Klinická stáž pro 6. ročník v Sanatoriu Edel ve Zlatých Horách 2019

pondělí 11. únor 2019, 8:13 – Text: -tk-

Na základě spolupráce Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) a Sanatoria Edel byl zahájen program stáží pro studenty 6. ročníků programu Všeobecné lékařství, především se zájmem o obory pediatrie, plicní, alergologie, imunologie a ORL.

LF UP uznává stáž v Sanatoriu Edel jako předmět typu A (Povinná praxe ve vybraných lékařských oborech PLE/VC052). Sanatorium Edel podpoří stážistu stipendiem.

Nástup na stáž je možný od 1. března 2019

Více informací ke stáži na stránkách Sanatoria Edel:
http://www.speleoterapie.cz/klinicka-staz/klinicka-staz-6-rocnik/