Noví doktoři a docenti

Foto: Martin Višňa
Středa 27. září 2023, 9:39 – Text: (vim)

V aule Pedagogické fakulty UP koncem minulého týdne uzavřeli svá studia posluchači doktorských programů na UP. Mezi padesátkou nových doktorek a doktorů, kteří převzali diplom stvrzující získání titulu Ph.D., bylo i čtrnáct absolventů doktorských studií na Lékařské fakultě UP, které přítomným představila proděkanka Hana Kolářová. Hodně štěstí a nejen pracovních úspěchů absolventům popřál rektor Martin Procházka společně s prorektorkami Andreou Hanáčkovou a Lucií Plíhalovou.  

Rektor během slavnostních aktů zároveň předal jmenovací dekrety novým docentkám a docentům, mezi kterými byla i Hana Študentová z Onkologické kliniky LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc, , která se ve své habilitační práci zaměřila na možnosti onkologické terapie renálního karcinomu, a Martin Stašek z I. chirurgické kliniky LF a FNOL, jehož habilitační práce nesla název Intraoperační a perioperační endoskopie a kombinované výkony na trávicí trubici.

„Děkuji všem, kteří mě na mé cestě inspirovali, kteří podpořili mé kritické myšlení a kteří mě motivovali k další práci. Jako onkolog sama nezmůžu nic, za spoustu věcí vděčím kolegům ze spolupracujících oborů. A děkuji také mladším kolegům, pregraduálním a postgraduálním studentům, ve kterých vidím zájem a zvídavost – a to je něco, co mě nesmírně těší a vyvolává to ve mně velký pocit zadostiučinění a hlubšího smyslu našeho snažení,“ řekla v děkovné řeči Hana Študentová.

Slavnostního aktu se nezúčastnil Tomáš Dorňák z Neurologické kliniky LF UP a FNOL, jehož habilitační práce se zabývá ischemickou cévní mozkovou příhodou ve vertebrobazilárním povodí.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)