Praktické informace

Personální a mzdové oddělení

Personální referát

Mgr. Magdaléna Svozilová
magdalena.svozilova@upol.cz
585 632 032

Jana Dvořáková
jana.dvorakova@upol.cz
585 632 033

Mzdový referát

Jiřina Fargašová
jirina.fargasova@upol.cz
585 632 031

Dana Šišková        
dana.siskova@upol.cz 
585 632 036

Obsazenost poslucháren

Obsazenost poslucháren je možné zjistit po přihlášení na portálové řešení STAG UP v části Prohlížení pod odkazem Místnosti - celoročně.

 • Požadavky na rezervaci adresujte referentce odpovědné za rezervaci poslucháren:
  Mgr. Zdeňka Malínská, tel. +420 585 632 217, e-mail zdenka.malinska@upol.cz

Seznam poslucháren a jejich používané označení na portálu UP

Název posluchárnyOznačení
budovy
Označení
místnosti
Velká posluchárna TÚTUVEP
Malá pravá posluchárna TÚTUMPP
Malá levá posluchárna TÚTUMLP
Dostavba TÚ malá posluchárna 2.518TD2.518
Dostavba TÚ malá posluchárna 2.520TD2.520
Dostavba TÚ velká posluchárna 2.517TD2.517
Dostavba TÚ velká posluchárna 2.521TD2.521
Posluchárna Dětské kliniky, tzv. "rotunda"FNDKP
Posluchárna Neurologické kliniky, tzv. "kaple"FNNEP
Šimkův sál Kliniky zubního lékařství, Palackého 12PASIS
Zasedací místnost Děkanátu LF, Hněvotínská 3TUZASED
Počítačová učebna Ústavu lékařské biofyziky 
(pravý koridor Dostavby TÚ, číslo dveří 2.533)
TDLB2

Výukové místnosti Centesimo - jen požadavky schválené Ing. Luďkem Kaprálem (tel. +420 585 632 864)

Název místnostiOznačení
budovy
Označení
místnosti
místnost 2.144 - simulátory KARIMTUKARF
místnost 2.117 - simulátory interní klinikyTUIN0F
místnost 2.119 - simulátory VTECTUNANF
místnost 2.141 - simulátory ortopedieTUORTF
místnost 2.139 - porodnicko
gynekologický simulátor ("maruška")
TUPGYF
místnost 2.148 - simulátor
intenzivní medicíny ("simir")
TUSIMF
místnost 2.116 - základní
výkony ve zdravotnictví
TUSOLZVF

"Bílá knížka"

"Bílá knížka" představuje ucelený přehled o organizaci a zásadách studia na LF UP v Olomouci pro daný akademický rok (informace o předmětech, studijních plánech, prerekvizitách, výukových pracovištích, státních zkouškách, Studijní a zkušební řád, ap.). Vzhledem k tomu, že se dříve zveřejňoval v tištěné podobě v bílých deskách, vžilo se na fakultě označení "Bílá knížka".

Otevřít Bílou knížku...

Bílá knížka 2020/2021

 1. Vedení Univerzity Palackého v Olomouci
 2. Vedení Lékařské fakulty UP v Olomouci
 3. Akademický senát LF UP v Olomouci
 4. Vědecká rada LF UP v Olomouci
 5. Děkanát LF UP v Olomouci
 6. Seznam klinik, ústavů a pracovišť LF UP v Olomouci a jejich personální složení
 7. Seznam pracovišť podílejících se na výuce LF UP řazených dle užívaných zkratek
 8. Harmonogram akademického roku 2020/2021 LF UP v Olomouci
 9. Vysvětlivky použitých zkratek a značek
 10. Akreditované pregraduální studijní programy v akademickém roce 2020/2021
 11. Poplatky spojené se studiem dle zákona č. 111/1998 Sb. pro akademický rok 2020/2021
 12. Studijní plány v akademickém roce 2020/2021
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2018 (.pdf) (pro studenty studující v akademickém roce 2020/2021 v 1.-3. ročníku)
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2017 (.pdf) (pro studenty studující v akademickém roce 2020/2021 ve 4. ročníku) 
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2015 (.pdf) (studenty studující v akademickém roce 2020/2021 v 5.-6 ročníku) 
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2019 (.pdf) (pro studenty studující v akademickém roce 2020/2021 v 1.-2. ročníku)
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2016 (.pdf) (pro studenty studující v akademickém roce 2020/2021 ve 3.-5. ročníku) 
  -  Veřejné zdravotnictví – studijní plán verze 2019 (.pdf) (pro studenty studující v akademickém roce 2020/2021 v 1.-2. ročníku) 
 13. Rozvrhy jednotlivých ročníků v akademickém roce 2020/2021
 14. Anotace předmětů (.pdf)
 15. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 6. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2020/2021
 16. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 5. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2020/2021
 17. Harmonogram státních rigorózních zkoušek Zubního lékařství v akademickém roce 2020/2021
 18. Prerekvizity studijních oborů v akademickém roce 2020/2021
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2018 (.pdf) (pro studenty studující v akademickém roce 2020/2021 v 1.-3. ročníku)
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2017 (.pdf) (pro studenty studující v akademickém roce 2020/2021 ve 4. ročníku) 
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2015 (.pdf) (pro studenty studující v akademickém roce 2020/2021 v 5.-6. ročníku) 
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2019 (.pdf) (pro studenty studující v akademickém roce 2020/2021 v 1.-2. ročníku)
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2016 (.pdf) (pro studenty studující v akademickém roce 2020/2021 ve 3.-5. ročníku)
  -  Veřejné zdravotnictví – studijní plán verze 2019 (.pdf) (pro studenty studující v akademickém roce 2020/2021 v 1.-2. ročníku) 
 19. Poznámky ke studijním plánům
 20. Počty kreditů v jednotlivých studijních programech pro akademický rok 2020/2021
 21. Studijní a zkušební řád UP (V. úplné znění ze dne 2. července 2019) (.pdf)
 22. Směrnice děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci ze dne 14.12.2018 (.pdf)
 23. Disciplinární řád pro studenty UP (I. úplné znění ze dne 16. 5. 2017) – účinnost od 1. 9. 2017 (.pdf)
 24. Volitelné předměty

Bílá knížka 2019/2020

 1. Vedení Univerzity Palackého v Olomouci
 2. Vedení Lékařské fakulty UP v Olomouci
 3. Akademický senát LF UP v Olomouci
 4. Vědecká rada LF UP v Olomouci
 5. Děkanát LF UP v Olomouci
 6. Seznam klinik, ústavů a pracovišť LF UP v Olomouci a jejich personální složení
 7. Seznam pracovišť podílejících se na výuce LF UP řazených dle užívaných zkratek
 8. Harmonogram akademického roku 2019/2020 LF UP v Olomouci
 9. Vysvětlivky použitých zkratek a značek
 10. Akreditované pregraduální studijní programy v akademickém roce 2019/2020
 11. Poplatky spojené se studiem dle zákona č. 111/1998 Sb. pro akademický rok 2019/2020
 12. Studijní plány v akademickém roce 2019/2020
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2018 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 v 1.-2. ročníku)
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2017 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 ve 3. ročníku)  
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2015 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 ve 4.-5. ročníku) 
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2014 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 v 6. ročníku) 
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2019 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 v 1. ročníku) 
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2016 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 ve 2.-4. ročníku) 
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2015 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 v 5. ročníku) 
  Veřejné zdravotnictví – studijní plán verze 2019 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 v 1. ročníku) 
 13. Rozvrhy jednotlivých ročníků v akademickém roce 2019/2020
 14. Anotace předmětů (.pdf)
 15. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 6. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2019/2020
 16. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 5. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2019/2020
 17. Harmonogram státních rigorózních zkoušek Zubního lékařství v akademickém roce 2019/2020 
 18. Prerekvizity studijních oborů v akademickém roce 2019/2020
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2018 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 v 1.-2. ročníku)
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2017 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 ve 3. ročníku) 
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2015 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 ve 4.-5. ročníku)
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2014 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 v 6. ročníku) 
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2019 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 v 1. ročníku) 
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2016 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 v 1.-4. ročníku)
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2015 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 v 5. ročníku) 
  Veřejné zdravotnictví – studijní plán verze 2019 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 v 1. ročníku) 
 19. Poznámky ke studijním plánům
 20. Počty kreditů v jednotlivých studijních oborech pro akademický rok 2019/2020
 21. Studijní a zkušební řád UP (V. úplné znění ze dne 2. července 2019) (.pdf)
 22. Směrnice děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci ze dne 14.12.2018 (.pdf)
 23. Disciplinární řád pro studenty UP (I. úplné znění ze dne 16. 5. 2017) – účinnost od 1. 9. 2017 (.pdf)
 24. Volitelné předměty

Evaluace výuky

Evaluace předmětů probíhá na fakultě elektronicky prostřednictvím portálového přístupu STAG (výsledky evaluace jsou přístupné po přihlášení).

Harmonogram evaluace na zimní semestr akademického roku 2020/2021

 • zpřístupnění elektronické evaluace studentům (sběr dat) - od 21. 9. 2020 do 12. 2. 2021
 • reakce učitelů na připomínky studentů - od 15. 2. do 26. 2. 2021
 • zveřejnění zprávy celkového hodnocení vedoucích pracovišť - od 1. 3. do 20. 3. 2021

Harmonogram evaluace na letní semestr akademického roku 2020/2021

 • zpřístupnění elektronické evaluace studentům (sběr dat) - od 1. 4. 2021 do 6. 9. 2021
 • reakce učitelů na připomínky studentů - od 7. 9. do 26. 9. 2021
 • zveřejnění zprávy celkového hodnocení vedoucích pracovišť - od 27. 9. do 10. 10. 2021

Návody a pokyny pro elektronickou evaluaci

Ročníková evaluace na LF UP

Zpracovává se v listinné podobě a dotazník se odevdává do sběrného boxu na studijním oddělení

Zprávy o evaluaci výuky na LF UP

Ostatní dokumenty

Centrum výpočetní techniky

Centrum výpočetní techniky (CVT) zajišťuje služby související se získáváním, zpracováním a poskytováním informací v rámci celé univerzity.

Přejít na stránky CVT