Praktické informace

Personální a mzdové oddělení

Personální referát

Mgr. Magdaléna Svozilová
magdalena.svozilova@upol.cz
585 632 032
 
Jana Dvořáková
jana.dvorakova@upol.cz
585 632 033
 

Mzdový referát

Jiřina Fargašová
jirina.fargasova@upol.cz
585 632 031
 
Dana Šišková        
dana.siskova@upol.cz 
585 632 036
 

Obsazenost poslucháren

Obsazenost poslucháren je možné zjistit po přihlášení na portálové řešení STAG UP v části Prohlížení pod odkazem Místnosti - celoročně.

 • Požadavky na rezervaci adresujte referentce odpovědné za rezervaci poslucháren:
  Mgr. Zdeňka Malínská, tel. +420 585 632 217, e-mail zdenka.malinska@upol.cz

Seznam poslucháren a jejich používané označení na portálu UP

Název posluchárny Označení
budovy
Označení
místnosti
Velká posluchárna TÚ TU VEP
Malá pravá posluchárna TÚ TU MPP
Malá levá posluchárna TÚ TU MLP
vestibul Teoretických ústavů TU FOYER
Dostavba TÚ malá posluchárna 2.518 TD 2.518
Dostavba TÚ malá posluchárna 2.520 TD 2.520
Dostavba TÚ velká posluchárna 2.517 TD 2.517
Dostavba TÚ velká posluchárna 2.521 TD 2.521
Malá učebna v levém koridoru dostavby TÚ TD 2.549
Posluchárna Dětské kliniky, tzv. "rotunda" FN DKP
Posluchárna Neurologické kliniky, tzv. "kaple" FN NEP
Šimkův sál Kliniky zubního lékařství, Palackého 12 PA SIS
Zasedací místnost Děkanátu LF, Hněvotínská 3 TU ZASED
Počítačová učebna Ústavu lékařské biofyziky 
(pravý koridor Dostavby TÚ, číslo dveří 2.533)
TD LB2

 

"Bílá knížka"

"Bílá knížka" představuje ucelený přehled o organizaci a zásadách studia na LF UP v Olomouci pro daný akademický rok (informace o předmětech, studijních plánech, prerekvizitách, výukových pracovištích, státních zkouškách, Studijní a zkušební řád, ap.). Vzhledem k tomu, že se dříve zveřejňoval v tištěné podobě v bílých deskách, vžilo se na fakultě označení "Bílá knížka".

Otevřít Bílou knížku...

Bílá knížka 2024/2025 (v úpravě)

 1. Vedení Univerzity Palackého v Olomouci
 2. Vedení Lékařské fakulty UP v Olomouci
 3. Akademický senát LF UP v Olomouci
 4. Vědecká rada LF UP v Olomouci
 5. Děkanát LF UP v Olomouci
 6. Seznam klinik, ústavů a pracovišť LF UP v Olomouci a jejich personální složení
 7. Seznam pracovišť podílejících se na výuce LF UP řazených dle užívaných zkratek
 8. Harmonogram akademického roku 2024/2025 LF UP v Olomouci
 9. Vysvětlivky použitých zkratek a značek
 10. Akreditované pregraduální studijní programy
 11. Studijní plány v akademickém roce 2024/2025
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2021 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2024/2025 v 1.-4. ročníku)
  - Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2019 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2024/2025 ve 5.-6. ročníku)
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2019 (.pdf) 
  Veřejné zdravotnictví – studijní plán verze 2019 (.pdf) 
 12. Rozvrhy jednotlivých ročníků v akademickém roce 2024/2025
 13. Anotace předmětů (.pdf)
 14. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 6. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2024/2025
 15. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 5. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2024/2025
 16. Harmonogram státních rigorózních zkoušek Zubního lékařství v akademickém roce 2024/2025
 17. Prerekvizity studijních oborů
  - Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2021 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2024/2025 v 1.-4. ročníku)
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2019 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2024/2025 ve 5.-6. ročníku) 
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2019 (.pdf) 
  Veřejné zdravotnictví – studijní plán verze 2019 (.pdf) 
 18. Poznámky ke studijním plánům
 19. Počty kreditů v jednotlivých studijních programech
 20. Studijní a zkušební řád UP (V. úplné znění ze dne 2. července 2019) (.pdf)
 21. Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci (ze dne 7. února 2024) (.pdf)
 22. Vnitřní předpis LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci (úplné znění) (.pdf)
 23. Disciplinární řád pro studenty UP (I. úplné znění ze dne 16. 5. 2017) – účinnost od 1. 9. 2017 (.pdf)
 24. Volitelné předměty

Bílá knížka 2023/2024

 1. Vedení Univerzity Palackého v Olomouci
 2. Vedení Lékařské fakulty UP v Olomouci
 3. Akademický senát LF UP v Olomouci
 4. Vědecká rada LF UP v Olomouci
 5. Děkanát LF UP v Olomouci
 6. Seznam klinik, ústavů a pracovišť LF UP v Olomouci a jejich personální složení
 7. Seznam pracovišť podílejících se na výuce LF UP řazených dle užívaných zkratek
 8. Harmonogram akademického roku 2023/2024 LF UP v Olomouci
 9. Vysvětlivky použitých zkratek a značek
 10. Akreditované pregraduální studijní programy
 11. Studijní plány v akademickém roce 2023/2024
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2021 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2023/2024 v 1.-3. ročníku)
  - Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2019 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2023/2024 ve 4.-5. ročníku)
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2018 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2023/2024 v 6. ročníku)  
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2019 (.pdf) 
  Veřejné zdravotnictví – studijní plán verze 2019 (.pdf) 
 12. Rozvrhy jednotlivých ročníků v akademickém roce 2023/2024
 13. Anotace předmětů (.pdf)
 14. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 6. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2023/2024
 15. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 5. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2023/2024
 16. Harmonogram státních rigorózních zkoušek Zubního lékařství v akademickém roce 2023/2024
 17. Prerekvizity studijních oborů
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2021 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2023/2024 v 1.-3. ročníku)
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2019 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2023/2024 ve 4.-5. ročníku) 
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2018 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2023/2024 ve 6. ročníku)
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2019 (.pdf) 
  Veřejné zdravotnictví – studijní plán verze 2019 (.pdf) 
 18. Poznámky ke studijním plánům
 19. Počty kreditů v jednotlivých studijních programech
 20. Studijní a zkušební řád UP (V. úplné znění ze dne 2. července 2019) (.pdf)
 21. Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci (ze dne 7. února 2024) (.pdf)
 22. Vnitřní předpis LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci (úplné znění) (.pdf)
 23. Disciplinární řád pro studenty UP (I. úplné znění ze dne 16. 5. 2017) – účinnost od 1. 9. 2017 (.pdf)
 24. Volitelné předměty

Evaluace výuky

Evaluace předmětů probíhá na fakultě elektronicky prostřednictvím portálového přístupu STAG (výsledky evaluace jsou přístupné po přihlášení).

Harmonogram evaluace na zimní semestr akademického roku 2023/2024

 • zpřístupnění elektronické evaluace studentům (sběr dat) - od 25. 9. 2023 do 12. 2. 2024
 • reakce učitelů na připomínky studentů - od 13. 2. 2024 do 29. 2. 2024
 • zveřejnění zprávy celkového hodnocení vedoucích pracovišť - od 1. 3. 2024 do 18. 3. 2024

Harmonogram evaluace na letní semestr akademického roku 2023/2024

 • zpřístupnění elektronické evaluace studentům (sběr dat) - od 19. 2. 2024 do 6. 9. 2024
 • reakce učitelů na připomínky studentů - od 7. 9. 2024 do 12. 10. 2024
 • zveřejnění zprávy celkového hodnocení vedoucích pracovišť - od 13. 10. 2024 do 10. 11. 2024

Návody a pokyny pro elektronickou evaluaci

Ročníková evaluace na LF UP

Zpracovává se v listinné podobě a dotazník se odevdává do sběrného boxu na studijním oddělení

Zprávy o evaluaci výuky na LF UP

Ostatní dokumenty

Zápisy z porad vedení

Zápisy z porad vedení LF jsou k dispozici v aplikaci UPShare (Dokumenty akademických orgánů / Součást: Lékařská fakulta / Orgán: Kolegium děkana).

 

Centrum výpočetní techniky

Centrum výpočetní techniky (CVT) zajišťuje služby související se získáváním, zpracováním a poskytováním informací v rámci celé univerzity.

Přejít na stránky CVT

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)