A - B

Bánovce nad Bebravou

Zdravotnické zařízení: Nemocnica Bánovce - 3. súkromná  nemocnica, s.r.o.

Kontaktní osoba: sekretariát ředitele nemocnice
Adresa: Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovakia
vzor obecné smlouvy (.doc)

Banská Bystrica

Zdravotnické zařízení: Detská FNsP Banská Bystrica

Kontaktní osoba: Nicole Chmelková, referent vzdělávání
Adresa: Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, Slovakia
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banska Bystrica

Kontakt: Ing. Daniela Tuhárska, oddělení pro vědu, výzkum a vzdělávání
e-mail: dtuharska@nspbb.sk 
Adresa: Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, Slovakia:

Instrukce: Se zdravotnickým zařízením fakulta uzavřela rámcovou smlouvu, která platí do 31.8.2026. Smluvní strany se dohodly, že fakulta bude předkládat seznam studentů, kteří chtějí absolvovat praxi minimálně 1 měsíc před plánovaným začátkem výkonu praxe, a to emailem na dtuharska@nspbb.sk bez potřeby uzavírat dodatek k rámcové smlouvě. V tomto seznamu fakulta uvede jméno a příjmení studenta, studijní program, ročník studia, termín požadované praxe a druh praxe.

Beroun

Zdravotnické zařízení: JESSENIA, a.s., Nemocnice Beroun

Kontaktní osoba: sekretariát ředitele nemocnice
Adresa: Prof. Veselého 493, 266 56 Beroun 3
vzor obecné smlouvy (.doc)

Bílovec

Zdravotnické zařízení: Bílovecká nemocnice, a.s.

Kontakt: sekretariát ředitele nemocnice
Adresa: 17. listopadu 538, 743 01  Bílovec
vzor obecné smlouvy (.doc)

Bohumín

Zdravotnické zařízení: Bohumínská městská nemocnice, a.s.

Kontakt: Ing. Nikola Kursová, asistentka ředitele
Adresa: Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín
vzor obecné smlouvy (.doc)

Bojnice

Zdravotnické zařízení: NsP Prievidza se sídlem v Bojnicích

Kontaktní osoba: sekretariát ředitele nemocnice
Adresa: Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, Slovakia
vzor obecné smlouvy (.doc)

Boskovice

Zdravotnické zařízení: Nemocnice Boskovice, s.r.o

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Škrabalová, právní odd.
Adresa: Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice 
vzor obecné smlouvy (.doc)

Bratislava

Zdravotnické zařízení: Univerzitná nemocnica Bratislava

Kontaktní osoba: sekretariát  ředitele nemocnice
Adresa: Pažítková 4, 821 01 Bratislava, Slovakia
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Národný ústav detských chorȏb

Kontaktní osoba: Mgr. K. Hanesová, referát vzdělávání
Adresa: Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovakia
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Kontaktní osoba: odd. personálního managementu a vzdělávání
Adresa: Antolská 11, 851 07 Bratislava, Slovakia
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.

Kontaktní osoba: sekretariát ředitele nemocnice
Adresa: Nám. SNP 10, 814 65 Bratislava, Slovakia 
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Nemocnica sv. Michala, a.s.

Kontaktní osoba: sekretariát předsedy představenstva a GR
Adresa: Satinského 1, 811 08 Bratislava, Slovakia 
vzor obecné smlouvy (.doc)

Brezno

Zdravotnické zařízení: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

Kontaktní osoba: Mgr. A. Domovcová, personální odd.
Adresa: Banisko 1, 977 42 Brezno, Slovakia
vzor obecné smlouvy (.doc)

Brno

Zdravotnické zařízení: Fakultní nemocnice Brno

Kontaktní osoba: Bc. Nikol Podhajská, e-mail: podhajska.nikol@fnbrno.cz, tel.: 532 233 081
Adresa: Jihlavská 20, 625 00  Brno
FN Brno uzavírá přímo se studentem svou smlouvu, neuzavírá slouvu s univerzitou. Praxe je úplatná, studenti hradí 330 Kč za každý započatý týden, pokud je praxe delší než 4 týdny, tak pak za každý další týden 100 Kč. 

Zdravotnické zařízení: Fakultní nemocnice Brno, II. anesteziologicko-resuscitační odd.

Kontaktní osoba: prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.
Adresa: Obilní trh 11, 625 00 Brno
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kyzlink, náměstek pro právní věci a personalistiku
Adresa: Pekařská 664/53, 656 91 Brno
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Nemocnice Milosrdných bratří Brno, p.o.

Kontaktní osoba: Andrea Košťálová, sekretariát 
Adresa: Polní 553/3, 639 00 Brno
vzor smlouvy (.doc)

Pokyny:
V dostatečném předstihu (2 měsíce) před plánovaným zahájením praxe student kontaktuje podle oboru praxe níže uvedené zaměstnance nemocnice a domluví si termín praxe

Student po přislíbení termínu praxe vyplní a podepíše Smlouvu o zajištění prázdninové praxe studenta a osobně či poštou ji s předstihem doručí na sekretariát NMB ((Bc. Tereza Polzer, tereza.polzer@nmbbrno.cz, +420 739 352 459) ) k podpisu zástupcem nemocnice.
V den nástupu se student dostaví před ranní na recepci nemocnice, kde mu budou zapůjčeny klíče od šaten.  V 7:00 hod se  hlásí u primáře oddělení nemocnice, kde bude vykonávat praxi. Absolvování praxe bude studentovi potvrzeno primářem (případně jeho zástupcem) oddělení, kde praktikoval.

Zdravotnické zařízení: SurGal Clinic, s.r.o.

Kontaktní osoba: Prim. MUDr. Petr Diviš, Ph.D.
Adresa: Drobného 38-40, 602 00 Brno
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: ReproGenesis, a.s., Klinika reprodukční medicíny

Adresa: Hlinky 60/144, 603 00 Brno
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Vojenská nemocnice Brno

Kontaktní osoba: Z. Balcarková, sekretariát ředitele nemocnice
Adresa: Zábrdovická 3, 636 00 Brno
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Úrazová nemocnice v Brně

Kontaktní osoba: sekretariát ředitele nemocnice
Adresa: Ponávka, 662 50 Brno
vzor obecné smlouvy (.doc)

Břeclav

Zdravotnické zařízení: Nemocnice Břeclav, p.o.

Kontaktní osoba: Táňa Svobodová, sekretariát
Adresa: U nemocnice 3066/1, 690 74 Břeclav
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Poliklinika Břeclav, s.r.o.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Hemzalová
Adresa: Bří Mrštíků 3065/38, 690 02 Břeclav
vzor smlouvy obecné (.doc)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)