Jak přispět k vlastnímu zdraví? Poradí odborníci z fakultní nemocnice

Ambulance aktivního zdraví.
Repro: Žurnál UP
Úterý 23. březen 2021, 12:00 – Text: Adam Fritscher

Jak aktivně přispět k vlastnímu dobrému zdravotnímu stavu? Jak jíst, spát či hýbat se? Co znamená být v souladu sám se sebou? Na tyto a další otázky budou hledat odpovědi hosté, které si do série debat nazvané Ambulance aktivního zdraví (Ambulance AZ) pozve ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík. Přímé přenosy, respektive následné záznamy budou ke zhlédnutí na webu ambulanceAZ.fnol.cz.

Nejen v současné době mimořádně ovlivněné koronavirovou epidemií je velmi důležité, aby se lidé sami aktivně starali o své zdraví a neřešili s pomocí zdravotnictví až samotná onemocnění. „Cílem naší série debat je připomenout veřejnosti téma aktivního zdraví. Vnímám jako důležité poselství, že ve světě, kde je hodně nemocí a nemocných, by měl každý z nás začít u sebe, sám se posouvat a něco pro sebe dělat. Za klíčové přitom považuji hledání vyváženosti. Návodů na různé diety nebo pohybové aktivity je plný internet, mnohdy ruku v ruce se zjevnou komercí. Chybí ale často ona rozumná vyváženost, tedy pohled na to, jak působit na svůj organismus, aby to bylo skutečně prospěšné,“ říká Roman Havlík.

Ten si do televizního studia BEA k prvnímu setkání na téma Přínosy půstu pozval své kolegy z olomoucké fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UP: přednostu II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické a předsedu České gastroenterologické společnosti Ondřeje Urbana a primáře III. interní kliniky – nefrologické, revmatologické a endokrinologické Davida Karáska, vedoucího diabetologického centra nemocnice a člena výboru České společnosti pro aterosklerózu. „S těmito předními odborníky na gastroenterologii a diabetologii se chceme podívat na v současnosti populární postění, jeho význam pro předcházení chorob a pročištění organismu a samozřejmě také bezpečnost těch, kdo půst vyzkoušejí. V současné době už existuje dost tvrdých dat vypovídajících o tom, že správně a rozumně vedený půst může být lidem prospěšný,“ uvádí profesor Havlík.

V rámci pořadu budou pozvaní odborníci také odpovídat na dotazy diváků. Nezůstane však pouze u diskuze, pořad má mít přesah i do ambulantní sféry. Zájemci, kteří budou chtít poradit, jak s půstem začít, či konzultovat s odborníky svá případná zdravotní omezení, budou moci využít kontaktů na ambulance zajištěné III. interní klinikou a Klinikou tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc a LF UP.

Pilotní Ambulance AZ na téma Přínosy půstu bude na webových stránkách ambulanceAZ.fnol.cz k vidění ve středu 24. března od 17 hodin. Na stejné internetové adrese zájemci mohou klást odborníkům již před vysíláním dotazy a najdou zde také různé zajímavé odkazy a tipy na podporu aktivního zdraví. Další díly věnující se spánku, pohybu a lidské mysli by měly přijít na řadu ještě do letošních prázdnin. „Věřím, že tento náš počin rozvíří debatu o aktivním zdraví a našem podílu na něm,“ uzavírá ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík.

Roman Havlík (* 1965) – absolvent Lékařské fakulty Univerzity Palackého, profesor na I. chirurgické klinice LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc, chirurg se specializací na operace slinivky břišní. Fakultní nemocnici vede od roku 2012.

Zpět