Cena rektora pro dobrovolníky z řad studentů a pracovníků UP

Čtvrtek 22. červen 2017, 15:20 – Text: OK

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. Jaroslav Miller vyhlašuje novou soutěž pro studenty a zaměstnance univerzity. Cena rektora bude udělena za zásluhy v oblasti dobrovolnictví za akademický rok 2016/2017. Kandidáty mohou do soutěže nominovat organizace, u kterých dobrovolník působí nebo Dobrovolnické centrum UP.

Zaslané návrhy v kategoriích: děti a mládež, životní prostředí, sociální služby, kultura, dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních, projekt ROMSPIDO a univerzitní akce bude hodnotit komise ze zástupců UP podle předem daných kritérií. Hlavní cenou bude možnost zúčastnit se kurzu Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení. Pro vítěze ostatních kategorií budou připraveny umělecké ceny.

Návrhy na nominaci dobrovolníka se přijímají do 31. srpna 2017, a to výlučně skrze online formulář.

Podrobné informace ve Vyhlášení soutěže.

Zpět