Poznámky

Poznámky ke studijním plánům 2018/2019

Všeobecné lékařství 1. ročník

Elektronický zápis studentů do výuky probíhá od 4. 9. 2018 od 11.00 hod pomocí portálového přístupu STAG. Podrobnosti o elektronickém zápisu naleznete na webové stránce fakulty. Při elektronickém zápisu do výuky 1. ročníku se studenti na povinné předměty zapisují výhradně pomocí "kroužkového předzápisu", na předměty volitelné a povinně volitelné pomocí "předzápisu na předměty". Kroužkový rozvrh je pevný a není možné v něm bez povolení vedoucí studijního oddělení provádět žádné změny!

Pro studenty 1. ročníku se v rámci první přednášky z Lékařské biofyziky Normální anatomie 1 uskuteční dne 17. 9. 2018 od 7.45 hod ve Velké posluchárně Teoretických ústavů setkání s vedením fakulty, tzv. Úvod do studia. Cílem je seznámit nové studenty se základními informacemi souvisejícími se studiem. Studentům budou prezentovány zásady kreditního systému, základní normy a předpisy, možnosti zahraničních stáží a podmínky pro jejich absolvování. Neméně důležitou součástí Úvodu do studia budou informace o studentských pedagogických a vědeckých silách, Informačním středisku LF UP, včetně jeho služeb a studentských organizacích na LF UP. Jednotlivá témata jsou přehledně uvedena v tabulce.

Všeobecné lékařství 2. až 6. ročník

Elektronický zápis studentů do výuky probíhá ve dvou etapách: 1. etapa - předzápis je povolen od 29. 6. 2018 od 13.00 hod pomocí portálového přístupu STAG, 2. etapa - předzápis je povolen od 26. 7. 2018 od 9.00 hod. Podrobnosti o předzápisu na předměty na webové stránce fakulty.

Při elektronickém zápisu do výuky 2. a 4. - 6. ročníku se studenti na povinné předměty zapisují výhradně pomocí "kroužkového předzápisu", na předměty volitelné a povinně volitelné pomocí "předzápisu na předměty". Kroužkový rozvrh je pevný a není možné v něm bez povolení vedoucí studijního oddělení provádět žádné změny! Studenti 3. ročníku se zapisují na povinné předměty pomocí "předzápisu na předměty", tj. jednotlivě po předmětech.

Zápočet kreditů studentům studujícím v zahraničí v rámci programů ERASMUS apod.

  • při zakončení předmětu shodného s předmětem studijního programu na LF UP zkouškou či zápočtem bude uznán počet kreditů dle příslušné verze studijního plánu

Zubní lékařství 1. ročník

Elektronický zápis studentů do výuky probíhá od 4. 9. 2018 od 11.00 hod pomocí portálového přístupu STAG. Podrobnosti o elektronickém zápisu do rozvrhu naleznete na webové stránce fakulty. Při elektronickém zápisu se studenti na povinné předměty zapisují výhradně pomocí "kroužkového předzápisu", na předměty povinně volitelné a volitelné pomocí "předzápisu na předměty". Kroužkový rozvrh je pevný a není možné v něm provádět změny!

Pro studenty 1. ročníku se v rámci první přednášky z Normální anatomie 17. 9. 2018 od 7.30 hod v Malé levé posluchárně Teoretických ústavů uskuteční setkání s vedením fakulty, tzv. Úvod do studia. Cílem je seznámit nové studenty Zubního lékařství základními informacemi souvisejícími se studiem. Studentům budou prezentovány zásady kreditního systému, základní normy a předpisy, možnosti zahraničních stáží a podmínky pro jejich absolvování. Neméně důležitou součástí Úvodu do studia budou informace o studentských pedagogických a vědeckých silách, Informačním středisku LF UP, včetně jeho služeb a studentských organizacích na LF UP. Jednotlivá témata jsou přehledně uvedena v tabulce.

Zubní lékařství 2. až 5. ročník

Elektronický zápis studentů do výuky probíhá ve dvou etapách: 1. etapa - předzápis je povolen od 29. 6. 2018 od 13.00 hod pomocí portálového přístupu STAG, 2. etapa - předzápis je povolen od 26. 7. 2018 od 9.00 hod. Podrobnosti o předzápisu na předměty naleznete na webové stránce fakulty. Při elektronickém zápisu do rozvrhu se studenti na povinné předměty zapisují výhradně pomocí "kroužkového předzápisu", na předměty volitelné a povinně volitelné pomocí "předzápisu na předměty". Kroužkový rozvrh je pevný a není možné v něm bez povolení vedoucí studijního oddělení provádět žádné změny!

Zápočet kreditů studentům studujícím v zahraničí v rámci programů ERASMUS apod.

  • při zakončení předmětu shodného s předmětem studijního programu na LF UP zkouškou či zápočtem bude uznán počet kreditů dle příslušné verze studijního plánu

Úvodní kurz

Program úvodního kurzu pro Všeobecného lékařství

17. 9. 2018 od 7:45 hod - Velká posluchárna Teoretických ústavů LF UP

TémaPřednášející
(orientační čas)
délka

Zahájení, úvodní slovo,
představení Fakultní nemocnice Olomouc

děkan LF UP
ředitel FN Olomouc
(7.45 - 8.00)
15 min
Představení vedení LF UP, děkanátu a struktury fakulty. Studium v I.-VI. ročníku (organizace studia v kreditovém systému, související studijní předpisy, Studijní a zkušební řád UP, Směrnice děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP, webové stránky atd.)příslušní proděkani
vedoucí studijního oddělení
(8.00 - 8.25)
25 min
Možnosti zahraničních stáží
(program LLP, další možnosti studia v zahraničí)
příslušní proděkani
(8.25 - 8.35)
10 min
Studentská vědecká činnost (SVOČ) a studentská pedagogická činnostpříslušní proděkani
(8.35 - 8.50)
15 min
Informační středisko LF UP
(služby knihovny a informační technologie)
vedoucí Informačního střediska LF UP
(8.50 - 9.05)
15 min
Studentské organizace
(Spolek mediků, IFMSA, VKH, studentské akce aj.)
studentské rádio UP AIR
předseda Spolků mediků LF UP
zástupci dalších studentských organizací
(9.05 - 9.20)
15 min
Dotazy studentů(9.20 - 9.40) 20 min

Program úvodního kurzu pro Zubní lékařství

17. 9. 2018 od 7:30 hod - Malá levá posluchárna Teoretických ústavů LF UP

TémaPřednášející
(orientační čas)
délka

Zahájení, úvodní slovo,
představení Fakultní nemocnice Olomouc

děkan LF UP
ředitel FN Olomouc
(7.30 - 7.40) 
10 min
Představení vedení LF UP, děkanátu a struktury fakultyproděkan pro záležitosti studia Zubního lékařství
(7.40 - 7.45) 
5 min
Studium v I.-VI. ročníku (organizace studia v kreditovém systému, související studijní předpisy, Studijní a zkušební řád UP, Směrnice děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP, webové stránky atd.)vedoucí studijního oddělení
(7.45 - 8.10) 
25 min
Možnosti zahraničních stáží
(program LLP, další možnosti studia v zahraničí)
příslušní proděkani
(8.10 - 8.20) 
10 min
Studentská vědecká činnost (SVOČ) a studentská pedagogická činnostpříslušní proděkani
(8.20 - 8.25) 
5 min
Informační středisko LF UP
(služby knihovny a informační technologie)
vedoucí Informačního střediska LF UP
(8.25 - 8.40)
15 min
Studentské organizace
(Spolek mediků, IFMSA, VKH, studentské akce aj.)
studentské rádio UP AIR
předseda Sdružení studentů stomatologie
zástupci dalších studentských organizací
(8.40 - 8.55) 
15 min
Dotazy studentů(8.55 - 9.00) 5 min