Popularizace medicíny - Lékařská fakulta UP

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku (U3V UP) je specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Poskytuje starším občanům nad 60 let vzdělávání na nejvyšší možné, tedy vysokoškolské (univerzitní) úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových a vzdělávacích činností. Vzdělávání na U3V má charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy, a nezakládá nárok na vysokoškolský titul.

Více informací

Noc vědců

Noc vědců je veřejně přístupná akce, jejímž posláním je popularizace vědy a techniky. Noc vědců, akce oživující v jeden večer stovky vědeckých budov, do kterých se běžný smrtelník nedostane. Návštěvníci proplouvají laboratořemi, přednáškovými místnostmi, vybuchujícími experimenty a jdou do hloubky aktuálních témat. Děti, dospělí, senioři, každý zapálený pro vědu je vítaný. Setkejte se s našimi vědci a oni už vás naučí vědu milovat.

Více informací

Dětská univerzita

Dětská univerzita nabízí jedinečnou příležitost pro školáky ve věku 8–12 let vyzkoušet si studium na vysoké škole včetně slavnostních aktů imatrikulace i promoce. Jejím cílem je přiblížit vědu dětem a seznámit je s fakultami olomoucké univerzity. Přednášky jsou interaktivní, mají formu hry, přičemž snahou vyučujících je děti zaujmout, umožnit jim nahlédnout pod pokličku nejrůznějších vědních oborů a zbavit je tak obav ze studia. Kromě řady zážitků a poznatků obdrží každý z nich na památku diplom o absolvování Dětské univerzity.

Více informací

Muzejní noc

Muzejní noc zpřístupňuje obyvatelům krajského města a jeho návštěvníkům sbírky významných muzeí, galerií, knihoven a dalších kulturních institucí. Je to jedinečná příležitost projít si výstavy v neopakovatelné atmosféře páteční noci. Olomoucká muzejní noc je součástí Festivalu muzejních nocí, který se koná v celé České republice.

Více informací

Veletrh zdraví

Veletrh zdraví se koná v jednotlivých expozicích science centra v Pevnosti poznání. V programu jsou stánky s interaktivními aktivitami napříč lékařskými a dalšími vědeckými obory. Akce pro celou rodinu je zdarma v rámci běžného vstupného do Pevnosti poznání.

Více informací

Hippokratův dům

Myšlenka na vybudování virtuálního "Hippokratova domu" vznikla v rámci projektu popularizace medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jsou zde představena jednotlivá pracoviště s informacemi o vyšetřeních, chorobách, historii lékařství, prevenci onemocnění, první pomoci, odkazy a materiály ke stažení pro pacienty. Při výběru problematiky nebo konkrétního onemocnění, které vás zajímá, můžete využít nabídky členěné podle lékařských oborů nebo případně podle pracovišť FNOL a LF UP.

Více informací

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)