"Bílá knížka"

Bílá knížka 2018/2019

 1. Vedení Univerzity Palackého v Olomouci
 2. Vedení Lékařské fakulty UP v Olomouci
 3. Akademický senát LF UP v Olomouci
 4. Vědecká rada LF UP v Olomouci
 5. Děkanát LF UP v Olomouci
 6. Seznam klinik, ústavů a pracovišť LF UP v Olomouci a jejich personální složení
 7. Seznam pracovišť podílejících se na výuce LF UP řazených dle užívaných zkratek
 8. Harmonogram akademického roku 2018/2019 LF UP v Olomouci
 9. Vysvětlivky použitých zkratek a značek
 10. Akreditované pregraduální studijní programy v akademickém roce 2018/2019
 11. Poplatky spojené se studiem dle zákona č. 111/1998 Sb. pro akademický rok 2018/2019
 12. Studijní plány v akademickém roce 2018/2019
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2018 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 v 1. ročníku)
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2015 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 ve 2.-4. ročníku) 
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2014 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 v 5. ročníku) 
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2012 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 v 6. ročníku) 
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2016 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 v 1.-3. ročníku)
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2015 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 ve 4. ročníku) 
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2014 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 v 5. ročníku) 
 13. Rozvrhy jednotlivých ročníků v akademickém roce 2018/2019
 14. Anotace předmětů (.pdf)
 15. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 6. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2018/2019 (.doc)
 16. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 5. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2018/2019 (.doc)
 17. Harmonogram státních rigorózních zkoušek Zubního lékařství v akademickém roce 2018/2019 (.doc) 
 18. Prerekvizity studijních oborů v akademickém roce 2018/2019
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2018 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 v 1. ročníku)
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2015 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 ve 2.-4. ročníku)
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2014 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 v 5. ročníku)
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2012 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 v 6. ročníku) 
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2016 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 v 1.-3. ročníku)
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2015 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 ve 4. ročníku) 
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2014 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 v 5. ročníku) 
 19. Poznámky ke studijním plánům
 20. Počty kreditů v jednotlivých studijních oborech pro akademický rok 2018/2019
 21. Studijní a zkušební řád UP v Olomouci
 22. Směrnice děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci ze dne 12.3.2018
 23. Disciplinární řád pro studenty UP  
 24. Volitelné předměty  

Bílá knížka 2017/2018

 1. Vedení Univerzity Palackého v Olomouci
 2. Vedení Lékařské fakulty UP v Olomouci
 3. Akademický senát LF UP v Olomouci
 4. Vědecká rada LF UP v Olomouci
 5. Děkanát LF UP v Olomouci
 6. Seznam klinik, ústavů a pracovišť LF UP v Olomouci a jejich personální složení
 7. Seznam pracovišť podílejících se na výuce LF UP řazených dle užívaných zkratek
 8. Harmonogram akademického roku 2017/2018 LF UP v Olomouci
 9. Vysvětlivky použitých zkratek a značek
 10. Akreditované pregraduální studijní programy v akademickém roce 2017/2018
 11. Poplatky spojené se studiem dle zákona č. 111/1998 Sb. pro akademický rok 2017/2018
 12. Studijní plány v akademickém roce 2017/2018
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2015 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2017/2018 v 1.-3. ročníku) 
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2014 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2017/2018 ve 4. ročníku) 
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2012 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2017/2018 v 5. a 6. ročníku) 
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2015 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2017/2018 v 1.-3. ročníku) 
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2014 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2017/2018 ve 4. ročníku) 
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2013 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2017/2018 v 5. ročníku) 
 13. Rozvrhy jednotlivých ročníků v akademickém roce 2017/2018
 14. Anotace předmětů (.pdf)
 15. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 6. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2017/2018 (.doc)
 16. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 5. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2017/2018 (.doc)
 17. Harmonogram státních rigorózních zkoušek Zubního lékařství v akademickém roce 2017/2018 (.doc) 
 18. Prerekvizity studijních oborů v akademickém roce 2017/2018
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2015 (.doc) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2017/2018 v 1.-3. ročníku)
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2014 (.doc) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2017/2018 ve 4. ročníku)
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2012 (.doc) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2017/2018 v 5. a 6. ročníku) 
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2015 (.doc) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2017/2018 v 1.-3. ročníku)
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2014 (.doc) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2017/2018 ve 4. ročníku) 
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2013 (.doc) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2017/2018 v 5. ročníku) 
 19. Poznámky ke studijním plánům
 20. Počty kreditů v jednotlivých studijních oborech pro akademický rok 2017/2018
 21. Studijní a zkušební řád UP v Olomouci
 22. Směrnice děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci ze dne 12.3.2018
 23. Disciplinární řád pro studenty UP  
 24. Volitelné předměty