Magisterský program

Harmonogram studia

2020/2021 magisterské programy

Akademický rok:  1. 9. 2020 – 31. 8. 2021
Výuka v zimním semestru:  
- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství 21. 9. 2020 – 8. 1. 2021
- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství 21. 9. 2020 – 5. 2. 2021
- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství 14. 9. 2020 – 5. 2. 2021
- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství 21. 9. 2020 – 8. 1. 2021
- výuka 4. ročníku Zubního lékařství 14. 9. 2020 – 23. 12. 2020
- výuka 5. ročníku Zubního lékařství 14. 9. 2020 – 23. 12. 2020
Výuka v letním semestru:  
- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství 15. 2. 2021 – 28. 5. 2021
- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství 15. 2. 2021 – 4. 6. 2021
- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství 8. 2. 2021 – 4. 6. 2021
- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství 15. 2. 2021 – 28. 5. 2021
- výuka 4. ročníku Zubního lékařství 15. 2. 2021 – 4. 6. 2021
- výuka 5. ročníku Zubního lékařství 28. 1. 2021 – 9. 4. 2021
Studentská vědecká konference LF UP 25. 5. 2021
Sportovní den UP  (viz poznámka č.1) 12. 5. 2021
Rektorské volno 31. 12. 2020
Děkanské volno 28. 12. 2020 – 30. 12. 2020
Vánoční prázdniny 24. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Hlavní prázdniny 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021
Imatrikulace studentů prvních ročníků 23. 9. 2020
Zápisy do rozvrhu:
Mezní termín pro dělení studentů do etap zápisu rozvrhu (dle splněných povinností):
poslední rozřazování do etap pro elektronický zápis 14. 7. 2020 v 9.00 hod
Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků
- 1. etapa - jen kroužkový zápis (viz poznámka č. 2) 14. 7. 2020 od 10.00 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
- 1. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech
(viz poznámka č. 2)
14. 7. 2020 od 10.30 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
- 2. etapa - jen kroužkový zápis (viz poznámka č. 2) 30. 7. 2020 od 9.00 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
- 2. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech
(viz poznámka č. 2)
30. 7. 2020 od 9.30 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků
- jen kroužkový zápis 4. 9. 2020 od 9.00 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
- kroužkový zápis + zápis po předmětech 4. 9. 2020 od 9.30 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
Elektronický zápis předmětů pro studenty vyjíždějících na zahraniční studijní pobyt:
od 30. 6. 2020 od 9.00 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr
od 16. 12. 2020 od 9.00 hod do 11. 2. 2021 do 24.00 hod
Mezní termín pro doplňující registraci povinných předmětů na studijním oddělení
- do 15. 2. 2021 do 17.00 hod (se zápisovým listem B a indexem)
Hlavní zkouškové období:
Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku Všeobecného lékařství:
- v zimním semestru                         11. 1. 2021 – 12. 2. 2021
- v letním semestru  31. 5. 2021 – 30. 6. 2021
Hlavní zkouškové období pro blokovou výuku Všeobecného lékařství:
- průběžně celý akademický rok
Hlavní zkouškové období pro 1. - 3. ročník Zubního lékařství:
- v zimním semestru                         11. 1. 2021 – 12. 2. 2021
- v letním semestru  31. 5. 2021 – 30. 6. 2021
Hlavní zkouškové období pro 4. ročník Zubního lékařství:
- v zimním semestru                         4. 1. 2021 – 12. 2. 2021
- v letním semestru  7. 6. 2021 – 30. 6. 2021
Hlavní zkouškové období pro 5. ročník Zubního lékařství:
- v zimním semestru                         4. 1. 2021 – 29. 1. 2021
- v letním semestru  12. 4. 2021 – 30. 6. 2021
Mezní termín pro splnění studijních povinností:
- za akademický rok 2019/2020 15. 9. 2020
- za akademický rok 2020/2021 6. 9. 2021
Den otevřených dveří:                16. 1. 2021
Harmonogram předmětové evaluace:  
- evaluace předmětů studenty za zimní semestr 21. 9. 2020 – 12. 2. 2021
- zahájení hodnocení garanty 1. 3. 2021
- evaluace předmětů studenty za letní semestr 15. 2. 2021 – 6. 9. 2021
- ukončení hodnocení garanty 30. 9. 2021

Poznámka č. 1
Výuka, která není realizována, musí být nahrazena. Způsob této náhrady je zcela v kompetenci jednotlivých pracovišť.

Poznámka č. 2
Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 14. 7. 2020 do 9.00 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 14. 7. 2020 (v 10.00 hod kroužkový zápis, v 10.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis). Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 30. 7. 2020 (v 9.00 hod kroužkový zápis, v 9.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis).

2020/2021 navazující magisterské programy

Akademický rok:  1. 9. 2020 – 31. 8. 2021
Výuka v zimním semestru:  
- výuka 1. ročníku Veřejného zdravotnictví 14. 9. 2020 – 23. 1. 2021
- výuka 2. ročníku Veřejného zdravotnictví 14. 9. 2020 – 6. 2. 2021
Výuka v letním semestru:  
- výuka 1. ročníku Veřejného zdravotnictví 15. 2. 2021 – 28. 5. 2021
- výuka 2. ročníku Veřejného zdravotnictví 15. 2. 2021 – 24. 4. 2021
Rektorské volno 31. 12. 2020
Děkanské volno 28. 12. 2020 – 30. 12. 2020
Vánoční prázdniny 24. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Hlavní prázdniny 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021
Zápisy do rozvrhu:
Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. ročníku
- 1. etapa - zápis po předmětech  (viz poznámka) 14. 7. 2020 od 10.30 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
- 2. etapa - zápis po předmětech  (viz poznámka) 30. 7. 2020 od 9.30 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníku
- zápis po předmětech 4. 9. 2020 od 9.30 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr
- od 16. 12. 2020 od 9.00 hod do 11. 2. 2021 do 24.00 hod
Hlavní zkouškové období:
Hlavní zkouškové období pro 1. ročník Veřejného zdravotnictví:
- v zimním semestru                         od 25. 1. 2021 do 12. 2. 2021
- v letním semestru  od 31. 5. 2021 do 30. 6. 2021
Hlavní zkouškové období pro 2. ročník Veřejného zdravotnictví:
- v zimním semestru                         průběžně celý semestr
- v letním semestru  průběžně celý semestr
Harmonogram odevzdání diplomových prací, státních závěrečných zkoušek a obhajob:
Vypsání termínů státních závěrečných zkoušek v IS/STAG  do 30. 11. 2020
Mezní termín odevzdání diplomové práce na studijním oddělení 31. 3. 2021
Mezní termín splnění studijních povinností pro vypsání ke státní závěrečné zkoušce 12. 5. 2021
Zápis studentem na termín státní závěrečné zkoušky v IS/STAG do 14. 5. 2021
Termín státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomové práce 14. 6. - 16. 6. 2021
Mezní termín pro splnění studijních povinností:
- za akademický rok 2019/2020 15. 9. 2020
- za akademický rok 2020/2021 6. 9. 2021
Den otevřených dveří:                16. 1. 2021
Harmonogram předmětové evaluace:  
- evaluace předmětů studenty za zimní semestr 21. 9. 2020 – 12. 2. 2021
- zahájení hodnocení garanty 1. 3. 2021
- evaluace předmětů studenty za letní semestr 14. 2. 2021 – 6. 9. 2021
- ukončení hodnocení garanty 30. 9. 2021

Poznámka:
Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 14. 7. 2020 do 9.00 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 14. 7. 2020 od 10.30 hod. Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 30. 7. 2020 od 9.30 hod.

2021/2022 magisterské programy

Akademický rok:  1. 9. 2021 – 31. 8. 2022
Výuka v zimním semestru:  
- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství 20. 9. 2021 – 7. 1. 2022
- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství 20. 9. 2021 – 4. 2. 2022
- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství 13. 9. 2021 – 4. 2. 2022
- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství 20. 9. 2021 – 7. 1. 2022
- výuka 4. ročníku Zubního lékařství 13. 9. 2021 – 23. 12. 2021
- výuka 5. ročníku Zubního lékařství 13. 9. 2021 – 23. 12. 2021
Výuka v letním semestru:  
- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství 14. 2. 2022 – 27. 5. 2022
- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství 14. 2. 2022 – 3. 6. 2022
- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství 7. 2. 2022 – 3. 6. 2022
- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství 14. 2. 2022 – 27. 5. 2022
- výuka 4. ročníku Zubního lékařství 14. 2. 2022 – 3. 6. 2022
- výuka 5. ročníku Zubního lékařství 31. 1. 2022 – 8. 4. 2022
Studentská vědecká konference LF UP 24. 5. 2022
Sportovní den UP  (viz poznámka č.1) 11. 5. 2022
Rektorské volno 31. 12. 2021
Děkanské volno 29. 12. 2021 – 30. 12. 2021
Vánoční prázdniny 24. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Hlavní prázdniny 1. 7. 2022 – 31. 8. 2022
Imatrikulace studentů prvních ročníků 22. 9. 2021
Zápisy do rozvrhu:
Mezní termín pro dělení studentů do etap zápisu rozvrhu (dle splněných povinností):
poslední rozřazování do etap pro elektronický zápis 13. 7. 2021 v 9.00 hod
Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků
- 1. etapa - jen kroužkový zápis (viz poznámka č. 2) 13. 7. 2021 od 10.00 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod
- 1. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech
(viz poznámka č. 2)
13. 7. 2021 od 10.30 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod
- 2. etapa - jen kroužkový zápis (viz poznámka č. 2) 29. 7. 2021 od 9.00 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod
- 2. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech
(viz poznámka č. 2)
29. 7. 2021 od 9.30 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod
Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků
- jen kroužkový zápis 10. 9. 2021 od 9.00 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod
- kroužkový zápis + zápis po předmětech 10. 9. 2021 od 9.30 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod
Elektronický zápis předmětů pro studenty vyjíždějících na zahraniční studijní pobyt:
od 30. 6. 2021 od 9.00 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod
Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr
od 15. 12. 2021 od 9.00 hod do 10. 2. 2022 do 24.00 hod
Mezní termín pro doplňující registraci povinných předmětů na studijním oddělení
- do 14. 2. 2022 do 17.00 hod (se zápisovým listem B a indexem)
Hlavní zkouškové období:
Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku Všeobecného lékařství:
- v zimním semestru                         10. 1. 2022 – 11. 2. 2022
- v letním semestru  30. 5. 2022 – 30. 6. 2022
Hlavní zkouškové období pro blokovou výuku Všeobecného lékařství:
- průběžně celý akademický rok
Hlavní zkouškové období pro 1. - 3. ročník Zubního lékařství:
- v zimním semestru                         10. 1. 2022 – 11. 2. 2022
- v letním semestru  30. 5. 2022 – 30. 6. 2022
Hlavní zkouškové období pro 4. ročník Zubního lékařství:
- v zimním semestru                         3. 1. 2022 – 11. 2. 2022
- v letním semestru  6. 6. 2022 – 30. 6. 2022
Hlavní zkouškové období pro 5. ročník Zubního lékařství:
- v zimním semestru                         3. 1. 2022 – 28. 1. 2022
- v letním semestru  11. 4. 2022 – 30. 6. 2022
Mezní termín pro splnění studijních povinností:
- za akademický rok 2020/2021 6. 9. 2021
- za akademický rok 2021/2022 5. 9. 2022
Den otevřených dveří:                3. 12. 2021 a 15. 1. 2022
Harmonogram předmětové evaluace:  
- evaluace předmětů studenty za zimní semestr 20. 9. 2021 – 11. 2. 2022
- zahájení hodnocení garanty 1. 3. 2022
- evaluace předmětů studenty za letní semestr 12. 2. 2022 – 5. 9. 2022
- ukončení hodnocení garanty 30. 9. 2022

Poznámka č. 1
Výuka, která není realizována, musí být nahrazena. Způsob této náhrady je zcela v kompetenci jednotlivých pracovišť.

Poznámka č. 2
Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 13. 7. 2021 do 9.00 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 13. 7. 2020 (v 10.00 hod kroužkový zápis, v 10.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis). Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 29. 7. 2021 (v 9.00 hod kroužkový zápis, v 9.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis).

2021/2022 navazující magisterské programy

Akademický rok:  1. 9. 2021 – 31. 8. 2022
Výuka v zimním semestru:  
- výuka 1. ročníku Veřejného zdravotnictví 13. 9. 2021 – 22. 1. 2022
- výuka 2. ročníku Veřejného zdravotnictví 13. 9. 2021 – 5. 2. 2022
Výuka v letním semestru:  
- výuka 1. ročníku Veřejného zdravotnictví 14. 2. 2022 – 27. 5. 2022
- výuka 2. ročníku Veřejného zdravotnictví 14. 2. 2022 – 23. 4. 2022
Rektorské volno 31. 12. 2021
Děkanské volno 29. 12. 2021 – 30. 12. 2021
Vánoční prázdniny 24. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Hlavní prázdniny 1. 7. 2022 – 31. 8. 2022
Zápisy do rozvrhu:
Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. ročníku
- 1. etapa - zápis po předmětech  (viz poznámka) 13. 7. 2021 od 10.30 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod
- 2. etapa - zápis po předmětech  (viz poznámka) 29. 7. 2021 od 9.30 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod
Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníku
- zápis po předmětech 10. 9. 2021 od 9.30 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod
Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr
- od 15. 12. 2021 od 9.00 hod do 10. 2. 2022 do 24.00 hod
Hlavní zkouškové období:
Hlavní zkouškové období pro 1. ročník Veřejného zdravotnictví:
- v zimním semestru                         průběžně celý semestr
- v letním semestru  průběžně celý semestr
Hlavní zkouškové období pro 2. ročník Veřejného zdravotnictví:
- v zimním semestru                         průběžně celý semestr
- v letním semestru  průběžně celý semestr
Harmonogram odevzdání diplomových prací, státních závěrečných zkoušek a obhajob:
Vypsání termínů státních závěrečných zkoušek v IS/STAG  do 30. 11. 2021
Mezní termín odevzdání diplomové práce na studijním oddělení 31. 3. 2022
Mezní termín splnění studijních povinností pro vypsání ke státní závěrečné zkoušce 11. 5. 2022
Zápis studentem na termín státní závěrečné zkoušky v IS/STAG do 13. 5. 2022
Termín státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomové práce 13. 6. - 15. 6. 2022
Mezní termín pro splnění studijních povinností:
- za akademický rok 2020/2021 6. 9. 2021
- za akademický rok 2021/2022 5. 9. 2022
Den otevřených dveří:                3. 12. 2021 a 15. 1. 2022
Harmonogram předmětové evaluace:  
- evaluace předmětů studenty za zimní semestr 20. 9. 2021 – 11. 2. 2022
- zahájení hodnocení garanty 1. 3. 2022
- evaluace předmětů studenty za letní semestr 12. 2. 2022 – 5. 9. 2022
- ukončení hodnocení garanty 30. 9. 2022

Poznámka:
Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 13. 7. 2021 do 9.00 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 13. 7. 2021 od 10.30 hod. Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 30. 7. 2020 od 9.30 hod.

Studijní plány / sylaby

Všeobecné lékařství

Jako paralelní program je vyučován i v anglickém jazyce.

Všeobecné lékařství - verze 2018
(studenti studující v roce 2020/2021 v 1. - 3. ročníku)
Sylabus
Všeobecné lékařství - verze 2017
(studenti studující v roce 2020/2021 ve 4. ročníku)
Sylabus
Všeobecné lékařství - verze 2015
(studenti studující v roce 2020/2021 v 5. - 6. ročníku)
Sylabus

Zubní lékařství

Jako paralelní program je vyučován i v anglickém jazyce.

Zubní lékařství - verze 2019
(studenti studující v roce 2020/2021 v 1. a 2. ročníku)
Sylabus
Zubní lékařství - verze 2016
(studenti studující v roce 2020/2021 ve 3.- 5. ročníku)
Sylabus

Veřejné zdravotnictví

  Veřejné zdravotnictví - verze 2019
(studenti studující v roce 2020/2021 v 1. a 2. ročníku)
Sylabus

"Bílá knížka"

"Bílá knížka" představuje ucelený přehled o organizaci a zásadách studia na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro daný akademický rok (informace o předmětech, studijních plánech, prerekvizitách, výukových pracovištích, státních zkouškách, Studijní a zkušební řád ap.). Vzhledem k tomu, že se dříve zveřejňoval v listinné podobě v bílých deskách, vžilo se na fakultě označení "Bílá knížka".

Otevřít Bílou knížku...

Kontrola studia / zápis

Samozápis, kontrola studia

V letošním roce bude kontrola studia probíhat ve 2 etapách:

1. etapa probíhá elektronicky, tzv. "samozápisem" v termínu od 1. 9. 2020 do 15. 9. 2020. Studenti si provedou sami kontrolu zaevidovaných splněných studijních povinností ve STAGu a seznam zapsaných předmětů na příští rok.

2. etapa: 

 • studenti, kteří vyhověli podmínkám elektronického samozápisu, se dostaví pro potvrzení splnění povinností v indexu na studijním oddělení vždy v úředních hodinách do 26. 10. 2020
 • studenti, kteří nevyhověli podmínkám elektronického samozápisu a musí se dostavit osobně na studijní oddělení ve zveřejněných termínech do 17. 9. 2020 takto:
  Termíny kontroly pro studenty bez provedenéno elektronického samozápisu: 
  • 7. 9. 2020: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
  • 8. 9. 2020: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
  • 9. 9. 2020: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
  • 10. 9. 2020: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
  • 14. 9. 2020: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
  • 15. 9. 2020: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
  • 16. 9. 2020: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
  • 17. 9. 2020: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod

Odpovědi na nejčastější otázky

Kdy může student elektronickou kontrolu (tzv. samozápis) a zápis do nového akademického roku provést?
Elektronickou kontrolu studia tzv. samozápis jsou studenti povinni vykonat v termínu od 1. 9. 2020 do 15. 9. 2020. K samozápisu student přistupuje:

 • pokud za akademický rok 2019/2020 už nebude plnit žádné studijní povinnosti (tj. má všechny zápočty, kolokvia, zkoušky, které v daném roce splnil, evidovány ve STAGu - např. i zápočet za praxi - a další již nebude plnit) 
 • pokud má zapsaný rozvrh povinných předmětů na nový akademický rok 2020/2021 (viz zápis na rozvrhy předmětů dle příslušných pokynů).

Koho se samozápis týká?
Provedení samozápisu ve STAGu je povinné pro všechny studenty 2. a vyšších ročníků magisterských a navazujících magisterských studijních programů, kteří budou pokračovat ve studiu v následujícím akademickém roce, s výjimkou studentů, kteří již mají uzavřené studium a čekají pouze na státní zkoušky. K samozápisu nepřistupuje student, který z důvodu dřívějšího odjezdu na zahraniční stáž prováděl kontrolu studia osobně na studijním oddělení již v předtermínu. Studenti vyjíždějící na Erasmus+ po zahájení nového akademického roku 2020/2021 provedou samozápis podobně jako ostatní studenti. Pokud systém vyhodnotí, že student nemůže být zapsán do dalšího ročníku elektronickým samozápisem, musí se k zápisu dostavit osobně dle rozpisu studijního oddělení (viz níže) a zápis provede studijní referentka.

Co se během samozápisu kontroluje?
STAG během samozápisu provede automatickou kontrolu na počet splněných kreditů, na absolvování opakovaně zapsaných předmětů, zápis předmětů ve výši maximálně 90 kreditů atd. Student bude vyzván k potvrzení správností údajů v "zápisovém listu A za rok 2019/2020" (tj. přehled splněných předmětů za daný akademický rok) a k potvrzení správnosti údajů v "zápisovém listu B za rok 2020/2021" (tj. přehled zapsaných předmětů na nový akademický rok). 

Kde najdu aplikaci pro provedení samozápisu a jak samozápis probíhá?
Aplikaci je na Portále IS/STAG - karta Moje studium – Průběh studia. Student zvolí odkaz "Kontrola studijních výsledků a registrace do akademického roku" a je vyzván ke kontrole "zápisového listu A za rok 2019/2020" (tj. zkontroluje, zda má u všech absolvovaných předmětů za rok 2019/2020 správně evidován ve STAGu zápočet, kolokvium nebo známku, v případě nesrovnalostí samozápis přeruší a obrátí se na garantující pracoviště daného předmětu s žádostí o nápravu). Pokud údaje v zápisovém listu A souhlasí, student pokračuje v kontrole zápisového listu B na rok 2020/2021 (tj. zkontroluje, zda má ve STAGu zapsané všechny povinné předměty, které chce a může v následujícím akademickém roce studovat, pokud nalezne nesrovnalosti, samozápis přeruší, předměty si dopíše, případně kontaktuje studijní oddělení s žádostí). V případě souhlasu s evidovanými údaji ve STAGu student souhlas potvrdí zaškrtnutím čtverečku a klikne na tlačítko "Provést zápis do akademického roku". Po úspěšném průběhu kontrol je student zapsán na nový akademický rok a je třeba provést potvrzení kontroly studia do výkazu o studiu (indexu) na studijním oddělení nejpozději do 26. 10. 2020. 

Co mám dělat, když jsem nesplnil zkoušku z nějakého povinného předmětu, ale výuku mám uznanou (dostal jsem zápočet)?
Pokud jste nesplnil povinný předmět při prvním zápisu předmětu, požádejte e-mailem studijní referentku o opakovaný zápis nesplněného předmětu bez výuky (nebudete neblokovat místo v rozvrhu). Pokud jste nesplnil povinný předmět při opakovaném zápisu předmětu, musíte na studijním oddělení odevzdat žádost o udělení výjimky ze Studijního a zkušebního řádu. Po schválení výjimky vám studijní referentka předmět bez výuky sama zapíše, pokud výjimka nebude udělena, bude s vámi zahájeno řízení o ukončení studia. 

Když jsem se úspěšně elektronicky zapsal do dalšího akademického roku musím se ještě dostavit na studijní oddělení osobně?
Po elektronickém samozápisu je třeba si nechat potvrdit kontrolu splněných povinností také do indexu, a to nejpozději do 26. 10. 2020 úředních hodinách studijního odělení. Proto se musí student (nebo pověřená osoba) dostavit na studijní oddělení s vyplněným výkazem o studiu (tj. zapíše si povinné předměty pro rok 2020/2021 do indexu) a odevzdá vytištěný a podepsaný "zápisový list A za rok 2019/2020" a "zápisový list B pro rok 2020/2021". V indexu by měly být dopsány i všechny on line splněné studijní povinnosti za dobu narušení studia (1.3.2020 - 31.8.2020). Povinně volitelné nebo volitelné předměty na nnaový akademický rok si může student zapisovat do indexu i po provedené kontrole studia (tj. za razítko v indexu). 

Co mám dělat, pokud systém vyhodnotí, že se sám nemohu do dalšího roku zapsat?
Pokud některá z kontrol samozápisu vyhodnotí, že se student nemůže sám zapsat, je nutné provést zápis osobně na studijním oddělení. Student se dostaví  v některém z uvedených termínů přinese si vytištěný a podepsaný "zápisový list A za rok 2019/2020" a "zápisový list B pro rok 2020/2021" a výkaz o studiu (index) se zapsanými předměty na rok 2020/2021. Tito studenti nemusí mít v indexu potvrzené všechny on line splněné zápočty a kolokvia za dobu narušení studia (1.3.2020 - 31.8.2020).

Termíny kontroly pro studenty bez provedenéno elektronického samozápisu: 

 • 7. 9. 2020: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
 • 8. 9. 2020: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
 • 9. 9. 2020: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
 • 10. 9. 2020: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
 • 14. 9. 2020: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
 • 15. 9. 2020: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
 • 16. 9. 2020: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
 • 17. 9. 2020: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod

Do kdy mohu skládat zkoušky za rok 2019/2020?
Mezní termín pro složení studijních povinností za akademický rok 2019/2020 je 15. 9. 2020. Splněné povinnosti by měly být zaevidovány ve STAGu nejpozději 16.9.2020 v 15.00 hod.

Index pro kontrolu studia

Nevíte, jak správně vyplnit index před kontrolou studia?
Stáhněte si vzory pro vyplnění indexu, zapisujete-li všechny povinné předměty daného ročníku. Pokud jste nějaký povinný předmět v předcházejícím roce neabsolvovali, zapisujete ho do indexu na nový akademický rok opakovaně.

Průběžná kontrola splněných předmětů

Splnění studijních povinností je zaznamenáváno do výkazu o studiu (index) a elektronické evidence IS/STAG (nejpozději do 3 pracovních dnů od splnění). Pro správný průběh kontroly studia za předcházející akademický rok je nutná průběžná kontrola údajů ve STAGu samotnými studenty (odkaz Moje studium, Známky a zápočty). V případě zjištění nesrovnalostí je třeba neprodleně upozornit sekretářku (příp. vyučujícího) garantujícího pracoviště a žádat nápravu.

Doplňující zápis předmětů

Doplňující zápis povinných předmětů po stanoveném termínu kontroly studia (např. v případě splnění prerekvizit v průběhu akademického roku) je možný nejpozději do zahájení výuky letního semestru (tj. do 15. 2. 2021). Po tomto datu již nelze povinné předměty na akademický rok 2020/2021 dopisovat. Vždy je třeba dozapsané povinné předměty potvrdit na studijním oddělení (a odevzdat nový zápisový list B).

Doplňující zápis nepovinných předmětů po provedené kontrole studia je možný kdykoliv v průběhu akademického roku, tento tzv. dozápis nepovinných předmětů studenti na studijní oddělení nehlásí.

Zápisy do rozvrhu

Předměty 2. - 6. ročníku

I. etapa zápisů 

 • kroužkový zápis se koná od 14. 7. 2020 od 10.00 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
 • zápis po předmětech se koná od 14. 7. 2020 od 10.30 hod do 17. 9. 2019 do 24.00 hod

Do této etapy zápisů budou zařazeni studenti, kteří do 14. 7. 2020 do 9.00 hod absolvují všechny povinné předměty (tj. se statutem "A") zakončené zkouškou a jejich hodnocení (tj. A-E) budou mít zapsané ve STAGu. V této etapě se zapisují zařazené do 2. - 6. ročníku.

II. etapa zápisů

 • kroužkový zápis se koná od 30. 7. 2020 od 9.00 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
 • zápis po předmětech se koná od 30. 7. 2019 od 9.30 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod

Do této etapy zápisů budou zařazeni studenti, kteří nevyhověli podmínce I. etapy zápisu. V této etapě se zapisují předměty zařazené do 2. - 6. ročníku.

Pokyny k zápisu rozvrhu 2. a 6. ročníku
Elektronickým zápisem se studenti se zapisují do výuky na předměty, které chtějí v dalším roce absolvovat a u kterých nemají z předcházejícího studia uznanou výuku (všechny předměty opakovaně zapisované (tzn. u kterých student má výuku uznanou) je třeba nahlásit studijní referentce, která provede zápis „bez výuky“ tak, aby se student mohl zapsat na zkoušku z daného předmětu, ale aby neblokoval místo v praktické výuce). Studenti se zapisují pouze pomocí portálového rozhraní STAG.

Úřední hodiny studijního oddělení jsou v době prázdnin: pondělí a čtvrtek od 8.00-11.00 hod. Problémy se zápisem je třeba bezprostředně řešit s vedoucí studijního oddělení. 

Kroužkový zápis (předzápis)
(tj. zápis 2. a 4.-6. ročníku Všeobecného lékařství a 2.-5. ročníku Zubního lékařství)

Kroužek stanovuje pevný rozvrh povinných předmětů (viz zveřejněné ročníkové rozvrhy) a student volí pouze mezi jednotlivými kroužky.

Zápis mimo kroužky není povolen, v ojedinělých případech ho lze povolit na základě žádosti předložené vedoucí studijního oddělení. V případě nepovoleného zápisu mimo kroužek bude rozvrh z důvodu blokace zápisu dalším studentům vymazán.

Po provedeném kroužkovém zápisu je třeba zkontrolovat, zda jsou zapsány všechny požadované povinné předměty a případné nedostatky vyřešit. V případě, že si student zapisuje rozvrh, ale nesplňuje požadované prerekvizity pro zápis všech předmětů (např. nemá ve STAGu uvedený zápočet za "Praxi z pediatrie" a nesplňuje prerekvizitu pro zápis předmět "Pediatrie"), je třeba po splnění prerekvizit (po zapsání zápočtu / zkoušky do STAGu příslušnou sekretářkou) provést odzápis kroužku a poté nový zápis jiného kroužku. (Informace o stanovených prerekvizitách viz Bílá knížka). Jestliže kapacita některých předmětů ve zvoleném kroužku je již plná, takže v rámci kroužku se studentovi nezapsaly některé předměty z důvodu plné kapacity, je třeba si vybrat jiný kroužek.

Zápis 4. ročníku Všeobecného lékařství - nabídka Buddy systému
Studenti 4. ročníku Všeobecného lékařství mohou místo české výuky předmětů IN2/VC012 Vnitřní lékařství 2 a CH1/VC012 Chirurgie 1 absolvovat anglickou výuku v předmětech IN1/VA022 Internal Medicine 2 a CH1/VA012 Surgery 1 (do každého takového kroužku kombinovaného s anglickou výukou  je možné zapsat max. 4 studenty z českého programu). Předměty bude možné ukončit vykonáním zápočtu / kolokvia v českém jazyce. V případě zájmu si student vybere kroužek 4. ročníku Všeobecného lékařství, který je zařazen do Buddy systému (tj. kroužek končící písmeny „aj“).
Výhody: zlepšení komunikace v anglickém jazyce, finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč/předmět absolvovaný v anglickém jazyce, bodové zvýhodnění při výběrovém řízení pro Erasmus+ studijní pobyty.

Zápis (předzápis) po předmětech
(tj. zápis 3. ročníku Všeobecného lékařství, zápis nepovinných předmětů) 
Studenti se zapisují každý předmět zvlášť tak, aby nedocházelo v jejich rozvrhu ke vzájemné kolizi (podobně probíhá zápis na povinně volitelné a volitelné předměty).

Studenti si mohou zapisovat pouze volitelné předměty doporučeného a nižšího ročníku studijního oboru LF UP při splnění podmínky prerekvizit (viz "Bílá knížka"). Grafické rozvrhy LF UP pro celé ročníky jsou zveřejněny na na webové stránce fakulty.

Na povinně volitelné a volitelné předměty se studenti zapisují po přihlášení do IS/STAG portletem Předzápis na předmětyročníkových rozvrhů je patrné, že pro některé kroužky mohou být některé nepovinné předměty zablokovány (kolidují s povinnou výukou). Tento fakt je třeba brát v úvahu při výběru svého kroužku. Na povinně volitelné odborné předměty a volitelné předměty se studenti zapisují odkazem Předzápis (výběrem po jednotlivých předmětech). Zápisy na nepovinné předměty zařazené do 1. ročníku budou zpřístupněny od 4. 9. 2020 v 9.30 hod. 

Vzory vyplnění indexu pro následující akademický rok

Předměty 1. ročníku

 • kroužkový zápis se koná od 4. 9. 2020 od 9.00 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
 • zápis po předmětech se koná od 4. 9. 2020 od 9.30 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod

Pokyny k zápisu předmětů 1. ročníku
V této etapě se zapisují předměty zařazené ve studijních plánech do 1. ročníku. Studenti jsou povinni se přihlásit do výuky jen tímto způsobem (elektronicky). V případě, že se student nezapíše, vystavuje se riziku, že nebude vpuštěn na seminář / praktické cvičení (kontrola zapsaných studentů), nebude se moci zapsat na zkoušku (nezobrazí se termíny zkoušek), výsledek zápočtu / zkoušky mu nebude zapsán atd.

Studentům je portál UP a jeho aplikace (další podrobnosti viz wiki UP)  přístupné do 2 následujících dnů po provedeném zápisu ke studiu (tj. stali se studenty Univerzity Palackého). V e-přihlášce na stránce Osobní údaje si nejdříve studenti zjistí svůj login pro přihlášení do portálu, STAGu, elektronické pošty. V červeném rámečku (u loginu) si nastaví své heslo. Studenti se zapisují sami pomocí aplikace STAG dle zveřejněného harmonogramu a dalších pokynů.

1. Kroužkový zápis (předzápis) - zápis povinných předmětú Všeobecného lékařství a Zubního lékařství:

 • Kroužek stanovuje pevný rozvrh povinných předmětů (viz zveřejněné ročníkové rozvrhy) a student volí pouze mezi jednotlivými kroužky. Kroužky jsou označeny 1VSEO10A, 1VSEO10B... pro 1. ročník Všeobecného lékařství; 1ZUB1A, 1ZUB2B… pro 1. ročník Zubního lékařství. V případě, že student poruší toto pravidlo a bude se zapisovat do rozvrhu jiným než kroužkovým zápisem, zablokuje jiným studentům kroužkový zápis a bude mu celý rozvrh vymazán.
 • ročníkových rozvrhů je patrné, že rozvrh některých kroužků Všeobecného lékařství a Zubního lékařství je v časové kolizi s některými nepovinnými předměty (tj. kolize s povinnou výukou). Tento fakt musí student brát v úvahu při výběru svého kroužku, aby v případě zájmu o některý volitelný předmět zvolil takový kroužek, který nebude v časovou kolizi s vybraným předmětem.
 • Po provedeném kroužkovém zápisu je třeba zkontrolovat, zda jsou zapsány všechny požadované povinné předměty a případné nedostatky řešit e-mailem s vedoucí studijního oddělení.

2. Zápis (předzápis) na předměty (výběrem po jednotlivých předmětech), zápis povinných předmětů Veřejného zdravotnictví a všech nepovinných předmětů:

 • Studenti Veřejného zdravotnictví a všichni studenti zapisující si povinně volitelné předměty a volitelné předměty se zapisují odkazem Předzápis (výběrem po jednotlivých předmětech).

3. Postup

 • zvolit Přihlásit se
 • zvolit Předzápis
 • dle pokynů níže zvolit typ předzápisu, tzn. portlet Kroužkový předzápis (pro všechny povinné předměty) nebo portlet Předzápis (pro kategorii předmětů povinně volitelných–odborných a kategorii předmětů volitelných studijních oborů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství).

a)     Kroužkový předzápis - pro zápis povinných předmětů Všeobecného lékařství a Zubního lékařství

 • pod odkazem IS/STAG - Kroužkový předzápis vybrat kroužek
 • zobrazí se rozvrh kroužku, pro potvrzení vybraného kroužku je potřeba kroužek zapsat tlačítkem "Provést zápis kroužku". Pokud se u jednotlivých předmětů zobrazí chyby v předzápisu (např. nezapsání předmětu z důvodu plné kapacity, je možné zvolit jiný kroužek nebo nahlásit nezapsané předměty vedoucí studijního oddělení a požádat o opravu
 • rozvrh lze zrušit tlačítkem "Provést odzápis kroužku"
 • po provedeném zápisu je doporučeno rozvrh vytisknout a zkontrolovat!!!

b)     Předzápis na předměty (výběrem po jednotlivých předmětech) – pro zápis předmětů Veřejného zdravotnictví a pro kategorii předmětů povinně volitelných a kategorii předmětů volitelných 

 • pod odkazem IS/STAG – Předzápis portlet Struktura studijního plánu vyberte blok předmětů (např. volitelné předměty)
 • kliknutím na zkratku předmětu (např. LBF/VCB31) se zobrazí rozvrh předmětu
 • zvolit neobsazenou rozvrhovou akci (tedy kliknout na čtvereček vpravo)
 • uložit tlačítkem "Uložit změny"

Případné problémy je třeba hlásit vedoucí studijního oddělení. Zápisy budou ukončeny 17. 9. 2020 ve 24.00 hod. Pro drobné úpravy rozvrhu v rámci volných kapacit na letní semestr akademického roku 2020/2021 budou zápisy otevřeny i před zahájením letního semestru (tj. od 16. 12. 2020 do 11. 2. 2021).

Studenti vyjíždějící na studijní pobyt (a další)

Zápis se koná od 30. 6. 2020 od 9.00 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod.

Pokyny k zápisu pro studenty vyjíždějící v rámci mobilit
Studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt evidovaní oddělením pro zahraniční styky LF UP (program Erasmus, mobilita v rámci Rozvojových programů apod.) se mohou zapisovat do výuky přednostně a mají výjimku z kroužkového zápisu (tj. mohou si zapisovat předměty jednotlivě mimo kroužky). Jedná se o tyto studenty:

 

Jméno

Univerzita

1

Adamuščinová Elena Vilniaus Universitetas

2

Antoš Jan     Université de Lille II

3

Babjáková Katarína University of Crete

4

Bábková Tereza Université de Lille II

5

Bajová Ema    Julius-Maximilians-Universität Würzburg

6

Balošáková Katarína University of Ljubljana

7

Balušíková Tatiana Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy

8

Barbierik Jakub Univerzita Komenského v Bratislave

9

Bukovinská Mária University of Ljubljana

10

Čišková Laura Istanbul Medipol University

11

De Riggová Tereza University of Turku

12

Dosoudilová Tereza University of Ljubljana

13

Dvořáková Kateřina Medizinische Universität Wien

14

Gawlowská Lucie Universidade do Porto – Abel Salazar

15

Havlík Jan Université Clermont Auvergne

16

Herman Jiří Istanbul Medipol University

17

Hošková Barbora Vilniaus Universitetas

18

Hromčíková Nicola Justus-Liebig-Universität Giessen

19

Chudíková Diana Medizinische Universität Wien

20

Kasmanová Oľga Julius-Maximilians-Universität Würzburg

21

Košút Martin Universidade Católica de Valencia

22

Kozubíková Irena Universidade Católica de Valencia

23

Krajči Lukáš Universität Leipzig

24

Krajčí Roman Univerzita Komenského v Bratislave

25

Králiková Marie Universität Leipzig

26

Laštík Štefan University of Crete

27

Lhoťanová Zuzana   Aarhus University

28

Matúšů Anna Ovidius University of Constanta

29

Mikesková Eliška University of Turku

30

Mynářová Karolína Universidade do Porto

31

Oravová Eliška Université Clermont Auvergne

32

Palarčíková Klára University of Ljubljana

33

Pechová Katarína Nicolaus Copernicus University in Toruń

34

Procházková Eliška Universität Leipzig

35

Riečická Barbora University of Ljubljana

36

Rohová Alžběta Universitat de València

37

Stará Kamila     Istanbul Medipol University
38 Šindlerová Renáta Istanbul Medipol University
39 Škrovánek Igor Universidade Católica de Valencia
40 Trizna Adam     Universidade de Lisboa; Sapienza Università di Roma
41 Vrzal Dominik   Universität Leipzig
42 Závacká Júlia Nicolaus Copernicus University in Toruń
43 Adámková Martina stáž v semestru
44 Miksová Lucie stáž v semestru
45 Šrámková Jitka stáž v semestru
46 Dudová Barbora stáž v semestru
47 Železníková Michaela stáž v semestru
48 Chamrádová Jana stáž v semestru
49 Larva Jiří další důvody
50 Viščorová Ivana stáž v semestru
51 Karlová Gabriela stáž v semestru
52 Gapčová Pavla stáž v semestru
53 Rusnák Peter (5. roč.) další důvody
54 Truksová Anna další důvody
55 Blažek Filip stáž v semestru
56 Vigláš Martin stáž v semestru
57 Paučová Monika stáž v semestru
58 Petříková Leona stáž v semestru
59 Kršáková Miriama stáž v semestru
60 Brozová Nikola další důvody
61 Majna Samuel další důvody

Doplňující zápis na letní semestr

Zápis se koná od 16. 12. 2020 od 9.00 hod do 11. 2. 2021 do 24.00 hod.

Studenti si mohou upravit rozvrh na letní semestr (jen rámci volné kapacity předmětů!), případně dopsat povinně volitelné a volitelné předměty na letní semestr. 

Pokyny k elektronickému zápisu na letní semestr akademického roku 2020/2021

 • Studenti si mohou dopisovat povinně volitelné a volitelné předměty v rámci volné kapacity předmětů a splněných prerekvizit.
 • V případě, že student dodatečně splní podmínky pro zápis povinného předmětu a tento předmět si elektronicky zapíše, musí si ho také dopsat do indexu a s novým zápisovým listem B a indexem se dostavit na studijní oddělení, aby mu byl zápis tohoto povinného předmětu potvrzen studijní referentkou!!! Nově dopsané povinné předměty je třeba v indexu potvrdit nejpozději do zahájení výuky v letním semestru, tj. do 15. 2. 2021. Po tomto termínu již není možné povinné předměty dopisovat.
 • Kroužkové zápisy v tomto období nejsou zpřístupněny! Studenti si mohou na letní semestr upravit rozvrh povinných předmětů mimo kroužek, pokud jim to umožňuje volná kapacita rozvrhových akcí. 
 • Studenti, kteří si zapisují předmět bez výuky (tzn. mají výuku daného předmětu uznanou), si tento předmět nezapisují elektronickým zápisem (blokovali by kapacitu předmětu ostatním studentům). Zápis provedou prostřednictvím své studijní referentky (tzv. bez výuky) 
 • Při případných problémech se zápisem kontaktujte e-mailem vedoucí studijního oddělení.

Státní závěrečné zkoušky

Rozvrhy

Aktualizované verze pro rok 2020/2021

Všeobecné lékařství 1. ročník (.xls) 2. ročník (.xls) 3. ročník (.xls) 4. ročník (.xls) 5. ročník (.xls) 6. ročník (.xls)
Zubní lékařství 1. ročník (.xls) 2. ročník (.xls) 3. ročník (.xls) 4. ročník (.xls) 5. ročník (.xls)  
General Medicine 1. ročník (.xls) 2. ročník (.xls) 3. ročník (.xls) 4. ročník (.xls) 5. ročník (.xls) 6. ročník (.xls)
Dentistry 1. ročník (.xls) 2. ročník (.xls) 3. ročník (.xls) 4. ročník (.xls) 5. ročník (.xls)
Veřejné zdravotnictví 1. ročník (.xlsx) 2. ročník (.xlsx)      

Minimální výše kreditů

Všeobecné lékařství - verze 2018

Ročník A B C Součet
1. 60 0 0 60
2. 56 0 4 60
3. 52 2 6 60
4. 52 4 4 60
5. 52 6 2 60
6. 60 0 0 60
Celkem 332 12 16 360

Všeobecné lékařství - verze 2017, 2015, 2014, 2012

Ročník A B1 B2 C Součet
1. 56 4 0 0 60
2. 56 0 0 4 60
3. 52 0 2 6 60
4. 52 0 4 4 60
5. 52 0 6 2 60
6. 60 0 0 0 60
Celkem 328 4 12 16 360

Zubní lékařství  

Ročník A B C Součet
1. 60 0 0 60
2. 60 0 0 60
3. 60 0 0 60
4. 57 3 0 60
5. 57 0 3 60
Celkem 294 3 3 300

Veřejné zdravotnictví  

Ročník A B C Součet
1. 58 2 0 60
2. 60 0 0 60
Celkem 118 2 0 120
 

Vysvětlivky:      

 • A – předměty povinné
 • B1 – předměty povinně volitelné - cizí jazyk
 • B2 – předměty povinně volitelné - odborné
 • B – předměty povinně volitelné
 • C – předměty volitelné

Kredity za jednotlivé kategorie předmětů (tj. A, B, C) lze získat i v jiných než doporučených ročnících. Uvedený celkový součet kreditů za danou kategorii předmětů je minimální a závazný pro vypsání k poslední státní zkoušce nebo státní rigorózní zkoušce.

Úvodní kurz

Program úvodního kurzu pro Všeobecné lékařství

21. 9. 2020 od 7:45 hod - Velká posluchárna Teoretických ústavů LF UP

Téma Přednášející
(orientační čas)
délka

Zahájení, úvodní slovo,
představení Fakultní nemocnice Olomouc

děkan LF UP
ředitel FN Olomouc
(7.45 - 8.00)
15 min
Představení vedení LF UP, děkanátu a struktury fakulty. Studium v I.-VI. ročníku (organizace studia v kreditovém systému, související studijní předpisy, Studijní a zkušební řád UP, Směrnice děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP, webové stránky atd.) příslušní proděkani,
vedoucí studijního oddělení
(8.00 - 8.25)
25 min
Možnosti zahraničních stáží
(program Erasmus+, další možnosti studia v zahraničí)
příslušní proděkani
(8.25 - 8.35)
10 min
Studentská vědecká činnost (SVOČ) a studentská pedagogická činnost příslušní proděkani
(8.35 - 8.50)
15 min
Informační středisko LF UP
(služby knihovny a informační technologie)
vedoucí Informačního střediska LF UP
(8.50 - 9.05)
15 min
Studentské organizace
(Spolek mediků, IFMSA, VKH, studentské akce aj.)
studentské rádio UP AIR
předseda Spolků mediků LF UP
zástupci dalších studentských organizací
(9.05 - 9.20)
15 min
Dotazy studentů (9.20 - 9.40) 20 min

Program úvodního kurzu pro Zubní lékařství

21. 9. 2020 od 7:30 hod - Malá levá posluchárna Teoretických ústavů LF UP

Téma Přednášející
(orientační čas)
délka

Zahájení, úvodní slovo,
představení Fakultní nemocnice Olomouc

děkan LF UP
ředitel FN Olomouc
(7.30 - 7.40) 
10 min
Představení vedení LF UP, děkanátu a struktury fakulty proděkan pro záležitosti studia Zubního lékařství
(7.40 - 7.45) 
5 min
Možnosti zahraničních stáží
(program Erasmus+, další možnosti studia v zahraničí)
příslušní proděkani
(7.45 - 7.55)
10 min
Informační středisko LF UP
(služby knihovny a informační technologie)
vedoucí Informačního střediska LF UP
(7.55 - 8.10)
15 min
Studium v I.-V. ročníku (organizace studia v kreditovém systému, související studijní předpisy, Studijní a zkušební řád UP, Směrnice děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP, webové stránky atd.) vedoucí studijního oddělení
(8.10 - 8.40) 
30 min
Studentské organizace
(Spolek mediků, IFMSA, VKH, studentské akce aj.)
předseda Sdružení studentů stomatologie
zástupci dalších studentských organizací
(8.40 - 8.55) 
15 min
Dotazy studentů (8.55 - 9.00)  5 min 

Promoce absolventů

Studenti Všeobecného lékařství a Zubního lékařství se na termín promoce předběžně hlásí elektronicky. Závazně se studenti přihlásí osobně po poslední státní rigorózní zkoušce na studijním oddělení (bez ohledu na úřední hodiny). Slavnostní promoce se koná ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska (Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, Olomouc).

Informace k promoci

Studenti se k termínu promoce předběžně přihlašují elektronicky na portálovém rozhraní studijní agendy STAG odkazem "Zápis na termíny". Studenti Všeobecného lékařství se předběžně zapisují na termín (i hodinu zahájení) tzv. předmětu "Předběžné přihlášení k promoci". Elektronický zápis na promoci je povolen od 5.6.2020 od 20.00 hod do 8.6.2020 do 10.00 hod.

Aby bylo přihlášení k promoci závazné, je student povinen a uhradit náklady spojené s promocí (500 Kč) a předložit na studijní oddělení (možno vhodit do boxu studijního oddělení vedle recepce na TÚ)

 • a) index
 • b) potvrzení z knihovny LF o vrácení zapůjčených knih

Náklady spojené s promocí činí pro studenta 500 Kč a je třeba je uhradit do 29. června 2020 pouze bankovním převodem:
Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: 1990649100
Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc

Vedení FN Olomouc upozorňuje všechny studenty, kteří ukončili studium a nebudou již pokračovat ve stravování v jídelně FN Olomouc, aby se odhlásili ze závodního stravování (p. Martina Hynštová, tel. 588 444 343, e-mail martina.hynstova@fnol.cz) a vybrali si nevyčerpaný kredit. Kredit je možno vyzvednout až do listopadu a je vyplácen vždy PO – PÁ  v době 6.30. – 8.00 hod a 10.30 – 13.30 hod.

Informace pro studenty za Slovenska a jiné zahraniční studenty
Na základě vyhlášky č. 5/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Olomouce (.pdf) jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. Studenti ze zahraničí mají povinnost vyplnit formulář ohlášení poplatkové povinnosti (.doc) a odevzdat ho na Magistrátu města Olomouce - viz další informace.

Termíny promocí 2020

Studijní program Zubní lékařství
7. července - 9.00 hod, 10.15 hod, 11.30. hod, 12.45 hod, 14.00 hod

Studijní program Všeobecné lékařství
8. července - 9.00 hod, 10.15 hod, 11.30. hod, 12.45 hod 14.00 hod
9. července - 9.00 hod, 10.15 hod, 11.30. hod, 12.45 hod 14.00 hod
10. července - 9.00 hod, 10.15 hod, 11.30. hod

Upozornění: Všichni absolventi i promoční hosté jsou povinni respektovat platná protiepidemiologická opatření, tzn. že při vstupu do zdravotnického zařízení je třeba použít ochranu úst a nosu. Prosíme tedy, aby všichni zúčastnění během pobytu v areálu Vojenské nemocníce používali roušku či jinou ochranu očí a úst.

Promoce budou probíhat ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska v Olomouci (Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5). Prosíme všechny zúčastněné absolventy i hosty, aby sledovali aktuální protiepidemiologická opatření vlády a byli připraveni případně vyhovět povinnosti nosit roušku ve společných prostorách.

Odborné / prázdninové praxe

Studenti mohou vykonávat odbornou či prázdninovou praxi ve zdravotnických (nebo jiných) zařízeních na území ČR (informace o možnosti absolvovat praxi mimo ČR obdrží u studijní referentky). 

Praxe / stáže musí být smluvně zajištěny. Pokud student nastoupí na praxi bez uzavřené smlouvy, není pojištěn (dle smlouvy o pojištění za škody způsobené studenty UP při vykonávání odborné praxe) a vystavuje se riziku, že mu nebude praxe započítána (bez zápočtu). Před nástupem na praxi je třeba odevzdat na studijním oddělení příslušnou dokumentaci (smlouvu) stvrzenou zdravotnickým zařízením ve 2 (nebo 3) stejnopisech, po schválení a podepsání smlouvy fakultou je jeden stejnopis zaslán smluvnímu zařízení. Smlouvy na prázdninové praxe musí být podepsané smluvním stranami do 30.6. daného akademického roku. 

V případě zájmu absolvovat nepovinnou praxi (předmět kategorie "C") předkládá student ke schválení prostřednictvím studijního oddělení žádost příslušnému proděkanovi. Podmínkou absolvování praxe je uzavření smlouvy mezi fakultou a příslušným zdravotnickým zařízením.

Prázdninová praxe z chirurgie a pediatrie (4. ročník Všeobecného lékařství)

Nabídka letní prázdninové praxe na JLF Martin (Slovensko)

Studenti se mohou přihlásit k absolvování letní stáže na Jesseniově lékařské fakultě UK v Martině. Stáž je možné absolvovat na Gynekologicko-porodnické klinice v průběhu celého léta. Délka stáže je stanovena na 1 měsíc. Stáž lze po domluvě uznat jako povinnou letní praxi po 5. roč.
Studentům bude zajištěno ubytování na univerzitních kolejích (platí hostitelská strana), navíc je možno (vždy do konce května daného roku) podat žádost o poskytnutí mimořádného stipendia. Více informací v sekci Zahraniční mobility. V případě zájmu odevzdejte přihlášku s životopisem na studijní oddělení Ing. Petře Nakládalové do konce dubna daného akademického roku.

Nabídky praxe zdravotnických zařízení 

Akreditace

Název stud. programu Všeobecné lékařství Zubní lékařství Zubní lékařství Dentistry Veřejné zdravotnictví
Kód stud. programu M5103 M5111 M0911A350005 M0911A350010 N0988A350001
Kód stud. oboru 5103T065 5104T003      
Typ studia Magisterský Magisterský Magisterský  Magisterský  Navazující magisterský
Forma studia Prezenční Prezenční Prezenční Prezenční Prezenční / Kombinovaná
Standardní doba studia 6 roků 5 roků 5 roků 5 roků 2 roky
Jazyk studia čeština / angličtina čeština /  angličtina čeština  angličtina čeština
Akreditace do 1.5.2025 31.12.2024 8.8.2028 8.8.2028 8.8.2028
Č. rozhod. / zákon MSMT-12907/2015

zákon č. 137/2016 Sb.
(na dostudování)

usnesení RVH UP č.126/2019 usnesení RVH UP č.126/2019 usnesení RVH UP č.126/2019

Studijní oddělení

Adresa: 
Děkanát LF UP
Studijní oddělení
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc 1

Úřední hodiny od 19.10.2020 do odvolání :
Po a Čt: 9.00 – 11.00 hod a 13.00 – 16.00 hod

Úřední hodiny v době prázdnin (od 1.7. do 31.8.)
Po a Čt: 8.00 – 11.00 hod

V době vánočních svátků od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 je studijní oddělení uzavřeno. 

Vedoucí studijního oddělení

Ing. Alina Antošová
alina.antosova@upol.cz
585 632 010
 

Referát přijímacího řízení, celoživotního vzdělávání, ediční činnosti a archivu

Marta Zahradová
marta.zahradova@upol.cz
585 632 011
 

Referát 1. - 2. ročníku Všeobecného lékařství a Zubního lékařství

Mgr. Táňa Laštůvková
tana.lastuvkova@upol.cz
585 632 014
 

Referát 3. - 6. ročníku Všeobecného lékařství

Mgr. Martina Vinterová
martina.vinterova@upol.cz
585 632 013

Referát doktorského studia

Ing. Helga Hromádková
helga.hromadkova@upol.cz
585 632 016
 

Referát studia v angličtině  a zahraničních vztahů

Mgr. Jana Osmani
General Medicine
jana.osmani@upol.cz
585 632 017
 
Bc. Jitka Melcrová
Dentistry, doktorské programy v angličtině
jitka.melcrova@upol.cz 
585 632 012 
Ing. Petra Nakládalová
Zahraniční vztahy, akreditace
petra.nakladalova@upol.cz
585 632 015