Kurzy pro studenty

Základní kurz pro studenty doktorských programů

Povinně volitelný, kategorie B, 12 témat, ohodnoceno 2 kredity za téma, nutno získat min. 8 kreditů, max. možno získat 16 kreditů.

Náplň základního kurzu s anotacemi

Povinně-volitelné předměty (kategorie "B")

Jsou přiznávány 2 kredity za téma. Doktorand je povinen získat minimálně 8 kreditů. Maximálně je přiznáváno 16 kreditů.

1. B001    Práce s literárními databázemi, 3 vyuč. hod., 2 kredity

 • Mgr. Veronika Kopečná, Knihovna LF UP
 • anotace (.pdf)

2. B002    Návrh a management vědecko-výzkumného projektu, 4 vyuč. hod., 2 kredity

 • Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., přednostka Ústavu Lékařské chemie a biochemie  LF UP
 • anotace (.doc)

3. B003    Etika a legislativa lékařské vědy, 4 vyuč. hod., 2 kredity

 • Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D., Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF UP
 • anotace (.doc)

4. B004    Aplikovaná statistika v biomedicíně, 5 vyuč. hod., 2 kredity

 • Mgr. Jana Zapletalová, Dr., Ústav lékařské biofyziky LF UP
 • anotace (.doc)

5. B005    Správná klinická praxe, 4 vyuč. hod., 2 kredity

 • MUDr. Eva Kopečná, MSc., Ph.D.
 • anotace (.pdf)

6. B006    Medicína založená na důkazu, 4 vyuč. hod., 2 kredity

 • Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., přednosta Dětské kliniky LF UP
 • anotace (.doc)

7. B007    Molekulární metody v biomedicíně 1, 3 vyuč. hod., 2 kredity  

 • Molekulární metody v biomedicíně – mikrobiologie, 1 vyuč. hod. 
  Mgr. Pavel Sauer, Ph.D., Ústav mikrobiologie LF UP
 • anotace (.doc)
 • Molekulární metody v biomedicíně – imunologické aspekty, 2 vyuč. hod. 
  Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc., Ústav patologické fyziologie LF UP
 • anotace (.doc)

8. B008    Molekulární podstata hematologických nádorových chorob, 2 vyuč. hod., 2 kredity

 • Doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D., přednosta Ústavu biologie LF UP
 • anotace (.doc)

9. B009    Transfer výsledků a patentová ochrana vědeckých poznatků, 2 vyuč. hod., 2 kredity

 • Ing. Filip Auninger, Vědecko-technický park UP
 • anotace (.doc)

10. B010    Prezentační a marketingová kompetence, 4 vyuč. hod., 2 kredity

 • Mgr. Petra Chvojková Ph.D.
 • anotace (.doc)

11. B017    Molekulární metody v biomedicíně 2, 3 vyuč. hod., 2 kredity   

 • Molekulární metody v biomedicíně – patologie, 1 vyuč. hod. 
  Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D., Ústav histologie a embryologie LF UP
 • anotace (.doc)
 • Molekulární metody v biomedicíně – onkologie, 2 vyuč. hod., 
  RNDr. Radek Trojanec, Ph.D., Ústav molekulární a translační medicíny LF UP
 • anotace (.doc)

12. B021   Epidemiologická metodologie, 4 vyuč. hod., 2 kredity            

 • Doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D., Ústav preventivního lékařství LF UP         
 • anotace (.doc)

Pokyny pro zápis do základních kurzů

Od pondělí 15. 10. 2018 od 8:00 hodin budou probíhat elektronické zápisy do základních průběžných kurzů DSP pro akademický rok 2018/2019. Do základních kurzů (volitelné předměty kategorie B) se lze zapsat z webového portálu UP viz http://portal.upol.cz pod odkazem Předzápis. Studenti jsou povinni přihlásit se do výuky základních kurzů pouze tímto způsobem!

Poznámka:

Vaše přihlašovací jméno naleznete v elektronické přihlášce ke studiu (www.prihlaska.upol.cz) v sekci Osobní údaje.

Postup zápisu do základních kurzů: z webového portálu UP viz http://portal.upol.cz

 • zvolit odkaz Přihlásit se
 • ID uživatele je Vaše portal ID
 • heslo je Vaše rodné číslo (bez lomítka) - heslo si následně můžete změnit
 • zvolit odkaz Studium a výuka - Moje studium - Předzápis
 • v portletu IS/STAG - Předzápis - Struktura studijního plánu vyberte blok předmětů - Volitelné předměty - základní kurz
 • kliknutím na zkratku vybraného předmětu (např. DSPL/B001) se zobrazí rozvrh předmětu
 • zvolit neobsazenou rozvrhovou akci = kliknout na čtvereček vpravo
 • uložit tlačítkem Uložit změny
 • po provedeném zápisu je vhodné rozvrh vytisknout a zkontrolovat!

Upozornění:

 • Zápisy do jednotlivých základních kurzů budou možné od 15. 10. 2018.
 • 1 týden před datem konání konkrétního základního kurzu (dle zveřejněného rozvrhu) bude zápis, případně "odepsání se" zablokováno. Po tomto termínu již nebude možné přihlášení či odhlášení.

Rozvrh základního kurzu

Základní kurz DSP - průběžný - akademický rok 2018/2019

TÚ - Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

středa 14. 11. 2018 13:00 - 16:00 TÚ Velká posluchárna (kapacita 220) B005 Správná klinická praxe (4 vyučovací hodiny) Dr. Eva Kopečná, M.D., MSc. (Reg.Aff.), Ph.D.
středa 21. 11. 2018 13:00 - 14:30 TÚ Velká posluchárna (kapacita 220) B009 Transfer výsledků a patentová ochrana výsledků (2 vyučovací hodiny) Ing. Filip Auinger
středa 28. 11. 2018 12:30 - 14:00 prof. Petřek
14:15 - 15:00 Mgr. Sauer TÚ Velká posluchárna (kapacita 220)
B007 Molekulární metody v biomedicíně 1
(3 vyučovací hodiny)
prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
Mgr. Pavel Sauer, Ph.D.
středa 5. 12. 2018 13:00 - 16:45 TÚ Velká posluchárna (kapacita 220) B004 Aplikovaná statistika v biomedicíně (5 vyučovacích hodin) Mgr. Jana Zapletalová, Ph.D.
středa 12. 12. 2018 13:00 - 16:00
TÚ Velká posluchárna (kapacita 220)
B003 Etika a legislativa lékařské vědy (4 vyučovací hodiny) doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.
středa 19. 12. 2018 14:00 - 14:45 dr. Trojanec 15:00 - 16:30 prof. Ehrmann TÚ Velká posluchárna (kapacita 220) B017 Molekulární metody v biomedicíně 2 (3 vyučovací hodiny) RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
středa 2. 1. 2019 13:00 - 16:00 TÚ Velká posluchárna (kapacita 220) B021 Epidemiologická metodologie (4 vyučovací hodiny) doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.
středa 9. 1. 2019 14:00 - 17:00 TÚ Velká posluchárna (kapacita 220) B002 Návrh a management vědecko-výzkumného projektu (4 vyučovací hodiny) prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
středa 9. 1. 2019 13:00 - 15:15 TÚ Dostavba - učebna TD/LB2 (kapacita 16) B001 Práce s literárními databázemi (3 vyučovací hodiny) Mgr. Veronika Kopečná
středa 16. 1. 2019 13:00 - 16:00 TÚ Velká posluchárna (kapacita 220) B006 Medicína založená na důkazu (4 vyučovací hodiny) prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
středa 16. 1. 2019 13:00 - 15:15
TÚ Dostavba - učebna TD/LB2 (kapacita 16)
B001 Práce s literárními databázemi (3 vyučovací hodiny) Mgr. Veronika Kopečná
středa 23. 1. 2019 13:00 - 15:15
TÚ Dostavba - učebna TD/LB2 (kapacita 16)
B001 Práce s literárními databázemi (3 vyučovací hodiny) Mgr. Veronika Kopečná
středa 30. 1. 2019 14:00 - 15:30 TÚ - učebna 3.011 (2. patro, levé křídlo TÚ) (kapacita 25) B008 Molekulární podstata Hematologických nádorových chorob (2 vyučovací hodiny) doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
Středa 6. 2. 2019 13:00-15:15 TÚ Velká posluchárna (kapacita 220) B010 Prezentační a marketingová kompetence
(3 vyučovací hodiny) Mgr. Petra Chvojková Ph.D.

Specializované nástavbové kurzy

Volitelné, kategorie C, 10 témat, ohodnoceno 1-2 kredity za téma.

Náplň specializovaných nástavbových kurzů s anotacemi

Volitelný předmět - kategorie C

C001   Metody transformace savčích buněk

 • Doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D., Ústav lékařské chemie a biochemie
 • anotace (.pdf)
 • 6,5 vyuč. hod., 2 kredity

C002   Molekulární fyziologie nádorových buněčných populací (teorie)

 • Doc. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc., Biofyzikální ústav AV ČR
 • anotace (.pdf)
 • 4 vyuč. hod., 2 kredity

C003   Terapeutické možnosti kmenových buněk

 • Doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D., Ústav biologie
 • anotace (.pdf)
 • 3 vyuč. hod., 1 kredit

C004   Molekulární metody v biomedicíně - genetika (A-teorie)

 • Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc., Ústav imunologie
 • anotace (.pdf)
 • 2 vyuč. hod., 1 kredit

C005   Vybrané metody experimentální toxikologie a farmakologie

 • Doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D., Ústav lékařské chemie a biochemie
 • anotace (.pdf)
 • 6,5 vyuč. hod., 2 kredity

C007   Molekulární metody v biomedicíně - genetika (B)

 • Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc., Ústav imunologie
 • anotace (.pdf)
 • 6,5 vyuč. hod., 2 kredity

C008   Molekulární metody v biomedicíně - mikrobiologie

 • Mgr. Pavel Sauer, Ph.D., Ústav mikrobiologie
 • anotace (.pdf)
 • 6,5 vyuč. hod., 2 kredity

C009   Molekulární metody v biomedicíně - patologie

 • Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D., Laboratoř molekulární patologie
 • anotace (.pdf)
 • 6,5 vyuč. hod., 2 kredity

C010   Molekulární metody v biomedicíně - onkologie

 • RNDr. Radek Trojanec, Ph.D., Laboratoř experimentální medicíny, Dětská klinika
 • anotace (.pdf)
 • 6,5 vyuč. hod., 2 kredity

Pokyny k zápisu na specializovaný kurz

Od 12. 2. 2018 od 9:00 hod budou probíhat elektronické zápisy do specializovaných nástavbových kurzů DSP akademického roku 2017/2018. Do specializovaných nástavbových kurzů (volitelné předměty – kategorie "C") se lze zapsat z webového rozhraní http://stag.upol.cz/ pod odkazem Předzápis. Studenti jsou v případě zájmu o specializované kurzy povinni přihlásit se do výuky specializovaných kurzů pouze tímto způsobem!

Poznámka: Před samotným zápisem je třeba zjistit svoje portal ID, viz http://portal.upol.cz/, Kontakty.

Postup zápisu do specializovaných kurzů: z webového rozhraní UP http://stag.upol.cz/

 • zvolit odkaz Přihlásit se
 • ID uživatele je Vaše portal ID
 • původní heslo je Vaše rodné číslo (bez lomítka) – heslo si následně můžete změnit
 • zvolit odkaz Studium a výuka – Moje studium - Předzápis
 • v portletu IS/STAG – Předzápis – Struktura studijního plánu vyberte blok předmětů - Volitelné předměty – specializovaný kurz
 • kliknutím na zkratku vybraného předmětu (např. DSPL/C001) se zobrazí rozvrh předmětu
 • zvolit neobsazenou rozvrhovou akci = kliknout na čtvereček vpravo
 • uložit tlačítkem Uložit změny
 • po provedeném zápisu doporučujeme rozvrh vytisknout a zkontrolovat!!!

Poznámka ke specializovaným kurzům C004 + C007:
C004 Molekulární metody v biomedicíně – genetika (teorie) a C007 Molekulární metody v biomedicíně – genetika (praktické ukázky) jsou spolu neoddělitelně spojeny (tzn. nelze se zapsat pouze na jeden z nich). Z tohoto důvodu v případě Vašeho zájmu o problematiku molekulárních metod v biomedicíně – genetice proveďte zápis do obou předmetů.

Upozornění:

 • Zápisy do jednotlivých specializovaných kurzů budou možné od 12. 2. 2018 od 9:00 hod.
 • 7 dní před datem konání konkrétního specializovaného kurzu (dle zveřejněného rozvrhu) bude zápis, příp.“odepsání se“ zablokováno, tzn. po tomto termínu již nebude možné se přihlásit či odhlásit.

Rozvrh specializovaných nástavbových kurzů DSP v roce 2017/2018

 

pátek 6. 4. 2018 od 9:00 do 14:00 Ústav mol. a klinické patologie- místnost 2.538 Dostavba TÚ, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc kapacita 12 studentů DSPL/C009 Molekulární metody v biomedicíně - patologie (6,5 vyučovací hodiny, 2 kredity) Mgr. Zlata Hušková Mgr. Petra Lužná Mgr. Dana Šimková, Ph.D.
čtvrtek 12. 4. 2018 od 9:00 do 12:00 Ústav lékařské chemie a biochemie TÚ, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc kapacita 6 studentů DSPL/C005 Vybrané metody experimentální toxikologie a farmakologie (4 vyučovací hodiny, 2 kredity) prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. Ing. Eva Gabrielová, Ph.D.
středa 18. 4. 2018 od 8:00 do 14:30 laboratoře Ústavu patologické fyziologie TÚ - suterén v levém křídle budovy Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc kapacita 6 studentů DSPL/C004 Molekulární metody v biomedicíně - genetika (A - teorie) DSPL/C007 Molekulární metody v biomedicíně - genetika (B - praktické ukázky) (2 + 6,5 vyučovací hodiny, 1 + 2 kredity) prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. Mgr. Zdenka Navrátilová, Ph.D. Mgr. Lenka Kocourková Mgr. Veronika Žižková
pátek 20. 4. 2018 od 10:00 do 13:00 Biofyzikální ústav AVČR (zasedací místnost a Laboratoř průtokové cytometrie) Královopolská 135 612 65 Brno kapacita 8 studentů DSPL/C002B Molekulární fyziologie nádorových buněčných populací (exkurze) (4 vyučovací hodiny, 2 kredity) Mgr. Radek Fedr
středa 25. 4. 2018 od 9:00 do 14:00 Ústav molekulární a translační medicíny Hněvotínská 5, 775 15 Olomouc kapacita 20 studentů DSPL/C010 Molekulární metody v biomedicíně - onkologie (6,5 vyučovací hodiny, 2 kredity) RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.
čtvrtek 26. 4. 2018 od 10:00 do 12:15 učebna č. 2.017 TÚ, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc kapacita 15 studentů DSPL/C003 Terapeutické možnosti kmenových buněk (3 vyučovací hodiny, 1 kredit) doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D. Ing. Lucie Láníková, Ph.D.
středa 9. 5. 2018 od 13:00 do 16:00 Malá posluchárna pravá TÚ, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc kapacita 50 studentů DSPL/C002A Molekulární fyziologie nádorových buněčných populací (teorie) (4 vyučovací hodiny, 2 kredity) prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. doc. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.
středa 16. 5. 2018 od 9:00 do 12:00 Ústav lékařské chemie a biochemie TÚ, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc kapacita 6 studentů DSPL/C001 Metody transformace savčích buněk (4 vyučovací hodiny, 2 kredity) prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.

Nezapomeňte si, prosím, na přednášky nosit zápočtový list k potvrzení Vaší účasti přednášejícími. 

Užitečné dokumenty, odborná literatura

Další formy podpory studentů DSP

LF UP podporuje studenty doktorských studijních programů s cílem zvýšit jejich kvalitu, úspěšnost a motivaci různými formami: cena děkana za nejlepší dizertační práci, cena děkana za nejlepší publikaci, podpora účasti na školících akcích mimo UP, mimořádná stipendia, umísťování kvalitních publikací ve zpoplatněných časopisech apod.