Děkanát

Děkan

Prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
josef.zadrazil@upol.cz
585 632 001
Úřední hodiny: 
St: 12:30 – 13:30 hod

Sekretariát děkana

Petra Slouková, MSc
Asistentka děkana
petra.sloukova@upol.cz
585 632 009

Mgr. Klára Voznicová
Referent pro oblast práva
Garant pro ochranu osobních údajů za LF
klara.voznicova@upol.cz
585 632 049

Proděkani

Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Proděkan pro legislativu, vnitřní organizaci a vnější vztahy a statutární zástupce děkana
milan.kolar@upol.cz
585 632 407
Agenda proděkana
Úřední hodiny:
 Út: 12:00 - 13:00 hod
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. FEAN
Proděkan pro vědu, výzkum a grantovou činnost
petr.kanovsky@upol.cz
588 443 400
Agenda proděkana
Úřední hodiny:
Čt 10:00 - 12:00 hod
Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
Proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 1. – 3. ročníku
hana.kolarova@upol.cz
585 632 101
Agenda proděkanky
Úřední hodiny: Út: 10:00 - 11:00 hod

Doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
Proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 4. – 6. ročníku
eva.klaskova@upol.cz
585 854 449
Agenda proděkanky
Úřední hodiny:  Út: 12:00 - 13:00 hod

MDDr. Iva Voborná, Ph.D.
Proděkanka pro studium Zubního lékařství a Dentistry
iva.voborna@upol.cz
585 859 229
Agenda proděkanky
Úřední hodiny:  Út: 12:00 - 13:00 hod
Prof. Mgr. MUDr. Milan Raška, Ph.D.
Proděkan pro zahraniční vztahy a General Medicine
milan.raska@upol.cz
585 632 751
Agenda proděkana
Úřední hodiny:  Út: 12:00 - 13:00 hod
Prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
Proděkan pro investiční rozvoj a doktorské studijní programy
martin.modriansky@upol.cz
585 632 319
Agenda proděkana
Úřední hodiny:  Út: 11:00 - 12:00 hod

Předseda AS LF

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
jiri.ehrmann@upol.cz
585 632 466
 

Tajemnice

Ing. Jana Valíková
jana.valikova@upol.cz
585 632 008

Studijní oddělení

Adresa: 
Děkanát LF UP
Studijní oddělení
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc 1

Úřední hodiny od 19.10.2020 do odvolání :
Po a Čt: 9.00 – 11.00 hod a 13.00 – 16.00 hod

Úřední hodiny v době prázdnin (od 1.7. do 31.8.)
Po a Čt: 8.00 – 11.00 hod

V době vánočních svátků od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 je studijní oddělení uzavřeno. 

Vedoucí studijního oddělení

Ing. Alina Antošová
alina.antosova@upol.cz
585 632 010
 

Referát přijímacího řízení, celoživotního vzdělávání, ediční činnosti a archivu

Marta Zahradová
marta.zahradova@upol.cz
585 632 011
 

Referát 1. - 2. ročníku Všeobecného lékařství a Zubního lékařství

Mgr. Táňa Laštůvková
tana.lastuvkova@upol.cz
585 632 014
 

Referát 3. - 6. ročníku Všeobecného lékařství

Mgr. Martina Vinterová
martina.vinterova@upol.cz
585 632 013

Referát doktorského studia

Ing. Helga Hromádková
helga.hromadkova@upol.cz
585 632 016
 

Referát studia v angličtině  a zahraničních vztahů

Mgr. Jana Osmani
General Medicine
jana.osmani@upol.cz
585 632 017
 
Bc. Jitka Melcrová
Dentistry, doktorské programy v angličtině
jitka.melcrova@upol.cz 
585 632 012 
Ing. Petra Nakládalová
Zahraniční vztahy, akreditace
petra.nakladalova@upol.cz
585 632 015
 

Ekonomické oddělení

Martina Vičíková
Hlavní činnost, granty
martina.vicikova@upol.cz
585 632 054

Bc. Lenka Látalová
Granty, dary
lenka.latalova@upol.cz
585 632 052

Růžena Prchlová
Doplňková činnost, konference
ruzena.prchlova@upol.cz
585 632 051

Ing. Dana Laníková
Evidence majetku
dana.lanikova@upol.cz
585 632 053

Iva Přecechtělová
Podatelna, pokladna, tuzemské cestovní příkazy
iva.precechtelova@upol.cz
585 632 037

Pavlína Jurášková
Zahraniční cestovní příkazy
pavlina.juraskova@upol.cz
585 632 035

Ing. Jitka Sívková
ÚMTM
jitka.sivkova@upol.cz
585 632 074

Personální a mzdové oddělení

Personální referát

Mgr. Magdaléna Svozilová
magdalena.svozilova@upol.cz
585 632 032

Jana Dvořáková
jana.dvorakova@upol.cz
585 632 033

Mzdový referát

Jiřina Fargašová
jirina.fargasova@upol.cz
585 632 031

Dana Šišková        
dana.siskova@upol.cz 
585 632 036

Referát vědy a výzkumu

Mgr. Eva Hrouzková
eva.hrouzkova@upol.cz
585 632 018
 
Mgr. Hana Slováková
hana.slovakova@upol.cz
585 632 062 
 
Ing. Hana Muchová
hana.muchova@upol.cz
585 632 019 
 

Referát specializačního vzdělávání

Adresa:
Referát pro specializační vzdělávání
Hněvotínská 3
775 15  Olomouc

Úřední hodiny: Po - Pá: 7:00 - 11:00 a 12:00 - 15:00

Ing. Blanka Doleželová
blanka.dolezelova@upol.cz
585 632 064
Mgr. Iveta Elišková
iveta.eliskova@upol.cz
585 632 065
Bc. Petra Gatěková
petra.gatekova@upol.cz
585 632 063 
Mgr. Silvie Zdražilová
silvie.zdrazilova@upol.cz
585 632 066 

Referát komunikace

Mgr. Zdeňka Malínská
Grafička
zdenka.malinska@upol.cz
585 632 217
 
Mgr. Veronika Glogarová
Tisková mluvčí
Referentka pro komunikaci
veronika.glogarova@upol.cz
585 632 061

Referát didaktické techniky

Ing. Jan Svoboda
Didaktická technika
jan.svoboda@upol.cz
585 632 992

Tomáš Kopečný, DiS.
IT podpora
tomas.kopecny@upol.cz
585 632 958

Řidič

Vlastimil Paráček
602 879 075