Děkanát

Děkan

Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
kolar@fnol.cz
585 632 407
Úřední hodiny: 
Út: 12:15 – 14:00 hod

Sekretariát děkana

Ivana Klosová
Asistentka děkana
ivana.klosova@upol.cz
585 632 009

Mgr. Klára Voznicová
Referent pro oblast práva
Garant pro ochranu osobních údajů za LF
klara.voznicova@upol.cz
585 632 049

Proděkani

Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
Proděkan pro vědecko-výzkumné záležitosti, vnitřní organizaci a statutární zástupce děkana
tomas.papajik@fnol.cz
588 444 181
Agenda proděkana
Úřední hodiny:
 Út: 13.00 - 14.00 hod
Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
Proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 1. – 3. ročníku a přijímací řízení
hana.kolarova@upol.cz
585 632 101
Agenda proděkana
Úřední hodiny:  Út: 10.00 - 11.00 hod

Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
Proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 4. – 6. ročníku, komunikaci a specializační vzdělávání
eliska.sovova@fnol.cz
588 442 481
Agenda proděkana
Úřední hodiny:  Út: 12.00 - 13.00 hod

Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
Proděkan pro studium Zubního lékařství
milos.spidlen@upol.cz
585 418 126
Agenda proděkana
Úřední hodiny:  Út: 12.45 - 13.45 hod
Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
Proděkan pro zahraniční vztahy a anglické studijní programy
jiri.ehrmann@upol.cz
585 632 466
Agenda proděkana
Úřední hodiny:  Út: 10.00 - 11.00 hod
Prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
Proděkan pro investiční rozvoj a doktorské studijní programy
martin.modriansky@upol.cz
585 632 319
Agenda proděkana
Úřední hodiny:  Út: 11.00 - 12.00 hod

Předseda AS LF

MUDr. Jan Strojil, Ph.D.
jan.strojil@upol.cz
585 632 556

Tajemnice

Ing. Jana Valíková
jana.valikova@upol.cz
585 632 008

Studijní oddělení

Adresa: 
Děkanát LF UP
Studijní oddělení
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc 1

Úřední hodiny:
Po a Čt: 8.00–11.00 hod a 13.00–17.00 hod

Úřední hodiny v době prázdnin (od 1.7. do 31.8.)
Po a Čt: 8.00–11.00 hod

Vedoucí studijního oddělení

Ing. Alina Antošová
alina.antosova@upol.cz
585 632 010

Referát přijímacího řízení, celoživotního vzdělávání, ediční činnosti a archivu

Marta Zahradová
marta.zahradova@upol.cz
585 632 011

Akreditace

Bc. Jitka Melcrová
jitka.melcrova@upol.cz
585 632 012

Referát 1. - 2. ročníku Všeobecného lékařství a Zubního lékařství

Mgr. Táňa Laštůvková
tana.lastuvkova@upol.cz
585 632 014

Referát 3. - 6. ročníku Všeobecného lékařství

Vladimíra Bogdanová
vladimira.bogdanova@upol.cz
585 632 013

Referát doktorského studia

Ing. Helga Hromádková
helga.hromadkova@upol.cz
585 632 016

Referát studia v angličtině (General Medicine, Dentistry, doktorských programů) a zahraničních styků

Bc. Jana Osmani
General Medicine
jana.osmani@upol.cz
585 632 017

Ing. Petra Nakládalová
Dentistry, doktorské programy, zahraniční styky
petra.nakladalova@upol.cz
585 632 015

Ekonomické oddělení

Martina Vičíková
Hlavní činnost, granty
martina.vicikova@upol.cz
585 632 054

Bc. Lenka Látalová
Granty, dary
lenka.latalova@upol.cz
585 632 052

Růžena Prchlová
Doplňková činnost, konference
ruzena.prchlova@upol.cz
585 632 051

Bc. Dana Laníková
Evidence majetku
dana.lanikova@upol.cz
585 632 053

Iva Přecechtělová
Podatelna, pokladna, tuzemské cestovní příkazy
iva.precechtelova@upol.cz
585 632 037

Pavlína Jurášková
Zahraniční cestovní příkazy
pavlina.juraskova@upol.cz
585 632 035

Ing. Jitka Sívková
ÚMTM
jitka.sivkova@upol.cz
585 632 074

Personální a mzdové oddělení

Personální referát

Mgr. Magdaléna Svozilová
magdalena.svozilova@upol.cz
585 632 032

Jana Dvořáková
jana.dvorakova@upol.cz
585 632 033

Mzdový referát

Jiřina Fargašová
jirina.fargasova@upol.cz
585 632 031

Dana Šišková        
dana.siskova@upol.cz 
585 632 036

Referát vědy a výzkumu

Petra Slouková, MSc
petra.sloukova@upol.cz
585 632 062

Bc. Barbora Krudencová
barbora.krudencova@upol.cz
585 632 018

Referát specializačního vzdělávání

Adresa:
Referát pro specializační vzdělávání
Hněvotínská 3
775 15  Olomouc

Ing. Blanka Doleželová
blanka.dolezelova@upol.cz
585 632 064
Úřední hodiny:
Po - Pá: 7:00 - 11:00 a 12:00 - 15:00
Mgr. Iveta Elišková
iveta.eliskova@upol.cz
585 632 065
Úřední hodiny:
Po: 7:00 - 11:00 a Út - St: 7:00 - 15:00
Bc. Petra Gatěková
petra.gatekova@upol.cz
585 632 063 

Referát komunikace

Mgr. Zdeňka Malínská
Grafička
zdenka.malinska@upol.cz
585 632 217

Mgr. Veronika Glogarová
Referent pro komunikaci
veronika.glogarova@upol.cz
585 632 061

Referát didaktické techniky

Ing. Jan Svoboda
Didaktická technika
jan.svoboda@upol.cz
585 632 992

Tomáš Kopečný, DiS.
IT podpora
tomas.kopecny@upol.cz
585 632 958

Řidič

Vlastimil Paráček
602 879 075