Erasmus+ Výzva pro předkládání návrhů projektů 2018

Úterý 31. říjen 2017, 15:01 – Text: -sb-

Ve středu 25. října byla zveřejněna Erasmus+ Výzva pro předkládání návrhů projektů 2018.

Tato výzva k předkládání návrhů se týká akcí programu Erasmus+:

Klíčová akce 1 (KA1) – Vzdělávací mobilita jednotlivců

 • mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
 • sdílené magisterské studium Erasmus Mundus
 • rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby 

Klíčová akce 2 (KA2) – Spolupráce na inovacích a výměně osvědčených postupů

 • strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
 • znalostní aliance
 • aliance odvětvových dovedností
 • budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání
 • budování kapacit v oblasti mládeže

Klíčová akce 3 (KA3) – Podpora reformy politiky

 • strukturovaný dialog: schůzky mladých lidí a činitelů s rozhodovacími pravomocemi v oblasti mládeže

Program Jean Monnet

 • katedry programu Jean Monnet
 • moduly programu Jean Monnet
 • centra excelence programu Jean Monnet
 • podpora programu Jean Monnet pro instituce a sdružení
 • sítě programu Jean Monnet
 • projekty programu Jean Monnet

Sport

 • partnerství pro spolupráci v oblasti sportu
 • neziskové evropské sportovní akce

Pozor! Univerzita může podat pouze jednu přihlášku projektu mobilit s programovými zeměmi (KA 103) a jednu přihlášku projektu mobilit s partnerskými zeměmi (KA 107), ve které budou zahrnuty všechny plánované mobility! Pokud by univerzita podala více přihlášek, budou všechny zamítnuty!

Návrhy plánovaných mobilit s partnerskými zeměmi bude shromažďovat Zahraniční oddělení, Mgr. Yvona Vyhnánková do 15. 12. 2017. Pro předkládání těchto dílčích návrhů budou připraveny pokyny – zveřejnění předpokládáme v polovině listopadu.

Více informací o projektech mobilit najdete na  https://iro.upol.cz/erasmus/informace-pro-koordinatory/ (mobility s programovými zeměmi) a na https://iro.upol.cz/erasmus/mezinarodni-kreditova-mobilita-ka107/ (mobility s partnerskými zeměmi). Případné návrhy projektů můžete již nyní konzultovat s Mgr. Yvonou Vyhnánkovou.

Úplné znění výzvy je ve všech oficiálních jazycích EU dostupné na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.361.01.0032.01.ENG&toc=OJ:C:2017:361:TOC, příručku k programu Erasmus+ pro rok 2018 naleznete na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide.

Termíny pro předkládání žádostí decentralizovaných aktivit v oblasti vysokoškolského vzdělávání jsou následující:

 • Mobility jednotlivců (KA103 a KA107): 1. února 2018 
 • Strategická partnerství (KA2): 21. března 2018

Žádosti o centralizované projekty lze předkládat v těchto termínech:

 • Sdílené magisterské studium Erasmus Mundus: 15. února 2018
 • Znalostní aliance: 28. února 2018
 • Aliance odvětvových dovedností: 28. února 2018
 • Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání: 8. února 2018
 • Akce programu Jean Monnet: 22. února 2018

Dům zahraniční spolupráce uskuteční sérii informačních seminářů k Výzvě 2018 pro aktivitu Mobility jednotlivců (KA103 a KA107), které se budou konat v Praze (30. 11., 14. 12.), Brně (7. 12.) a v Olomouci (8. 12.). O spuštění registrace na tyto semináře Vás budeme informovat.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)