Prohlášení Asociace děkanů lékařských fakult České republiky k negativnímu vývoji financování výuky lékařství a dalších zdravotnických oborů

Středa 29. květen 2024, 12:00

Asociace děkanů lékařských fakult v ČR (ADLF) se zasazuje za zlepšení podmínek pro vysoké školství v České republice a plně podporuje navýšení finančních prostředků pro vysoké školy, a to zejména v těch oblastech vzdělávání, kde je společenská potřeba absolventů největší.

Lékařské fakulty dlouhodobě čelí poklesu zájmu kvalifikovaných lékařů o práci při výchově a vzdělávání budoucích zdravotníků, neboť mzdy srovnatelně kvalifikovaných kolegů ve zdravotnických zařízeních jsou nyní na dvojnásobné (někdy až na trojnásobné) výši oproti mzdám na lékařských fakultách. Propastný rozdíl v odměňování mezi akademickým prostředím a zdravotnickou praxí tak nepochybně bude mít dlouhodobý dopad na kvalitu vzdělávání budoucích lékařů a v důsledku na pokles kvality zdravotní péče. Navíc (vedle rozevírajících se mzdových „nůžek“ mezi lékařskými fakultami a zdravotnickými zařízeními) v posledních letech nedošlo k reálnému nárůstu financování univerzit tak, aby to alespoň zmírnilo vliv vysoké inflace. Reálně tedy příjmy univerzit klesají. Některé lékařské fakulty jsou nuceny kvůli tomu zvažovat personální redukci.

Lékařské fakulty se zároveň potýkají s rostoucím tlakem na zvyšování počtu absolventů, aby byl zajištěn dostatečný počet zdravotnických pracovníků v budoucnu. Vzhledem k demografickému vývoji a stárnutí populace v ČR je tento problém stále akutnější. Přes jistou snahu státu o navýšení kapacit pro výuku a podporu vloženou do infrastruktury bohužel stále nejsou zajištěny dostatečné prostředky na konkurenceschopné ohodnocení našich pedagogů. Aby lékařské fakulty i nadále mohly plnit svoji vzdělávací roli, musí na nich vyučovat špičkoví a plně erudovaní specialisté. Pokud stát dovolí, aby mzdy na fakultách byly hluboko pod úrovní mezd ve zdravotnictví, bude logickým důsledkem odchod kvalitních pedagogů z pozic učitelů do lékařských praxí, a to povede k poklesu kvality výuky na lékařských fakultách. Tento vývoj by v delším horizontu dokonce mohl ohrozit samu existenci lékařských fakult, neboť pro nedostatek kvalifikovaných odborníků by mohly přijít o akreditaci ke vzdělávání budoucích lékařů. Takový katastrofický vývoj může (pokud se brzy nepřijmou razantní nápravná opatření) nastat v horizontu cca 10 let. To by v kontextu se stárnutím populace vedlo k mimořádně dramatickému zhoršení kvality i dostupnosti lékařské péče v České republice kolem roku 2035.

Zdůrazňujeme potřebu komplexního a strategického přístupu k financování medicínského vzdělávání, který by reflektoval specifické nároky a výzvy, kterým čelíme. Za klíčové považujeme, aby mzdy na lékařských fakultách byly porovnávány (a paralelně zvyšovány) podle mezd ve zdravotnictví.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)