Tvrzení a odpovědi pro předmětovou evaluaci

TEXT TVRZENÍ

SADA ODPOVĚDÍ

BODY

Svou aktivitu v předmětu hodnotím (např. moje příprava na výuku, mé zapojení do diskuze aj.)

plně aktivní

5

částečně aktivní

3

neaktivní

1

nemohu posoudit

0

bez odpovědi

0

Realizace předmětu odpovídá sylabu v IS STAG

zcela souhlasím

5

spíše souhlasím

4

spíše nesouhlasím

2

zcela nesouhlasím

1

Jaká byla podle Vás náročnost předmětu v porovnání s ostatními předměty?

bez odpovědi

0

výrazně nižší

1

nižší

2

srovnatelná

3

vyšší

4

výrazně vyšší

5

Vyučující dodržoval/a formální náležitosti výuky (např. včasný příchod do výuky, výuka není rušena bez náhrady, jsou dodržovány pravidelné konzultační hodiny aj.)

bez odpovědi

0

zcela souhlasím

5

spíše souhlasím

4

spíše nesouhlasím

2

zcela nesouhlasím

1

bez odpovědi

0

Poskytnuté nebo zpřístupněné studijní materiály (studijní texty,prezentace, e-learningové opory aj.)

byly plně přínosné a rozšiřovaly základní informace

5

byly částečně přínosné

3

obdržel/a jsem, ale nekorespondovaly s tématy předmětu

1

k předmětu nebyly studijní materiály

0

bez odpovědi

0

Co na předmětu a vyučujícím nejvíce oceňujete? Co by se naopak mělo podle Vás zlepšit?

slovní komentář

0

bez odpovědi

0

S uvážením všeho, co jste do této chvíle vyplnil/a, zhodnoťte, prosíme, předmět celkově.

***** (vynikající )

5

****

4

***

3

**

2

*

1

bez odpovědi

0

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)