Stern Asaf Shalom Sheba Medical Center
53 Tihelka Antonín Universite d’Auvergne
54 Trodler Eden Sheba Medical Center
55 Yakovlev Megi Bnai Zion Medical Center
56 Zadikov Yael Bnai Zion Medical Center
57 Zharfati Shahar Bnai Zion Medical Center
58 Janková Anna jiné důvody
59 Slavík Lukáš jiné důvody
60 Leško Jozef jiné důvody
61 Fuksová Veronika jiné důvody
62 Bieliková Barbora jiné důvody

Doplňující zápis na letní semestr

Zápis se koná od 14. 12. 2022 od 9.00 hod do 9. 2. 2023 do 24.00 hod.

Studenti si mohou upravit rozvrh na letní semestr (jen rámci volné kapacity předmětů!), případně dopsat povinně volitelné a volitelné předměty na letní semestr. 

Pokyny k elektronickému zápisu na letní semestr akademického roku 2022/2023

 • Studenti si mohou dopisovat povinně volitelné a volitelné předměty v rámci volné kapacity předmětů a splněných prerekvizit.
 • V případě, že student dodatečně splní podmínky pro zápis povinného předmětu a tento předmět si elektronicky zapíše, musí si ho také dopsat do indexu a s novým zápisovým listem B a indexem se dostavit na studijní oddělení, aby mu byl zápis tohoto povinného předmětu potvrzen studijní referentkou!!! Nově dopsané povinné předměty je třeba v indexu potvrdit nejpozději do zahájení výuky v letním semestru, tj. do 13. 2. 2023. Po tomto termínu již není možné povinné předměty dopisovat.
 • Kroužkové zápisy v tomto období nejsou zpřístupněny! Studenti si mohou na letní semestr upravit rozvrh povinných předmětů mimo kroužek, pokud jim to umožňuje volná kapacita rozvrhových akcí. 
 • Studenti, kteří si zapisují předmět bez výuky (tzn. mají výuku daného předmětu uznanou), si tento předmět nezapisují elektronickým zápisem (blokovali by kapacitu předmětu ostatním studentům). Zápis provedou prostřednictvím své studijní referentky (tzv. bez výuky) 
 • Při případných problémech se zápisem kontaktujte e-mailem vedoucí studijního oddělení.

Státní závěrečné zkoušky

Rozvrhy

Rozvrhy pro rok 2022/2023 

Všeobecné lékařství 1. ročník (.xls) 2. ročník (.xls) 3. ročník (.xls) 4. ročník (.xls) 5. ročník (.xls) 6. ročník (.xls)
Zubní lékařství 1. ročník (.xls) 2. ročník (.xls) 3. ročník (.xls) 4. ročník (.xls) 5. ročník (.xls)  
General Medicine 1. ročník (.xls) 2. ročník (.xls) 3. ročník (.xls) 4. ročník (.xls) 5. ročník (.xls) 6. ročník (.xls)
Dentistry 1. ročník (.xls) 2. ročník (.xls) 3. ročník (.xls) 4. ročník (.xls) 5. ročník (.xls)
Veřejné zdravotnictví 1. ročník (.xlsx) 2. ročník (.xlsx)      

Minimální výše kreditů

Všeobecné lékařství - verze 2021, 2019, 2018

Ročník A B C Součet
1. 60 0 0 60
2. 56 0 4 60
3. 52 2 6 60
4. 52 4 4 60
5. 52 6 2 60
6. 60 0 0 60
Celkem 332 12 16 360

Všeobecné lékařství - verze 2017, 2015

Ročník A B1 B2 C Součet
1. 56 4 0 0 60
2. 56 0 0 4 60
3. 52 0 2 6 60
4. 52 0 4 4 60
5. 52 0 6 2 60
6. 60 0 0 0 60
Celkem 328 4 12 16 360

Zubní lékařství  

Ročník A B C Součet
1. 60 0 0 60
2. 60 0 0 60
3. 60 0 0 60
4. 57 3 0 60
5. 57 0 3 60
Celkem 294 3 3 300

Veřejné zdravotnictví  

Ročník A B C Součet
1. 58 2 0 60
2. 60 0 0 60
Celkem 118 2 0 120
 

Vysvětlivky:      

 • A – předměty povinné
 • B1 – předměty povinně volitelné - cizí jazyk
 • B2 – předměty povinně volitelné - odborné
 • B – předměty povinně volitelné
 • C – předměty volitelné

Kredity za jednotlivé kategorie předmětů (tj. A, B, C) lze získat i v jiných než doporučených ročnících. Uvedený celkový součet kreditů za danou kategorii předmětů je minimální a závazný pro vypsání k poslední státní zkoušce nebo státní rigorózní zkoušce.

Úvodní kurz

Program úvodního kurzu pro Všeobecné lékařství

19. 9. 2022 od 7:45 hod - Velká posluchárna Teoretických ústavů LF UP

Téma Přednášející
(orientační čas)
délka

Zahájení, úvodní slovo,
představení Fakultní nemocnice Olomouc

děkan LF UP
ředitel FN Olomouc
(7.45 - 8.00)
15 min
Představení vedení LF UP, děkanátu a struktury fakulty. Studium v I.-VI. ročníku (organizace studia v kreditovém systému, související studijní předpisy, Studijní a zkušební řád UP, Směrnice děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP, webové stránky atd.) příslušní proděkani,
vedoucí studijního oddělení
(8.00 - 8.25)
25 min
Možnosti zahraničních stáží
(program Erasmus+, další možnosti studia v zahraničí)
příslušní proděkani
(8.25 - 8.35)
10 min
Studentská vědecká činnost (SVOČ) a studentská pedagogická činnost příslušní proděkani
(8.35 - 8.50)
15 min
Informační středisko LF UP
(služby knihovny a informační technologie)
vedoucí Informačního střediska LF UP
(8.50 - 9.05)
15 min
Studentské organizace
(Spolek mediků, IFMSA, VKH, studentské akce aj.)
studentské rádio UP AIR
předseda Spolků mediků LF UP
zástupci dalších studentských organizací
(9.05 - 9.20)
15 min
Dotazy studentů (9.20 - 9.40) 20 min

Program úvodního kurzu pro Zubní lékařství

19. 9. 2022 od 7:30 hod - Malá levá posluchárna Teoretických ústavů LF UP

Téma Přednášející
(orientační čas)
délka

Zahájení, úvodní slovo,
představení Fakultní nemocnice Olomouc

děkan LF UP
ředitel FN Olomouc
(7.30 - 7.40) 
10 min
Představení vedení LF UP, děkanátu a struktury fakulty proděkanka pro záležitosti studia Zubního lékařství
(7.40 - 7.45) 
5 min
Možnosti zahraničních stáží
(program Erasmus+, další možnosti studia v zahraničí)
příslušní proděkani
(7.45 - 7.55)
10 min
Informační středisko LF UP
(služby knihovny a informační technologie)
vedoucí Informačního střediska LF UP
(7.55 - 8.10)
15 min
Studium v I.-V. ročníku (organizace studia v kreditovém systému, související studijní předpisy, Studijní a zkušební řád UP, Směrnice děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP, webové stránky atd.) vedoucí studijního oddělení
(8.10 - 8.40) 
30 min
Studentské organizace
(Spolek mediků, IFMSA, VKH, studentské akce aj.)
předseda Sdružení studentů stomatologie
zástupci dalších studentských organizací
(8.40 - 8.55) 
15 min
Dotazy studentů (8.55 - 9.00)  5 min 

Promoce absolventů

Studenti Všeobecného lékařství a Zubního lékařství se na termín promoce předběžně hlásí elektronicky. Závazně se studenti přihlásí osobně po poslední státní rigorózní zkoušce na studijním oddělení (bez ohledu na úřední hodiny). Slavnostní promoce se koná ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska (Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, Olomouc).

Informace k promoci

Studenti se k termínu promoce předběžně přihlašují elektronicky na portálovém rozhraní studijní agendy STAG odkazem "Zápis na termíny". Studenti Všeobecného lékařství se předběžně zapisují na termín (i hodinu zahájení) tzv. předmětu "Předběžné přihlášení k promoci". O spuštění elektronického zápisu na promoce budou studenti informování e-mailem.

Aby bylo přihlášení k promoci závazné, je student povinen a uhradit náklady spojené s promocí (700 Kč) a předložit na studijní oddělení (možno vhodit do boxu studijního oddělení vedle recepce na TÚ)

 • a) index
 • b) potvrzení z knihovny LF o vrácení zapůjčených knih

Náklady spojené s promocí činí pro studenta 700 Kč:
Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: 1990649100
Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc

Vedení FN Olomouc upozorňuje všechny studenty, kteří ukončili studium a nebudou již pokračovat ve stravování v jídelně FN Olomouc, aby se odhlásili ze závodního stravování (p. Martina Hynštová, tel. 588 444 343, e-mail martina.hynstova@fnol.cz) a vybrali si nevyčerpaný kredit. Kredit je možno vyzvednout až do listopadu a je vyplácen vždy PO – PÁ  v době 6.30. – 8.00 hod a 10.30 – 13.30 hod.

Informace pro studenty za Slovenska a jiné zahraniční studenty starší 26 let
Na základě vyhlášky č. 12/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Olomouce (.pdf) jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. Studenti ze zahraničí mají povinnost vyplnit formulář ohlášení poplatkové povinnosti (.doc) a odevzdat ho na Magistrátu města Olomouce. Od poplatku jsou osvobozeni studenti přihlášení k pobytu ve statutárním městě Olomouci na vysokoškolských kolejích, kteří v daném kalendářním roce nedovrší 26 let.

Termíny promocí 2023

Termín promocí nemá vliv na úspěšné absolvování studia ani na ukončení statutu studenta – promoce jsou slavnostním aktem, při němž absolvent přebírá vysokoškolský diplom, status studenta však končí dnem, kdy student/ka úspěšně absolvuje poslední část obhajoby či státní závěrečné zkoušky, stejně jako tímto dnem nabývá i získaného vysokoškolského titulu. 

Studijní program Zubní lékařství
26. června - 9.00 hod, 10.00 hod, 11.00. hod, 12.15 hod, 13.15 hod, 14.15 hod 

Studijní program Všeobecné lékařství
27. června - 9.00 hod, 10.00 hod, 11.00. hod, 12.15 hod, 13.15 hod, 14.15 hod
28. června - 9.00 hod, 10.00 hod, 11.00. hod, 12.15 hod, 13.15 hod

Studijní program Veřejné zdravotnictví
29. června - 9.00 hod

Studijní program General Medicine a Dentistry (promoce v angličtině)
29. června  - přesný termín promoce bude upřesněn podle počtu přihlášených absolventů

Promoce se konají ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska v Olomouci (Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5). 

Odborné / prázdninové praxe

Studenti mohou vykonávat odbornou či prázdninovou praxi ve zdravotnických (nebo jiných) zařízeních na území ČR (informace o možnosti absolvovat praxi mimo ČR obdrží u studijní referentky). 

Praxe / stáže musí být smluvně zajištěny. Pokud student nastoupí na praxi bez uzavřené smlouvy, není pojištěn (dle smlouvy o pojištění za škody způsobené studenty UP při vykonávání odborné praxe) a vystavuje se riziku, že mu nebude praxe započítána (bez zápočtu). Před nástupem na praxi je třeba odevzdat na studijním oddělení příslušnou dokumentaci (smlouvu) stvrzenou zdravotnickým zařízením ve 2 (nebo 3) stejnopisech, po schválení a podepsání smlouvy fakultou je jeden stejnopis zaslán smluvnímu zařízení. Smlouvy na prázdninové praxe musí být podepsané smluvním stranami do 31.5. daného akademického roku. 

V případě zájmu absolvovat nepovinnou praxi (předmět kategorie "C") předkládá student ke schválení prostřednictvím studijního oddělení ŽÁDOST (.doc) příslušnému proděkanovi. Podmínkou absolvování praxe je uzavření smlouvy mezi fakultou a příslušným zdravotnickým zařízením.

Smlouvy o zajištění praxe - Všeobecné lékařství 

(seznam, pokyny, vzory smluv) pro zdravotnická zařízení, která nejsou uvedena v seznamu, použijte smlouvu o zajištění praxe obecnou - Všeobecné lékařství (.doc)

Smlouva o zajištění praxe obecná - Zubní lékařství

Smlouva o zajištění praxe obecná - Veřejné zdravotnictví

Nabídky praxí zdravotnických zařízení

Prázdninová praxe z chirurgie a pediatrie (4. ročník Všeobecného lékařství)

Nabídka letní prázdninové praxe na JLF Martin (Slovensko)

Studenti se mohou přihlásit k absolvování letní stáže na Jesseniově lékařské fakultě UK v Martině. Stáž je možné absolvovat na Gynekologicko-porodnické klinice v průběhu celého léta. Délka stáže je stanovena na 1 měsíc. Stáž lze po domluvě uznat jako povinnou letní praxi po 5. roč.
Studentům bude zajištěno ubytování na univerzitních kolejích (platí hostitelská strana), navíc je možno (vždy do konce května daného roku) podat žádost o poskytnutí mimořádného stipendia. Více informací v sekci Zahraniční mobility. V případě zájmu odevzdejte přihlášku s životopisem na studijní oddělení Ing. Petře Nakládalové do konce dubna daného akademického roku.

Nabídky praxe zdravotnických zařízení 

Akreditace

Název stud. programu Všeobecné lékařství Zubní lékařství Zubní lékařství Dentistry Veřejné zdravotnictví
Kód stud. programu M5103 M5111 M0911A350005 M0911A350010 N0988A350001
Kód stud. oboru 5103T065 5104T003      
Typ studia Magisterský Magisterský Magisterský  Magisterský  Navazující magisterský
Forma studia Prezenční Prezenční Prezenční Prezenční Prezenční / Kombinovaná
Standardní doba studia 6 roků 5 roků 5 roků 5 roků 2 roky
Jazyk studia čeština / angličtina čeština /  angličtina čeština  angličtina čeština
Akreditace do 1.5.2025 31.12.2024 8.8.2028 8.8.2028 8.8.2028
Č. rozhod. / zákon MSMT-12907/2015

zákon č. 137/2016 Sb.
(na dostudování)

usnesení RVH UP č.126/2019 usnesení RVH UP č.126/2019 usnesení RVH UP č.126/2019

Studijní oddělení

Adresa: 
Děkanát LF UP
Studijní oddělení
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc 1

Úřední hodiny
Po a Čt: 8.00 – 11.00 hod a 13.00 – 16.00 hod

Úřední hodiny v době prázdnin (od 1.7. do 31.8.)
Po a Čt: 8.00 – 11.00 hod 

V období Vánoc, tj. od 22.12.2022 do 30.12.2022 jsou úřední hodiny studijního oddělení zrušeny.

Vedoucí studijního oddělení

Ing. Alina Antošová
alina.antosova@upol.cz
585 632 010

Referát přijímacího řízení, celoživotního vzdělávání, ediční činnosti a archivu

Marta Zahradová
marta.zahradova@upol.cz
585 632 011

Referát 1. - 2. ročníku Všeobecného lékařství a Zubního lékařství

Mgr. Táňa Laštůvková
tana.lastuvkova@upol.cz
585 632 014

Referát 3. - 6. ročníku Všeobecného lékařství

Michaela Lahová
michaela.lahova@upol.cz
585 632 013

Referát doktorského studia

Ing. Helga Hromádková
helga.hromadkova@upol.cz
585 632 016

Referát studia v angličtině a zahraničních vztahů

Mgr. Jana Osmani
General Medicine
jana.osmani@upol.cz
585 632 017
 
Bc. Jitka Melcrová
Dentistry, doktorské programy v angličtině, Veřejné zdravotnictví
jitka.melcrova@upol.cz 
585 632 012 
Ing. Petra Nakládalová
Zahraniční vztahy, akreditace
petra.nakladalova@upol.cz
585 632 015

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)