Veronika Bachanová z University of Minnesota je hostující profesorkou lékařské fakulty

Profesorka Veronika Bachanová. V textu pak záběr z online setkání s rektorem UP Jaroslavem Millerem, proděkanem LF UP Milanem Kolářem a Vítem Procházkou z Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL.
Foto: ctsi.umn.edu, v textu repro Žurnál UP
Pátek 12. březen 2021, 8:00 – Text: Martin Višňa

Netradičně prostřednictvím videokonference rektor UP Jaroslav Miller udělil čestný titul hostujícího profesora Veronice Bachanové, uznávané odbornici v oboru hemato-onkologie, transplantologie a nádorové imunologie, která působí na lékařské fakultě University of Minnesota a intenzivně spolupracuje s Hemato-onkologickou klinikou Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc.

„Paní profesorko, jsem poctěn, že to můžu být právě já, kdo vám titul hostujícího profesora udělí, a velmi vám k němu gratuluji. Jsem si jist, že budete výraznou posilou výuky, vědy a výzkumu na naší univerzitě. Zároveň jde o symbolické vyjádření dlouholetých skvělých vztahů, které s University of Minnesota máme,“ řekl rektor Jaroslav Miller.

Jmenovací dekret profesorce Bachanové ukázal alespoň na kameru s tím, že fyzicky jí bude brzy doručen. Původně jej nová hostující profesorka Lékařské fakulty UP měla převzít osobně, zamýšlenou podzimní událost spojenou s přednáškami věnovanými Proshek-Fulbrightovu stipendiu pro lékaře ovšem neumožnila uskutečnit epidemiologická situace. Ke gratulaci se připojil v zastoupení děkan i proděkan LF UP Milan Kolář a také Vít Procházka z Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL, který jmenování hostující profesorky inicioval a který díky výše zmíněnému stipendijnímu programu absolvoval na University of Minnesota stáž právě pod supervizí Veroniky Bachanové.  

„Myslím si, že tak jako absolvování Proshek-Fulbrightova programu změnilo život nejen mně, ale i celé mojí rodině, může těsnější spolupráce s University of Minnesota změnit život i celé Univerzity Palackého a významně ovlivnit kariéry mnoha mladých výzkumníků. Profesorka Veronika Bachanová vždy dbala o výchovu mladých lidí, v nichž vidíme velký potenciál, a je pozitivní a velmi pracovitý člověk. Děkuji, že jsme udělením titulu hostujícího profesora mohli povýšit naši spolupráci na další úroveň,“ uvedl Vít Procházka.  

„Jsem nesmírně dojatá. Je to pro mě obrovská čest, také nová zkušenost a výzva, zároveň i jakási satisfakce, protože tak můžu něco vrátit domovu, protože jsem do Spojených států odešla poměrně mladá a mé rodiče to dlouho mrzelo. Myslím, že tímto jim udělám radost,“ děkovala profesorka, která nezapomíná na své slovenské kořeny a má také silný vztah k Moravě. „Těším se, až se uvidíme osobně v Olomouci, budeme se potkávat a dozvím se více o tom, čím se na Univerzitě Palackého zabýváte. Snad budu nápomocná při projektech nebo konzultacích. Chtěla bych mimo jiné i studentům ukázat, že věda a klinická práce se dají spojit a že limitem jsou často jen malá zvědavost a odvaha klást otázky,“ dodala.  

Profesorka Veronika Bachanová je světově uznávanou odbornicí v oboru hemato-onkologie, transplantologie a nádorové imunologie. Je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislavě, po promoci působila v Národním onkologickém ústavu v Bratislavě a absolvovala doktorské studium na Trnavské univerzitě. Poté odešla do USA, nejprve pracovala v Henry Ford Hospital v Detroitu, od roku 2007 působí v Masonic Cancer Center v Minneapolis, kde je v současnosti vedoucím konzultantem sekce hematologických malignit, ředitelkou hematologické tkáňové banky a vede několik výzkumných skupin, také učí na lékařské fakultě University of Minnesota a je vedoucí zmíněného výměnného Proshek-Fulbrightova programu. Je autorkou nebo spoluautorkou 98 vysoce impaktovaných publikací, její H-index dosahuje hodnoty 22. Je členkou několika významných odborných skupin, jako je například Society of Immunotherapy of Cancer.

S Hemato-onkologickou klinikou LF UP a FNOL nová hostující profesorka intenzivně spolupracuje od roku 2015. Je spoluautorkou několika společných impaktovaných publikací, spolupracuje na grantových projektech, opakovaně přednáší na Olomouckých hematologických dnech.

„Přínos pozice profesorky Bachanové vidíme v prohloubení spolupráce s jednou z nejlepších amerických univerzit se silným česko-slovenským zázemím, s klinikou, která je celosvětově na špici ve výzkumu nádorové imunologie v hematologii,“ uvedl v návrhu na udělení čestného titulu přednosta Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL Tomáš Papajík.

Na Lékařské fakultě UP bylo již jmenováno šest hostujících profesorů z řad významných zahraničních spolupracovníků. Jejich postavení formálně upravuje Statut UP (článek 34) a směrnice rektora B3-16/5-SR Udělování titulu „Visiting Professor“ zahraničním pracovníkům, v souladu s nimi pak směrnice děkana LF UP LF-B-18/09 k postavení hostujících profesorů.

Zpět