Zahraniční mobility

Erasmus+

Výsledky výběrového řízení pro studenty LF UP v Olomouci na obsazení míst na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2018/2019 naleznete v tomto dokumentu.

Bodové ohodnocení přihlášek zaslaných do výběrového řízení pro studenty LF UP v Olomouci na obsazení míst na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2018/2019 naleznete v tomto dokumentu.

Detailní informace o výběrovém řízení Erasmus+ 2018/2019 (.pdf)

Obecné informace a postup "krok za krokem" pro studenty nominované na Studijní pobyty Erasmus+ naleznete na stránkách Zahraničního oddělení RUP. Na těchto stránkách naleznete také informace k praktickým stážím Erasmus+ a dokumenty k oběma typům pobytů Erasmus+.

Podívejte se na seznam partnerských univerzit naší fakulty a nechte se inspirovat Zprávami z Erasmus+ mobilit studentů LF či Příběhy studentů (na stránkách ZO RUP).

Přehled bilaterálních smluv Erasmus+ v akademickém roce 2017/2018

Všeobecné lékařství:

ZeměPartnerská univerzitaMobility
BulharskoPleven Medical University2 studenti, 1 vyučující
DánskoAarhus Universitet2 studenti, 1 vyučující
FinskoTurun Yliopisto1 student, 1 vyučující
FrancieUniversite d’Auvergne2 studenti, 3 vyučující
Université de Lille II2 studenti, 1 vyučující
LitvaVilniaus universitetas2 studenti, 1 vyučující
MaďarskoSzegedi Tudományegyetem3 studenti, 2 vyučující
NěmeckoUniversität Leipzig2 studenti, 2 vyučující
Justus-Liebig-Universität Giessen2 studenti, 2 vyučující
Julius-Maximilians-Universität Würzburg2 studenti
PolskoUniwersytet Mikołajala Kopernika w Toruniu2 studenti, 1 vyučující
PortugalskoUniversidade Nova de Lisboa2 studenti, 1 vyučující
Universidade de Lisboa3 studenti
Universidade do Porto3 studenti, 2 vyučující
Universidade do Porto – Instituto de Ciencias Biomédicas de Abel Salazar4 studenti, 2 vyučující
Universidade de Coimbra2 studenti, 1 vyučující
RakouskoMedizinische Universität Innsbruck4 vyučující
Medizinische Universität Wien2 studenti, 1 vyučující
RumunskoGrigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy, Iasi2 studenti, 1 vyučující
ŘeckoPanepistimio Kritis2 studenti, 1 vyučující
SlovinskoUniverza v Ljubljani2 studenti, 3 vyučující
SlovenskoUniverzita Komenského v Bratislave – JLF UK v Martine2 studenti, 2 vyučující
ŠpanělskoUniversidad de Zaragoza2 studenti, 1 vyučující
Universidad Católica de Valencia2 studenti, 1 vyučující
TureckoIstanbul Medipol Üniversitesi2 studenti, 1 vyučující
Dicle Üniversitesi1 student, 1 vyučující

Zubní lékařství:

ZeměPartnerská univerzitaMobility
LitvaVilniaus universitetas2 studenti, 1 vyučující
PolskoGdański Uniwersytet Medyczny2 studenti, 2 vyučující
Portugalskolnstituto Superior de Ciéncias de Saúde Egas Moniz2 studenti
Universidade do Porto2 studenti, 3 vyučující
RumunskoGrigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy, Iasi2 studenti, 1 vyučující
SlovenskoUniverzita Komenského v Bratislave2 studenti, 2 vyučující
ŠpanělskoUniversidad Católica de Valencia2 studenti, 1 vyučující
Universitat de Valencia2 studenti, 2 vyučující
TureckoIstanbul Aydin Üniversitesi2 studenti, 2 vyučující
Istanbul Medipol Üniversitesi1 student, 1 vyučující

Studenti DSP:

ZeměPartnerská univerzitaMobility
ItálieUniversita di Bologna1 student, 1 vyučující
MaďarskoSzegedi Tudományegyetem1 student
SlovinskoUniverza v Ljubljani1 student
Velká BritánieUniversity of Birmingham2 studenti, 4 vyučující
University of Wolverhampton1 student, 3 vyučující

Zprávy z Erasmus+ mobilit

Závěrečné zprávy z Erasmus studijních pobytů jsou také dostupné v Databázi zkušeností.

Nová pravidla programu Erasmus+ (od akademického roku 2014/2015)

V rámci nového programu Erasmus+ se mění jedna ze základních kvalifikačních podmínek programu. Nově se studenti budou moci účastnit jak studijních pobytů, tak pracovních stáží opakovaně. Podmínkou je, že student v každém cyklu studia nesmí strávit na Erasmu více než 12 měsíců, přičemž do těchto 12 měsíců se započítávají studijní pobyty a pracovní stáže dohromady. Pro studenty oborů, které nejsou rozděleny na bakalářský a magisterský cyklus, se tento limit navyšuje na 24 měsíců. Také upozorňujeme, že do tohoto limitu se započítávají i pobyty absolvované v aktuálním studijním cyklu v rámci programu Erasmus v období 2007/08-2013/14.

Ostatní mobility

Kromě programu Erasmus+ mají studenti LF UP možnost vyjíždět do zahraničí i skrze další programy a smlouvy. Jedná se např. o stáže v německých nemocnicích sítě Marienhaus, o výměny studentů s partnerskou Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine či mobility studentů Zubního lékařství na kliniku v Eastbourne.

Studenti, kteří absolvují určenou stáž v zahraničí, mohou jednou ročně zažádat o mimořádné stipendium, splní-li podmínku, že jejich stáž je delší 30 dnů.

Výzva k podávání žádostí o podporu zahraniční mobility 2018

Je zveřejněna výzva k podávání žádostí o finanční podporu zahraniční mobility studentů LF UP. Výzva se týká studentů, kteří absolvují zahraniční mobilitu v rozsahu min. 30 kalendářních dní během roku 2018. 

Výzva k podávání žádostí o podporu zahraniční mobility studentů LF UP  v roce 2018
(Zubní lékařství, Všeobecné lékařství – free-movers, IFMSA)  

LF UP vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o finanční podporu zahraniční mobility studentů LF UP v roce 2018. 

Podmínky pro podávání žádostí:

 1. Žádost o poskytnutí mimořádného stipendia musí být odevzdána na DLF před výjezdem na zahraniční mobilitu.
 2. Zahraniční mobilita musí být absolvována v rozsahu minimálně 30 kalendářních dní.
 3. Výše finančního příspěvku bude diferencována podle počtu žadatelů, požadovaných zemí pobytu, popř. délky mobility.
 4. Preferováni budou studenti, kteří doposud finanční příspěvek na zahraniční mobilitu z LF UP neobdrželi (neplatí pro studenty vyjíždějící na IFMSA stáže).
 5. O stipendium si mohou zažádat také studenti Všeobecného lékařství, kteří vyjedou na zahraniční mobilitu jako free-movers. Žadatelům bude stipendium přiznáno v individuálních a odůvodněných případech. Spolu s žádostí o finanční podporu je proto nutné odevzdat odůvodnění Vaší žádosti.
 6. Studentům požadovaných dokumentů (předměty kategorie C – Zahraniční lékařská praxe 1, 2, 3). mohou být za absolvovanou mobilitu přiděleny kredity na základě odevzdání.

Co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů po návratu z mobility, musí studenti doložit: 

 • potvrzení o délce a absolvování stáže (včetně úplné adresy zahraničního pracoviště)
 • závěrečnou zprávu z pobytu
 • Log book (platí pouze pro IFMSA stáže)  

Formulář žádosti o poskytnutí mimořádného stipendia (.pdf)

Termíny podání žádostí: do 31. 5. 2018 

Bližší informace:  Ing. Petra Nakládalová, Studijní oddělení LF UP, tel. +420 585 632 015, e-mail: petra.nakladalova@upol.cz 

Letní stáž na Slovensku

Studenti LF UP se mohou přihlásit k absolvování letní stáže na Jesseniově lékařské fakultě UK v Martině. Stáž je možné absolvovat na různých klinikách v průběhu celého léta. Délka stáže je stanovena na 1 měsíc.

Studentům bude zajištěno ubytování na univerzitních kolejích a poskytnuto stipendium z Děkanátu LF UP. V případě zájmu odevzdejte přihlášku s životopisem na Studijní oddělení LF UP p. Nakládalové do 17. května 2018.

Stáže v Německu

LF UP v Olomouci navázala spolupráci se sítí nemocnic Marienhaus působící na západě Spolkové republiky Německo. Studenti všeobecného lékařství tímto získávají možnost v 6. ročníku absolvovat část praktické klinické výuky v oborech vnitřní lékařství, porodnictví a gynekologie, chirurgie a praktické lékařství na jejich klinikách kdykoliv v průběhu roku. Náklady na ubytování a stravu budou studentům hrazeny partnerskou institucí, ostatní náklady si musí studenti pokrýt sami.

Požadavky na studenty:

 • ukončený 5. ročník oboru Všeobecné lékařství
 • optimální úroveň německého jazyka – B2
 • dobrý prospěch

Maximálně uznatelná délka praxe v jednotlivých předmětech 6. ročníku (možno kombinovat):

 • Gynekologie a porodnictví 2 – 2 týdny (event. předmět 5. ročníku Praxe z porodnictví a gynekologie – 2 týdny)
 • Chirurgie 2 – 4 týdny
 • Vnitřní lékařství 4 – 6 týdnů
 • možno také uznat za předmět Zahraniční lékařská praxe 1, 2, 3 dle délky praxe

Zájemci se mohou předběžně hlásit v průběhu roku tím, že odevzdají následující dokumenty v německém jazyce na Referát pro zahraniční styky:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • certifikát o jazykových schopnostech (může být vystaven Centrem pro výuku cizích jazyků LF UP)
 • plánovaný termín a obor praxe (minimální délka 1 měsíc)

Zprávy ze stáží našich studentů v Marienhaus: 1 (.pdf), 2 (.pdf), 3 (.pdf), 4 (.pdf), 5 (.pdf)

Výsledky VŘ na letní stáž studentů Zubního lékařství ve Velké Británii

Výběrového řízení na letní stáže do Eastbourne District General Hospital ve Velké Británii se zúčastnily následující studentky:

 • Bednářová Marie
 • Belobradová Júlia
 • Böhmová Anna
 • Bokorová Katarína
 • Habláková Monika
 • Klimešová Anna
 • Srnková Petra
 • Ženožičková Barbora

Komise vybrala na letní stáže níže uvedené studentky:

 • Bednářová Marie
 • Böhmová Anna
 • Habláková Monika
 • Klimešová Anna
 • Srnková Petra
 • Ženožičková Barbora

Všem zúčastněným děkujeme a vybraným gratulujeme a přejeme, aby se jim na stáži líbilo.

Stipendijní program UP - stáže

Upozorňujeme na nově vypsaný Stipendijní program UP na podporu stáží studentů do zemí mimo programové země Erasmus+ v roce 2018.

Více informací k programu lze najít na webu:
https://iro.upol.cz/dalsi-programy/stipendijni-program-up-staze/

Přihlášky se všemi náležitostmi je nutné zaslat k průběžným uzávěrkám podle instrukcí na webu.

DZS - Aktuální nabídky

Vážená paní, vážený pane,

z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vám předáváme níže uvedenou informaci o nabídce stipendijních pobytů v Japonsku poskytovaných na základě mezinárodní smlouvy:

JAPONSKO

 • Postgraduální stipendia v délce 18-24 měsíců
 • Stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku

Velvyslanectví Japonska v Praze oznámilo nabídku obou typů stipendií s nástupem v roce 2019.
Protože japonská strana požaduje předání přihlášek prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zájemci musí doručit vyplněné přihlášky s přílohami (v angličtině nebo japonštině) do 24. května 2018 do 12.00 hodin na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1.

Bližší informace:
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=18

S  pozdravem

Mgr. Eva Jermanová

Akademická informační agentura
Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4   I   110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 850 505 I aia@dzs.cz
www.dzs.cz I http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/

Summer School in Aarhus

Dear students,

Attached is an invitation for students in health science to participate in a multidisciplinary summer school in August 2018 in Aarhus, Denmark.

The subject is mother-child health, and the course covers a range of relevant topics from different disciplines. Participants will be taught by distinguished researchers in the field. The course is held on the 6.-10. of August and is FREE OF CHARGE.

See the attached invitation for more information including eligibility and how to sign up.

The deadline for registration is June 11th 2018. If you have any questions please contact tanja.hansen@au.dk to request registration form, program and info on practicalities.

Best regards,
The Office of International Relations, Faculty of Health
Aarhus Universitet

International School of Advanced Surgical Skills - Cluj-Napoca, Romania

Are you a medical student passionate about surgery?
Do you want to know more and try some procedures yourself? Do you want to make international friends?

If so, we might be the answer to your questions!

The Romanian Students' Surgical Society (SSCR), Cluj-Napoca Branch, in collaboration with the “Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca and the Center for Experimental Medicine and Practical Aptitudes, invites you between the 13th and the 20th of July 2018, in Cluj-Napoca, Romania, to spend 8 unforgettable days learning about surgery, making new friends and discovering a city with almost 2000 years of history!

You will have the opportunity to learn and to put into practice advanced surgical skills that can help you make decisions regarding your future specialty since you will be familiarized with a lot of procedures and it will also help you determine whether surgery is suitable for you or not. You will start with a basic skills review in order to refresh your memory and afterwards we will help you acquire knowledge and skills in the field of:

 • vascular surgery,
 • digestive surgery,
 • urologic surgery,
 • plastic and reconstructive surgery,
 • laparoscopic surgery - with simulators and pelvi-trainers, helping you gain real hands-on training.

Finally, you will also acquire some useful skillsets pertaining not only to a surgeon but to a clinician as well, including:

 • catheterizations,
 • oral tracheal intubation and
 • internal examinations.

Not to mention, all the above activities will take place in a professional and friendly environment!

Have we caught your attention?
Check our website to find out more but don`t forget that submissions end on the 11th of May.

Submissions website:
http://sscr.ro/en/isass-ed-6

*The prerequisite needed in order to attend this workshop must be one of the following:

 1. The participant has completed a Basic Surgical Skills workshop, in preference the ones organized by the Romanian Students' Surgery Society (this includes The Surgery Summer Camp or The International Surgery Summer School);
 2. The participant has completed the General Surgery Module at his home Faculty;
 3. The participant has completed a month of clinical practice (during summer practice, for example) in a Surgery Department;

The participant must have proof of one of the above mentioned criteria; as it is an advanced surgical skills workshop, basic knowledge regarding surgery is mandatory.

Still curious?
Here you can find more details about us that might get your attention!

http://www.sscr.ro/
http://www.umfcluj.ro/

Contact information:

Teodora Pană
0040 753 529 147
teodora.pana@sscr.ro

Răzvan Iaz
0040 748 296 962
razvan.iaz@sscr.ro

Alexandru Ilie-Ene
0040 727 525 592
alexandru.ilieene@sscr.ro

European-funding-guide.eu

Upozorňujeme na platformu pro vyhledávání stipendií pro studenty http://www.european-funding-guide.eu/, který pracuje s vyhledávacím mechanismem zobrazujícím jen ta stipendia, granty, ceny a odměny, které odpovídají individuálnímu profilu studenta. Portál poskytuje informace o více než 12 000 podpůrných programech, které studentům mohou pomoci s financováním jejich studia.

AIESEC - nabídka dobrovolnických a pracovních stáží

Nestihl jsi přes prázdniny nikam vycestovat, anebo jsi právě získal bakalářský titul a hledáš zkušenosti? Podívej se na naši nabídku dobrovolnických a pracovních stáží, vyber si tu, která ti nejvíce vyhovuje, a zpestři si svůj životopis o zkušenosti v zahraničí, se kterou získáš množství kontaktů po celém světě.

Pokud jsi student, anebo čerstvý absolvent, a chceš budovat svoji kariéru a získat profesní zkušenosti v široké škále oborů jako marketing, sales, teaching, informační technologie, je tu pro tebe program pracovních stáží Global Talent, se kterým můžeš vycestovat na 3 až 12 měsíců do zemí jako jsou Kolumbie, Brazílie anebo Norsko.

Druhý program stáží Global Citizen nabízí studentům dobrovolnické stáže na 6 až 12 týdnů a spojuje tři základní hodnoty a to potřebu osobního rozvoje pro spokojenější život, možnost poznat rozdílnost cizích kultur a šanci pomoci společnosti v dané zemi.

Více informací a kontakty najdeš na nastaz.cz.

Fulbrigtovo stipendium USA

Studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. září 2017 získají již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických. Stipendium se uděluje na jeden školní rok (9 měsíců) a pokrývá školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů, životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Uchazeči musí odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro výběrové řízení (tj. tři doporučující dopisy, kopie studijních výsledků a výsledky požadovaných testů) do uzávěrky 1. září (uzávěrka je vždy na následující akademický rok).

„Každý rok Fulbrightovo stipendium do USA podpoří kolem 7 studentů, a vzhledem k tomu, že obvykle obdržíme přibližně 25 kvalitních přihlášek, má dobrý student značnou šanci na úspěch,“ říká ředitelka Fulbrightovy komise Hana Ripková.

Cílem pobytu v USA může být absolvování celého studijního programu a získání titulu na americké univerzitě (kategorie "degree") nebo pouze jednoroční hostování (kategorie "non-degree"). Nejobvyklejší je kategorie "visiting research student" určena pro práci na samostatném vyzkumném projektu, napr. dizertační práci. V tomto případě musí mít žadatel pozvání z instituce v USA.

Hlásit se mohou uchazeči o stipendium ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny, MBA a LLM. Přednost mají uchazeči, kteří v USA ještě dlouhodobě nestudovali.

Základním předpokladem jsou výborné studijní výsledky během studia, české občanství a trvalý pobyt na území ČR. Uchazeč by měl mít v době uzávěrky již výsledky testů požadovaných americkými univerzitami (jazykovou zkoušku TOEFL iBT s minimálním skóre 80, případně také test studijních předpokladů GRE).

Veškeré další informace včetně přihlášky a podrobného popisu programu najdete na www.fulbright.cz v sekci Fulbrightova stipendia.

V případě jakýchkoli dotazů ke stipendiu se laskavě obraťte na programovou referentku Andreu Semancovou, Komise J. William Fulbrighta, Karmelitská 17, 118 00 Praha 1, tel. 222 718 452,
e-mail: semancova@fulbright.cz, http://www.fulbright.cz/stipendium-pro-postgradualni-studium

Komise J.W. Fulbrighta je česko-americká organizace založená na základě mezivládní dohody v roce 1991 za účelem podpory vzdělávacích a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy. Komise administruje stipendia vládního tzv. Fulbrightova programu a některé další stipendijní a grantové programy. Zároveň poskytuje bezplatné poradenství a informační služby zájemcům o studium a výzkum v USA, včetně informací o amerických standardizovaných jazykových a přijímacích testech jako je TOEFL, GMAT a GRE.