Aktuality

Přihlašování na kurzy specializačního vzdělávání LF UP 2021

V sekci Teoretické kurzy se již můžete přihlašovat na kurzy LF UP pro rok 2021, které jsou postupně vyhlašovány.

OPATŘENÍ NA LF UP K 9. 10. 2020 - informace pro specializační vzdělávání

9. října 2020

  1. V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 997 (viz tento dokument), kterým se s účinností od 12. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na výuce na vysoké škole, přechází veškerá teoretická výuka na LF UP na on-line formu.
  2. Zkoušky po kmeni / atestační zkoušky na LF UP budou probíhat standardně, pokud nebude Vládou ČR nařízeno jinak.
  3. LF UP bude postupovat podle legislativních a hygienicko-epidemiologických opatření definovaných vládou ČR. Nošení roušek a dalších osobních ochranných prostředků je dle aktuálně platných nařízení ve vnitřních prostorách povinné.
  4. V případě jakýchkoli příznaků infekčního onemocnění apelujeme na osobní odpovědnost všech účastníků specializačního vzdělávání a žádáme, aby se osoba s příznaky nezdržovala v prostorách LF UP a dalších veřejných prostorách a kontaktovala svého praktického lékaře.
  5. Další důležité informace týkající se aktuálních opatření najdete zde:

Termíny atestačních zkoušek 2020

Na stránkách Ministerstva zdravotnictví jsou zveřejněny termíny atestačních zkoušek pro specializační obory na rok 2020

Informace k atestačním zkouškám v oborech, které proběhnou na LF UP v Olomouci najdete v části Atestace.

Informace ke zkouškám po kmeni na LF UP v Olomouci

Informace ke zkouškám po kmeni pro r. 2020 na LF UP v Olomouci jsou k dispozici v části Základní kmeny lékařů

Informace o změnách souvisejících s vydáním Novely zákona 95/2004 Sb. účinné od 1.7.2017

Informace o změnách ve specializačním vzdělávání po Novele zákona jsou k dispozici zde.

Stanovisko Koordinační rady specializačního vzdělávání lékařských fakult k Prohlášení Sekce mladých lékařů ČLK ze dne 16. 10. 2019

Vzdělávací programy 2018-2019

Na stránkách Ministerstva zdravotnictví jsou postupně zveřejňovány vzdělávací programy specializačních oborů. 

Vyhláška č. 221/2018 o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Lékaři, kteří byli zařazeni do specializačního vzdělávání po 1. 7. 2017 postupují dle Vyhlášky č. 221/2018 o vzdělávání v základních kmenech lékařů, která je účinná od 9.10.2018.

Pokud by Vám nešel soubor otevřít přímo z odkazu, najdete Vyhlášku na:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx

VĚSTNÍK č. 5/2015 - nové vzdělávací programy

K 20. 5. 2015 byly ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky (Věstník 2015, částka 5, Květen 2015) vydány nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání lékařů, a to: angiologie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská neurologie, pracovní lékařství, urgentní medicína a neurochirurgie. Dále Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje nové vzdělávací programy nástavbových oborů lékařů, a to: dětská endokrinologie a diabetologie, dětská gynekologie, onkourologie, ortopedická protetika, psychosomatika, spondylochirurgie a vaskulární intervenční radiologie.

Základní oftalmologický kmen

Informace MZ ČR pro obor oftalmologie:

Vzhledem k nevyhovujícímu znění I. části logbooku pro obor oftalmologie, ve které jsou uvedeny doporučené chirurgické výkony namísto povinných oftalmologických, došlo k úpravě této části logbooku v souladu se vzdělávacím programem oboru oftalmologie.

Aktuální seznam výkonů základního oftalmologického kmene je ke stažení (.doc) (tabulka slouží jako pracovní materiál do doby, než na základě odborných diskuzí dojde ke konečné úpravě znění logbooku pro obor oftalmologie).

Změna - odborná praxe na neakreditovaných pracovištích dle VP 2005

Věstník č. 1/2013

Dne 22.1.2013 byl uveřejněn Věstník č. 1/2013, ve kterém jsou mimo jiné zahrnuty informace týkající se úpravy vzdělávacích programů základních oborů a certifikovaných kurzů (nástavbových oborů) lékařů. Uvedené změny jsou platné datem vydání.