Vyhlášení Ceny děkana LF UP 2018

pátek 15. únor 2019, 8:47 – Text: PS

Děkan Lékařské fakulty UP v Olomouci prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. vyhlásil soutěž o Cenu děkana LF UP za významnou publikační činnost za rok 2018, Cenu děkana LF UP za nejlepší studentskou vědeckou práci za rok 2018 a Cenu děkana LF UP za vědeckou publikaci  zveřejněnou v letech 2009-2018 s významným počtem citací.

Uchazeči mohou vyplněné přihlášky odeslat spolu s kopií práce, event. patentu na referát vědy a výzkumu LF UP (vyřizuje Petra Slouková, MSc)  do 1. března 2019.

Podmínky soutěže jsou uvedeny ve Statutu Ceny děkana LF UP č. LF-B-19/02.

Veškeré informace jsou dostupné na: www.lf.upol.cz/veda-a-vyzkum/ceny-dekana.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 4. dubna 2019.