Magisterský program

Harmonogram studia

2019/2020

Akademický rok: 

1. 9. 2019 – 31. 8. 2020

Zimní semestr

1. 9. 2019 – 9. 2. 2020

Letní semestr

10. 2. 2020 – 31. 8. 2020

Výuka v ZS: 

- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství

16. 9. 2019 – 3. 1. 2020

- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství

16. 9. 2019 – 7. 2. 2020

- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství

9. 9. 2019 – 7. 2. 2020

- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství

16. 9. 2019 – 3. 1. 2020

- výuka 4. ročníku Zubního lékařství

9. 9. 2019 – 3. 1. 2020

- výuka 5. ročníku Zubního lékařství

9. 9. 2019 – 20. 12. 2019

- výuka 1. ročníku Veřejného zdravotnictví13. 9. 2019 - 25.1.2020

Výuka v LS: 

- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství

10. 2. 2020 – 22. 5. 2020

- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství

10. 2. 2020 – 29. 5. 2020

- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství

27. 1. 2020 – 15. 5. 2020

- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství

10. 2. 2020 – 22. 5. 2020

- výuka 4. ročníku Zubního lékařství

10. 2. 2020 – 29. 5. 2020

- výuka 5. ročníku Zubního lékařství

27. 1. 2020 – 3. 4. 2020

- výuka 1. ročníku Veřejného zdravotnictví7. 2. 2020 - 29. 5. 2020
Studentská vědecká konference LF UP19. 5. 2020
Sportovní den UP  (viz poznámka č.1)13. 5. 2020
Rektorské volno31. 12. 2019
Děkanské volno27. a 30. 12. 2019
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020
Hlavní prázdniny  1. 7. 2020 – 31. 8. 2020
Imatrikulace studentů prvních ročníků18. 9. 2019

Zápisy do rozvrhu

Mezní termín pro dělení studentů do etap elektr. zápisu (dle splněných povinností):

generování skupin pro elektronický zápis

28. 6. 2019 ve 12.30 hod

Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků LF UP pro rok 2019/2020

- 1. etapa - jen kroužkový zápis (viz poznámka č. 2)

28. 6. 2019 od 13.00 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod

- 1. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech (viz poznámka č. 2)28. 6. 2019 od 13.30 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod

- 2. etapa - jen kroužkový zápis (viz poznámka č. 2)

1. 8. 2019 od 9.00 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod

2. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech (viz poznámka č. 2)1. 8. 2019 od 9.30 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod
Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků LF UP pro rok 2019/2020
- jen kroužkový zápis4. 9. 2019 od 11.00 hod až 12. 9. 2019 do 24.00 hod
- kroužkový zápis + zápis po předmětech (nepovinné předměty)4. 9. 2019 od 11.30 hod až 12. 9. 2019 do 24.00 hod

Elektronický zápis předmětů pro studenty vyjíždějících na zahraniční studijní pobyt:

od 24. 6. 2019 od 9.00 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod

Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr akad. roku 2019/2020

od 17. 12. 2019 od 9.00 hod do 6. 2. 2020 do 24.00 hod

Hlavní zkouškové období:

Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku Všeobecného lékařství:

- v zimním semestru 

6. 1. 2020 – 7. 2. 2020

- v letním semestru 

25. 5. 2020 – 30. 6. 2020

Hlavní zkouškové období pro blokovou výuku Všeobecného lékařství:

- v zimním semestru 

celý zimní semestr

- v letním semestru 

celý letní semestr

Hlavní zkouškové období pro 1. - 3. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru 

6. 1. 2020 – 7. 2. 2020

- v letním semestru 

25. 5. 2020 – 30. 6. 2020

Hlavní zkouškové období pro 4. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru 

6. 1. 2020 – 7. 2. 2020

- v letním semestru 

1. 6. 2020 – 30. 6. 2020

Hlavní zkouškové období pro 5. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru 

2. 1. 2020 – 24. 1. 2020

- v letním semestru 

6. 4. 2020 – 30. 6. 2020

Mezní termín pro splnění studijních povinností:

za akademický rok 2018/2019

5. 9. 2019

za akademický rok 2019/2020

7. 9. 2020

Den otevřených dveří:               

6. 12. 2019 a 18. 1. 2020

Poznámka č. 1
Výuka, která není realizována, musí být nahrazena. Způsob této náhrady je zcela v kompetenci jednotlivých pracovišť.

Poznámka č. 2
Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 28. 6. 2019 do 12.30 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 28. 6. 2019 (ve 13.00 hod kroužkový zápis, ve 13.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis). Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 1. 8. 2019 (od 9.00 hod kroužkový zápis, v 9.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis).

2020/2021

Akademický rok:  1. 9. 2020 – 31. 8. 2021
Výuka v zimním semestru:  
- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství 14. 9. 2020 – 23. 12. 2020
- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství 14. 9. 2020 – 29. 1. 2021
- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství 7. 9. 2020 – 29. 1. 2021
- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství 14. 9. 2020 – 23. 12. 2020
- výuka 4. ročníku Zubního lékařství 7. 9. 2020 – 18. 12. 2020
- výuka 5. ročníku Zubního lékařství 7. 9. 2020 – 18. 12. 2020
- výuka Veřejného zdravotnictví 7. 9. 2020 – 29. 1. 2021
Výuka v letním semestru:  
- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství 8. 2. 2021 – 21. 5. 2021
- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství 8. 2. 2021 – 28. 5. 2021
- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství 1. 2. 2021 – 28. 5. 2021
- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství 8. 2. 2021 – 28. 5. 2021
- výuka 4. ročníku Zubního lékařství 8. 2. 2021 – 28. 5. 2021
- výuka 5. ročníku Zubního lékařství 22. 1. 2021 – 1. 4. 2021
- výuka Veřejného zdravotnictví 8. 2. 2021 – 28. 5. 2021
Studentská vědecká konference LF UP 18. 5. 2021
Sportovní den UP  (viz poznámka č.1) 12. 5. 2021
Rektorské volno 31. 12. 2020
Děkanské volno 28. 12. 2020 – 30. 12. 2020
Vánoční prázdniny 24. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Hlavní prázdniny 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021
Imatrikulace studentů prvních ročníků 16. 9. 2020
Zápisy do rozvrhu:
Mezní termín pro dělení studentů do etap zápisu rozvrhu (dle splněných povinností):
poslední rozřazování do etap pro elektronický zápis 30. 6. 2020 v 11.45 hod
Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků
- 1. etapa - jen kroužkový zápis (viz poznámka č. 2) 30. 6. 2020 od 12.00 hod do 10. 9. 2020 do 24.00 hod
- 1. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech
(viz poznámka č. 2)
30. 6. 2020 od 12.30 hod do 10. 9. 2020 do 24.00 hod
- 2. etapa - jen kroužkový zápis (viz poznámka č. 2) 30. 7. 2020 od 9.00 hod do 10. 9. 2020 do 24.00 hod
- 2. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech
(viz poznámka č. 2)
30. 7. 2020 od 9.30 hod do 10. 9. 2020 do 24.00 hod
Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků
- jen kroužkový zápis 4. 9. 2020 od 9.00 hod do 10. 9. 2020 do 24.00 hod
- kroužkový zápis + zápis po předmětech 4. 9. 2020 od 9.30 hod do 10. 9. 2020 do 24.00 hod
Elektronický zápis předmětů pro studenty vyjíždějících na zahraniční studijní pobyt:
od 22. 6. 2020 od 9.00 hod do 10. 9. 2020 do 24.00 hod
Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr
od 16. 12. 2020 od 9.00 hod do 4. 2. 2021 do 24.00 hod
Mezní termín pro doplňující registraci povinných předmětů na studijním oddělení
- do 8. 2. 2021 do 17.00 hod (se zápisovým listem B a indexem)
Hlavní zkouškové období:
Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku Všeobecného lékařství:
- v zimním semestru                         4. 1. 2021 – 5. 2. 2021
- v letním semestru  24. 5. 2021 – 30. 6. 2021
Hlavní zkouškové období pro blokovou výuku Všeobecného lékařství:
- průběžně celý akademický rok
Hlavní zkouškové období pro 1. - 3. ročník Zubního lékařství:
- v zimním semestru                         4. 1. 2021 – 5. 2. 2021
- v letním semestru  24. 5. 2021 – 30. 6. 2021
Hlavní zkouškové období pro 4. ročník Zubního lékařství:
- v zimním semestru                         4. 1. 2021 – 5. 2. 2021
- v letním semestru  24. 5. 2021 – 30. 6. 2021
Hlavní zkouškové období pro 5. ročník Zubního lékařství:
- v zimním semestru                         4. 1. 2021 – 22. 1. 2021
- v letním semestru  5. 4. 2021 – 30. 6. 2021
Hlavní zkouškové období pro Veřejné zdravotnictví:
- průběžně celý akademický rok
Mezní termín pro splnění studijních povinností:
- za akademický rok 2019/2020 7. 9. 2020
- za akademický rok 2020/2021 6. 9. 2021
Den otevřených dveří:                4. 12. 2020 a 16. 1. 2021
Harmonogram předmětové evaluace:  
- evaluace předmětů studenty za zimní semestr 10. 12. 2020 – 12. 2. 2021
- zahájení hodnocení garanty 1. 3. 2021
- evaluace předmětů studenty za letní semestr 12. 5. 2021 – 6. 9. 2021
- ukončení hodnocení garanty 30. 9. 2021

Poznámka č. 1
Výuka, která není realizována, musí být nahrazena. Způsob této náhrady je zcela v kompetenci jednotlivých pracovišť.

Poznámka č. 2
Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 30. 6. 2020 do 11.45 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 30. 6. 2020 (ve 12.00 hod kroužkový zápis, ve 12.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis). Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 30. 7. 2020 (od 9.00 hod kroužkový zápis, v 9.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis).

Studijní plány / sylaby

Všeobecné lékařství

Jako paralelní program je vyučován i v anglickém jazyce.
Všeobecné lékařství - verze 2018
(studenti studující v roce 2019/2020 v 1. a 2. ročníku)
Sylabus
Všeobecné lékařství - verze 2017
(studenti studující v roce 2019/2020 ve 3. ročníku)
Sylabus

Všeobecné lékařství - verze 2015
(studenti studující v roce 2019/2020 ve 4. - 5. ročníku)

Sylabus

Všeobecné lékařství - verze 2014
(studenti studující v roce 2019/2020 v 6. ročníku)

Sylabus

Zubní lékařství

Jako paralelní program je vyučován i v anglickém jazyce.
Zubní lékařství - verze 2019
(studenti studující v roce 2019/2020 v 1. ročníku)
Sylabus

Zubní lékařství - verze 2016
(studenti studující v roce 2019/2020 ve 2.- 4. ročníku)

Sylabus

Zubní lékařství - verze 2015
(studenti studující v roce 2019/2020 v 5. ročníku)

Sylabus

Veřejné zdravotnictví

Veřejné zdravotnictví - verze 2019
(studenti studující v roce 2019/2020 v 1. ročníku)

Sylabus

"Bílá knížka"

"Bílá knížka" představuje ucelený přehled o organizaci a zásadách studia na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro daný akademický rok (informace o předmětech, studijních plánech, prerekvizitách, výukových pracovištích, státních zkouškách, Studijní a zkušební řád ap.). Vzhledem k tomu, že se dříve zveřejňoval v listinné podobě v bílých deskách, vžilo se na fakultě označení "Bílá knížka".

Otevřít Bílou knížku...

Kontrola studia / zápis

Průběžná kontrola
Splnění studijních povinností je zaznamenáváno do výkazu o studiu (index) a elektronické evidence STAG (nejpozději do 3 pracovních dnů od splnění). Pro správný průběh kontroly studia za předcházející akademický rok je nutná průběžná kontrola údajů ve STAGu samotnými studenty (odkaz Moje studium, Známky a zápočty). V případě zjištění nesrovnalostí je třeba neprodleně upozornit sekretářku (příp. vyučujícího) garantujícího pracoviště a žádat nápravu.

Doplňující zápis povinných předmětů po provedené kontrole studia (např. v případě splnění prerekvizit v průběhu akademického roku) je možný pouze do zahájení výuky letního semestru (tj. do 10. 2. 2020). Po tomto datu již nelze povinné předměty na akademický rok 2019/2020 dopisovat. Vždy je třeba dozapsané povinné předměty potvrdit na studijním oddělení (a odevzdat nový zápisový list B).

Doplňující zápis nepovinných předmětů po provedené kontrole studia je možný kdykoliv v průběhu akademického roku, dozápis nepovinných předmětů se na studijní oddělení nehlásí.

Pokyny ke kontrole studia v řádném termínu:

 • Kontrola studia probíhá na studijním oddělení (Hněvotínská 3, Olomouc) dle zveřejněných termínů - viz tabulka níže. Studenti jsou rozděleni dle ročníků a počátečních písmen svých příjmení.
 • Před samotnou kontrolou studia provede každý student tzv. elektronický zápis, tj. zapíše se do rozvrhu předmětů dle příslušných pokynů.
 • Po zápisu a kontrole zapsaného rozvrhu si student vytiskne zápisový list B pro rok 2019/2020 (tj. přehled o zapsaných předmětech, viz STAG - portlet Moje studium, odkaz Průběh studia). Elektronicky zapsané povinné předměty také zapíše do indexu (vzory vyplnění indexu viz níže) a i poté si je nechá potvrdit na studijním oddělení, odevzdá podepsaný i zápisový list B. Povinně volitelné nebo volitelné předměty si může student zapisovat do indexu i po provedené kontrole studia (tj. za razítko).
 • Mezní termín pro složení studijních povinností za akademický rok 2018/2019 je 5. 9. 2019.

 Pokyny ke kontrole studia mimo vyhlášený termín:

 • Pouze pro studenty, kteří splní všechny povinnosti (tj. včetně zápočtu za prázdninovou praxi) do 20. 8. 2019 a do tohoto data odevzdají na studijním oddělení (nebo do poštovního boxu studijního oddělení u recepce TÚ) řádně vyplněný index spolu s podepsaným zápisovým listem B pro rok 2019/2020 (viz STAG - portlet Moje studium, odkaz Průběh studia).
 • Potvrzený index je možné vyzvednout u vedoucí studijního oddělení od 1. 9. 2019 kdykoliv během probíhající kontroly studia jiných ročníků nebo v úředních hodinách (případně i jindy po domluvě).

Nevíte, jak správně vyplnit index před kontrolou studia?

Stáhněte si vzory pro vyplnění indexu, zapisujete-li všechny povinné předměty daného ročníku. Pokud jste nějaký povinný předmět v předcházejícím roce neabsolvovali, zapisujete ho do indexu na nový akademický rok opakovaně.

Obor1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník6. ročník
Všeobecné
lékařství

dle
pozvánek

9.9.2019 

8.00-10.00
příjmení A-H

3.9.2019

8.00-10.00
příjmení A-CH

11.9.2019

8.00-10.00
příjmení A-CH

2.9.2019

8.00-10.00
příjmení A-H

4.9.2019

8.00-10.00
příjmení A-F

9.9.2019

13.00-16.00
příjmení I-N

3.9.2019

13.00-15.00
příjmení I-M

11.9.2019

13.00-15.00
příjmení I-M

2.9.2019

13.00-16.00
příjmení CH-M

4.9.2019

13.00-15.00
příjmení G-L

10.9.2019

8.00-10.00
příjmení O-Š

9.9.2019

8.00-10.00
příjmení N-S

12.9.2019

8.00-10.00
příjmení N-S

10.9.2019

8.00-10.00
příjmení N-Ř

5.9.2019

8.00-10.00
příjmení M-Ř

10.9.2019

13.00-15.00
příjmení T-Ž

9.9.2019

13.00-16.00
příjmení Š-Ž

12.9.2019

13.00-16.00
příjmení Š-Ž

10.9.2019

13.00-15.00
příjmení S-Ž

5.9.2019

13.00-16.00
příjmení S-Ž
Zubní 
lékařství

dle 
pozvánek

4.9.2019

8.00-10.00
příjmení A-P

5.9.2019

8.00-10.00
příjmení A-K

2.9.2019

8.00-10.00
příjmení A-M

3.9.2019

8.00-10.00
příjmení A-M

4.9.2019

13.00-15.00
příjmení R-Ž

5.9.2019

13.00-16.00
příjmení L-Ž

2.9.2019

13.00-16.00
příjmení N-Ž

3.9.2019

13.00-15.00
příjmení N-Ž
Veřejné zdravotnictvídle 
pozvánek

Zápisy do rozvrhu

Předměty 2. - 6. ročníku

I. etapa zápisů 

 • kroužkový zápis se koná od 28. 6. 2019 od 13.00 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod
 • zápis po předmětech se koná od 28. 6. 2019 od 13.30 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod

  Do této etapy zápisů budou zařazeni studenti, kteří do 28. 6. 2019 do 12.30 hod absolvují všechny povinné předměty (tj. se statutem "A") zakončené zkouškou a jejich hodnocení (tj. A-E) budou mít zapsané ve STAGu. V této etapě se zapisují zařazené do 2. - 6. ročníku.

  II. etapa zápisů

  • kroužkový zápis se koná od 1. 8. 2019 od 9.00 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod
  • zápis po předmětech se koná od 1. 8. 2019 od 9.30 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod

   Do této etapy zápisů budou zařazeni studenti, kteří nevyhověli podmínce I. etapy zápisu. V této etapě se zapisují předměty zařazené do 2. - 6. ročníku.

   Pokyny k zápisu rozvrhu 2. a 6. ročníku
   Elektronickým zápisem se studenti se zapisují do výuky na předměty, které chtějí v dalším roce absolvovat a u kterých nemají z předcházejícího studia uznanou výuku (všechny předměty opakovaně zapisované (tzn. u kterých student má výuku uznanou) je třeba nahlásit studijní referentce, která provede zápis „bez výuky“ tak, aby se student mohl zapsat na zkoušku z daného předmětu, ale aby neblokoval místo v praktické výuce). Studenti se zapisují pouze pomocí portálového rozhraní STAG.

   https://newportal.upol.cz/wps/html/stranky/Predzapis_napoveda.doc

   Úřední hodiny studijního oddělení jsou v době prázdnin: pondělí a čtvrtek od 8.00-11.00 hod. Problémy se zápisem je třeba bezprostředně řešit s vedoucí studijního oddělení. Termíny kontroly studia na studijním oddělení jsou zveřejněny na webové stránce fakulty.

   Kroužkový zápis (předzápis)
   (tj. zápis 2. a 4.-6. ročníku Všeobecného lékařství a 2.-5. ročníku Zubního lékařství)

   Kroužek stanovuje pevný rozvrh povinných předmětů (viz zveřejněné ročníkové grafické rozvrhy) a student volí pouze mezi jednotlivými kroužky.

   Zápis mimo kroužky není povolen, v ojedinělých případech ho lze povolit na základě žádosti předložené vedoucí studijního oddělení. V případě nepovoleného zápisu mimo kroužek bude rozvrh z důvodu blokace zápisu dalším studentům vymazán.

   Po provedeném kroužkovém zápisu je třeba zkontrolovat, zda jsou zapsány všechny požadované povinné předměty a případné nedostatky vyřešit. V případě, že si student zapisuje rozvrh, ale nesplňuje požadované prerekvizity pro zápis všech předmětů (např. nemá ve STAGu uvedený zápočet za "Praxi z pediatrie" a nesplňuje prerekvizitu pro zápis předmět "Pediatrie"), je třeba po splnění prerekvizit (po zapsání zápočtu / zkoušky do STAGu příslušnou sekretářkou) provést odzápis kroužku a poté nový zápis jiného kroužku. (Informace o stanovených prerekvizitách viz Bílá knížka). Jestliže kapacita některých předmětů ve zvoleném kroužku je již plná, takže v rámci kroužku se studentovi nezapsaly některé předměty z důvodu plné kapacity, je třeba si vybrat jiný kroužek.

   Zápis 4. ročníku Všeobecného lékařství - nabídka Buddy systému
   Studenti 4. ročníku Všeobecného lékařství mohou místo české výuky předmětů IN2/VC012 Vnitřní lékařství 2 a CH1/VC012 Chirurgie 1 absolvovat anglickou výuku v předmětech IN1/VA022 Internal Medicine 2 a CH1/VA012 Surgery 1 (do každého takového kroužku kombinovaného s anglickou výukou  je možné zapsat max. 4 studenty z českého programu). Předměty bude možné ukončit vykonáním zápočtu / kolokvia v českém jazyce. V případě zájmu si student vybere kroužek 4. ročníku Všeobecného lékařství, který je zařazen do Buddy systému (tj. kroužek končící písmeny „aj“).
   Výhody: zlepšení komunikace v anglickém jazyce, finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč/předmět absolvovaný v anglickém jazyce, bodové zvýhodnění při výběrovém řízení pro Erasmus+ studijní pobyty.

   Zápis (předzápis) po předmětech
   (tj. zápis 3. ročníku Všeobecného lékařství, zápis nepovinných předmětů) 
   Studenti se zapisují každý předmět zvlášť tak, aby nedocházelo v jejich rozvrhu ke vzájemné kolizi (podobně probíhá zápis na povinně volitelné a volitelné předměty).

   Studenti si mohou zapisovat pouze volitelné předměty doporučeného a nižšího ročníku studijního oboru LF UP při splnění podmínky prerekvizit (viz "Bílá knížka"). Grafické rozvrhy LF UP pro celé ročníky jsou zveřejněny na na webové stránce fakulty.

   Na povinně volitelné a volitelné předměty se studenti zapisují po přihlášení na informační systém STAG portletem Předzápis na předmětyročníkových grafických rozvrhů je patrné, že pro některé kroužky mohou být některé nepovinné předměty zablokovány (kolidují s povinnou výukou). Tento fakt je třeba brát v úvahu při výběru svého kroužku. Na povinně volitelné odborné předměty a volitelné předměty se studenti zapisují odkazem Předzápis (výběrem po jednotlivých předmětech). Zápisy na nepovinné předměty zařazené do 1. ročníku budou zpřístupněny od 4. 9. 2019 v 11.00 hod. 

   Předměty 1. ročníku

   • kroužkový zápis se koná od 4. 9. 2019 od 11.00 hod do 13. 9. 2018 do 24.00 hod
   • zápis po předmětech se koná od 4. 9. 2019 od 11.30 hod do 13. 9. 2018 do 24.00 hod

   V této etapě se zapisují předměty zařazené do 1. ročníku.

   Pokyny k zápisu předmětů 1. ročníku
   Studenti jsou povinni se přihlásit do výuky jen tímto způsobem (elektronicky). V případě, že se student nezapíše, vystavuje se riziku, že nebude vpuštěn na seminář / praktické cvičení (kontrola zapsaných studentů), nebude se moci zapsat na zkoušku (nezobrazí se termíny zkoušek), výsledek zápočtu / zkoušky mu nebude zapsán atd.

   Studentům jsou intranetové aplikace UP (další podrobnosti viz wiki UP) přístupné druhý den po provedeném zápisu ke studiu (tj. co se stali studenty Univerzity Palackého). V e-přihlášce na stránce Osobní údaje si nejdříve studenti zjistí svůj login pro přihlášení do portálu, STAGu, elektronické pošty. V červeném rámečku (u loginu) si nastaví své heslo. Studenti se zapisují pouze pomocí informačního systému STAG dle zveřejněného harmonogramu a dalších pokynů.

   Kroužkový zápis (předzápis) - zápis povinných předmětú Všeobecného lékařství a Zubního lékařství:
   Kroužek stanovuje pevný rozvrh povinných předmětů (viz zveřejněné ročníkové grafické rozvrhy) a student volí pouze mezi jednotlivými kroužky. Kroužky jsou označeny 1VSEO10A, 1VSEO10B... pro 1. ročník Všeobecného lékařství; 1ZUB1A, 1ZUB2B… pro 1. ročník Zubního lékařství. V případě, že student poruší toto pravidlo a bude se zapisovat do rozvrhu jiným než kroužkovým zápisem, zablokuje jiným studentům kroužkový zápis a bude mu celý rozvrh vymazán.

   Po provedeném kroužkovém zápisu je třeba zkontrolovat, zda jsou zapsány všechny požadované povinné předměty a případné nedostatky vyřešit. 

   Zápis (předzápis) na předměty (výběrem po jednotlivých předmětech) - zápis povinných předmětů Veřejného zdravotnictví a všech nepovinných předmětů
   Studenti Veřejného zdravotnictví a všichni studenti zapisující si povinně volitelné předměty a volitelné předměty se zapisují odkazem Předzápis (výběrem po jednotlivých předmětech). Z ročníkových rozvrhů je patrné, že rozvrh některých kroužků Všeobecného lékařství a Zubního lékařství je v časové kolizi s některými nepovinnými předměty (tj. kolize s povinnou výukou). Tento fakt musí student brát v úvahu při výběru svého kroužku, aby v případě zájmu o vybraný volitelný předmět zvolil takový kroužek, který nemá časovou kolizi ve výuce. 

   Postup

   • zvolit Přihlásit se
   • zvolit Předzápis
   • dle pokynů níže zvolit typ předzápisu, tzn. portlet Kroužkový předzápis (pro všechny povinné předměty) nebo portlet Předzápis (pro kategorii předmětů povinně volitelných–odborných a kategorii předmětů volitelných studijních oborů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství).

   a)     Kroužkový předzápis - pro zápis povinných předmětů Všeobecného lékařství a Zubního lékařství

   • pod odkazem IS/STAG - Kroužkový předzápis vybrat kroužek
   • zobrazí se rozvrh kroužku, pro potvrzení vybraného kroužku je potřeba kroužek zapsat tlačítkem "Provést zápis kroužku". Pokud se u jednotlivých předmětů zobrazí chyby v předzápisu (např. nezapsání předmětu z důvodu plné kapacity, je možné zvolit jiný kroužek nebo nahlásit nezapsané předměty vedoucí studijního oddělení a požádat o opravu
   • rozvrh lze zrušit tlačítkem "Provést odzápis kroužku"
   • po provedeném zápisu je doporučeno rozvrh vytisknout a zkontrolovat!!!

   b)     Předzápis na předměty (výběrem po jednotlivých předmětech) – pro zápis předmětů Veřejného zdravotnictví a pro kategorii předmětů povinně volitelných a kategorii předmětů volitelných 

   • pod odkazem IS/STAG – Předzápis portlet Struktura studijního plánu vyberte blok předmětů (např. volitelné předměty)
   • kliknutím na zkratku předmětu (např. LBF/VCB31) se zobrazí rozvrh předmětu
   • zvolit neobsazenou rozvrhovou akci (tedy kliknout na čtvereček vpravo)
   • uložit tlačítkem "Uložit změny"

   Případné problémy je třeba hlásit vedoucí studijního oddělení. Zápisy budou ukončeny 12. 9. 2019 ve 24.00 hod. Pro drobné úpravy rozvrhu v rámci volných kapacit na letní semestr akademického roku 2019/2020 budou zápisy otevřeny i před zahájením letního semestru (tj. od 17. 12. 2019 do 6. 2. 2020).

   Studenti vyjíždějící na studijní pobyt (a další)

   Zápis se koná od 24. 6. 2019 od 9.00 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod.

   Pokyny k zápisu pro studenty vyjíždějící v rámci mobilit
   Studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt evidovaní oddělením pro zahraniční styky LF UP (program Erasmus, mobilita v rámci Rozvojových programů apod.) se mohou zapisovat do výuky přednostně a mají výjimku z kroužkového zápisu (tj. mohou si zapisovat předměty jednotlivě mimo kroužky). Jedná se o tyto studenty:

    

   Jméno

   Univerzita

   1

   Margitan Mário

   Aarhus University*

   2

   Kršáková Miriama

   Aarhus University*

   3

   Šindlerová Renáta

   Istanbul Medipol University

   4

   Rakusová Tereza

   Istanbul Medipol University

   5

   Stará Kamila

   Istanbul Medipol University

   6

   Matúšů Anna

   Ovidius University of Constanta

   7

   Firic Jakub

   University of Crete

   8

   Markovič Andrej

   University of Crete

   9

   Mikesková Eliška

   University of Ljubljana

   10

   Bukovinská Mária

   University of Ljubljana

   11

   De Riggová Tereza

   University of Turku

   12

   Doleželová Lucie

   Vilniaus universitetas

   13

   Adamuščinová Elena

   Vilniaus universitetas

   14

   Bajová Ema

   Julius-Maximilians-Universität Würzburg

   15

   Kasmanová Oľga

   Julius-Maximilians-Universität Würzburg

   16

   Chudíková Diana

   Medizinische Universität Wien

   17

   Procházková Eliška

   Universität Leipzig

   18

   Vrzal Dominik

   Universität Leipzig

   19

   Oravová Eliška

   Université Clermont Auvergne

   20

   Havlík Jan

   Université Clermont Auvergne

   21

   Hromčíková Nicola

   Universidade Católica de Valencia

   22

   Košút Martin

   Universidade Católica de Valencia

   23

   Dudová Barbora

   University of Crete

   24

   Trizna Adam

   University of Ljubljana

   25

   Pospíšilíková Kateřina

   University of Ljubljana

   26

   Brázdilová Lucie

   University of Szeged

   27

   Klíma Ondřej

   University of Szeged

   28

   Obselková Martina

   University of Szeged

   29

   Gawlowská Lucie

   Julius-Maximilians-Universität Würzburg

   30

   Koflerová Dominika

   Justus-Liebig-Universität Giessen

   31

   Pivoňková Lenka

   Medizinische Universität Wien

   32

   Ličková Tereza

   Medizinische Universität Wien

   33

   Gavendová Eva

   Universität Leipzig

   34

   Krátka Karolína

   Université de Lille II

   35

   Škrovánek Igor

   Universidade Católica de Valencia

   36

   Navrátilová Veronika

   Vilniaus universitetas, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko

   37

   Musilová Barbora

   stáž

   38

   Najdeková Mária

   stáž

   39 Kadlecová Kateřina stáž
   40 Horáková Aneta další důvody
   41 Chabadová Dominika další důvody
   42 Kohoutková Alena další důvody
   43 Konečná Eliška další důvody
   44 Ochmanová Petra další důvody
   45 Petrovičová Kristýna Agnesa další důvody
   46 Švecová Tereza další důvody
   47 Sheu Chun Kai  USMLE
   48 Pešáková Gabriela stáž
   49 Fleischmannová Zuzana další důvody
   50 Krumpolcová Veronika další důvody
   51 Ochmanová Petra další důvody

   Doplňující zápis na letní semestr

   Zápis se koná od 17. 12. 2019 od 9.00 hod do 6. 2. 2020 do 24.00 hod.

   Studenti si mohou upravit rozvrh na letní semestr (jen rámci volné kapacity předmětů!), případně dopsat povinně volitelné a volitelné předměty na letní semestr. 

   Pokyny k elektronickému zápisu na letní semestr akademického roku 2019/2020

   • Studenti si mohou dopisovat povinně volitelné a volitelné předměty v rámci volné kapacity předmětů a splněných prerekvizit.
   • V případě, že student dodatečně splní podmínky pro zápis povinného předmětu a tento předmět si elektronicky zapíše, musí si ho také dopsat do indexu a s novým zápisovým listem B a indexem se dostavit na studijní oddělení, aby mu byl zápis tohoto povinného předmětu potvrzen studijní referentkou!!! Nově dopsané povinné předměty je třeba v indexu potvrdit nejpozději do zahájení výuky v letním semestru, tj. do 10. 2. 2020. Po tomto termínu již není možné povinné předměty dopisovat.
   • Kroužkové zápisy v tomto období nejsou zpřístupněny! Studenti si mohou na letní semestr upravit rozvrh povinných předmětů mimo kroužek, pokud jim to umožňuje volná kapacita rozvrhových akcí. 
   • Studenti, kteří si zapisují předmět bez výuky (tzn. mají výuku daného předmětu uznanou), si tento předmět nezapisují elektronickým zápisem (blokovali by kapacitu předmětu ostatním studentům). Zápis provedou prostřednictvím své studijní referentky (tzv. bez výuky) 
   • Při případných problémech se zápisem kontaktujte e-mailem vedoucí studijního oddělení.

   Postup:

   • zvolit Přihlásit
   • zvolít Předzápis
   • pod portletem IS/STAG – PŘEDZÁPIS zvolit portlet STRUKTURA STUDIJNÍHO PLÁNU a vybrat blok předmětů (např. Volitelné předměty)
   • kliknutím na rozvrhovou zkratku předmětu (např. PAT/VCA11) se zobrazí rozvrh daného předmětu
   • zvolit neobsazenou rozvrhovou akci (tedy vybrat čtvereček vpravo)
   • uložit tlačítkem ULOŽIT ZMĚNY
   • takto postupovat předmět po předmětu
   • zkontrolovat zapsaný rozvrh na letní semestr

   Rozvrhy

   Schválené verze pro rok 2019/2020

   Všeobecné lékařství1. ročník (.xls)2. ročník (.xls)3. ročník (.xls)4. ročník (.xls)5. ročník (.xls)6. ročník (.xls)
   Zubní lékařství1. ročník (.xls)2. ročník (.xls)3. ročník (.xls)4. ročník (.xls)5. ročník (.xls)
   General Medicine1. ročník (.xls)2. ročník (.xls)3. ročník (.xls)4. ročník (.xls)5. ročník (.xls)6. ročník (.xls)
   Dentistry1. ročník (.xls)2. ročník (.xls)3. ročník (.xls)4. ročník (.xls)5. ročník (.xls)
   Veřejné zdravotnictví1. ročník (.xls)   Minimální výše kreditů

   Všeobecné lékařství - verze 2018

   RočníkABCSoučet
   1.600060
   2.560460
   3.522660
   4.524460
   5.526260
   6.600060
   Celkem3321216360

   Všeobecné lékařství - verze 2017, 2015, 2014, 2012

   RočníkAB1B2CSoučet
   1.5640060
   2.5600460
   3.5202660
   4.5204460
   5.5206260
   6.6000060
   Celkem32841216360

   Zubní lékařství  

   RočníkABCSoučet
   1.600060
   2.600060
   3.600060
   4.573060
   5.570360
   Celkem29433300

   Veřejné zdravotnictví  

   RočníkABCSoučet
   1.582060
   2.600060
   Celkem11820120

   Vysvětlivky:      

   • A – předměty povinné
   • B1 – předměty povinně volitelné - cizí jazyk
   • B2 – předměty povinně volitelné - odborné
   • B – předměty povinně volitelné
   • C – předměty volitelné

   Kredity za jednotlivé kategorie předmětů (tj. A, B, C) lze získat i v jiných než doporučených ročnících. Uvedený celkový součet kreditů za danou kategorii předmětů je minimální a závazný pro vypsání k poslední státní zkoušce nebo státní rigorózní zkoušce.

   Úvodní kurz

   Program úvodního kurzu pro Všeobecné lékařství

   16. 9. 2019 od 7:45 hod - Velká posluchárna Teoretických ústavů LF UP

   TémaPřednášející
   (orientační čas)
   délka

   Zahájení, úvodní slovo,
   představení Fakultní nemocnice Olomouc

   děkan LF UP
   ředitel FN Olomouc
   (7.45 - 8.00)
   15 min
   Představení vedení LF UP, děkanátu a struktury fakulty. Studium v I.-VI. ročníku (organizace studia v kreditovém systému, související studijní předpisy, Studijní a zkušební řád UP, Směrnice děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP, webové stránky atd.)příslušní proděkani,
   vedoucí studijního oddělení
   (8.00 - 8.25)
   25 min
   Možnosti zahraničních stáží
   (program Erasmus+, další možnosti studia v zahraničí)
   příslušní proděkani
   (8.25 - 8.35)
   10 min
   Studentská vědecká činnost (SVOČ) a studentská pedagogická činnostpříslušní proděkani
   (8.35 - 8.50)
   15 min
   Informační středisko LF UP
   (služby knihovny a informační technologie)
   vedoucí Informačního střediska LF UP
   (8.50 - 9.05)
   15 min
   Studentské organizace
   (Spolek mediků, IFMSA, VKH, studentské akce aj.)
   studentské rádio UP AIR
   předseda Spolků mediků LF UP
   zástupci dalších studentských organizací
   (9.05 - 9.20)
   15 min
   Dotazy studentů(9.20 - 9.40) 20 min

   Program úvodního kurzu pro Zubní lékařství

   16. 9. 2019 od 7:30 hod - Malá levá posluchárna Teoretických ústavů LF UP

   TémaPřednášející
   (orientační čas)
   délka

   Zahájení, úvodní slovo,
   představení Fakultní nemocnice Olomouc

   děkan LF UP
   ředitel FN Olomouc
   (7.30 - 7.40) 
   10 min
   Představení vedení LF UP, děkanátu a struktury fakultyproděkan pro záležitosti studia Zubního lékařství
   (7.40 - 7.45) 
   5 min
   Možnosti zahraničních stáží
   (program Erasmus+, další možnosti studia v zahraničí)
   příslušní proděkani
   (7.45 - 7.55)
   10 min
   Informační středisko LF UP
   (služby knihovny a informační technologie)
   vedoucí Informačního střediska LF UP
   (7.55 - 8.10)
   15 min
   Studium v I.-V. ročníku (organizace studia v kreditovém systému, související studijní předpisy, Studijní a zkušební řád UP, Směrnice děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP, webové stránky atd.)vedoucí studijního oddělení
   (8.10 - 8.40) 
   30 min
   Studentské organizace
   (Spolek mediků, IFMSA, VKH, studentské akce aj.)
   předseda Sdružení studentů stomatologie
   zástupci dalších studentských organizací
   (8.40 - 8.55) 
   15 min
   Dotazy studentů(8.55 - 9.00) 5 min 

   Promoce absolventů

   Studenti Všeobecného lékařství a Zubního lékařství se na termín promoce předběžně hlásí elektronicky. Závazně se studenti přihlásí osobně po poslední státní rigorózní zkoušce na studijním oddělení (bez ohledu na úřední hodiny). Slavnostní promoce se koná ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska (Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, Olomouc).

   Informace k promoci

   Studenti se k termínu promoce předběžně přihlašují elektronicky na portálovém rozhraní studijní agendy STAG odkazem "Zápis na termíny". Studenti Všeobecného lékařství se předběžně zapisují na termín (i hodinu zahájení) tzv. předmětu "Předběžné přihlášení k promoci".

   Aby bylo přihlášení k promoci závazné, je student povinen se po poslední státnici osobně dostavit na studijní oddělení a předložit: 

   • a) index
   • b) potvrzení z knihovny LF o vrácení zapůjčených knih
   • c) doklad o úhradě nákladů spojených s promocí ve výši 500,- Kč

   Úhrada nákladů spojených s promocí bankovním převodem:
   Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc
   Účet: 19-1096330227/0100
   Variabilní symbol: 1990649100
   Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)
   Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

   Vedení FN Olomouc upozorňuje všechny studenty, kteří ukončili studium a nebudou již pokračovat ve stravování v jídelně FN Olomouc, aby se odhlásili ze závodního stravování (p. Martina Hynštová, tel. 588 444 343, e-mail martina.hynstova@fnol.cz) a vybrali si nevyčerpaný kredit.

   Informace pro studenty za Slovenska a jiné zahraniční studenty
   Na základě vyhlášky č. 5/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Olomouce (.pdf) jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. Studenti ze zahraničí mají povinnost vyplnit formulář ohlášení poplatkové povinnosti (.doc) a odevzdat ho na Magistrátu města Olomouce - viz další informace.

   Termíny promocí 2020

   Promoce magisterských studijních programů se budou konat ve dnech 22.6.-26.6.2020. Podrobný rozpis podle studijních programů bude zveřejněn nejpozději v lednu 2020.

   Promoce budou probíhat ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska v Olomouci (Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5).

   Odborné / prázdninové praxe

   Studenti mohou vykonávat odbornou či prázdninovou praxi ve zdravotnických zařízeních na území ČR (informace o možnosti absolvovat praxi mimo ČR obdrží u studijní referentky). 

   V případě zájmu absolvovat nepovinnou praxi (předmět kategorie "C") předkládá student ke schválení prostřednictvím studijního oddělení žádost příslušnému proděkanovi. Podmínkou absolvování praxe je uzavření smlouvy mezi fakultou a příslušným zdravotnickým zařízením. 

   Praxe / stáže musí být smluvně zajištěny. Pokud student nastoupí na praxi bez uzavřené smlouvy, není pojištěn (dle smlouvy o pojištění za škody způsobené studenty UP při vykonávání odborné praxe) a vystavuje se riziku, že mu nebude praxe započítána (bez zápočtu). Před nástupem na praxi je třeba odevzdat na studijním oddělení příslušnou dokumentaci (smlouvu) stvrzenou zdravotnickým zařízením ve 2 (nebo 3) stejnopisech. Po schválení a podepsání smlouvy fakultou je jedno vyhotovení zasláno zdravotnickému zařízení. Smlouvy na prázdninové praxe (letní prázdniny) musí být podepsané smluvním stranami do 30.6. daného akademického roku. 

   Prázdninová praxe z chirurgie a pediatrie (4. ročník Všeobecného lékařství)

   Nabídka letní prázdninové praxe na JLF Martin (Slovensko)

   Studenti se mohou přihlásit k absolvování letní stáže na Jesseniově lékařské fakultě UK v Martině. Stáž je možné absolvovat na Gynekologicko-porodnické klinice v průběhu celého léta. Délka stáže je stanovena na 1 měsíc. Stáž lze po domluvě uznat jako povinnou letní praxi po 5. roč.
   Studentům bude zajištěno ubytování na univerzitních kolejích (platí hostitelská strana), navíc je možno (vždy do konce května daného roku) podat žádost o poskytnutí mimořádného stipendia. Více informací v sekci Zahraniční mobility. V případě zájmu odevzdejte přihlášku s životopisem na studijní oddělení Ing. Petře Nakládalové do konce dubna daného akademického roku.

   Nabídky praxe zdravotnických zařízení 

   Akreditace

   Název stud. programuVšeobecné lékařstvíZubní lékařstvíZubní lékařstvíDentistryVeřejné zdravotnictví
   Kód stud. programuM5103M5111M0911A350005M0911A350010N0988A350001
   Kód stud. oboru5103T0655104T003
   Typ studiaMagisterskýMagisterskýMagisterský Magisterský Navazující magisterský
   Forma studiaPrezenčníPrezenčníPrezenčníPrezenčníPrezenční / Kombinovaná
   Standardní doba studia6 roků5 roků5 roků5 roků2 roky
   Jazyk studiačeština / angličtinačeština /  angličtinačeština angličtinačeština
   Akreditace do1.5.202531.12.202420.9.202420.9.202420.9.2024
   Č. rozhod. / zákonMSMT-12907/2015

   zákon č. 137/2016 Sb.
   (na dostudování)

   usnesení RVH UP č.41usnesení RVH UP č.41/2018usnesení RVH UP č.42

   Studijní oddělení

   Adresa: 
   Děkanát LF UP
   Studijní oddělení
   Hněvotínská 3
   775 15 Olomouc 1

   Úřední hodiny:
   Po a Čt: 8.00–11.00 hod a 13.00–17.00 hod

   Úřední hodiny v době prázdnin (od 1.7. do 31.8.)
   Po a Čt: 8.00–11.00 hod

   V době vánočních svátků je studijní oddělení od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 uzavřeno. 

   Vedoucí studijního oddělení

   Ing. Alina Antošová
   alina.antosova@upol.cz
   585 632 010

   Referát přijímacího řízení, celoživotního vzdělávání, ediční činnosti a archivu

   Marta Zahradová
   marta.zahradova@upol.cz
   585 632 011

   Referát 1. - 2. ročníku Všeobecného lékařství a Zubního lékařství

   Mgr. Táňa Laštůvková
   tana.lastuvkova@upol.cz
   585 632 014

   Referát 3. - 6. ročníku Všeobecného lékařství

   Vladimíra Bogdanová
   vladimira.bogdanova@upol.cz
   585 632 013

   Referát doktorského studia

   Ing. Helga Hromádková
   helga.hromadkova@upol.cz
   585 632 016

   Referát studia v angličtině  a zahraničních vztahů

   Bc. Jana Osmani
   General Medicine
   jana.osmani@upol.cz
   585 632 017

   Bc. Jitka Melcrová
   Dentistry
   jitka.melcrova@upol.cz 
   585 632 012 
   Ing. Petra Nakládalová
   Zahraniční vztahy,  doktorské programy v angličtině, akreditace
   petra.nakladalova@upol.cz
   585 632 015