Magisterský program

Harmonogram studia

2017/2018

Akademický rok: 

1. 9. 2017 – 31. 8. 2018

Zimní semestr

1. 9. 2017 – 11. 2. 2018

Letní semestr

12. 2. 2018 – 31. 8. 2018

Výuka v ZS: 

- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství

18. 9. 2017 – 5. 1. 2018

- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství

18. 9. 2017 – 9. 2. 2018

- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství

11. 9. 2017 – 9. 2. 2018

- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství

18. 9. 2017 – 5. 1. 2018

- výuka 4. ročníku Zubního lékařství

11. 9. 2017 – 5. 1. 2018

- výuka 5. ročníku Zubního lékařství

11. 9. 2017 – 22. 12. 2017

Výuka v LS: 

- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství

12. 2. 2018 – 25. 5. 2018

- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství

12. 2. 2018 – 1. 6. 2018

- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství

12. 2. 2018 – 25. 5. 2018

- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství

12. 2. 2018 – 25. 5. 2018

- výuka 4. ročníku Zubního lékařství

12. 2. 2018 – 1. 6. 2018

- výuka 5. ročníku Zubního lékařství

29. 1. 2018 – 6. 4. 2018

Studentská vědecká konference LF UP

15. 5. 2018

Sportovní den UP  (viz poznámka č.1)

9. 5. 2018

Rektorské volno

29. 12. 2017

Děkanské volno

27. - 28. 12. 2017

Hlavní prázdniny                             

1. 7. 2018 – 31. 8. 2018

Imatrikulace studentů prvních ročníků

20. 9. 2017

Zápisy do rozvrhu:

Mezní termín pro dělení studentů do etap elektr. zápisu (dle splněných povinností):

generování skupin pro elektronický zápis

30. 6. 2017 ve 12.30 hod

Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků LF UP pro rok 2017/2018

- tzv. 1. etapa (viz poznámka č. 2)

30. 6. 2017 od 13.00 hod do 14. 9. 2017 do 24.00 hod

- tzv. 2. etapa (viz poznámka č. 2)

27. 7. 2017 od 9.00 hod do 14. 9. 2017 do 24.00 hod

Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků LF UP pro rok 2017/2018

5. 9. 2017 od 11.00 hod až 14. 9. 2017 do 24.00 hod

Elektronický zápis předmětů pro studenty vyjíždějících na zahraniční studijní pobyt:

od 20. 6. 2017 od 9.00 hod do 14. 9. 2017 do 24.00 hod

Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr akad. roku 2017/2018

od 12. 12. 2017 od 9.00 hod do 8. 2. 2018 do 24.00 hod

Hlavní zkouškové období:

Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku Všeobecného lékařství:

- v zimním semestru                        

8. 1. 2018 – 9. 2. 2018

- v letním semestru 

28. 5. 2018 – 29. 6. 2018

Hlavní zkouškové období pro blokovou výuku Všeobecného lékařství:

- v zimním semestru                        

celý zimní semestr

- v letním semestru 

celý letní semestr

Hlavní zkouškové období pro 1. - 3. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru                        

8. 1. 2018 – 9. 2. 2018

- v letním semestru 

28. 5. 2018 – 29. 6. 2018

Hlavní zkouškové období pro 4. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru                        

8. 1. 2018 – 9. 2. 2018

- v letním semestru 

4. 6. 2018 – 29. 6. 2018

Hlavní zkouškové období pro 5. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru                        

2. 1. 2018 – 26. 1. 2018

- v letním semestru 

9. 4. 2018 – 29. 6. 2018

Mezní termín pro splnění studijních povinností:

za akademický rok 2016/2017

4. 9. 2017

za akademický rok 2017/2018

6. 9. 2018

Den otevřených dveří:               

20. 1. 2018

Poznámka č. 1
Výuka, která není realizována, musí být nahrazena. Způsob této náhrady je zcela v kompetenci jednotlivých pracovišť.

Poznámka č. 2
Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 30. 6. 2017 do 12.30 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 30. 6. 2017 od 13.00 hod. Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 27. 7. 2017 od 9.00 hod.

2018/2019

Akademický rok: 

1. 9. 2018 – 31. 8. 2019

Zimní semestr

1. 9. 2018 – 10. 2. 2019

Letní semestr

11. 2. 2019 – 31. 8. 2019

Výuka v ZS: 

- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství

17. 9. 2018 – 4. 1. 2019

- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství

17. 9. 2018 – 8. 2. 2019

- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství

10. 9. 2018 – 8. 2. 2019

- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství

17. 9. 2018 – 4. 1. 2019

- výuka 4. ročníku Zubního lékařství

10. 9. 2018 – 4. 1. 2019

- výuka 5. ročníku Zubního lékařství

10. 9. 2018 – 21. 12. 2018

Výuka v LS: 

- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství

11. 2. 2019 – 24. 5. 2019

- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství

11. 2. 2019 – 31. 5. 2019

- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství

11. 2. 2019 – 24. 5. 2019

- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství

11. 2. 2019 – 24. 5. 2019

- výuka 4. ročníku Zubního lékařství

11. 2. 2019 – 31. 5. 2019

- výuka 5. ročníku Zubního lékařství

28. 1. 2019 – 5. 4. 2019

Studentská vědecká konference LF UP

14. 5. 2019

Sportovní den UP  (viz poznámka č.1)

15. 5. 2019

Rektorské volno

31. 12. 2018

Děkanské volno

27. - 28. 12. 2018

Hlavní prázdniny                             

1. 7. 2019 – 31. 8. 2019

Imatrikulace studentů prvních ročníků

19. 9. 2018

Zápisy do rozvrhu:

Mezní termín pro dělení studentů do etap elektr. zápisu (dle splněných povinností):

generování skupin pro elektronický zápis

29. 6. 2018 ve 12.30 hod

Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků LF UP pro rok 2017/2018

- tzv. 1. etapa (viz poznámka č. 2)

29. 6. 2018 od 13.00 hod do 13. 9. 2018 do 24.00 hod

- tzv. 2. etapa (viz poznámka č. 2)

26. 7. 2018 od 9.00 hod do 13. 9. 2018 do 24.00 hod

Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků LF UP pro rok 2017/2018

- 4. 9. 2018 od 11.00 hod až 13. 9. 2018 do 24.00 hod

Elektronický zápis předmětů pro studenty vyjíždějících na zahraniční studijní pobyt:

od 19. 6. 2018 od 9.00 hod do 13. 9. 2018 do 24.00 hod

Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr akad. roku 2017/2018

od 11. 12. 2018 od 9.00 hod do 7. 2. 2019 do 24.00 hod

Hlavní zkouškové období:

Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku Všeobecného lékařství:

- v zimním semestru                        

7. 1. 2019 – 8. 2. 2019

- v letním semestru 

27. 5. 2019 – 28. 6. 2019

Hlavní zkouškové období pro blokovou výuku Všeobecného lékařství:

- v zimním semestru                        

celý zimní semestr

- v letním semestru 

celý letní semestr

Hlavní zkouškové období pro 1. - 3. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru                        

7. 1. 2019 – 8. 2. 2019

- v letním semestru 

27. 5. 2019 – 28. 6. 2019

Hlavní zkouškové období pro 4. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru                        

7. 1. 2019 – 8. 2. 2019

- v letním semestru 

3. 6. 2019 – 28. 6. 2019

Hlavní zkouškové období pro 5. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru                        

2. 1. 2019 – 25. 1. 2019

- v letním semestru 

8. 4. 2019 – 28. 6. 2019

Mezní termín pro splnění studijních povinností:

za akademický rok 2017/2018

6. 9. 2018

za akademický rok 2018/2019

5. 9. 2019

Den otevřených dveří:               

7. 12. 2018 a 19. 1. 2019

Poznámka č. 1
Výuka, která není realizována, musí být nahrazena. Způsob této náhrady je zcela v kompetenci jednotlivých pracovišť.

Poznámka č. 2
Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 29. 6. 2018 do 12.30 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 29. 6. 2018 od 13.00 hod. Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 26. 7. 2018 od 9.00 hod.

Studijní plány / sylaby

pro akademický rok 2017/2018

Všeobecné lékařství (M5103)

Jako paralelní program je vyučován i v anglickém jazyce.

Všeobecné lékařství - verze 2015
(studenti studující v roce 2017/2018 v 1.- 3. ročníku)

Sylabus

Všeobecné lékařství - verze 2014
(studenti studující v roce 2017/2018 ve 4. ročníku)

Sylabus

Všeobecné lékařství - verze 2012
(studenti studující v roce 2017/2018 v 5. a 6. ročníku)

Sylabus

Zubní lékařství (M5111)

Jako paralelní program je vyučován i v anglickém jazyce.

Zubní lékařství - verze 2015
(studenti studující v roce 2017/2018 v 1.- 3. ročníku)

Sylabus

Zubní lékařství - verze 2014
(studenti studující v roce 2017/2018 ve 4. ročníku)

Sylabus

Zubní lékařství - verze 2013
(studenti studující v roce 2017/2018 v 5. ročníku)

Sylabus

"Bílá knížka"

"Bílá knížka" představuje ucelený přehled o organizaci a zásadách studia na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro daný akademický rok (informace o předmětech, studijních plánech, prerekvizitách, výukových pracovištích, státních zkouškách, Studijní a zkušební řád ap.). Vzhledem k tomu, že se dříve zveřejňoval v tištěné podobě v bílých deskách, vžilo se na fakultě označení "Bílá knížka".

Otevřít Bílou knížku...

Kontrola studia / zápis

Průběžná kontrola
Splněné studijní povinnosti jsou studentovi zaznamenávány do Výkazu o studiu, tj. indexu a elektronického systému - STAG (nejpozději do 3 pracovních dnů od splnění). Pro správný průběh kontroly studia za předcházející rok je nutné, aby si student průběžně kontroloval správnost údajů v systému STAG (viz http://stag.upol.cz/ - odkaz Moje studium, Známky a zápočty) a v případě zjištění nesrovnalostí neprodleně upozornil sekretářku (příp. vyučujícího) příslušného pracoviště.

Doplňující zápis povinných předmětů po provedené kontrole studia (např. v případě splnění prerekvizit v průběhu akademického roku) je možný pouze do zahájení výuky letního semestru (tj. do 12. 2. 2018). Po tomto datu již nelze povinné předměty na akademický rok 2017/2018 dopisovat.

Pokyny ke kontrole studia v řádném termínu:

 • Kontrola studia probíhá na studijním oddělení LF UP (TÚ, Hněvotínská 3, Olomouc) dle zveřejněných termínů níže. Studenti jsou rozděleni dle ročníků a počátečních písmen svých příjmení (viz tabulka).
 • Student před samotnou kontrolou studia provede tzv. elektronický zápis, tj. zapíše se do rozvrhu předmětů dle příslušných pokynů.
 • Po provedeném zápisu a kontrole zapsaného rozvrhu si student z portálu vytiskne zápisový list B (tj. přehled o zapsaných předmětech ve STAGu pro rok 2017/2018) a tyto elektronicky zapsané povinné předměty zapíše do indexu (vzory pro vyplnění indexu viz níže). Seznam nově zapsaných předmětů v indexu si student nechá potvrdit na studijním oddělení, kde také odevzdá zápisový list B. Povinně volitelné nebo volitelné předměty si může student zapisovat do indexu i po provedené kontrole studia (tj. za razítko).
 • Mezní termín pro složení studijních povinností za akademický rok 2016/2017 je 4. 9. 2017.

 Pokyny ke kontrole studia mimo vyhlášený termín:

 • Pouze studenti, kteří splní všechny povinnosti (tj. včetně zápočtu za prázdninovou praxi) do 20. 8. 2017 a do tohoto data odevzdají řádně vyplněný index (viz pokyny výše) spolu s vytištěným a podepsaným zápisovým listem B na studijní oddělení.
 • Student si může potvrzený index vyzvednout u vedoucí studijního oddělení od 1. 9. 2017 kdykoliv během probíhající kontroly studia jiných ročníků nebo v úředních hodinách (případně i jindy - po domluvě).

Nevíte, jak správně vyplnit index před kontrolou studia?

Stáhněte si vzory pro vyplnění indexu, pokud řádně zapisujete všechny povinné předměty daného ročníku). V případě neabsolvování povinného předmětu z předcházejícího ročníku, zapíšete se ho do indexu na nový akademický rok opakovaně.

Obor1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník6. ročník
Všeobecné
lékařství

dle
pozvánek

7. 9. 2017 

8.00-11.00
příjmení A-J

7. 9. 2017

8.00-10.00
příjmení A-G

13. 9. 2017

8.00-10.00
příjmení A-G

6. 9. 2017

8.00-10.00
příjmení A-G

4. 9. 2017

8.00-10.00
příjmení A-J

7. 9. 2017

13.00-16.00
příjmení K-M

7. 9. 2017

13.00-16.00
příjmení H-M

13. 9. 2017

13.00-15.00
příjmení H-L

6. 9. 2017

13.00-15.00
příjmení H-K

4. 9. 2017

13.00-16.00
příjmení K-L

11. 9. 2017

8.00-11.00
příjmení N-S

12. 9. 2017

8.00-10.00
příjmení N-S

14. 9. 2017

8.00-10.00
příjmení M-Ř

11. 9. 2017

8.00-10.00
příjmení L-Ř

5. 9. 2017

8.00-10.00
příjmení M-Š

11. 9. 2017

13.00-16.00
příjmení Š-Ž

12. 9. 2017

13.00-15.00
příjmení Š-Ž

14. 9. 2017

13.00-16.00
příjmení S-Ž

11. 9. 2017

13.00-16.00
příjmení S-Ž

5. 9. 2017

13.00-15.00
příjmení T-Ž
Zubní
lékařství
dle 
pozvánek

13. 9. 2017

8.00-10.00
příjmení A-N

14. 9. 2017

8.00-10.00
příjmení A-K

4. 9. 2017

8.00-10.00
příjmení A-K

5. 9. 2017

8.00-10.00
příjmení A-K

13. 9. 2017

13.00-15.00
příjmení O-Ž

14. 9. 2017

13.00-16.00
příjmení L-Ž

4. 9. 2017

13.00-16.00
příjmení L-Ž

5. 9. 2017

13.00-15.00
příjmení L-Ž

Zápisy do rozvrhu

Předměty 2. - 6. ročníku

I. etapa - zápis se koná od 30. 6. 2017 od 13.00 hod do 14. 9. 2017 do 24.00 hod
Do této etapy zápisů budou zařazeni studenti, kteří budou mít do 30.6.2017 do 8.00 hod splněné (a tedy ve STAGu zapsané!) všechny výsledky kontroly povinných předmětů (tj. se statutem "A"), které jsou zakončené zkouškou (tj. hodnocení A-E). Zapisují se předměty zařazené do 2. - 6. ročníku.

II. etapa - zápis se koná od 27. 7. 2017 od 9.00 hod do 14. 9. 2017 do 24.00 hod
Do této etapy zápisů budou zařazeni studenti, kteří nevyhověli podmínce I. etapy zápisu a zapisují předměty, které jsou zařazené do 2. - 6. ročníku.

Pokyny k zápisu rozvrhu 2. a 6. ročníku
Elektronickým zápisem se studenti se zapisují do výuky na předměty, které chtějí v dalším roce absolvovat a u kterých nemají z předcházejícího studia uznanou výuku (všechny předměty opakovaně zapisované, tzn. u kterých student má výuku uznanou, je třeba nahlásit studijní referentce, která provede zápis „bez výuky“ tak, aby se student mohl zapsat na zkoušku z daného předmětu, ale aby neblokoval místo v praktické výuce). Studenti se zapisují pouze pomocí informačního systému STAG.

Úřední hodiny studijního oddělení LF UP jsou v době prázdnin: pondělí a čtvrtek od 8.00 – 11.00 hod. Problémy se zápisem je třeba bezprostředně řešit pomocí e-mailu alina.antosova@upol.czTermíny kontroly studia na studijním oddělení jsou zveřejněny na webové stránce fakulty.

Kroužkový zápis (předzápis)
(tj. zápis 2. a 4.-6. ročníku Všeobecného lékařství a 2.-5. ročníku Zubního lékařství)

Studenti mají stanovený pevný rozvrh povinných předmětů v rámci určitého kroužku (viz zveřejněné ročníkové grafické rozvrhy). Proto se na povinné předměty zapisují do tzv. kroužků. Kroužky pro studenty 4. ročníku Všeobecné lékařství 4VSEO..., 5. ročníku Všeobecného lékařství 5VSEO… aj., kroužky pro 2. ročník Zubní lékařství 2ZUB... apod.).

Zapsaný rozvrh kroužku je platný, pokud má student zapsané všechny požadované předměty ve zvoleném kroužku. Studentům výše uvedených ročníků, kteří nebudou na povinné předměty zapsáni kroužkovým zápisem (použijí jiný způsob zápisu), bude z důvodu blokování ostatních kroužků celý rozvrh vymazán!!!

Po provedeném kroužkovém zápisu si musí student zkontrolovat, zda má zapsány všechny požadované povinné předměty a případné nedostatky vyřešit. V případě, že si student zapisuje rozvrh, ale nesplňuje požadované prerekvizity pro zápis některých předmětů (např. nemá ve STAGu uvedený zápočet za "Praxi z pediatrie" nesplňuje prerekvizitu a nezapíše se mu předmět "Pediatrie"), musí student po splnění těchto prerekvizit pro zápis předmětu (tj. po zapsání zápočtu/zkoušky do STAGu příslušnou sekretářkou ústavu/kliniky) provést odzápis kroužku a poté nový zápis vybraného kroužku! (Informace o stanovených prerekvizitách viz Bílá knížka). Jestliže kapacita některých předmětů ve zvoleném kroužku je již plná, takže v rámci kroužku se studentovi nezapsaly některé předměty z důvodu plné kapacity, musí si student vybrat jiný kroužek!!!

Zápis 4. ročníku Všeobecného lékařství - nabídka Buddy systému
Studenti 4. ročníku Všeobecného lékařství mohou místo české výuky předmětů IN2/VC012 Vnitřní lékařství 2 a CH1/VC012 Chirurgie 1 absolvovat anglickou výuku v předmětech IN1/VA022 Internal Medicine 2 a CH1/VA012 Surgery I (do každého takového kroužku kombinovaného s anglickou výukou předmětů IN1/VA012 nebo CH1/VA011 je možné zapsat max. 4 studenty z českého studijního programu). Předměty bude možné ukončit vykonáním zápočtu/kolokvia v českém jazyce. V případě zájmu si student vybere kroužek 4. ročníku Všeobecného lékařství, který je zařazen do Buddy systému (tj. kroužek končící písmeny „aj“).
Výhody: zlepšení komunikace v anglickém jazyce, finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč/předmět absolvovaný v anglickém jazyce, bodové zvýhodnění při výběrovém řízení pro Erasmus+ studijní pobyty.

Zápis (předzápis) po předmětech
(tj. zápis 3. ročníku Všeobecného lékařství, zápis nepovinných předmětů) 
Studenti se zapisují každý předmět zvlášť tak, aby nedocházelo v jejich rozvrhu ke vzájemné kolizi (stejným způsobem, kterým také probíhá zápis na povinně volitelné a volitelné předměty).

Studenti si mohou zapisovat pouze volitelné předměty doporučeného a nižšího ročníku studijního oboru LF UP při splnění podmínky prerekvizit (viz "Bílá knížka"). Grafické rozvrhy LF UP pro celé ročníky jsou zveřejněny na na webové stránce fakulty.

Na povinně volitelné a volitelné předměty se studenti zapisují po přihlášení na informační systém STAG portletem Předzápis na předmětyročníkových grafických rozvrhů je patrné, že pro některé kroužky mohou být některé nepovinné předměty zablokovány (kolidují s povinnou výukou). Tento fakt musí student brát v úvahu při výběru svého kroužku. Na povinně volitelné odborné předměty a volitelné předměty se studenti zapisují odkazem Předzápis (výběrem po jednotlivých předmětech). Zápisy na nepovinné předměty zařazené do 1. ročníku budou zpřístupněny od 5.9.2017 v 11.00 hod. 

Předměty 1. ročníku

Zápis se koná od 5. 9. 2017 od 11.00 hod do 14. 9. 2017 do 24.00 hodZapisují se předměty, které jsou ve studijních plánech zařazené do 1. ročníku.

Pokyny k zápisu předmětů 1. ročníku
Studenti jsou povinni se přihlásit do výuky jen tímto způsobem (elektronicky). V případě, že se student nezapíše, vystavuje se riziku, že nebude vpuštěn na seminář/praktické cvičení (kontrola zapsaných studentů), nebude se moci zapsat na zkoušku (nezobrazí se termíny zkoušek), výsledek zápočtu/zkoušky mu nebude zapsán atd.

Před samotným zápisem si studenti na portálu UP pod odkazem Kontakty najdou svoje číslo ISIC karty, portal ID a Stag login. Studenti se zapisují pouze pomocí informačního systému STAG.

Kroužkový zápis (předzápis) - vysvětlení:
Studenti mají v rámci své zvolené skupiny stanovený pevný rozvrh a vybírají si tedy rozvrh celé skupiny (tzv. kroužku). Proto se na povinné předměty a na předměty kategorie povinně volitelné-cizí jazyk zapisují do tzv. kroužků. Kroužky jsou označeny 1VSEO1A, 1VSEO1B, 1VSEO12A... pro 1. ročník Všeobecného lékařství; 1ZUB1A, 1ZUB2B… pro 1. ročník Zubního lékařství. V případě, že student poruší toto pravidlo a bude se zapisovat do rozvrhu jiným než kroužkovým zápisem (tj. zablokuje jiným studentům kroužkový zápis), bude mu celý rozvrh vymazán!!!

Studenti Všeobecného lékařství, kteří volí němčinu, zapisují kroužky 1VSEO1A,B,C nebo. V případě, že student má zájem o zápis němčiny , ale kroužky s volbou německého jazyka již nenabízejí (tzn. jsou obsazené), kontaktuje e-mailem vedoucí studijní oddělení (e-mail alina.antosova@upol.cz), která provede individuální zápis rozvrhu. Studenti Všeobecného lékařství, kteří volí angličtinu, volí všechny ostatní kroužky. Vzhledem k tomu, že výuka je zaměřena na odbornou angličtinu/němčinu, studenti si zvolí ten jazyk, který již dobře zvládají.

Zápis (předzápis) na předměty (výběrem po jednotlivých předmětech) - vysvětlení:
Na povinně volitelné odborné předměty a volitelné předměty se studenti zapisují odkazem Předzápis (výběrem po jednotlivých předmětech). Z ročníkových rozvrhů je patrné, že rozvrh některých kroužků je v časové kolizi s některými volitelnými předměty (kolize s povinnou výukou). Tento fakt musí student brát v úvahu při výběru svého kroužku, aby v případě zájmu o některý volitelný předmět zvolil takový kroužek, který nemá časovou kolizi během výuky. 

Postup:

 • zvolit odkaz Přihlásit se
 • ID uživatele je vaše portal ID
 • heslo je vaše rodné číslo (bez lomítka) – je možné změnit
 • zvolit odkaz Předzápis
 • v případě že máte na UP více studií, zvolit v tabulce IS/STAG – Informace o studentovi Stag login náležející k danému studiu (např. L11022)
 • dle pokynů níže zvolit typ předzápisu, tzn. portlet Kroužkový předzápis (pro všechny povinné předměty a povinně volitelný cizí jazyk studijního oboru Všeobecné lékařství) nebo portlet Předzápis (pro kategorii předmětů povinně volitelných–odborných a kategorii předmětů volitelných studijních oborů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství).

a)     Kroužkový předzápis - pro zápis povinných předmětů (+ povinně volitelného předmětu Angličtina/Němčina v oboru Všeobecné lékařství)

 • pod odkazem IS/STAG - Kroužkový předzápis vybrat kroužek
 • zobrazí se rozvrh kroužku, v případě, že s rozvrhem souhlasíte, je potřeba provést zápis kroužku!!! (zpravidla je monitor počítače malý pro zobrazení celého rozvrhu a proto se musíte pravým posuvníkem posunout nahoru, aby se zobrazilo celé menu), tlačítkem Provést zápis kroužku se zápis uloží, případně se vám u jednotlivých předmětů vypíší chyby v předzápisu (v případě nezapsání některého z předmětů z důvodu plné kapacity, zvolte jiný kroužek nebo zůstaňte zapsaní v daném kroužku, ale nahlaste nezapsané předměty vedoucí studijního oddělení (e-mail alina.antosova@upol.cz)
 • rozvrh lze zrušit tlačítkem Provést odzápis kroužku

b)     Předzápis na předměty (výběrem po jednotlivých předmětech) – pouze pro kategorii předmětů povinně volitelných–odborných a kategorii předmětů volitelných 

 • pod odkazem IS/STAG – Předzápis portlet Struktura studijního plánu vyberte blok předmětů (např. Volitelné předměty)
 • kliknutím na zkratku předmětu (např. LBF/VCB31) se zobrazí rozvrh předmětu
 • zvolit neobsazenou rozvrhovou akci (tedy kliknout na čtvereček vpravo)
 • uložit tlačítkem Uložit změny 
 • po uložení zápisu předmětů se u jednotlivých předmětů mohou vypsat chyby v předzápisu (v případě nezapsání některého z předmětů z důvodu plné kapacity, je třeba zvolit jiný kroužek nebo zůstat zapsán v daném kroužku, ale nahlasit nezapsané předměty vedoucí studijního oddělení (e-mail alina.antosova@upol.cz)
 • po provedeném zápisu se doporučuje rozvrh vytisknout a zkontrolovat!!!

Případné problémy je třeba hlásit vedoucí studijního oddělení (e-mail alina.antosova@upol.cz). Zápisy budou ukončeny 14.9.2017 ve 24.00 hod. Pro drobné úpravy rozvrhu v rámci volných kapacit na letní semestr akademického roku 2017/2018 budou zápisy otevřeny i před zahájením letního semestru (tj. od 12.12.2017 do 8.2.2018).

Studenti vyjíždějící na studijní pobyt

Zápis se koná od 20. 6. 2017 od 8.00 hod do 14. 9. 2017 do 24.00 hod.

Pokyny k zápisu pro studenty vyjíždějící v rámci mobilit
Studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt evidovaní oddělením pro zahraniční styky LF UP (program Erasmus, mobilita v rámci Rozvojových programů apod.) se mohou zapisovat do výuky přednostně a mají výjimku z kroužkového zápisu (tj. mohou si zapisovat předměty jednotlivě mimo kroužky). Jedná se o tyto studenty:

 

jménoročníkuniverzita
 Lunga Tadeáš4.Aarhus University
Svorenčíková Simona3.Aarhus University
Kubová Martina4.University of Ljubljana
Rakusová Tereza3.University of Ljubljana
Švecová Hana3.University of Szeged
Stabrynová Jaroslava4.University of Szeged
Petřková Zuzana5.University of Turku
Urbanová Zuzana4.Justus-Liebig-Universität Giessen
Provazník Milan4.Justus-Liebig-Universität Giessen
Brožová Veronika4.Medizinische Universität Wien
Härtlová Luisa3.Universität Leipzig
Rozsypalová Barbora4.Universidade Católica de Valencia
Kadlecová Kateřina3.Universite d'Auvergne
Ustupská Tereza3.Université de Lille II
Kredátusová Alexandra3.Université de Lille II
Adamčíková Veronika3.Univerzita Komenského v Bratislave
Hanáková Ivana3.Univerzita Komenského v Bratislave
Fridrichová Hana4.Universitat de Valencia
Reinholdová Nicola4.lnstituto Superior de Ciéncias de Saúde Egas Moniz
Reinholdová Leona4.lnstituto Superior de Ciéncias de Saúde Egas Moniz

 

 

Doplňující zápis na letní semestr

Zápis se koná od 12. 12. 2017 od 9.00 hod do 8. 2. 2018 do 24.00 hod.

Studenti si mohou upravit rozvrh na letní semestr (jen rámci volné kapacity předmětů!), případně dopsat povinně volitelné a volitelné předměty na letní semestr. 

Pokyny k elektronickému zápisu na letní semestr akademického roku 2017/2018

 • Studenti si mohou dopisovat povinně volitelné a volitelné předměty v rámci volné kapacity předmětů a splněných prerekvizit.
 • V případě, že student dodatečně splní podmínky pro zápis povinného předmětu a tento předmět si elektronicky zapíše, musí si ho také dopsat do indexu a s novým zápisovým listem B a indexem se dostavit na studijní oddělení, aby mu byl zápis tohoto povinného předmětu potvrzen studijní referentkou!!! Nově dopsané povinné předměty je třeba v indexu potvrdit nejpozději do zahájení výuky v letním semestru, tj. do 12. 2. 2018. Po tomto termínu již není možné povinné předměty dopisovat.
 • Kroužkové zápisy v tomto období nejsou zpřístupněny! Studenti si nyní mohou na letní semestr upravit rozvrh povinných předmětů mimo kroužek, pokud jim to umožňuje volná kapacita rozvrhových akcí. 
 • Studenti, kteří si zapisují předmět bez výuky (tzn. mají výuku daného předmětu uznanou), si tento předmět nezapisují elektronickým zápisem (blokovali by kapacitu předmětu ostatním studentům), ale musí si ho zapsat prostřednictvím své studijní referentky. V případě, že nebudou mít předmět zapsán, nemohou se přihlásit na zkoušku z daného předmětu.
 • Studenti se zapisují pouze z informačního systému STAG
 • Při případných problémech se zápisem kontaktujte e-mailem vedoucí studijního oddělení (alina.antosova@upol.cz).

Postup:

 • ID uživatele je vaše portal ID
 • heslo je Vámi nastavený tvar (odpovídající pravidlům pro syntaxi portálového hesla)
 • zvolíte odkaz Předzápis
 • pod portletem IS/STAG – PŘEDZÁPIS zvolit portlet STRUKTURA STUDIJNÍHO PLÁNU a vybrat blok předmětů (např. Volitelné předměty)
 • kliknutím na rozvrhovou zkratku předmětu (např. PAT/VCA11) se zobrazí rozvrh daného předmětu
 • zvolit neobsazenou rozvrhovou akci (tedy kliknout na čtvereček vpravo)
 • uložit tlačítkem ULOŽIT ZMĚNY
 • takto postupovat předmět po předmětu
 • zkontrolovat zapsaný rozvrh na letní semestr

Rozvrhy - schválené verze

Všeobecné lékařství1. ročník (.xls)2. ročník (.xls)3. ročník (.xls)4. ročník (.xls)5. ročník (.xls)6. ročník (.xls)
Zubní lékařství1. ročník (.xls)2. ročník (.xls)3. ročník (.xls)4. ročník (.xls)5. ročník (.xls)
General Medicine1. ročník (.xls)2. ročník (.xls)3. ročník (.xls)4. ročník (.xls)5. ročník (.xls)6. ročník (.xls)
Dentistry1. ročník (.xls)2. ročník (.xls)3. ročník (.xls)4. ročník (.xls)5. ročník (.xls)

Minimální výše kreditů

Všeobecné lékařství

RočníkAB1B2CSoučet
1.5640060
2.5600460
3.5202660
4.5204460
5.5206260
6.6000060
Celkem32841216360

Zubní lékařství  

RočníkABCSoučet
1.600060
2.600060
3.600060
4.573060
5.570360
Celkem29433300

Vysvětlivky:      

 • A – předměty povinné
 • B1 – předměty povinně volitelné - cizí jazyk
 • B2 – předměty povinně volitelné - odborné
 • B – předměty povinně volitelné
 • C – předměty volitelné

Kredity za jednotlivé kategorie předmětů (tj. A, B, C) lze získat i v jiných než doporučených ročnících. Uvedený celkový součet kreditů za danou kategorii předmětů je minimální a závazný pro vypsání k poslední státní rigorózní zkoušce.

Úvodní kurz

Program úvodního kurzu pro Všeobecného lékařství

18. 9. 2017 od 7:45 hod - Velká posluchárna Teoretických ústavů LF UP

TémaPřednášející
(orientační čas)
délka

Zahájení, úvodní slovo,
představení Fakultní nemocnice Olomouc

děkan LF UP
ředitel FN Olomouc
(7.45 - 8.00)
15 min
Představení vedení LF UP, děkanátu a struktury fakulty. Studium v I.-VI. ročníku (organizace studia v kreditovém systému, související studijní předpisy, Studijní a zkušební řád UP, Směrnice děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP, webové stránky atd.)příslušní proděkani
vedoucí studijního oddělení
(8.00 - 8.25)
25 min
Možnosti zahraničních stáží
(program LLP, další možnosti studia v zahraničí)
příslušní proděkani
(8.25 - 8.35)
10 min
Studentská vědecká činnost (SVOČ) a studentská pedagogická činnostpříslušní proděkani
(8.35 - 8.50)
15 min
Informační středisko LF UP
(služby knihovny a informační technologie)
vedoucí Informačního střediska LF UP
(8.50 - 9.05)
15 min
Studentské organizace
(Spolek mediků, IFMSA, VKH, studentské akce aj.)
studentské rádio UP AIR
předseda Spolků mediků LF UP
zástupci dalších studentských organizací
(9.05 - 9.20)
15 min
Dotazy studentů(9.20 - 9.40) 20 min

Program úvodního kurzu pro Zubní lékařství

18. 9. 2017 od 7:30 hod - Malá levá posluchárna Teoretických ústavů LF UP

TémaPřednášející
(orientační čas)
délka

Zahájení, úvodní slovo,
představení Fakultní nemocnice Olomouc

děkan LF UP
ředitel FN Olomouc
(7.30 - 7.40) 
10 min
Představení vedení LF UP, děkanátu a struktury fakultyproděkan pro záležitosti studia Zubního lékařství
(7.40 - 7.45) 
5 min
Studium v I.-VI. ročníku (organizace studia v kreditovém systému, související studijní předpisy, Studijní a zkušební řád UP, Směrnice děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP, webové stránky atd.)vedoucí studijního oddělení
(7.45 - 8.10) 
25 min
Možnosti zahraničních stáží
(program LLP, další možnosti studia v zahraničí)
příslušní proděkani
(8.10 - 8.20) 
10 min
Studentská vědecká činnost (SVOČ) a studentská pedagogická činnostpříslušní proděkani
(8.20 - 8.25) 
5 min
Informační středisko LF UP
(služby knihovny a informační technologie)
vedoucí Informačního střediska LF UP
(8.25 - 8.40)
15 min
Studentské organizace
(Spolek mediků, IFMSA, VKH, studentské akce aj.)
studentské rádio UP AIR
předseda Sdružení studentů stomatologie
zástupci dalších studentských organizací
(8.40 - 8.55) 
15 min
Dotazy studentů(8.55 - 9.00) 5 min 

Promoce absolventů

Studenti Všeobecného lékařství a Zubního lékařství se na termín promoce předběžně hlásí elektronicky pomocí Studijní agedy STAG. Závazně se studenti přihlásí osobně po poslední státní rigorózní zkoušce na studijním oddělení (bez ohledu na úřední hodiny). Slavnostní promoce se bude konat ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska (Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, Olomouc).

Informace k promoci

Studenti se k termínu promoce předběžně přihlašují elektronicky pomocí portálového přístupu ke studijní agendě STAG odkazem "Zápis na termíny". Studenti Všeobecného lékařství se předběžně zapisují na termín "předmětu" DLF/VC099, studenti Zubního lékařství DLF/ZU099. Zde si vyberou termín (den i hodinu) konání promoce.

Aby bylo přihlášení k promoci závazné, je student povinen se po poslední státnici osobně dostavit na studijní oddělení a předložit: 

 • a) index
 • b) potvrzení z knihovny LF o vrácení zapůjčených knih
 • c) doklad o úhradě nákladů spojených s promocí ve výši 500,- Kč

Úhrada nákladů spojených s promocí bankovním převodem:
Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: 1990649100
Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Vedení FN Olomouc upozorňuje všechny studenty, kteří ukončili studium a nebudou již pokračovat ve stravování v jídelně FN Olomouc, aby se odhlásili ze závodního stravování (p. Martina Hynštová, tel. 588 444 343, e-mail martina.hynstova@fnol.cz) a vybrali si nevyčerpaný kredit.

Termíny promocí 2017

Studijní program Zubní lékařství
19. června - 8.30 hod, 9.45 hod, 11.00 hod, 12.15 hod, 13.30 hod, 14.45 hod

Studijní program Všeobecné lékařství
20. června - 8.30 hod, 9.45 hod
21. června - 9.00 hod, 10.15 hod, 11.30 hod, 12.45 hod, 14.00 hod
22. června - 9.00 hod, 10.15 hod, 11.30 hod, 12.45 hod, 14.00 hod

Studijní programy General Medicine, Dentistry - promoce v angličtině
20. června - 11.00 hod, 12.30 hod, 14.00 hod

Promoce budou probíhat ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska v Olomouci (Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5).

Odborné / prázdninové praxe

Studenti LF UP mohou vykonávat odbornou či prázdninovou praxi ve zdravotnických zařízeních na území České republiky (informace o možnosti absolvovat praxi jinde ve světě obdrží u své studijní referentky). 

Všechny praxe nasmlouvané na období letních prázdnin musí být podepsané všemi smluvním stranami do 30.6. aktuálního akademického roku.

V případě zájmu o nepovinnou praxi (předměty kategorie "C") předloží student prostřednictvím studijního oddělení ke schválení žádost příslušnému proděkanovi. Podmínkou absolvování praxe je uzavření smlouvy mezi LF UP a příslušným zdravotnickým zařízením. 

V případě zájmu absolvovat prázdninovou praxi ve FN Olomouc, je třeba stáhnout si formulář přihlášky na odbornou stáž. Po vyplnění si nechají přihlášku potvrdit na příslušné klinice (na které chtějí vykonávat praxi) a poté potvrzenou přihlášku zanesou na personální oddělení FN Olomouc k rukám Bc. Markétě Žylové. Zde jim bude vystaven souhlas s vykonáním praxe ve 3 vyhotoveních (1x pro FN, 1x pro LF a 1x student). 

V případě, že student nastoupí na praxi bez uzavřené smlouvy, nevztahuje se na něho smlouva o pojištění za škody způsobené studenty UP při vykonávání odborné praxe, vystavuje se riziku, že mu nebude praxe započítána a nedostane zápočet.

Pro vykonání praxe ve FN Ostrava je třeba kontaktovat oddělení vzdělávání FN Ostrava, které připraví pro zájemce pedagogickou dokumentaci (smlouvu).

Pokud student bude vykonávat praxi v nemocnicích AGEL a.s. (tzn. Nemocnice Prostějov, Nemocnice Český Těšín, Nemocnice Podlesí, Nemocnice Přerov, Nemocnice Šternberk, Nemocnice Valašské Meziříčí, Podhorská nemocnice Rýmařov, Vítkovická nemocnice), vyplní Smlouvu o zajištění praxe studenta ve 3 vyhotoveních, kterou odevzdá na příslušném pracovišti dané nemocnice. Jeden podepsaný stejnopis zůstává v nemocnici, jeden student odevzdá na studijním oddělení LF UP a jeden zůstává studentovi.

Níže naleznete schválené vzory smluv, které jsou akceptované LF UP a požadované danými zdravotnickými zařízeními (použijte v případě zájmu uzavření smlouvy).

Smlouvy obecné (vzory) ke stažení:
Pokud má student zájem vykonávat praxi v jiném zařízení, musí před nástupem na praxi odevzdat na studijním oddělení smlouvu o zajištění odborné praxe studentů potvrzenou příslušným zdravotnickým zařízením ve 2 originálních vyhotoveních (viz níže). Po schválení a podepsání smlouvy fakultou bude jedno vyhotovení zasláno zdravotnickému zařízení.

Nabídka letní prázdninové praxe na JLF Martin (Slovensko)
Studenti LF UP se mohou přihlásit k absolvování letní stáže na Jesseniově lékařské fakultě UK v Martině. Stáž je možné absolvovat na Gynekologicko-porodnické klinice v průběhu celého léta. Délka stáže je stanovena na 1 měsíc. Studentům bude zajištěno ubytování na univerzitních kolejích a poskytnuto stipendium z Děkanátu LF UP. V případě zájmu odevzdejte přihlášku s životopisem na Studijní oddělení LF UP p. Nakládalové do 27. dubna 2017.

Prázdninová praxe z chirurgie a pediatrie (4. ročník Všeobecného lékařství)

Smlouvy/pokyny pro konání odborné/prázdninové praxe v nemocnicích skupiny AGEL a.s.

Nemocnice/pracovištěKontaktní osobaTelefone-mailSmlouva
Vítkovická nemocnice, a. s.
Podhorská nemocnice, a. s. (Rýmařov)Hana Camfrlová554700231hana.camfrlova@phn.agel.czvzor
Nemocnice Český Těšín, a. s.Mgr. Alice Ručková558769211alice.ruckova@nct.agel.czvzor
Nemocnice Přerov, o. z.MUDr. Jiří Ševčíkjiri.sevcik@npr.agel.czvzor
Nemocnice Šternberk, o. z.Kateřina Seidlová587800335katerina.seidlova@nst.agel.czvzor
Nemocnice Valašské Meziříčí, a. s.Vlasta Šebestová724267327vlasta.sebestova@nvm.agel.czvzor
Nemocnice Prostějov, o. z.Bc. Veronika Šamalíková582315787veronika.samalikova@smn.agel.cz vzor
Nemocnice Podlesí, a. s.Mgr. Simona Szuscikova606761714simona.szuscikova@npo.agel.czvzor
Nemocnice Nový Jičín, a. s.Radka Skalková556773766radka.skalkova@nnj.agel.czvzor
Poliklinika AGEL Olomouc - Dopravní zdravotnictvíMUDr. Jarmila Raidová725873766jarmila.raidova@pol.agel.czvzor
 • Student si s kontaktní osobou zvoleného zdravotnického zařízení odsouhlasí termín konání své odborné/prázdninové praxe.
 • Student vyplní a podepíše ve 3 stejnopisech Smlouvu o zajištění praxe studenta v příslušném zdravotnickém zařízení (vzory této smlouvy výše v tabulce) a všechny 3 stejnopisy odevzdá kontaktní osobě.
 • Po podepsání smlouvy studentem i příslušným zdravotnickým zařízením student zašle jeden stejnopis smlouvy na studijní oddělení LF UP, jeden si ponechá a jeden zůstává zdravotnickému zařízení.

Akreditace

Všeobecné lékařstvíZubní lékařství
Kód studijního programuM 5103M 5111
Název studijního oboruVšeobecné lékařstvíZubní lékařství
Kód studijního oboru5103T0655104T003
Typ studiaMagisterskýMagisterský
Forma studiaPrezenčníPrezenční
Standardní doba studia6 roků5 roků
Studium v jazycečeština/angličtinačeština/angličtina
Akreditace do1.5.20251.11.2019
Rozhodnutí MŠMT - číslo jednacíMSMT-12907/201522 388/2009-30/1

Studijní oddělení

Adresa: 
Děkanát LF UP
Studijní oddělení
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc 1

Úřední hodiny:
Po a Čt: 8.00–11.00 hod a 13.00–17.00 hod

Úřední hodiny v době prázdnin (od 1.7. do 31.8.)
Po a Čt: 8.00–11.00 hod

Vedoucí studijního oddělení

Ing. Alina Antošová
alina.antosova@upol.cz
585 632 010

Referát přijímacího řízení, celoživotního vzdělávání, ediční činnosti a archivu

Marta Zahradová
marta.zahradova@upol.cz
585 632 011

Akreditace

Bc. Jitka Melcrová
jitka.melcrova@upol.cz
585 632 012

Referát 1. - 2. ročníku Všeobecného lékařství a Zubního lékařství

Mgr. Táňa Laštůvková
tana.lastuvkova@upol.cz
585 632 014

Referát 3. - 6. ročníku Všeobecného lékařství

Vladimíra Bogdanová
vladimira.bogdanova@upol.cz
585 632 013

Referát doktorského studia

Ing. Helga Hromádková
helga.hromadkova@upol.cz
585 632 016

Referát studia v angličtině (General Medicine, Dentistry, doktorských programů) a zahraničních styků

Bc. Jana Osmani
General Medicine
jana.osmani@upol.cz
585 632 017

Ing. Petra Nakládalová
Dentistry, doktorské programy, zahraniční styky
petra.nakladalova@upol.cz
585 632 015