Velká posluchárna a moderní simulátory. Univerzita staví novou budovu pro budoucí lékaře a zdravotníky

Foto: Martin Višňa, vizualizace v textu: Ateliér Velehradský
Středa 6. září 2023, 14:00 – Text: Martin Višňa, Egon Havrlant

Symbolickým poklepáním základního kamene ve tvaru srdce byla slavnostně zahájena stavba nové budovy pro výuku studentů Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého. V moderním nepřehlédnutelném objektu ve Hněvotínské ulici bude k dispozici aula pro bezmála 400 osob, prostory pro praktickou výuku budoucích lékařů a zdravotníků na nejmodernějších simulátorech a také menza, která uspokojí 2000 strávníků denně. Stavební práce by měly být dokončeny na začátku roku 2026.

Neurologického kladívka k poklepání základního kamene nové budovy se před historickými Teoretickými ústavy, které slouží vzdělávání budoucích lékařů a zdravotníků již od 60. let 20. století, chopili kromě představitelů Univerzity Palackého také náměstek ministra školství Jaroslav Miller, senátor Lumír Kantor, hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek, primátor města Olomouce Miroslav Žbánek a Ondřej Foukal za dodavatele stavby, společnost Gemo. Biskup Josef Nuzík vznikající novostavbě požehnal.

„Je zřejmé, že společenská poptávka po kvalitních lékařích a zdravotnících je dlouhodobě vysoká a po covidových zkušenostech zcela pochopitelně ještě vzrostla. Jsem tedy rád, že výchově budoucích profesionálů pro zdravotnictví věnujeme maximální pozornost a že dále zlepšujeme podmínky, které jim pro teoretické studium i odbornou přípravu můžeme nabídnout. Z pohledu budoucnosti špičkové zdravotnické péče v České republice to má obrovský význam,“ podotkl Martin Procházka, rektor UP. Zároveň připomněl, že on sám je hrdým absolventem olomoucké lékařské fakulty, mnoho let pracuje jako lékař v olomoucké fakultní nemocnici a před nástupem do čela univerzity byl děkanem fakulty zdravotnických věd.

„Dobře tedy znám potřeby našich studentů a také praxi v nemocnici samotné. Navíc zdravotnictví je pro mě nejen celoživotní profesí, ale i láskou. Věřím, že v nových prostorách budeme úspěšně vychovávat lékaře i další zdravotnické profesionály, kteří budou pracovat v tomto perspektivním odvětví a pečovat o pacienty se stejnou láskou a zápalem,“ doplnil rektor.

Nové výukové prostory vnímá jako nezbytné pro další rozvoj medicínského vzdělávání na Lékařské fakultě UP i její děkan Milan Kolář. „Jsem velmi rád, že se podařilo tento záměr uskutečnit, a věřím, že po vybudování nové budovy budou prostorové požadavky naší fakulty zajištěny na dalších 20–30 let. Velká posluchárna s kapacitou bezmála 400 lidí bude využita především pro studijní program Všeobecné lékařství, kde počet studentů v prvním ročníku aktuálně přesahuje 270, ale současně i pro další studijní programy a společné akce jednotlivých ročníků. Simulační patro zase umožní rozšířit praktickou výuku na nejmodernějších simulátorech tak, aby si studenti osvojili potřebné kompetence a aby jejich profil odpovídal současným požadavkům na absolventa lékařské fakulty,“ uvedl děkan Kolář.

„Věřím, že i díky výstavbě nové budovy a ve spolupráci s fakultou zdravotnických věd a Fakultní nemocnicí Olomouc se tu podaří vybudovat centrum výuky, vědy a zdravotnické péče, které bude excelentní nejen v rámci Olomouckého kraje, ale celé České republiky,“ dodal.

Podle Jiřího Vévody, děkana Fakulty zdravotnických věd UP, mají vznikající nové prostory nejen potenciál zatraktivnit studium a vytvořit podmínky pro kvalitnější a úspěšnější vzdělávání ve studijních programech, jako je Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence či Zdravotnické záchranářství. „Nové prostory nám umožní soustředit veškerou simulační technologii na jednom místě a optimalizovat náklady. Vytvoří se tím efektivní a kompaktní prostředí, které bude podporovat vzdělávání na nejvyšší úrovni. Jsem také přesvědčen, že nová společná budova podpoří a posílí interdisciplinární spolupráci mezi lékaři a zdravotnickými obory. Zkušenosti a znalosti z různých oborů se budou prolínat, což přinese inovace a nová řešení ve zdravotnictví,“ řekl.

Za podobou nové univerzitní budovy, která výukou studentů ožije v průběhu roku 2026, stojí brněnský Ateliér Velehradský. Nepřehlédnutelná novostavba vyrůstá v někdejším vojenském areálu při Hněvotínské ulici a zaujme neobvyklým tvarem i pláštěm z trojúhelníkových skleněných a plechových červených panelů.

„Architektonické řešení vychází z velikosti pozemku a prostorových nároků provozů umístěných v objektu. Kvůli umístění auly bylo nutné objekt ‚nafouknout‘ a postupným vývojem stavba dosáhla svého tvaru. Vzhled pláště pak vychází z optimalizace dopadající energie ze slunce, kvalitního denního osvětlení a minimalizace prostupu tepla. Pro zvýšení energeticky optimalizovaného řešení bylo také využito zastřešení zelenou střechou, které vedle svých výhod v oblasti energetiky pomáhá i v oblasti retence srážkových vod,“ prozradil architekt Radek Hlaváček s tím, že největší výzvou při navrhování budovy bylo zachování kvality a jednoduchosti stavebního řešení u geometricky optimalizovaného, ale přesto vůči standardním objektům komplikovaného tvaru.

Moderní čtyřpodlažní novostavba je dispozičně řešena jako pětitrakt s učebnami po obvodu a hygienickými a komunikačními jádry ve středové části. Pro komfortnější stravování bude součástí nového objektu také menza s kapacitou cca 240 míst, její prostory budou využívat studenti i zaměstnanci obou fakult a denně uspokojí až 2000 strávníků. Celkový obestavěný prostor činí 38 572 m3, celková užitková plocha pak 7288 m2. Náklady na stavbu včetně veškeré infrastruktury, interiérového vybavení a úpravy přilehlého okolí přesáhnou částku 640 milionů, přičemž přibližně dvě třetiny pokryje dotace ze státního rozpočtu. Zbývající třetinu uhradí Univerzita Palackého z vlastních zdrojů.

Lékařská fakulta a Fakulta zdravotnických věd UP sídlí v budově Teoretických ústavů, které byly v areálu Fakultní nemocnice Olomouc vybudovány v letech 1955–1960. Na historický objekt, jehož prostory v novém tisíciletí již zcela nepostačovaly potřebám výuky a výzkumu, navázala moderní dostavba s učebnami a laboratořemi dokončená v roce 2013. Novou budovu by studenti Univerzity Palackého měli po jejím dovybavení začít využívat v průběhu roku 2026.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)