Zubní lékařství - verze 2019

Studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2024/2025 v 1. - 5. ročníku

Vysvětlivky k použitým symbolům v tabulkách

Studijní program: M0911A350005
Studium: Prezenční
Limit: 300 kreditů
Prerekvizity Verze 2019 (.pdf)

Povinné předměty

Zkratka předmětu
(.pdf)
Název předmětu Počet kreditů Rozsah výuky hod/sem (před+cvič+sem) Zakonč. Ročník Sem.
BIO/ZUA11 Biologie a genetika 0 30S+45S+0S Zp 1 ZS
LBF/ZUA11 Lékařská biofyzika 5 15S+45S+0S Zp,Zk 1 ZS
LCH/ZUA11 Lékařská chemie 5 15S+30S+0S Zp,Zk 1 ZS
NAN/ZUA11 Anatomie 0 60S+45S+0S Zp 1 ZS
ST1/ZUA40 Preklinické zubní lékařství 1 0 30S+75S+0S Zp 1 ZS
BIO/ZUB11 Biologie a genetika 10* 30S+30S+15S Zp,Zk 1 LS
HIE/ZUB12 Histologie a embryologie 1 2 30S+45S+0S Zp 1 LS
KAR/VCB11 První pomoc 2 12S+10S+0S Ko 1 LS
NAN/ZUB11 Anatomie 15* 60S+45S+0S Zp,Zk 1 LS
ST1/ZUB01 Preventivní zubní lékařství a kariologie 1 6 0S+0S+30S Zp 1 LS
ST1/ZUB40 Preklinické zubní lékařství 1 9* 30S+75S+0S Zp 1 LS
ST1/ZUB81 Prázdninová praxe zubní lékařství 1 6* 0+1TS+0 Zp 1 LS
FYZ/ZUA11 Fyziologie 0* 30S+15S+15S Zp 2 ZS
HIE/ZUA11 Histologie a embryologie 2 7* 42S+39S+0S Zp,Zk 2 ZS
LCH/ZUA21 Biochemie 1 0* 15S+45S+0S Zp 2 ZS
ST1/ZUA03 Preventivní zubní lékařství a kariologie 2 0* 30S+45S+0S Zp 2 ZS
ST1/ZUA43 Preklinické zubní lékařství 2 8* 30S+75+0S Zp,Zk 2 ZS
FYZ/ZUB12 Fyziologie 7* 30S+15S+15S Zp,Zk 2 LS
LCH/ZUB21 Biochemie 2 7* 15S+30S+0S Zp,Zk 2 LS
MIK/ZUB12 Mikrobiologie 1 0* 15S+30S+0S Zp 2 LS
PAT/ZUB12 Patologie 4* 30S+30S+0S Zp 2 LS
PFY/ZUB12 Patologická fyziologie 1 0* 30S+45S+0S Zp 2 LS
PSY/ZUB21 Psychologická propedeutika 4* 0S+0S+15S Zp 2 LS
ST1/ZUB03 Preventivní zubní lékařství a kariologie 2 8* 30S+45S+0S Zp,Zk 2 LS
ST1/ZUB71 Protetická technologie 9* 15S+60S+0S Zp,Zk 2 LS
ST1/ZUB82 Prázdninová praxe zubní lékařství 2 6* 0+1TS+0 Zp 2 LS
FAR/ZUA11 Farmakologie 0 0S+0S+45S Zp 3 ZS
IN1/ZUA12 Vnitřní lékařství 1 0* 0S+30S+30S Zp 3 ZS
MIK/ZUA12 Mikrobiologie 2 - orální mikrobiologie 5* 15S+30S+0S Zp,Zk 3 ZS
NAN/ZUA32 Klinická anatomie hlavy a krku 1* 0S+0S+15S Zp,Zk 3 ZS
PAT/ZUA22 Patologie - orální patologie 6* 30S+30S+0S Zp,Zk 3 ZS
PFY/ZUA22 Patologická fyziologie 2 7* 15S+45S+0S Zp,Zk 3 ZS
ST1/ZUA18 Dentální rentgenologie 3 15S+30S+0S Zp,Zk 3 ZS
FAR/ZUB12 Farmakologie 6* 0S+0S+45S Zp,Zk 3 LS
CH2/ZUB11 Chirurgie 1 2 0S+30S+15S Zp 3 LS
IN2/ZUB12 Vnitřní lékařství 2 2* 0S+30S+30S Zp 3 LS
LBF/ZUB22 Programové vybavení ordinace zubního lékaře 2 0S+30S+15S Zp 3 LS
ST1/ZUB11 Gnatologie a základy protetiky 5 15S+22S+0S Zp,Zk 3 LS
ST1/ZUB13 Mikroskopická endodoncie 1* 0S+6S+4S Zp 3 LS
ST1/ZUB14 Ortodontický plán léčby 2 0S+14S+14S Zp 3 LS
ST1/ZUB22 Endodoncie 5* 0S+39S+26S Zp,Zk 3 LS
ST1/ZUB23 Dětské zubní lékařství 1 1 0S+0S+15S Zp 3 LS
ST1/ZUB35 Ortodoncie 1 3 15S+16S+16S Zp 3 LS
ST1/ZUB50 Parodontologie 1 2 0S+0S+30S Zp 3 LS
ST1/ZUB83 Prázdninová praxe zubní lékařství 3 6* 0+1TS+0 Zp 3 LS
UCH/ZUB14 Orální chirurgie 1 1* 0S+10S+16S Zp 3 LS
CH2/ZUA11 Chirurgie 2 0* 0S+15S+15S Zp 4 ZS
INF/ZUA11 Infekční choroby 2 15S+12S+2S Zp,Zk 4 ZS
IN3/ZUA22 Vnitřní lékařství 3 5* 0S+30S+30S Zp,Zk 4 ZS
KIM/ZUA12 Základy imunologie 2 15S+15S+0S Zp,Zk 4 ZS
KOZ/ZUA12 Dermatovenerologie 2* 15S+15S+0S Zp,Zk 4 ZS
ST1/ZUA24 Dětské zubní lékařství 2 0* 15S+30S+0S Zp 4 ZS
ST1/ZUA35 Konzervační zubní lékařství 1 0* 15S+42S+0S Zp 4 ZS
ST1/ZUA36 Ortodoncie 2 0* 15S+30S+15S Zp 4 ZS
ST1/ZUA52 Parodontologie 2 0* 5S+25S+10S Zp 4 ZS
ST1/ZUA63 Protetické zubní lékařství 1 0* 30S+53S+0S Zp 4 ZS
UCH/ZUA24 Orální chirurgie 2 0* 16S+57S+9S Zp,Zk 4 ZS
CH2/ZUB12 Chirurgie 2 3* 0S+15S+15S Zp 4 LS
NEU/ZUB11 Neurologie 2* 0S+15S+15S Zp,Zk 4 LS
ORL/ZUB12 Otorinolaryngologie 3 30S+30S+0S Zp,Zk 4 LS
PLE/ZU011 Akutní stavy v zubním lékařství 1 1 0S+3S+2S Ko 4 LS
ST1/ZUB24 Dětské zubní lékařství 2 5* 0S+30S+15S Zp,Zk 4 LS
ST1/ZUB36 Konzervační zubní lékařství 1 6* 15S+52S+0S Zp,Zk 4 LS
ST1/ZUB37 Ortodoncie 2 3* 0S+15S+30S Zp 4 LS
ST1/ZUB53 Parodontologie 2 5* 8S+25S+7S Zp,Zk 4 LS
ST1/ZUB63 Protetické zubní lékařství 1 6* 15S+45S+0S Zp,Zk 4 LS
ST1/ZUB72 Odborná praxe na lékařské pohotovostní službě 1* 0S+6S+0S Zp 4 LS
ST1/ZUB84 Prázdninová praxe zubní lékařství 4 6* 0+3TS+0 Zp 4 LS
UCH/ZUB24 Orální chirurgie 2 5* 16S+48S+0S Zp 4 LS
DET/ZUA12 Pediatrie 2 0S+15S+15S Ko 5 ZS
FAR/ZUA21 Klinická farmakologie 2 0S+0S+15S Ko 5 ZS
CH2/ZUA13 Chirurgie 3 2* 0S+0S+15S Zp,Zk 5 ZS
NEU/ZUA12 Preventivní rehabilitace pro zubní lékaře 1 0S+0S+15S Ko 5 ZS
PLE/ZU021 Akutní stavy v zubním lékařství 2 1 0S+4S+2S Ko 5 ZS
PVL/ZUA11 Epidemiologie 4 0S+0S+60S Zp,Zk 5 ZS
PVL/ZUA12 Management, etika, legislativa a sociální lékařství 3 0S+0S+30S Zp,Zk 5 ZS
SLP/ZUA12 Soudní zubní lékařství 2 15S+15S+0S Ko 5 ZS
ST1/ZUA25 Dětské zubní lékařství 3 0* 0S+35S+0S Zp 5 ZS
ST1/ZUA34 Konzervační zubní lékařství 2 0* 15S+63S+0S Zp 5 ZS
ST1/ZUA38 Ortodoncie 3 4* 0S+15S+0S Zp,Zk 5 ZS
ST1/ZUA45 Orální medicína 0 22S+15S+8S Zp,Zk 5 ZS
ST1/ZUA62 Protetické zubní lékařství 2 0* 15S+60S+0S Zp 5 ZS
UCH/ZUA23 Dentální implantologie 4 0S+0S+20S Ko 5 ZS
UCH/ZUA34 Orální chirurgie 3 4* 15S+56S+0S Zp,Zk 5 ZS
ST1/ZUB25 Dětské zubní lékařství 3 4* 0S+20S+0S Zp 5 LS
ST1/ZUB30 Konzervační zubní lékařství 2 6* 0S+58S+15S Zp 5 LS
ST1/ZUB34 Ortodoncie 3 4* 0S+24S+12S Zp 5 LS
ST1/ZUB45 Orální medicína 4 0S+20S+0S Zp 5 LS
ST1/ZUB64 Protetické zubní lékařství 2 7* 0S+75S+15S Zp 5 LS
ST1/ZU091 Konzervační zubní lékařství 0* 0+0+0 Sri 5 LS
ST1/ZU092 Ortodoncie, protetické zubní lékařství 0* 0+0+0 Sri 5 LS
UCH/ZUB34 Orální chirurgie 3 3* 15S+64S+0S Zp 5 LS
UCH/ZU091 Orální chirurgie 0* 0+0+0 Sri 5 LS

Povinně volitelné předměty

(volba minimálně 3 kredity)

Zkratka předmětu
(.pdf)
Název předmětu Počet kreditů Rozsah výuky hod/sem (před+cvič+sem) Zakonč. Ročník Sem.
PAT/ZUA31 Vybrané kapitoly z orální patologie 3 0S+0S+30S Ko 3 ZS
ST1/ZU073 Stáž na lékařské pohotovostní službě 1* 0S+6S+0S Zp 4 ZS/LS
PRL/ZUA11 Pracovně lékařská péče u stomatologických profesí 1* 0S+0S+6S Ko 4 ZS
PSY/ZUB11 Psychiatrie 2 0S+15S+0S Zp,Zk 4 LS
ST1/ZUB61 Specifické problémy ošetřování zubů dětí 1 0S+2S+6S Zp 4 LS

Volitelné předměty

(volba minimálně 3 kredity)

Zkratka předmětu
(.pdf)

Název předmětu Počet kreditů Rozsah výuky hod/sem (před+cvič+sem) Zakonč. Ročník Sem.
DLF/VC051 SVOČ - aktivní účast 1 2 0S+0S+0S Zp 1 ZS/LS
DLF/VC052 SVOČ - aktivní účast 2 2 0S+0S+0S Zp 1 ZS/LS
DLF/VC053 SVOČ - aktivní účast 3 2 0S+0S+0S Zp 1 ZS/LS
CJA/ZUA11 Angličtina 2 0S+0S+30S Zp 1 ZS
CJA/ZUB11 Latina a lékařská terminologie 2 0S+0S+30S Ko 1 ZS
CJA/VC041 Angličtina 3 3* 0S+0S+30S Zp 2 ZS/LS
CJA/VC051 Němčina 3* 0S+0S+30S Zp 2 ZS/LS
CJA/VCA61 Portugalština 1 0* 0S+0S+30S Zp 2 ZS
CJA/VCA71 Italština 1 0* 0S+0S+30S Zp 2 ZS
LBF/VC089 Zvýšení kompetencí řešitelů SVOČ 3 0S+10S+10S Zp 2 ZS
CJA/VCB61 Portugalština 2 3* 0S+0S+30S Zp 2 LS
CJA/VCB71 Italština 2 3* 0S+0S+30S Zp 2 LS
KAR/VC051 První pomoc por náročné 3* 0S+28S+0S Zp 2 LS
LBF/VCB42 3D tisk v medicíně 2 0S+4S+3S Zp 2 LS
LBF/VC051 Výpočetní technika a lékařská informatika 3* 0S+0S+30S Zp 3 ZS/LS
PFY/VC021 Patofyziologické semináře 2* 0S+0S+10S Zp 3 ZS/LS
LCH/VC071 Antioxidanty a volné radikály ve zdravotnictví 2* 0S+0S+8S Zp 3 ZS
LCH/ZUA31 Chemopravence zánětu gingvy a onemocnění parodontu 2* 0S+0S+6S Zp 3 ZS
PFY/VCA43 Osteoimunologie 2* 0S+0S+8S Zp 3 ZS
PSY/VCA42 Psychohygiena pro mediky 2* 6S+0S+6S Zp 3 LS
LCH/VCB52 Mikrobiom a jeho úloha v lidském organismu 2* 0S+0S+8S Zp 3 LS
PFY/VCB42 Aktuální problematika kardiomarkerů 2* 0S+0S+8S Zp 3 LS
PSY/VCB41 Relaxace a imaginace v psychiatrii 2* 0S+0S+8S Zp 3 LS
CH1/VC031 Základy chirurgického šití 1* 0S+4S+0S Zp 4 ZS/LS
PVL/VC032 Klinická etika 2 0S+0S+4S Zp 4 ZS/LS
TRA/VC041 Dětské zlomeniny 1* 0S+0S+4S Zp 4 ZS/LS
PGY/ZUA11 Základy gynekologie a porodnictví 1 0S+0S+15S Ko 4 ZS
ST1/ZUA72 Schůdkové preparace v protetickém zubním lékařství 2* 0S+10S+10S Zp 4 ZS
ORL/VC031 Vybrané kazuistiky v otorinolaryngologii 1 0S+0S+4S Zp 4 LS
ST1/ZU062 Modelace řezáků technikou stratifikace podle Vaniniho 4* 0S+20S+0S Zp 4 LS
ST1/ZU075 Lékařská pohotovostní služba v zubním lékařství 1 1S+4S+0S Zp 4 LS
OCC/VC041 Problematika kontaktních čoček, Diabetes mellitus 1* 0S+0S+4S Zp 5 ZS
ST1/ZU062 Modelace řezáků technikou stratifikace podle Vaniniho 4* 0S+20S+0S Zp 5 ZS
ST1/ZU075 Lékařská pohotovostní služba v zubním lékařství 1 1S+4S+0S Zp 5 ZS
UCH/ZUA52 Implantologie v praxi 1 0S+4S+0S Zp 5 ZS
UCH/ZUA53 Augmentační metody a postupy v okolí implantátu 1* 0S+4S+0S Zp 5 ZS

Za celou dobu studia musí student získat nejméně 3 kredity za předměty volitelné. Student si může zapisovat volitelné předměty doporučeného a nižšího ročníku jakéhokoliv studijního oboru LF UP při splnění podmínek prerekvizit.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)