Aktuální informace o výuce na LF UP

Úterý 31. březen 2020, 15:36

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 201 o přijetí krizového opatření, kterým byla od 13. 3. 2020 zakázána přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „mimořádné opatření“), rozhodlo vedení Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „LF UP“) o následujících změnách týkajících se formy výuky a plnění studijních povinností:

 

Forma výuky

Výuka na LF UP nebyla mimořádným opatřením zrušena ani pozastavena, prezenční forma výuky byla pouze dočasně změněna na výuku distanční, a to se souhlasným stanoviskem Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.  Praktická výuka u lůžka je do odvolání pozastavena.
Výuka nadále probíhá formou samostudia, e-learningu, on-line prezentací, edukačních videí, telefonních, emailových či videokonferenčních konzultací apod. po dohodě s konkrétním vyučujícím. Garanti předmětů zveřejní podmínky pro udělení zápočtu do 5. 4. 2020 prostřednictvím Moodlu.

On-line semináře (videokonference) lze realizovat s podporou programů např. Zoom, MS Teams, Skype apod.   Po přihlášení do portálu je možné vybrat odkaz „videokonference“ a zobrazí se návody pro jednotlivé aplikace podporované CVT UP:

Videokonference
cesnet.zoom.us

Návody

Zoom.us - připojení k videokonferenci přes webový prohlížeč
https://youtu.be/X4G4ZUdTT8Q

Zoom.us - vytvoření videokonference
https://youtu.be/HdNQwrBzPfs

MS Teams - připojení k videokonferenci
https://youtu.be/P9v4G4wBhts

MS Teams - vytvoření videokonference
https://youtu.be/74gptIpGZ8U

 

Studijní povinnosti

Všeobecné lékařství 1-5 ročník, Zubní lékařství 1-4 ročník
Absence na přednáškách a seminářích v době distanční výuky bude omluvena, a to bez náhrady.

Studijní program Zubní lékařství 5. ročník
Státní rigorózní zkoušky proběhnou v plánovaných termínech.
Pokud se student ze závažných důvodů nebude moci dostavit k plánované SRZ, absolvuje SRZ v náhradním termínu, který bude upřesněn.

Všeobecné lékařství 6. ročník: Absence na přednáškách, seminářích a cvičeních bude omluvena, a to bez náhrady. Státní rigorózní zkoušky proběhnou v plánovaných termínech.

Pokud se student ze závažných důvodů nebude moci dostavit k plánované SRZ, absolvuje SRZ v náhradním termínu, který bude upřesněn. V souladu se Směrnicí děkana ke konání státních rigorózních zkoušek na LF UP bude vypsán náhradní termín SRZ z Chirurgie, který neproběhl vzhledem k legislativním omezením vyhlášených vládou ČR ve dnech 16. 3. – 20. 3. 2020.

Veřejné zdravotnictví: Organizaci výuky Veřejného zdravotnictví zajistí Ústav veřejného zdravotnictví.

Studijní programy General Medicine a Dentistry: V případě, že legislativní opatření (např. karanténa, uzavření hranic, dopravní omezení) neumožní zúčastnit se studentům zkoušky osobně, je garant předmětu povinen zajistit ukončení předmětu bezkontaktně.

Termíny SRZ z Epidemiologie, sociálního lékařství a medicínského práva jsou přesunuty na akademický rok 2020/2021 ze zdravotních důvodů.

Doktorské studijní programy: U doktorských studijních programů se prodlužuje maximální délka studia o dobu trvání nouzového stavu.

Všechny studijní programy: Po dobu trvání mimořádného opatření jsou povoleny zkoušky a kolokvia formou elektronických testů nebo videokonferenčních hovorů, a to na základě rozhodnutí jednotlivých vyučujících. V případě, že kontaktní výuka nebude obnovena do konce května 2020 jsou vedoucí pracovníci povinni zajistit zkoušení bezkontaktní formou. Toto se netýká státních zkoušek, které se musí v souladu s § 53 odst. 1 zákona o vysokých školách konat osobně před zkušební komisí.

Přednostové ústavů a klinik zajistí dostatek zkouškových termínů v průběhu června až srpna.

V případě obnovení kontaktní výuky bude možná realizace zkoušek kontaktně.

Mezní termín pro splnění studijních povinností byl nově stanoven na 15. 9. 2020. Zahájení akademického roku 2020/2021 se plánuje na měsíc září.

 

Platnost a aktuálnost těchto informací

Forma výuky i možnosti plnění studijních povinností se mohou měnit s dynamickým vývojem aktuální situace ze dne na den, sledujte proto průběžně aktuální informace týkající se studia na webových stránkách UP, webových stránkách LF UP i ve své emailové schránce.  

 

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
děkan LF UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)