Všeobecné lékařství - verze 2014

Studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2018/2019 v 5. ročníku

Vysvětlivky k použitým symbolům v tabulkách

Studijní obor:5103T065
Studium:Prezenční
Limit:360 kreditů
PrerekvizityVerze 2014 (.pdf)

Povinné předměty

Zkratka předmětu
(.pdf)
Název předmětuPočet kreditůRozsah výuky (před+cvič+sem)Zakonč.RočníkSem.
CJA/VCB11Latina a lékařská terminologie40S+0S+30SZp,Zk1ZS/LS
BIO/VCA11Biologie030S+45S+0SZp1ZS
LBF/VCA11Lékařská biofyzika, biometrie a výpočetní technika030S+30S+0SZp1ZS
LCH/VCA11Lékařská chemie745S+15S+0SZp,Zk1ZS
NAN/VCA13Normální anatomie 1060S+60S+0SZp1ZS
NAN/VCA14Normální anatomie - pitevní blok 100S+30S+0SN1ZS
BIO/VCB11Biologie13*30S+30S+15SZp,Zk1ZS
HIE/VCB11Histologie a embryologie 1530S+45S+0SZp1LS
KAR/VCB11První pomoc215S+6S+0SKo1LS
LBF/VCB11Lékařská biofyzika, biometrie a výpočetní technika10*30S+30S+0SZp,Zk1LS
LCH/VCB20Biochemie 10*30S+45S+0SZp1LS
NAN/VCB13Normální anatomie 213*30S+45S+0SZp,Zk1LS
NAN/VCB14Normální anatomie - pitevní blok 20*0S+30S+0SN1LS
SOL/VCB71Etické základy komunikace pro odbornou praxi20S+10S+5SKo1LS
FYZ/VCA11Fyziologie0*45S+45S+15SZp2ZS
HIE/VCA12Histologie a embryologie 28*45S+45S+0SZp,Zk2ZS
LCH/VCA20Biochemie 216*60S+30S+30SZp,Zk2ZS
PSY/VCA13Lékařská psychologie 10*15S+15S+0SZp2ZS
SOL/VCA81Základní výkony ve zdravotnictví 12*0S+30S+15SZp2ZS
FYZ/VCB12Fyziologie16*45S+45S+15SZp,Zk2LS
IN0/VCB11Klinická propedeutika 16*0S+45S+55SKo2LS
MIK/VCB11Mikrobiologie 13*30S+30S+0SZp2LS
PSY/VCB13Lékařská psychologie 23*15S+15S+0SZp,Zk2LS
SOL/VCBP2Základní výkony ve zdravotnictví - klinická praxe1*0S+150S+0SZp2LS
SOL/VCB81Základní výkony ve zdravotnictví 21*0S+8S+0SKo2LS
IN0/VCA12Klinická propedeutika 26*0S+21S+16SZp,Zk3ZS
IN2/VCA22Vnitřní lékařství 10*0S+37S+30SZp3ZS
MIK/VCA12Mikrobiologie 26*30S+30S+0SZp,Zk3ZS
PAT/VCA11Patologie0*45S+60S+0SZp3ZS
PFY/VCA11Patologická fyziologie0*30S+45S+0SZp3ZS
SOL/VCA13Sociální lékařství a lékařská etika20S+0S+30SZp3ZS
FAR/VCB11Farmakologie 13*30S+45S+0SZp3LS
IN2/VCB22Vnitřní lékařství 15*0S+37S+30SZp3LS
KIM/VCB12Lékařská imunologie3*0S+12S+14SZp3LS
PAT/VCB11Patologie14*60S+60S+0SZp,Zk3LS
PFY/VCB11Patologická fyziologie10*30S+60S+0SZp,Zk3LS
PLE/VCBP2Povinná praxe v ordinaci praktického všeobecného lékaře1*0S+1TS+0SZp3LS
PVL/VCB11Epidemiologická metodologie; EBM1*0S+0S+12SZp3LS
SOL/VCB32Komunikace s pacientem v praxi1*0S+0S+7SZp3LS
CH1/VC012Chirurgie 16*0S+100S+26SKo4ZS/LS
IN1/VC012Vnitřní lékařství 25*0S+79S+41SZp4ZS/LS
KOZ/VC013Dermatovenerologie3*9S+30S+15SZp,Zk4ZS/LS
LGE/VC012Lékařská genetika2*0S+5S+25SZp,Zk4ZS/LS
NEU/VC012Neurologie5*0S+72S+18SZp,Zk4ZS/LS
NEU/VC042Klinická rehabilitace1*0S+10S+10SZp,Zk4ZS/LS
PRL/VC011Pracovní lékařství2*0S+8S+22SKo4ZS/LS
PSY/VC022Psychiatrie5*18S+48S+24SZp,Zk4ZS/LS
PVL/VC012Epidemiologie 13*0S+0S+60SZp4ZS/LS
RAD/VC012Radiologie a nukleární medicína4*0S+46S+24SZp,Zk4ZS/LS
SLP/VC011Soudní lékařství3*0S+28S+14SZp,Zk4ZS/LS
SOL/VC021Sociální lékařství 11*0S+0S+24SZp4ZS/LS
TVL/VC042Tělovýchovné lékařství 1*0S+13S+18SZp,Zk4ZS/LS
FAR/VCA13Farmakologie 25*30S+45S+0SZp,Zk4ZS
INF/VCA11Infekční nemoci 10*0S+21S+9SZp4ZS
KIM/VCA12Klinická imunologie a alergologie1*0S+6S+9SZp.Zk4ZS
DET/VCBP2Praxe z pediatrie1*0+2TS+0Zp4LS
CH1/VCBP2Praxe z chirurgie1*0+2TS+0Zp4LS
INF/VCB12Infekční nemoci 23*0S+9S+9SZp,Zk4LS
DET/VC013Pediatrie6*0S+104S+34SZp5ZS/LS
DET/VC091Pediatrie0*0+0+0Sri5ZS/LS
KAR/VC023Anesteziologie a intenzivní medicína5*0S+43S+20SZp,Zk5ZS/LS
NCH/VC011Neurochirurgie2*0S+0S+18SKo5ZS/LS
OCC/VC011Oftalmologie3*0S+36S+12SZp,Zk5ZS/LS
ONK/VC011Klinická onkologie2*0S+24S+0SZp,Zk5Zp,Zk
ORL/VC011ORL3*0S+24S+24SZp,Zk5ZS/LS
ORT/VC011Ortopedie3*30S+30S+20SZp,Zk5ZS/LS
PGY/VC011Gynekologie a porodnictví 15*0S+60S+30SKo5ZS/LS
PVL/VC022Epidemiologie 22*0S+0S+30SZp5ZS/LS
PVL/VC043Sociální lékařství 21*0S+0S+4SZp5ZS/LS
PVL/VC091Epidemiologie, právo a sociální lékařství0*0+0+0Sri5ZS/LS
SLP/VC022Medicínské právo1*0S+0S+2SZp5ZS/LS
URG/VC023Urgentní medicína3*5S+24S+10SZP.Zk5ZS/LS
URO/VC012Urologie6*27S+42S+21SZp,Zk5ZS/LS
IN3/VCA12Vnitřní lékařství 35*5S+30S+25SZp,Zk5ZS
IN3/VCB12Vnitřní lékařství 34*5S+30S+25SZp5LS
PGY/VCBP2Praxe z porodnictví a gynekologie1*0+2TS+0Zp5LS
CH0/VC025Chirurgie 216*1TS+2TS+2TSZp6ZS/LS
CH1/VC093Chirurgie0*0+0+0Sri6ZS/LS
IN0/VC041Vnitřní lékařství 4241TS+7TS+1TSZp6ZS/LS
IN0/VC091Vnitřní lékařství0*0+0+0Sri6ZS/LS
PGY/VC013Gynekologie a porodnictví 210*0+2TS+2TSZp6ZS/LS
PGY/VC091Gynekologie a porodnictví0*0+0+0Sri6ZS/LS
PLE/VC031Akutní stavy v medicíně6*0S+48S+48SKo6ZS/LS
PLE/VC042Všeobecné praktické lékařství2*0S+0S+5SZp6ZS/LS
PLE/VC052Povinná praxe ve vybraných lékařských oborech2*0S+19DS+2SZp6ZS/LS

V rámci výuky Patologie (PAT/VCB11) probíhá v 6. semestru paralelně výuka Problem Based Learning.

 

 

Povinně volitelné předměty - cizí jazyk

(volba minimálně 4 kredity)

Zkratka předmětu
(.doc)
Název předmětuPočet kreditůRozsah výuky (před+cvič+sem)Zakonč.RočníkSem.
CJA/VCA21Angličtina 10*0S+0S+30SZp1ZS
CJA/VCA31Němčina 10*0S+0S+30SZp1ZS
CJA/VCB21Angličtina 24*0S+0S+30SZp,Zk1LS
CJA/VCB31Němčina 24*0S+0S+30SZp,Zk1LS

Při zápisu do 1. ročníku si student zvolí jeden z jazyků (angličtinu nebo němčinu). Nejpozději do konce 6. semestru musí absolvovat 2 semestry výuky a zkoušku.

Povinně volitelné předměty - odborné

(volba minimálně 12 kreditů)

Zkratka předmětu
(.pdf)
Název předmětuPočet kreditůRozsah výuky (před+cvič+sem)Zakonč.RočníkSem.
RAD/VCB30Radiologický obraz normálních struktur 12*0S+0S+12SKo1ZS
RAD/VCA31Radiologický obraz normálních struktur 22*0S+0S+12SKo1LS
BIO/VCB41Klinická biologie a molekulární medicína3*0S+0S+28SZp,Zk2LS
NAN/VCB21Klinická a topografická anatomie3*0S+30S+15SKo2LS
PFY/VCB41Imunogenetika a její aplikace v praxi3*5S+4S+5SZp2LS
TVL/VCA21Vybrané kapitoly ze sportovní medicíny20S+4S+12SZp3ZS/LS
TVL/VC011Komplexní prevence a rehabilitace ve vnitřním lékařství30S+4S+12SKo3ZS
PFY/VCA43Osteoimunologie2*0S+0S+8SZp3ZS
LBF/VCA61Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví20S+8S+7SKo3LS
PFY/VCB42Aktuální problematika markerů2*0S+0S+8SZp3LS
HEO/VC061Sdělování nepříznivých zpráv v onkologii23S+0S+3SKo4ZS/LS
CH1/VC062Intenzivní medicína3*0S+0S+10SKo4ZS/LS
KAR/VC052Léčba akutní a chronické bolesti20S+0S+8SZp4ZS/LS
MIK/VC051Kazuistiky antibiotické léčby3*0S+0S+14SKo4ZS/LS
MIK/VC061Interpretace mikrobiologických vyšetřovacích postupů2*0S+0S+10SKo4ZS/LS
MIK/VC071Virologické kazuistiky1*0S+0S+5SKo4ZS/LS
LBF/VCB41Aplikační software pro lékařskou praxi4*0S+15S+0SKo4ZS
LBF/VC041Klinická biofyzika3*15S+0S+15SKo4ZS
PVL/VC033Komunikace s handicapovanými pacienty2*0S+4S+2SZp4ZS
KIM/VCA51Biologická léčba - základy teorie a praxe4*0S+0S+16SZp4LS
LCH/VCA62Laboratorní diagnostika v klinické praxi4*0S+0S+25SKo4LS
NUM/VCA11Nukleární kardiologie20S+4S+4SKo4LS
NUM/VCB21PET/CT20S+4S+4SKo 4LS
HEO/VC051Aktuální problémy v hemostáze27S+0S+1SKo5ZS/LS
MIK/VC031Péče o pacienta v sepsi4*0S+0S+12SKo5ZS/LS
ONK/VC051Paliativní medicína2*0S+2S+4SZp5ZS/LS
PVL/VC031Čisté prostory - operační sály2*0S+0S+10SKo5ZS/LS
FAR/VCA21Klinická farmakologie0*0S+0S+15SZp5ZS
PAT/VC021Klinicko-patologické semináře3*0S+0S+14SZp,Zk5ZS
PLI/VC021Diagnostika a terapie infekcí dýchacích cest3*0S+0S+8SKo5ZS
DET/VC031Diagnostika a terapie autoimunitních chorob20S+0S+9SKo5LS
FAR/VCB21Klinická farmakologie4*0S+0S+15SKo5LS
HEO/VC031Paliativní medicína 22*0S+6S+14SKo5LS
IN3/VC041Diferenciální diagnostika ve vnitřním lékařství3*0S+0S+16SKo5LS
ORT/VCB21Ultrasonografie v ortopedii a traumatologii20S+4S+4SKo5LS
PLI/VCB12Nové trendy v léčbě plicních nemocí3*0S+0S+8SKo5LS

Volitelné předměty

(volba minimálně 16 kreditů)

Zkratka předmětu
(.pdf)
Název předmětuPočet kreditůRozsah výuky (před+cvič+sem)Zakonč.RočníkSem.
DLF/VC051SVOČ - aktivní účast 120S+0S+0SZp1ZS/LS
DLF/VC052SVOČ - aktivní účast 220S+0S+0SZp1ZS/LS
DLF/VC053SVOČ - aktivní účast 320S+0S+0SZp1ZS/LS
LBF/VCA21Základy lékařské přístrojové techniky a biostatistiky3*0S+0S+30SZp1ZS
LBF/VCB31Lékařská přístrojová technika3*0S+0S+30SZp1LS
CJA/VC041Angličtina 33*0S+0S+30SZp2ZS/LS
CJA/VC051Němčina 33*0S+0S+30SZp2ZS/LS
CH1/VC021Kurz chirurgické první pomoci20S+0S+6SZp2ZS/LS
IN2/VC055Diabetologie - programová léčba diabetu30S+40S+0SZp2ZS/LS
CJA/VCA61Portugalština 10*0S+0S+30SZp2ZS
LBF/VC089Zvýšení kompetencí řešitelů SVOČ30S+10S+10SZp2ZS
TVL/VC031Popularizace medicíny20S+8S+0SZp2ZS
CJA/VCB61Portugalština 23*0S+0S+30SZp2LS
HEO/VCB73Jak publikovat výsledky vědecké práce?30S+4S+8SZp2LS
HIE/VCB21Základy histochemie1*0S+0S+4SZp2LS
MTM/VCB31Forenzně genetická vyšetření2*0S+0S+8SZp2LS
PAT/VCB41Metodické základy patologie3*0S+0S+14SZp2LS
DLF/VC011Lékařská praxe 160+10TS+0Zp3ZS/LS
DLF/VC012Lékařská praxe 240+8TS+0Zp3ZS/LS
DLF/VC013Lékařská praxe 320+4TS+0Zp3ZS/LS
DLF/VC021Zahraniční lékařská praxe 160+10TS+0Zp3ZS/LS
DLF/VC022Zahraniční lékařská praxe 240+8TS+0Zp3ZS/LS
DLF/VC023Zahraniční lékařská praxe 320+4TS+0Zp3ZS/LS
LBF/VC051Výpočetní technika a lékařská informatika3*0S+0S+30SZp3ZS/LS
MIK/VC021Semináře z klinické mikrobiologie3*0S+0S+15SZp3ZS/LS
MIK/VC041Přednáškové večery Spolku lékařů v Olomouci2*0S+0S+12SZp3ZS/LS
LCH/VCA41Enzymologie v medicíně20S+0S+8SZp3ZS
LCH/VCA61Tuková tkáň jako endokrinní orgán20S+0S+8SZp3ZS
LCH/VC071Antioxidanty a volné radikály ve zdravotnictví2*0S+0S+8SZp3ZS
IN2/VC051Punkční techniky ve vnitřním lékařství10S+4S+0SKo3LS
KOZ/VCB12Diferenciální diagnostika, klinika a léčba kožních névů, prekanceróz a nádorů1*0S+0S+4SZp3LS
LCH/VCB51Vybrané kapitoly z patobiochemie3*0S+0S+14SZp3LS
PAT/VCB31Molekulární patologie3*0S+0S+15SZp3LS
PSY/VCB41Relaxace a imaginace v psychiatrii2*0S+0S+8SZp3LS
HEO/VC071Jak číst krevní obraz v klinické praxi?2*0S+0S+8SKo4ZS/LS
HEO/VC072Jak hodnotit výsledky krevního srážení v praxi?4*4S+0S+12SKo4ZS/LS
CH1/VC031Základy chirurgického šití1*0S+4S+0SZp4ZS/LS
CH2/VC051Základy plastické chirurgie10S+0S+4SZp4ZS/LS
CH2/VC062Moderní trendy v cévní chirurgii20S+0S+8SKo4ZS/LS
IN1/VCA41Kurz praktické echokardiografie2*0S+0S+8SKo4ZS/LS
IN1/VCA51Kurz invazivní a interferenční kardiologie20S+0S+10SZp4ZS/LS
IN1/VC021Pokračovací kurz kliniky EKG20S+0S+8SZp4ZS/LS
IN1/VC031Kurz praktické angiologie20S+0S+6SZp4ZS/LS
IN1/VC071Kardiostimulace, implantabilní kardiovertery-defibrilátory1*0S+5S+0SZp4ZS/LS
IN1/VC072Telemedicína2*0S+5S+5SZp4ZS/LS
IN2/VC041Přínos endoskopie pro diagnostiku a léčbu v interním lékařství20S+4S+5SKo4ZS/LS
LGE/VC021Vzácná onemocnění - kasuistiky z genetické ambulance1*0S+0S+4SZp4ZS/LS
NEU/VCB21Myoskeletální medicína v neurologii20S+0S+6SZp4ZS/LS
ONK/VC012Prevence a včasná diagnost. zhoub. nádorů10S+0S+4SZp4ZS/LS
ONK/VC021Psychologické aspekty v péči o pacienta1*1S+0S+3SZp4ZS/LS
PFY/VC021Patofyziologické semináře2*0S+0S+10SZp4ZS/LS
PLE/VC021Semináře z praktického lékařství10S+0S+4SZp4ZS/LS
PVL/VC032Klinická etika20S+0S+4SZp4ZS/LS
RAD/VC021Praktická sonografie20S+8S+0SZp4ZS/LS
RAD/VC041Interpretace nálezů zobrazovacích metod1*0S+4S+0SZp4ZS/LS
TRA/VC041Dětské zlomeniny20S+0S+4SZp4ZS/LS
FAR/VC042Moderní biologická a hormonální farmakoterapie2*0S+0S+8SKo4ZS
MTM/VCA21Zvířecí modely lidských nemocí2*0S+0S+10SZp4ZS
PAT/VCA51Epigenetika nádorových onemocnění3*0S+0S+15SZp4ZS
DET/VCB61Molekulární medicína / onkologie20S+0S+8SZp4LS
DET/VC061Medicína založená na důkazu34S+4S+6SKo4LS
FAR/VCB31Metabolismus léčiv20S+0S+8SZp4LS
HIE/VCB41Přehled základních etap nitroděložního vývoje člověka3*0S+0S+12SZp4LS
IN2/VCB31Základy klinické výživy a intenzivního metabolismu20S+0S+6SKo4LS
IN2/VCB61Infektologie v gastroenterologii20S+0S+6SKo4LS
PLE/VCB61Vybrané kapitoly z gerontologie20S+0S+8SZp4LS
PSY/VCB31Psychiatrie a psychoterapie ve filmu2*0S+0S+16SZp4LS
UCH/VCB11Ústní a čelistní chirurgie pro všeobecné lékařství2*0S+4S+8SKo4LS
FAR/VC041Aktuální problémy farmakoterapie2*0S+0S+10SZp5ZS/LS
HEO/VC021Transplantace kostní dřeně a periferních kmenových buněk2*3S+0S+2SZp5ZS/LS
CH1/VC051Chirurgická gastroenterologie10S+0S+4SZp5ZS/LS
CH2/VC011Miniinvazivní metody v chirurgii10S+0S+4SKo5ZS/LS
CH2/VC021Chirurgie endokrinních žláz10S+0S+4SKo5ZS/LS
IN3/VC042Komplexní medicína a tradiční léčebné nauky2*0S+0S+10SZp5ZS/LS
OCC/VC051Traumatologie oka, využití ultrazvuku v oftalmologii1*0S+0S+4SZp5ZS/LS
ONK/VCA31Molekulární onkologie pro praxi1*1S+0S+3SZp5ZS/LS
PLE/VC022Problematika zdravotní péče ve vězeňské službě2*0S+10S+0SZp5ZS/LS
TRA/VC021Chirurgie zápěstí a ruky1*0S+0S+4SZp5ZS/LS
TRA/VC031Principy ATLS1*0S+0S+4SKo5ZS/LS
TRA/VC061Moderní způsoby osteosyntézy10S+0S+4SZp5ZS
KCH/VC061Současné možnosti kardiochirurgie10S+0S+4SZp5ZS
OCC/VC021Moderní trendy v oftalmologii1*0S+0S+4SZp5ZS
OCC/VC041Problematika kontaktních čoček, Diabetes mellitus1*0S+0S+4SZp5ZS
PVL/VC034Komunikace s osobami se sluchovým postižením2*0S+6S+0SZp5ZS
DET/VCA71Dětská hematologie: anémie v dětském věku2*0S+0S+12SZp5LS
DET/VC063Dětská kardiologie3*8S+4S+0SKo5LS
KIM/VCB52Vakcinace2*0S+0S+10SZp5LS
ONK/VCB32Akutní stavy v onkologii2*0S+0S+8SZp5LS
ORL/VCA31Diagnostika a léčby chorob příušní žlázy10S+0S+4SZp5LS
ORL/VCB41Diagnostika a léčba poruch sluchu13S+0S+1SZp5LS
PGY/VCB42Intenzivní péče v neonatologii2*6S+0S+0SZp5LS
PGY/VCB43Resuscitace novorozence2*0S+3S+4SZp5LS

Za celé studium musí student získat nejméně 16 kreditů za předměty volitelné. Student si může zapisovat volitelné předměty doporučeného a nižšího ročníku jiného oboru LF UP při splnění podmínek prerekvizit.