Děkanát

Sekretariát děkana

Petra Slouková, MSc
Asistentka děkana
petra.sloukova@upol.cz
585 632 009
 
Mgr. Klára Voznicová
Referent pro oblast práva
Garant pro ochranu osobních údajů za LF
klara.voznicova@upol.cz
585 632 049
 

Proděkani

prof. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.
Proděkan pro legislativu, vnitřní organizaci a vnější vztahy a statutární zástupce děkana
dusan.klos@upol.cz
588 442 749
Agenda proděkana
Úřední hodiny:  Út: 12:00 - 13:00 hod
prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
Proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost
martin.dolezel@upol.cz
588 444 295
Agenda proděkana
Úřední hodiny: Po 10:00 - 11:00 hod
prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
Proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 1. – 3. ročníku
hana.kolarova@upol.cz
585 632 101
Agenda proděkanky
Úřední hodiny: Út: 10:00 - 11:00 hod

doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
Proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 4. – 6. ročníku
eva.klaskova@upol.cz
585 854 449
Agenda proděkanky
Úřední hodiny:  Út: 12:00 - 13:00 hod

MDDr. Iva Voborná, Ph.D.
Proděkanka pro studium Zubního lékařství a Dentistry
iva.voborna@upol.cz
585 859 229
Agenda proděkanky
Úřední hodiny:  Út: 12:00 - 13:00 hod
prof. Mgr. MUDr. Milan Raška, Ph.D.
Proděkan pro zahraniční vztahy a General Medicine
milan.raska@upol.cz
585 632 751
Agenda proděkana
Úřední hodiny:  Út: 12:00 - 13:00 hod
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
Proděkan pro specializační vzdělávání
josef.zadrazil@upol.cz
588 443 374
Agenda proděkana
Úřední hodiny:  Út: 10:00 - 11:30 hod

Předseda AS LF

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
tomas.papajik@upol.cz
588 444 305
 

Tajemnice

Ing. Jana Valíková
jana.valikova@upol.cz
585 632 008

Studijní oddělení

Adresa: 
Děkanát LF UP
Studijní oddělení
Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Úřední hodiny
Po a Čt: 8.00 – 11.00 hod a 13.00 – 16.00 hod

Úřední hodiny v době prázdnin (od 1.7. do 31.8.)
Po a Čt: 8.00 – 11.00 hod 

Vedoucí studijního oddělení

Ing. Alina Antošová
alina.antosova@upol.cz
585 632 010

Referát přijímacího řízení, celoživotního vzdělávání, ediční činnosti a archivu

Marta Zahradová
marta.zahradova@upol.cz
585 632 011
 

Referát 1. - 2. ročníku Všeobecného lékařství a Zubního lékařství

Mgr. Táňa Laštůvková
tana.lastuvkova@upol.cz
585 632 014

 

Referát 3. - 6. ročníku Všeobecného lékařství

Michaela Lahová
michaela.lahova@upol.cz
585 632 013
 

Referát doktorského studia

Ing. Helga Hromádková
helga.hromadkova@upol.cz
585 632 016
 

Referát studia v angličtině a zahraničních vztahů

Mgr. Jana Osmani
General Medicine
jana.osmani@upol.cz
585 632 017
 
Bc. Jitka Melcrová
Dentistry, doktorské programy v angličtině, Veřejné zdravotnictví
jitka.melcrova@upol.cz 
585 632 012 
 
Ing. Petra Nakládalová
Zahraniční vztahy, akreditace
petra.nakladalova@upol.cz
585 632 015
 

Ekonomické oddělení

Markéta Ježíková
Hlavní činnost (objednávky, úhrada faktur, hospodaření pracovišť)
marketa.jezikova@upol.cz
585 632 051
 
Martina Vičíková
Projektová agenda (GA ČR, MZ ČR, TA ČR, MŠMT, MPO, MZe atd.)
Specializační vzdělávání, Konference, Doplňková činnost
martina.vicikova@upol.cz
585 632 054
 
Bc. Lenka Látalová
Projektová agenda (Operační programy EU, Studentská grantová soutěž UP, Juniorské granty UP)
Dary, Platební karta
lenka.latalova@upol.cz
585 632 052
 
Iva Přecechtělová
Podatelna, pokladna, tuzemské cestovní příkazy
iva.precechtelova@upol.cz
585 632 037
 
Pavlína Jurášková
Zahraniční cestovní příkazy
pavlina.juraskova@upol.cz
585 632 035
 
Bc. Petra Šindelářová
ÚMTM
petra.sindelarova@upol.cz
585 632 074
 

Personální a mzdové oddělení

Personální referát

Mgr. Magdaléna Svozilová
magdalena.svozilova@upol.cz
585 632 032
 
Jana Dvořáková
jana.dvorakova@upol.cz
585 632 033
 

Mzdový referát

Jiřina Fargašová
jirina.fargasova@upol.cz
585 632 031
 
Dana Šišková        
dana.siskova@upol.cz 
585 632 036
 

Referát vědy a výzkumu

Mgr. Eva Hrouzková
eva.hrouzkova@upol.cz
585 632 018
 
Mgr. Hana Slováková
hana.slovakova@upol.cz
585 632 062 
 
Ing. Hana Muchová
hana.muchova@upol.cz
585 632 019 
 

Referát specializačního vzdělávání

Adresa:
Referát pro specializační vzdělávání
Hněvotínská 3
775 15  Olomouc

Úřední hodiny: Po - Pá: 7:00 - 11:00 a 12:00 - 15:00

Ing. Blanka Doleželová
blanka.dolezelova@upol.cz
585 632 064
 
Mgr. Iveta Elišková
iveta.eliskova@upol.cz
585 632 065
 
Bc. Petra Gatěková
petra.gatekova@upol.cz
585 632 063 
 
Mgr. Silvie Zdražilová
silvie.zdrazilova@upol.cz
585 632 066 
 

Referát komunikace

Mgr. Kateřina Čapková
Referentka pro komunikaci
katerina.capkova@upol.cz
585 632 061
 
Mgr. Zdeňka Malínská
Grafička
zdenka.malinska@upol.cz
585 632 217
 

Referát výpočetní techniky

Jan Strádal
IT podpora (CVT)
jan.stradal@upol.cz
585 632 419
 
Tomáš Kopečný, DiS.
IT podpora
tomas.kopecny@upol.cz
585 632 958
 
Bc. Jiří Stankuš
IT podpora
jiri.stankus@upol.cz
585 632 034
 
Ing. Jan Svoboda
Didaktická technika
jan.svoboda@upol.cz
585 632 992
 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)