Děkan lékařské fakulty ocenil vědeckou činnost akademiků a studentů

Předávání Cen děkana LF UP na Neurologické klinice.
Foto: Vojtěch Duda
Úterý 15. září 2020, 15:00 – Text: Martin Višňa

Tři desítky jmen čítá přehled akademiků a studentů, kteří za významnou publikační činnost či kvalifikační růst obdrželi Cenu děkana Lékařské fakulty UP za loňský rok. Slavnostní předání cen se letos konalo kvůli epidemii koronaviru a souvisejícím opatřením později než v minulých letech, v rouškách a na netradičním místě, v rozlehlé posluchárně Neurologické kliniky LF a Fakultní nemocnice Olomouc.

Oceněn byl například za monografii Revizní operace totálních náhrad kolenního kloubu přednosta Ortopedické kliniky Jiří Gallo nebo Pavel Horák, přednosta III. interní kliniky – nefrologické, revmatologické a endokrinologické, za publikaci Moderní farmakoterapie autoimunitních chorob. Cenu děkana získali také autoři dvou patentů a osmi vědeckých prací z řad akademiků a za nejlepší studentskou vědeckou práci pak třináct studentů. Za zvýšení kvalifikace byli oceněni Martin Hutyra a Jan Václavík z I. interní kliniky – kardiologické a Vít Procházka z Hemato-onkologické kliniky, kteří byli v minulém roce jmenováni profesory.

„Cenu děkana vnímám jako podporu vědecké činnosti na fakultě. Jsem rád, že byly opět naplněny všechny její kategorie na vysoké úrovni. Původní práce prvního decilu, kvalitní monografie či získané patenty jsou toho důkazem. Stoupá i úroveň studentských vědeckých prací a v tomto ročníku našly uplatnění nejen vědecké práce našich doktorandů, ale i práce pregraduálního studenta,“ uvedl děkan lékařské fakulty Josef Zadražil.

„Současně mě těší, že můžeme podpořit i kvalifikační růst členů naší akademické obce a jsem velice potěšen, že v tomto ročníku máme hned tři mladé profesory, kteří dosáhli na cenu za zvýšení kvalifikace. Chtěl bych všem oceněným poděkovat za skvělou práci, kterou významným způsobem přispívají k prestiži a vysoké vědecké úrovni lékařské fakulty,“ dodal.

Proděkan pro vědu, výzkum a grantovou činnost Petr Kaňovský doplnil, že kritéria pro udělení cen byla stejná jako v minulých letech. V případě vědeckých prací akademiků to mimo jiné znamená, že k ocenění byly vybírány pouze práce, které vyšly v prvním decilu, tedy v deseti procentech nejlepších časopisů. Práce byly k ocenění navrženy přednosty ústavů a klinik, návrhy následně prozkoumala fakultní vědecko-výzkumná komise a poté byly předloženy Vědecké radě LF UP.

Právě v úvodu dubnového zasedání Vědecké rady LF UP bývají Ceny děkana LF UP běžně předávány, letos však bylo slavnostní setkání odloženo kvůli koronaviru až na začátek nového akademického roku.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)