Nabídka zaměstnání pro lékaře absolventy (MVČR)

Středa 3. únor 2021, 11:28

Ministerstvo vnitra – odbor zdravotnického zabezpečení, oddělení zdravotní péče a nemocenského pojištění přijme lékaře (vhodné i pro absolventa lékařské fakulty – bez atestace).

Stručný popis vykonávaných činností:

  1. řešení podaných návrhů na přezkum lékařských posudků v rámci pracovnělékařské služby (dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách), podaných příslušníky bezpečnostních sborů – Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, občany, kteří se ucházejí o službu v uvedených bezpečnostních sborech,
  2. posuzování pracovní schopnosti pojištěnců po uplynutí podpůrčí doby (dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění),
  3. kontrola správnosti posuzování zdravotního stavu a plnění povinností ošetřujících lékařů při posuzování zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování,
  4. spolupráce s poskytovatelem pracovnělékařské služby včetně metodické pomoci,
  5. výkon kontrolní činnosti nad dodržování pracovnělékařských služeb v rámci pracovnělékařské péče v rezortu Ministerstva vnitra.

Bližší požadavky, včetně specifikace podmínek pro přijetí, naleznete na adrese:

http://www.mvcr.cz/ozz.aspx.

Případné dotazy k náplni práce směřujte na:

JUDr. Alena Králová
odbor zdravotnického zabezpečení
Lhotecká 559/7
143 01 Praha 12-Kamýk
email: alena.kralova@mvcr.cz
telefon: 974 827 558

Těšíme se na nové kolegy.

Zpět