Praktické informace

Personální a mzdové oddělení

Personální referát

Mgr. Magdaléna Svozilová
magdalena.svozilova@upol.cz
585 632 032

Jana Dvořáková
jana.dvorakova@upol.cz
585 632 033

Mzdový referát

Jiřina Fargašová
jirina.fargasova@upol.cz
585 632 031

Dana Šišková        
dana.siskova@upol.cz 
585 632 036

Obsazenost poslucháren

Obsazenost poslucháren je možné zjistit po přihlášení na portálové řešení STAG UP v části Prohlížení pod odkazem Místnosti - celoročně.

 • Požadavky na rezervaci adresujte referentce odpovědné za rezervaci poslucháren:
  Mgr. Zdeňka Malínská, tel. +420 585 632 217, e-mail zdenka.malinska@upol.cz

Seznam poslucháren a jejich používané označení na portálu UP

Název posluchárnyOznačení
budovy
Označení
místnosti
Velká posluchárna TÚTUVEP
Malá pravá posluchárna TÚTUMPP
Malá levá posluchárna TÚTUMLP
Dostavba TÚ malá posluchárna 2.518TD2.518
Dostavba TÚ malá posluchárna 2.520TD2.520
Dostavba TÚ velká posluchárna 2.517TD2.517
Dostavba TÚ velká posluchárna 2.521TD2.521
Posluchárna Dětské kliniky, tzv. "rotunda"FNDKP
Posluchárna Neurologické kliniky, tzv. "kaple"FNNEP
Šimkův sál Kliniky zubního lékařství, Palackého 12PASIS
Zasedací místnost Děkanátu LF, Hněvotínská 3TUZASED
Počítačová učebna Ústavu lékařské biofyziky 
(pravý koridor Dostavby TÚ, číslo dveří 2.533)
TDLB2

Výukové místnosti Centesimo - jen požadavky schválené Ing. Luďkem Kaprálem (tel. +420 585 632 864)

Název místnostiOznačení
budovy
Označení
místnosti
místnost 2.144 - simulátory KARIMTUKARF
místnost 2.117 - simulátory interní klinikyTUIN0F
místnost 2.119 - simulátory VTECTUNANF
místnost 2.141 - simulátory ortopedieTUORTF
místnost 2.139 - porodnicko
gynekologický simulátor ("maruška")
TUPGYF
místnost 2.148 - simulátor
intenzivní medicíny ("simir")
TUSIMF
místnost 2.116 - základní
výkony ve zdravotnictví
TUSOLZVF

"Bílá knížka"

"Bílá knížka" představuje ucelený přehled o organizaci a zásadách studia na LF UP v Olomouci pro daný akademický rok (informace o předmětech, studijních plánech, prerekvizitách, výukových pracovištích, státních zkouškách, Studijní a zkušební řád, ap.). Vzhledem k tomu, že se dříve zveřejňoval v tištěné podobě v bílých deskách, vžilo se na fakultě označení "Bílá knížka".

Otevřít Bílou knížku...

Bílá knížka 2018/2019

 1. Vedení Univerzity Palackého v Olomouci
 2. Vedení Lékařské fakulty UP v Olomouci
 3. Akademický senát LF UP v Olomouci
 4. Vědecká rada LF UP v Olomouci
 5. Děkanát LF UP v Olomouci
 6. Seznam klinik, ústavů a pracovišť LF UP v Olomouci a jejich personální složení
 7. Seznam pracovišť podílejících se na výuce LF UP řazených dle užívaných zkratek
 8. Harmonogram akademického roku 2018/2019 LF UP v Olomouci
 9. Vysvětlivky použitých zkratek a značek
 10. Akreditované pregraduální studijní programy v akademickém roce 2018/2019
 11. Poplatky spojené se studiem dle zákona č. 111/1998 Sb. pro akademický rok 2018/2019
 12. Studijní plány v akademickém roce 2018/2019
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2018 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 v 1. ročníku)
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2015 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 ve 2.-4. ročníku) 
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2014 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 v 5. ročníku) 
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2012 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 v 6. ročníku) 
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2016 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 v 1.-3. ročníku)
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2015 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 ve 4. ročníku) 
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2014 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 v 5. ročníku) 
 13. Rozvrhy jednotlivých ročníků v akademickém roce 2018/2019
 14. Anotace předmětů (.pdf)
 15. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 6. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2018/2019 (.doc)
 16. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 5. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2018/2019 (.doc)
 17. Harmonogram státních rigorózních zkoušek Zubního lékařství v akademickém roce 2018/2019 (.doc) 
 18. Prerekvizity studijních oborů v akademickém roce 2018/2019
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2018 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 v 1. ročníku)
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2015 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 ve 2.-4. ročníku)
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2014 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 v 5. ročníku)
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2012 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 v 6. ročníku) 
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2016 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 v 1.-3. ročníku)
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2015 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 ve 4. ročníku) 
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2014 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 v 5. ročníku) 
 19. Poznámky ke studijním plánům
 20. Počty kreditů v jednotlivých studijních oborech pro akademický rok 2018/2019
 21. Studijní a zkušební řád UP v Olomouci
 22. Směrnice děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci ze dne 14.12.2018
 23. Disciplinární řád pro studenty UP  
 24. Volitelné předměty  

Bílá knížka 2017/2018

 1. Vedení Univerzity Palackého v Olomouci
 2. Vedení Lékařské fakulty UP v Olomouci
 3. Akademický senát LF UP v Olomouci
 4. Vědecká rada LF UP v Olomouci
 5. Děkanát LF UP v Olomouci
 6. Seznam klinik, ústavů a pracovišť LF UP v Olomouci a jejich personální složení
 7. Seznam pracovišť podílejících se na výuce LF UP řazených dle užívaných zkratek
 8. Harmonogram akademického roku 2017/2018 LF UP v Olomouci
 9. Vysvětlivky použitých zkratek a značek
 10. Akreditované pregraduální studijní programy v akademickém roce 2017/2018
 11. Poplatky spojené se studiem dle zákona č. 111/1998 Sb. pro akademický rok 2017/2018
 12. Studijní plány v akademickém roce 2017/2018
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2015 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2017/2018 v 1.-3. ročníku) 
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2014 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2017/2018 ve 4. ročníku) 
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2012 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2017/2018 v 5. a 6. ročníku) 
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2015 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2017/2018 v 1.-3. ročníku) 
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2014 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2017/2018 ve 4. ročníku) 
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2013 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2017/2018 v 5. ročníku) 
 13. Rozvrhy jednotlivých ročníků v akademickém roce 2017/2018
 14. Anotace předmětů (.pdf)
 15. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 6. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2017/2018 (.doc)
 16. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 5. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2017/2018 (.doc)
 17. Harmonogram státních rigorózních zkoušek Zubního lékařství v akademickém roce 2017/2018 (.doc) 
 18. Prerekvizity studijních oborů v akademickém roce 2017/2018
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2015 (.doc) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2017/2018 v 1.-3. ročníku)
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2014 (.doc) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2017/2018 ve 4. ročníku)
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2012 (.doc) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2017/2018 v 5. a 6. ročníku) 
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2015 (.doc) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2017/2018 v 1.-3. ročníku)
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2014 (.doc) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2017/2018 ve 4. ročníku) 
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2013 (.doc) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2017/2018 v 5. ročníku) 
 19. Poznámky ke studijním plánům
 20. Počty kreditů v jednotlivých studijních oborech pro akademický rok 2017/2018
 21. Studijní a zkušební řád UP v Olomouci
 22. Směrnice děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci ze dne 12.3.2018
 23. Disciplinární řád pro studenty UP  
 24. Volitelné předměty  

Centrum výpočetní techniky

Centrum výpočetní techniky (CVT) zajišťuje služby související se získáváním, zpracováním a poskytováním informací v rámci celé univerzity.

Přejít na stránky CVT

Stravování

Stravování ve FN Olomouc

Objednávky viz jidelna.fnol.cz/WebKredit/ (před první objednávkou je potřebná registrace v kanceláři jídelny).

SNACK 4D

Bufet v prostorách foyer dostavby Teoretických ústavů.

Stravování v menzách UP

Univerzita Palackého zajišťuje stravování svých studentů i zaměstnanců v několika menzách: Lékařská fakulta, 17. listopadu, Neředín, Šmeralova, Křížkovského, Holice.

Jak se přihlásit k objedávání jídlo on-line přes WebKredit?

 • Po přihlášení na portál UP zvolit odkaz "Menza" a vstoupit do systému pro objednávání.
 • Přímým přístupem na WebKredit, kde je nutné zadat uživatelské jméno (login) - rodné číslo / kód a heslo, které si můžete nechat vygenerovat u kontaktní osoby SKaM (Anna Vodrážková, tel.: +420 585 638 021, e-mail: anna.vodrazkova@upol.cz).
 • Na telefonu s operačním systémem Android, kde je nutné nainstalovat aplikaci Mobilní objednávání Kredit. Opět je nutné zadat rodné číslo jako uživatele a heslo si nechat vygenerovat u kontaktní osoby SKaM (Anna Vodrážková, tel.: +420 585 638 021, e-mail: anna.vodrazkova@upol.cz).

Jak objednat jídlo?

 • Po přihlášení do systému zvolte výdejnu a datum, kdy si chcete objednat jídlo. Nabídka jídel je vždy připravena týden až dva dopředu. Ve sloupci „porce“ zvolte „+“ nebo „-“ na požadovaný počet porcí a pak potvrďte objednávku. (Upozornění: Zaměstnanci mají nárok na jedno teplé jídlo s příspěvkem zaměstnavatele denně, každé další je za plnou cenu).

Kdy lze zrušit objednávku?

 • V případě, že potřebujete zrušit již objednané jídlo, lze to. Můžete tak učinit on-line v systému WebKredit nejpozději den před výdejem do 14:00 hod.

Ubytování

Univerzita Palackého v Olomouci poskytuje ubytování také svým zaměstnancům, především pedagogickým a vědeckým pracovníkům fakult. Kromě toho nabízí také ubytování hostelového typu, které slouží návštěvám UP a veřejnosti. 

Stránky Správy kolejí a menz

Benefity

Další výhody pro zaměstnance UP jsou řešeny oddělením péče o zaměstnance UP. Nabídku externích partnerů a informace o slevách pro zaměstnance UP v univerzitních zařízeních naleznete na hlavním webu Univerzity v části Slevy a výhody pro zaměstnance.