Poznámky

Poznámky ke studijním plánům 2017/2018

Všeobecné lékařství 1. ročník

Elektronický zápis studentů do výuky probíhá od 5. 9. 2017 od 11.00 hod pomocí portálového přístupu STAG. Podrobnosti o elektronickém zápisu naleznete na webové stránce fakulty. Při elektronickém zápisu do výuky 1. ročníku se studenti na povinné předměty zapisují výhradně pomocí "kroužkového předzápisu", na předměty volitelné a povinně volitelné pomocí "předzápisu na předměty". Kroužkový rozvrh je pevný a není možné v něm bez povolení vedoucí studijního oddělení provádět žádné změny!

Pro studenty 1. ročníku se v rámci první přednášky z Lékařské biofyziky Normální anatomie 1 uskuteční dne 18. 9. 2017 od 7.45 hod ve Velké posluchárně Teoretických ústavů setkání s vedením fakulty na téma Úvod do studia. Cílem je seznámit nové studenty se základními informacemi souvisejícími se studiem. Studentům budou prezentovány zásady kreditového systému, základní normy a předpisy, možnosti zahraničních stáží a podmínky pro jejich absolvování. Neméně důležitou součástí Úvodu do studia budou informace o studentských pedagogických a vědeckých silách, Informačním středisku LF UP, včetně jeho služeb a studentských organizacích na LF UP. Jednotlivá témata jsou přehledně uvedena v tabulce.

Všeobecné lékařství 2. až 6. ročník

Elektronický zápis studentů do výuky probíhá ve dvou etapách: 1. etapa - předzápis je povolen od 30. 6. 2017 od 13.00 hod pomocí portálového přístupu STAG, 2. etapa - předzápis je povolen od 27. 7. 2017 od 9.00 hod. Podrobnosti o předzápisu na předměty na webové stránce fakulty.

Při elektronickém zápisu do výuky 2. a 4. - 6. ročníku se studenti na povinné předměty zapisují výhradně pomocí "kroužkového předzápisu", na předměty volitelné a povinně volitelné pomocí "předzápisu na předměty". Kroužkový rozvrh je pevný a není možné v něm bez povolení vedoucí studijního oddělení provádět žádné změny! Studenti 3. ročníku se zapisují na povinné předměty pomocí "předzápisu na předměty", tj. jednotlivě po předmětech.

Zápočet kreditů studentům studujícím v zahraničí v rámci programů ERASMUS apod.

  • při zakončení předmětu shodného s předmětem studijního programu na LF UP zkouškou či zápočtem bude uznán počet kreditů dle příslušné verze studijního plánu
  • za předmět, který není součástí studijního programu na LF UP bude uznáno 6 kreditů jako za volitelný předmět.

Zubní lékařství 1. ročník

Elektronický zápis studentů do výuky probíhá od 5. 9. 2017 od 11.00 hod pomocí portálového přístupu STAG. Podrobnosti o elektronickém zápisu do rozvrhu naleznete na webové stránce fakulty. Při elektronickém zápisu se studenti na povinné předměty zapisují výhradně pomocí "kroužkového předzápisu", na předměty povinně volitelné a volitelné pomocí "předzápisu na předměty". Kroužkový rozvrh je pevný a není možné v něm provádět změny!

Pro studenty 1. ročníku se v rámci první přednášky z Normální anatomie 18. 9. 2017 od 7.30 hod v Malé levé posluchárně Teoretických ústavů uskuteční setkání s vedením fakulty na téma Úvod do studia. Cílem je seznámit nové studenty Zubního lékařství LF UP v Olomouci se základními informacemi souvisejícími se studiem. Studentům budou prezentovány zásady kreditového systému, základní normy a předpisy, možnosti zahraničních stáží a podmínky pro jejich absolvování. Neméně důležitou součástí Úvodu do studia budou informace o studentských pedagogických a vědeckých silách, Informačním středisku LF UP, včetně jeho služeb a studentských organizacích na LF UP. Jednotlivá témata jsou přehledně uvedena v tabulce.

Zubní lékařství 2. až 5. ročník

Elektronický zápis studentů do výuky probíhá ve dvou etapách: 1. etapa - předzápis je povolen od 30. 6. 2017 od 13.00 hod pomocí portálového přístupu STAG, 2. etapa - předzápis je povolen od 27. 7. 2017 od 9.00 hod. Podrobnosti o předzápisu na předměty naleznete na webové stránce fakulty. Při elektronickém zápisu do rozvrhu se studenti na povinné předměty zapisují výhradně pomocí "kroužkového předzápisu", na předměty volitelné a povinně volitelné pomocí "předzápisu na předměty". Kroužkový rozvrh je pevný a není možné v něm bez povolení vedoucí studijního oddělení provádět žádné změny!

Zápočet kreditů studentům studujícím v zahraničí v rámci programů ERASMUS apod.

  • při zakončení předmětu shodného s předmětem studijního programu na LF UP zkouškou či zápočtem bude uznán počet kreditů dle příslušné verze studijního plánu
  • za předmět, který není součástí studijního programu na LF UP bude uznáno 6 kreditů jako za volitelný předmět.

Úvodní kurz

Program úvodního kurzu pro Všeobecného lékařství

18. 9. 2017 od 7:45 hod - Velká posluchárna Teoretických ústavů LF UP

TémaPřednášející
(orientační čas)
délka

Zahájení, úvodní slovo,
představení Fakultní nemocnice Olomouc

děkan LF UP
ředitel FN Olomouc
(7.45 - 8.00)
15 min
Představení vedení LF UP, děkanátu a struktury fakulty. Studium v I.-VI. ročníku (organizace studia v kreditovém systému, související studijní předpisy, Studijní a zkušební řád UP, Směrnice děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP, webové stránky atd.)příslušní proděkani
vedoucí studijního oddělení
(8.00 - 8.25)
25 min
Možnosti zahraničních stáží
(program LLP, další možnosti studia v zahraničí)
příslušní proděkani
(8.25 - 8.35)
10 min
Studentská vědecká činnost (SVOČ) a studentská pedagogická činnostpříslušní proděkani
(8.35 - 8.50)
15 min
Informační středisko LF UP
(služby knihovny a informační technologie)
vedoucí Informačního střediska LF UP
(8.50 - 9.05)
15 min
Studentské organizace
(Spolek mediků, IFMSA, VKH, studentské akce aj.)
studentské rádio UP AIR
předseda Spolků mediků LF UP
zástupci dalších studentských organizací
(9.05 - 9.20)
15 min
Dotazy studentů(9.20 - 9.40) 20 min

Program úvodního kurzu pro Zubní lékařství

18. 9. 2017 od 7:30 hod - Malá levá posluchárna Teoretických ústavů LF UP

TémaPřednášející
(orientační čas)
délka

Zahájení, úvodní slovo,
představení Fakultní nemocnice Olomouc

děkan LF UP
ředitel FN Olomouc
(7.30 - 7.40) 
10 min
Představení vedení LF UP, děkanátu a struktury fakultyproděkan pro záležitosti studia Zubního lékařství
(7.40 - 7.45) 
5 min
Studium v I.-VI. ročníku (organizace studia v kreditovém systému, související studijní předpisy, Studijní a zkušební řád UP, Směrnice děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP, webové stránky atd.)vedoucí studijního oddělení
(7.45 - 8.10) 
25 min
Možnosti zahraničních stáží
(program LLP, další možnosti studia v zahraničí)
příslušní proděkani
(8.10 - 8.20) 
10 min
Studentská vědecká činnost (SVOČ) a studentská pedagogická činnostpříslušní proděkani
(8.20 - 8.25) 
5 min
Informační středisko LF UP
(služby knihovny a informační technologie)
vedoucí Informačního střediska LF UP
(8.25 - 8.40)
15 min
Studentské organizace
(Spolek mediků, IFMSA, VKH, studentské akce aj.)
studentské rádio UP AIR
předseda Sdružení studentů stomatologie
zástupci dalších studentských organizací
(8.40 - 8.55) 
15 min
Dotazy studentů(8.55 - 9.00) 5 min