Prof. Mgr. MUDr. Milan Raška, Ph.D.

Proděkan pro zahraniční vztahy a General Medicine

Životopis (pdf)

Agenda proděkana

  1. záležitostí studentů General Medicine, 
  2. poplatků spojených s General Medicine,
  3. přiznávání stipendií studentům General Medicine,
  4. agendy přijímacího řízení ve studijním programu General Medicine,
  5. uzavírání bilaterálních smluv a smluv v rámci mezinárodních programů,
  6. agendy doktorských studijních programů realizovaných v anglickém jazyce.