Hippokratův dům - virtuální nemocnice

Myšlenka na vybudování virtuálního "Hippokratova domu" vznikla v rámci projektu popularizace medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Jsou zde představena jednotlivá pracoviště s informacemi o vyšetřeních, chorobách, historii lékařství, prevenci onemocnění, první pomoci, odkazy a materiály ke stažení pro pacienty.

Při výběru problematiky nebo konkrétního onemocnění, které vás zajímá, můžete využít nabídky členěné podle lékařských oborů nebo případně podle pracovišť Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Pojďte tedy vstoupit do Hippokratova domu, kde můžete najít informace, které Vás zajímají.

Hippokratés

Hippokratés se narodil v 60. letech 5. století př. n. l. v lékařské rodině na ostrově Kós při jihozápadním pobřeží dnešního Turecka. V mládí cestoval za vzděláním po Řecku, Malé Asii a snad i po Egyptu. Vrchol jeho činnosti spadá do období peloponéské války v letech 431-404 př. n. l.

Je mu přisuzována nejstarší vrstva sbírky lékařských textů Corpus Hippocraticum, které nahradily primitivní léčitelskou magii soustavným pozorováním a racionální úvahou a položily tak základy medicíny jako vědeckého oboru. Snažil se o vymezení duševních poruch, lidský mozek považoval za interpreta vědomí. Bývá mu přisuzováno i autorství Hippokratovy přísahy - souboru etických pravidel pro jednání lékaře.

Zdroj: Wikipedia

Nemoci podle oboru

Tělovýchovné lékařství

Doping ve sportu

Jako doping se ve sportu označuje používání látek a metod uvedených v Seznamu zakázaných látek a metod vydávaném každoročně Světovou antidopingovou agenturou (WADA).

Zamýšleným efektem dopingu je zejména bezprostřední zvýšení výkonu nebo urychlení regenerace při tréninku.

Látky k povzbuzení výkonu se vyskytovaly již od starověku (např. gladiátoři používali směs medu a alkoholu). Ve vrcholných sportovních soutěžích je intenzívně sledován od poslední čtvrtiny 20. století a bývá pravidelně příčinou řady skandálů.

Zdroj: Wikipedia

Dopingové skandály

Nemoci infekční

Co je to infekční onemocnění?

(z latinského infectio od slovesa inficere = nakazit, napustit, to od slovesa facere = dělat a předpony in)

při kterém dochází k poškození hostitelského makroorganismu prostřednictvím parazita, který narušuje vnitřní prostředí makroorganismu, v němž získává prostředí k vlastnímu růstu a množení.

Míra závažnosti infekce je dána choroboplodností neboli patogenitou, která závisí na vlastnostech parazita (patogen), mezi něž patří délka inkubační doby, produkce toxinů aj., jakož i obranyschopností hostitele. Mezi parazity řadíme bakterie, viry, prvoky, některé druhy červů a členovců a v poslední době i zvláštní druh patogenních proteinů známých jako priony. Zdrojem nákazy jsou často zvířata (zoonóza).

Makroorganismus se infekci brání prostřednictvím imunitního systému. Lékařská věda se proti těmto nákazám brání řadou léčiv (například antibiotiky proti baktériím), jejichž hlavním cílem je maximálně poškodit (zahubit nebo alespoň omezit růst) parazita a zároveň minimálně poškodit napadený makroorganismus.

Zdroj: Wikipedia

Jak zdravě jíst

Výživa a problémy s ní spojené patří k základním kamenům moderní medicíny. Studenti na Lékařské fakultě se s touto problematikou setkávají několikrát, nejprve v rámci teorie na Ústavu fyziologie, biochemie a patologické fyziologie, následně pak v rámci výuky vnitřního lékařství a nebo tělovýchovného lékařství.

Tato stránka vznikla v rámci výuky studentů 4. ročníku všeobecného lékařství- obsahuje recepty, které studenti medicíny považují za "zdravé".

Tak zkuste ochutnat :-))

Dezerty a sladká jídla

Drůbeží maso

Ryby

Jídla bez masa

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)