Ústavy

Ústav biologie

Teoretické ústavy – stará budova, 1. patro, vlevo od vchodu, nová budova, 6. patro, směr jih, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc

Číslo pracoviště: 1120

Webové stránky: https://biologie.upol.cz


Přednosta

doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

585 632 151


Zástupce přednosty

Mgr. Dana Šimková, Ph.D.

585 632 153


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství

Mgr. Dana Šimková, Ph.D.

585 632 153


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství

odb. as. MUDr. et MUDr. Vladimír Horák

585 632 162


Sekretářka

Ing. Michaela Krobotová

585 632 149

Ostatní členové

věd. a ped. prac. doc. Mgr. Monika Horváthová, Ph.D. 
věd. a ped. prac. doc. MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.
věd. a ped. prac. RNDr. et Mgr. Martina Partschová
věd. a ped. prac. RNDr. Leona Rašková Kafková, Ph.D.
věd. a ped. prac. Mgr. Iveta Hradilová, Ph.D.
věd. a ped. prac. Mgr. Pavla Chaloupková
věd. a ped. prac. Mgr. Ondřej Jahoda
věd. a ped. prac. Mgr. Zuzana Jurtík Korbašová
věd. a ped. prac. Mgr. Pavla Kořalková, Ph.D.
věd. a ped. prac. Mgr. Simona Kureková, Ph.D.
věd. a ped. prac. Mgr. Nikola Niederlová
věd. a ped. prac. Mgr. Marie Nováková
věd. a ped. prac. Mgr. Lucie Sochorcová
věd. prac. Mgr. Ján Gurský, Ph.D.
věd. prac. Ing. Ľuboš Janotka, Ph.D.

Externí učitelé

doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.
RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
Ing. Lucie Láníková (Piterková), Ph.D.

Adresa

Hněvotínská 3
775 15 Olomouc
 

Ústav farmakologie

Teoretické ústavy – stará budova, 2. patro, vpravo od vchodu, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc

Číslo pracoviště: 1210

Webové stránky: https://farmakologie.upol.cz


Přednosta

doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

585 632 551


Zástupce přednosty

prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.

585 632 553


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství

doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

585 632 551


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství

prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.

585 632 553


Sekretářka

Lucie Nyklová

585 632 552

Ostatní členové

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
odb. as. MUDr. Petra Matalová, Ph.D. 
odb. as. PharmDr. Martin Poruba, Ph.D.
as. MUDr. Marek Pecha
věd. prac. Mgr. Alena špičáková, Ph.D.

Adresa

Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

 

Ústav fyziologie

Teoretické ústavy – stará budova, 1. patro, vlevo od vchodu, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc

Číslo pracoviště: 1160

Webové stránky: https://www.lf.upol.cz/ustavy-a-kliniky/ustavy/ustav-fyziologie/


Přednostka

MUDr. PharmDr. Lenka Bartošíková, Ph.D.

585 632 361


Zástupce přednosty

doc. MUDr. Jiří Nečas, CSc.

585 632 351


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství a Zubního lékařství

doc. MUDr. Jiří Nečas, CSc.

585 632 351

MUDr. PharmDr. Lenka Bartošíková, Ph.D.

585 632 361


Sekretářka

Marie Hýbnerová

585 632 352

Ostatní členové

prof. MUDr. Rudolf Chlup, CSc.
odb. as. MUDr. Igor Fargaš
odb. as. MVDr. Galina Kuzmina 
Lenka Synková

Adresa

Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Ústav histologie a embryologie

Teoretické ústavy – nová budova, 3. patro, směr sever, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc

Číslo pracoviště: 1140

Webové stránky: http://www.histology.upol.cz


Přednosta

doc. MUDr. Zdeněk Tauber, CSc. 

585 632 251


Zástupce přednosty

odb. as. MUDr. Radka Lichnovská, Ph.D.

585 632 283


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství

odb. as. MUDr. Radka Lichnovská, Ph.D.

585 632 283


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství

doc. MUDr. Zdeněk Tauber, CSc. 

585 632 251


Sekretářka

Sylva Habrnalová

585 632 252

Ostatní členové

doc. Mgr. Kateřina Čížková, Ph.D.
odb. as. MUDr. Radka Lichnovská, Ph.D.
odb. as. MDDr. Radovan Žižka, Ph.D.
věd. prac. Mgr. Kateřina Koubová
věd. prac. Mgr. Adéla Burianová
zdr. lab. Lucie Vozňáková

Externí učitelé

Mgr. Ing. Ivo Uberall, Ph.D.

Adresa

Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Ústav imunologie

Teoretické ústavy – stará budova, 3. patro, vlevo od vchodu, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc

Číslo pracoviště: 1450

Webové stránky: http://imunologie.upol.cz


Přednosta

prof. Mgr. MUDr. Milan Raška, Ph.D.

585 632 751
585 632 752


Zástupce přednosty pro výuku

odb. as. Mgr. Michal Křupka, Ph.D.

585 632 766


Zástupce přednosty pro LP

odb. as. MUDr. Zuzana Heřmanová, Ph.D.

588 443 248


Sekretářka

Mgr. Jana Rábková

585 632 752

Ostatní členové

prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc.
doc. Ing. Eva Kriegová, Dr. 
doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D.
odb. as. MUDr. Jaroslava Braunová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Beáta Hutyrová, Ph.D.
odb. as. RNDr. Marta Ordeltová
as. MUDr. Mojmír Račanský
věd. a ped. prac. Ing. Regina Fillerová, Ph.D.
věd. a ped. prac. Mgr. Milada Stuchlová Horynová, Ph.D.
výzk. prac. Mgr. Lucie Barkocziová
výzk. prac. Mgr. Lýdie Czerneková
výzk. prac. Mgr. Tereza Dýšková. Ph.D.
výzk. prac. Mgr. Gabriela Gabčová
výzk. prac. Mgr. Jana Jemelková
výzk. prac. Mgr. Petr Kosztyu, Ph.D.
výzk. prac. Gayane Manukyan, MD, Ph.D.
výzk. prac. Mgr. Zuzana Mikulková, Ph.D.
výzk. prac. Mgr. Petra Schneiderová
výzk. prac. Mgr. Anna Sťahelová, Ph.D.
výzk. prac. Mgr. Kateřina Zachová, Ph.D.

Adresa

Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Ústav klinické a molekulární patologie

Teoretické ústavy – nová budova, 1. patro, směr západ – pitevny, archiv; 2. patro, směr západ – laboratoře a kanceláře; 1. a 5. patro, směr sever - laboratoře molekulární patologie, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc

Číslo pracoviště: 1180

Webové stránky: www.lf.upol.cz/ukmp


Přednosta

doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.

585 632 451


Zástupce přednosty

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

585 632 404


Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Daniela Skanderová

585 632 460


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

585 632 404


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství

MUDr. Patrik Flodr, Ph.D.

585 639 550


Sekretářka

Svatava Matějíková

585 632 452


Podřízená pracoviště

Ostatní členové

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Tichý, CSc.
doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D.
odb. as. MUDr. Dagmar Dohnalová
odb. as. MUDr. Jana Janková
odb. as. MUDr. Gvantsa Kharaishvili, Ph.D.
odb. as. MUDr. Daniela Kurfürstová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.
odb. as. MUDr. Zuzana Slobodová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Johana Šrámková Kojecká
odb. as. MUDr. Tomáš Tichý
as. MUDr. Dominika Fritzová
as. MUDr. Dominik Hraboš
as. MUDr. Vladimíra Kaťuchová
as. MUDr. Martin Eliáš
as. MUDr. Martina Navrátilová
as. MUDr. Barbora Šopíková

Příprava praktik (výuka)

Lenka Prokopová
e-mail: lenka.prokopova@upol.cz 
telefon: 585 632 458

Marcela Zedníčková
e-mail: marcela.zednickova@upol.cz 
telefon: 585 632 458

Adresa

Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

1181 Laboratoř molekulární patologie

Vedoucí: doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.

Zástupce vedoucího: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Ostatní členové:

Mgr. Michala Bezděková, Ph.D.
Mgr. Romana Hendrychová
Mgr. Mária Janíková
Mgr. Jana Knillová, Ph.D.
Mgr. Gabriela Kořínková, Ph.D.
Mgr. Monika Levková
Mgr. Alena Mičková, Ph.D.
Mgr. Michaela Němcová
Mgr. Martina Peřinová
Ing. Kateřina Smešný Trtková, CSc.
Mgr. Jana Steigerová, Ph.D.
Mgr. Eva Szczyrbová
Mgr. Michaela Šváchová, Ph.D.
Ing. Bc. Ivo Überall, Ph.D.
Jana Hrubešová

Ústav lékařské biofyziky

Teoretické ústavy – stará budova, 1. patro, vpravo od vchodu, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc

Číslo pracoviště: 1110

Webové stránky: http://ulb.upol.cz


Přednostka

prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

585 632 101


Zástupce přednostky

odb. as. MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D.

585 632 106


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství

odb. as. MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D.

585 632 106


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství

doc. Ing. Kateřina Bartoň Tománková, Ph.D.

585 632 103


Zástupce přednosty pro výuku (zdravotnické obory)

odb. as. Mgr. Jana Zapletalová, Dr.

585 632 121


Sekretářka

Dagmar Dostálová

585 632 102


Podřízená pracoviště

  • Laboratoř biometrie

Ostatní členové

odb. as. Mgr. Barbora Hošíková, Ph.D.
odb. as. Mgr. Jaromír Vachutka, Ph.D.
odb. as. Mgr. Kateřina Langová, Ph.D.
odb. as. Mgr. Lukáš Malina, Ph.D.
odb. as. Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.
odb. as. MUDr. Mgr. Jaroslav Maceček, Ph.D.
odb. as. Mgr. Jiří Tesařík, Ph.D.
odb. as. Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D.
věd. prac. Mgr. Markéta Kolaříková
věd. prac. Mgr. Lucie Válková
věd. prac. MUDr. Mgr. Martin Sněhota, Ph.D.

Adresa

Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Ústav lékařské genetiky

areál FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc, budova T

Číslo pracoviště: 1660

Webové stránky: http://www.fnol.cz/ustav-lekarske-genetiky_46.html


Přednosta - pověřený vedením

doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D.

588 444 461
588 442 866


Zástupkyně přednosty - pověřena vedením

odb. as. MUDr. Václava Curtisová, MSC.

588 443 722
588 442 865


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství

as. MUDr. Júlia Štellmachová

588 443 724
588 442 860


Sekretářka

Vladimíra Drgová

588 445 966
588 444 463

Ostatní členové

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
prof. Mgr. Radek Vodička, Ph.D.
doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.
doc. MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.
as. MUDr. Lucia Punová
odb. as. RNDr. Pavlína Čapková, Ph.D.
odb. as. Mgr. Kristýna Kolaříková, Ph.D.
odb. as. MUDr. Enkhjargalan Mracká
odb. as. MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.
odb. as. Mgr. Petr Vrtěl, Ph.D.
as. MUDr. Natálie Ponikelská
as. MUDr. Radek Strašil
as. MUDr. Renáta Šišperová
Mgr. Mária Janíková, Ph.D.
MUDr. Lucie Osičková
Mgr. Šárka Trávníčková
Mgr. Dita Vrbická, Ph.D.

Adresa

Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Ústav lékařské chemie a biochemie

Teoretické ústavy – stará budova, 1. patro, vpravo od vchodu, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc

Číslo pracoviště: 1150

Webové stránky: http://medchemnew.upol.cz


Přednosta

prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.

585 632 319


Zástupce přednosty

prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D.

528 632 306


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

585 632 312


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství

doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc.

528 632 321


Sekretářka

Bc. Iva Tezzelová

585 632 302


Podřízená pacoviště

Ostatní členové

doc. Ing. Alena Rajnochová Svobodová, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Vrba, Ph.D.
odb. as. Mgr. Zdeněk Dostál, Ph.D.
odb. as. doc. Mgr. Jana Franková, Ph.D.
odb. as. Ing. Adéla Galandáková, Ph.D.
odb. as. Mgr. Pavel Kosina, Ph.D.
odb. as. Ing. Hana Přichystalová, Ph.D.
věd. a ped. prac. Mgr. Martina Bancířová, Dr.
věd. a ped. prac. Mgr. Vlastimil Dorčák, Ph.D.
věd. a ped. prac. Ing. Eva Gabrielová, Ph.D.
věd. a ped. prac. Mgr. Lenka Jourová, Ph.D.
věd. a ped. prac. Mgr. Kateřina Lněničková, Ph.D.
věd. a ped. prac. Ing. Renáta Novotná, Ph.D.
věd. a ped. prac. Mgr. Alena Ryšavá, Ph.D.
věd. a ped. prac. Mgr. Martina Zatloukalová, Ph.D.

Adresa

Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Ústav mikrobiologie

Teoretické ústavy – nová budova, 4. patro, směr sever – kanceláře, směr jih a západ - laboratoře, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc

Číslo pracoviště: 1170

Webové stránky: http://www.lf.upol.cz/ustavy-a-kliniky/ustavy/ustav-mikrobiologie/


Přednosta

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

585 632 407
585 413 022


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství

Bc. Petra Procházková, DiS.

585 632 410


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství

Bc. Petra Procházková, DiS.

585 632 410


Sekretářka

Eva Přikrylová

585 632 402

Ostatní členové

doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Petr Hamal, Ph.D.
doc. MUDr. Dagmar Koukalová, CSc.
doc. MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D.
odb. as. Mgr. Pavla Kučová
odb. as. Mgr. Vendula Pudová, Ph.D.
odb. as. Ing. Magdaléna Röderová, Ph.D.
odb. as. Mgr. Pavel Sauer, Ph.D. 
odb. as. MUDr. Yvona Směšná, Ph.D.
odb. as. MUDr. Iva Vágnerová, Ph.D.
odb. as. Mgr. Renata Večeřová, Ph.D.
as. MUDr. Miroslava Htoutou Sedláková, Ph.D.
as. MDDr. Lucie Svobodová, Ph.D.
věd. prac. MUDr. Mgr. Kateřina Bogdanová, Ph.D.
věd. prac. MUDr. Peter Odion Imwensi
věd. prac. RNDr. Lucie Janovská, Ph.D.
věd. prac. Mgr. Patrik Mlynárčik, Ph.D.
věd. prac. MUDr. Taťána Štosová, Ph.D.
věd. prac. Mgr. Kristýna Mezerová
odb. prac. Mgr. Kristýna Hricová

Adresa

Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Ústav molekulární a translační medicíny

Samostatná nová budova vedle Teoretických ústavů LF, Hněvotínská 5, 779 00 Olomouc

Číslo pracoviště: 1960

Webové stránky: http://www.umtm.cz


Přednosta ústavu

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

585 632 082
585 632 083


Vědecká ředitelka

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

585 632 312


Operační ředitel

Mgr. Ing. Arnošt Rybář

585 632 075


Sekretářka

Mgr. Martina Smitalová

585 632 081


Podřízená pacoviště

Ostatní členové

věd. prac. MUDr. Emil Berta, Ph.D.
věd. prac. Ing. Soňa Gurská, Ph.D. 
věd. prac. Mgr. Hana Janečková, Ph.D. 
věd. prac. MUDr. Gvantsa Kharaishvili, Ph.D. 
věd. prac. Mgr. Monika Levková 
věd. prac. Mgr. Kateřina Mičová, Ph.D. 
věd. prac. doc. Pharm. Dr. Petr Pávek, Ph.D. 
věd. prac. RNDr. Jan Šarek, Ph.D.  
věd. prac. Mgr. Jana Vrbková, Ph.D.
projektový manager Ing. Mgr. Arnošt Rybář
PR manager Mgr. Peter Vabek

Adresa

Hněvotínská 5
779 00 Olomouc

Ústav normální anatomie

Teoretické ústavy – nová budova, 1. podzemní podlaží, směr sever; 1. patro, směr jih – kanceláře, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc

Číslo pracoviště: 1130

Webové stránky: https://www.nan.upol.cz


Přednosta

doc. RNDr. Petr Mlejnek, Ph.D.

585 632 203


Zástupce přednosty

odb. as. MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.

585 632 209


Pracovník odpovědný za organizaci výuky

odb. as. MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.

585 632 209


Sekretářka

Bc. Dita Raiskubová

585 632 202

Ostatní členové

prof. MUDr. Vladimír Holibka, DrSc.      
doc. MUDr. Stanislav Laichman, CSc.
odb. as. MUDr. Jiří Charamza
odb. as. RNDr. Miroslav Kutal, CSc.
odb. prac. RNDr. Petr Doležel, CSc.
odb. prac. MUDr. Igor Fargaš
odb. prac. Rudolf Gajdoš
odb. prac. Bohdana Machalová
odb. prac. Jiří Plhák
odb. prac. Mgr. Eliška Lakomá
odb. prac. Mgr. Nikola Pastvová
as. MUDr. Alžběta Beislová

Externí učitelé

odb. as. MUDr. Miroslav Homza
odb. as. MUDr. Pavel Sedlák
as. MUDr. Filip Campsie
as. MUDr. Lucie Hlaváčová
as. Mgr. Kristýna Kuchynková
as. MUDr. Lukáš Vinter
MDDr. Bc. Milan Hvostik

Adresa

Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Ústav patologické fyziologie

Teoretické ústavy – stará budova, suterén, vlevo od vchodu, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc

Číslo pracoviště: 1190

Webové stránky: http://pfyziol.upol.cz


Přednosta

prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.

585 632 771
585 632 502


Pracovník odpovědný za organizaci výuky

Bc. Gabriela Straková

585 632 771
585 632 502


Sekretářka

Bc. Gabriela Straková

585 632 771
585 632 502

Na stránkách ústavu jsou uvedeny tématicky definované emailové adresy, které ústav preferuje při komunikaci v záležitostech studentů.

Ostatní členové

doc. MUDr. Jana Petřková, Ph.D.
doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.
odb. as. MUDr. Marie Berková, Ph.D.
odb. as. Gabriella Cápec
odb. as. Szergej Cápec
odb. as. MUDr. Pavel Marcián, Ph.D.
odb. as. Mgr. Zdenka Navrátilová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Hana Rancová
odb. as. Mgr. Kateřina Sikorová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Eva Voláková
as. MUDr. Alžběta Benická
as. MUDr. Zuzana Mateášiková
as. MUDr. Hana Schovánková
as. MUDr. Radek Strašil
as. MUDr. Martina Šinclová
věd. ped. prac. Mgr. Adam Strnad
věd. prac. Mgr. Lenka Kocourková
MUDr. Tereza Filipi
MUDr. Ondřej Veselý
Alina Andrusha

Adresa

Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Ústav veřejného zdravotnictví

Teoretické ústavy – stará budova, 3. patro, vlevo od vchodu, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc

Číslo pracoviště: 1430

Webové stránky:
https://www.lf.upol.cz/ustavy-a-kliniky/ustavy/ustav-verejneho-zdravotnictvi/


Přednostka

prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.

585 632 660


Zástupce přednostky pro vědu a výzkum

odb. as. MUDr. Ladislav Štěpánek, Ph.D.

585 632 662


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství za obor epidemiologie a studijního programu Veřejné zdravotnictví

prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.

585 632 660


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství za obor sociální lékařství

doc. et doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

585 632 708


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství za obor epidemiologie

odb. as. MUDr. Jana Vlčková, Ph.D.

585 632 665


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství za obor sociální lékařství

prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.

585 632 660


Sekretářka

Jarmila Bečvářová - obor epidemiologie, studijní program Veřejné zdravotnictví

585 632 652

 

Eva Kollárová - obor sociální lékařství, studijní program Veřejné zdravotnictví

585 632 702

Ostatní členové

doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.
odb. as. PhDr. Zlata Brachová, MBA
odb. as. PhDr. Mgr. Lubica Juríčková, Ph.D.
odb. as. Ing. Michal Menšík, Ph.D.
as. Mgr. Veronika Koutná
as. PhDr. Robert Rašťák
as. Mgr. Renata Trajerová

Adresa

Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Teoretické ústavy – nová budova, 3. patro, směr západ; směr jih – školská část; 1. podzemní podlaží, směr západ – pitevna, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc

Číslo pracoviště: 1420

Webové stránky: http://www.lf.upol.cz/ustavy-a-kliniky/ustavy/ustav-soudniho-lekarstvi-a-medicinskeho-prava/


Přednosta

doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.

585 639 576


Zástupce přednosty

odb. as. MUDr. Martin Dobiáš, Ph.D.

585 632 603


Sekretářka

Lenka Vilímcová

585 632 602

Ostatní členové

doc. MUDr. Svatopluk Loyka, CSc.
doc. RNDr. Vítězslav Maier, Ph.D.
MUDr. Adriana Gavronová
Mgr. Vladimír Halouzka, Ph.D.
MUDr. Petr Chromec
MUDr. Petra Langerová, Ph.D.
MUDr. Klára Marecová
MUDr.  Veronika Pargačová
MUDr. Kateřina Vránová
MUDr. Marek Vitovják
RNDr. Jana Spurná, Ph.D.
MUDr. Václav Svrchokryl
MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.

Adresa

Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)