Přidejte se ke smíšenému komornímu sboru ATENEO

Foto: archiv Atenea
Pondělí 18. září 2017, 8:33 – Text: OK

Smíšený komorní sbor ATENEO Univerzity Palackého rád rozšíří své řady, a proto zve všechny zájemce na nábor. Konkurzy se uskuteční celkem čtyři, a to 19. září, 20. září, 26. září a 3. října vždy od 18:00 hodin ve sborovém sále (3. patro) v Uměleckém centru Univerzity Palackého – Konviktu.

Soubor složený ze studentů Univerzity Palackého v Olomouci vznikl v roce 2001. Jeho pestrý repertoár se rozprostírá od tzv. staré muziky až po hudbu moderní, v některých případech postmoderní. Noví uchazeči se mohou těšit na přátelský kolektiv, pravidelné výjezdy do zahraničí a v neposlední řadě též na kreditové ohodnocení za členství ve sboru. ATENEO se pravidelně schází dvakrát týdně, v úterý a ve středu ve večerních hodinách. Více o sboru se dozvíte na webových stránkách či na facebooku.

Zpět