Senát lékařské fakulty obměnil složení svých komisí

Foto: Martin Višňa
Pátek 14. únor 2020, 13:00 – Text: Martin Višňa

První letošní zasedání Akademického senátu lékařské fakulty se neslo především ve volebním duchu. Obměnou prošly senátní komise a zvolena byla dílčí volební komise pro blížící se volby do Akademického senátu UP. Senátoři hovořili také o dělení finančních prostředků nebo o studentských indexech.

V úvodu zasedání dostali prostor stávající předsedové senátních komisí ke krátkému shrnutí jejich činnosti. Následně senátoři přistoupili k hlasování o novém složení těchto poradních orgánů. Například v pedagogické komisi skončili jako členové čtyři studenti, z nichž tři již dostudovali, nebo přednostka Kliniky zubního lékařství Iva Voborná, která je proděkankou. Z nově navržených členů komisí byli senátem všichni odsouhlaseni.

V dalším hlasování senátoři rozhodovali o složení dílčí volební komise pro volby do Akademického senátu UP. Předsedou byl zvolen Jan Strojil, který donedávna vedl fakultní senát, a místopředsedkyní pak Jitka Vostálová z Ústavu lékařské chemie a biochemie. Volby do AS UP se na lékařské fakultě uskuteční ve dnech 23. až 25. března.

Důležitým bodem zasedání byl návrh dělení finančních prostředků na LF v letošním roce, který představil děkan Josef Zadražil. „Pro letošní rok lze oproti loňsku předpokládat mírné navýšení rozpočtu. Podle optimistických zpráv by to mohlo být až o 10,4 procenta,“ uvedl mimo jiné děkan. O souhlasu s navrženou metodikou dělení finančních prostředků rozhodnou senátoři v hlasování per rollam v nejbližší době.

Jedním z témat únorového jednání byly i papírové výkazy o studiu. Studentský místopředseda senátu Vojtěch Látal prezentoval výsledky průzkumu uskutečněného mezi studenty, kdy by zhruba polovina oslovených byla pro zrušení indexů. Vedení fakulty podle děkana považuje za rozumné papírové indexy zachovat, zároveň se ale na fakultě pracuje na zavedení elektronické kontroly studia s možností „samozápisu“ do dalšího ročníku.

Příští zasedání Akademického senátu LF se uskuteční 17. března, senátoři na něm budou schvalovat rozpočet fakulty pro letošní rok.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)