Prohlášení Asociace děkanů lékařských fakult ČR k pracovnímu zapojení studentů ve zdravotnických zařízeních

Úterý 5. leden 2021, 11:05

Asociace děkanů lékařských fakult České republiky si je plně vědoma zhoršující se situace v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2. Plně podporuje zapojení studentů zdravotnických oborů do pomoci v nemocnicích i dalších zdravotnických zařízeních. Dne 4. 1. 2021  vydala prohlášení, podle kterého má být zapojení studentů lékařských fakult v době koronaviru dobrovolné, mělo by být adekvátně ohodnoceno a mělo by umožnit studentům řádně pokračovat ve studiu. Asociace také chce, aby studenti pracující ve zdravotnických zařízeních měli stejně jako ostatní zdravotníci možnost očkování proti koronaviru.

Úplné znění prohlášení (pdf)

Zpět