Testování zaměstnanců LF

Pátek 12. březen 2021, 20:18

Vážení zaměstnanci,

na základě mimořádného vládního opatření ze dne 5. 3. 2021 je Univerzita Palackého v Olomouci povinna testovat zaměstnance na COVID-19.

Od 17. 3. 2021 budou na pracoviště zaměstnavatele moci vstupovat zaměstnanci pouze za předpokladu, že v posledních 7 dnech podstoupili POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Povinné testování se nevztahuje na zaměstnance, kteří:

  • vykonávají práci mimo prostory zaměstnavatele, popř. mají se zaměstnavatelem sjednánu dohodu o práci z domova (týká se THP) nebo pracují z domova (týká se akademických pracovníků);
  • prodělali onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní (tuto informaci je nutné doložit laboratorním potvrzením);
  • mají vystavený certifikát MZ ČR o kompletním provedeném očkování proti COVID-19, od něhož uplynulo nejméně 14 dnů, a zároveň nejeví žádné známky onemocnění COVID-19.

Povinné testování v rámci LF UP se týká pouze zaměstnanců majících pracovně právní vztah s LF UP. Zaměstnanci, kteří mají pracovně právní vztah i ve FN Olomouc budou testováni prostřednictvím systému pro zaměstnance FN Olomouc.

Pokud zaměstnanec povinné testování odmítne, nebude mu umožněn vstup na pracoviště.

Další podrobnosti naleznete v mimořádném vládním opatření ze dne 5. 3. 2021​.

Zaměstnanci jednotlivých pracovišť se budou testovat od pondělí 15. 3. 2021 v prostorách Fakultní nemocnice Olomouc, v odběrovém místě v budově WJ (prádelna). V tuto chvíli je pro zaměstnance LF UP vyhrazen termín v pondělí a v úterý od 12 do 15 hodin. Pro testování je vytvořen rezervační systém:

https://rezervacecovid.fnol.cz/Pages/Calendar2.aspx?calendarType=Aux3

Do tohoto systému se prosím každý osobně zaregistrujte. Na odběrové místo si s sebou vezměte průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny a průkaz zaměstnance UP.

Děkuji všem za pochopení a nezbytnou součinnost. 

Josef Zadražil
děkan LF UP

Zpět