"Bílá knížka"

Bílá knížka 2020/2021

 1. Vedení Univerzity Palackého v Olomouci
 2. Vedení Lékařské fakulty UP v Olomouci
 3. Akademický senát LF UP v Olomouci
 4. Vědecká rada LF UP v Olomouci
 5. Děkanát LF UP v Olomouci
 6. Seznam klinik, ústavů a pracovišť LF UP v Olomouci a jejich personální složení
 7. Seznam pracovišť podílejících se na výuce LF UP řazených dle užívaných zkratek
 8. Harmonogram akademického roku 2020/2021 LF UP v Olomouci
 9. Vysvětlivky použitých zkratek a značek
 10. Akreditované pregraduální studijní programy v akademickém roce 2020/2021
 11. Poplatky spojené se studiem dle zákona č. 111/1998 Sb. pro akademický rok 2020/2021
 12. Studijní plány v akademickém roce 2020/2021
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2018 (.pdf) (pro studenty studující v akademickém roce 2020/2021 v 1.-3. ročníku)
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2017 (.pdf) (pro studenty studující v akademickém roce 2020/2021 ve 4. ročníku) 
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2015 (.pdf) (studenty studující v akademickém roce 2020/2021 v 5.-6 ročníku) 
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2019 (.pdf) (pro studenty studující v akademickém roce 2020/2021 v 1.-2. ročníku)
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2016 (.pdf) (pro studenty studující v akademickém roce 2020/2021 ve 3.-5. ročníku) 
  -  Veřejné zdravotnictví – studijní plán verze 2019 (.pdf) (pro studenty studující v akademickém roce 2020/2021 v 1.-2. ročníku) 
 13. Rozvrhy jednotlivých ročníků v akademickém roce 2020/2021
 14. Anotace předmětů (.pdf)
 15. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 6. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2020/2021
 16. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 5. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2020/2021
 17. Harmonogram státních rigorózních zkoušek Zubního lékařství v akademickém roce 2020/2021
 18. Prerekvizity studijních oborů v akademickém roce 2020/2021
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2018 (.pdf) (pro studenty studující v akademickém roce 2020/2021 v 1.-3. ročníku)
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2017 (.pdf) (pro studenty studující v akademickém roce 2020/2021 ve 4. ročníku) 
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2015 (.pdf) (pro studenty studující v akademickém roce 2020/2021 v 5.-6. ročníku) 
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2019 (.pdf) (pro studenty studující v akademickém roce 2020/2021 v 1.-2. ročníku)
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2016 (.pdf) (pro studenty studující v akademickém roce 2020/2021 ve 3.-5. ročníku)
  -  Veřejné zdravotnictví – studijní plán verze 2019 (.pdf) (pro studenty studující v akademickém roce 2020/2021 v 1.-2. ročníku) 
 19. Poznámky ke studijním plánům
 20. Počty kreditů v jednotlivých studijních programech pro akademický rok 2020/2021
 21. Studijní a zkušební řád UP (V. úplné znění ze dne 2. července 2019) (.pdf)
 22. Směrnice děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci ze dne 14.12.2018 (.pdf)
 23. Disciplinární řád pro studenty UP (I. úplné znění ze dne 16. 5. 2017) – účinnost od 1. 9. 2017 (.pdf)
 24. Volitelné předměty

Bílá knížka 2019/2020

 1. Vedení Univerzity Palackého v Olomouci
 2. Vedení Lékařské fakulty UP v Olomouci
 3. Akademický senát LF UP v Olomouci
 4. Vědecká rada LF UP v Olomouci
 5. Děkanát LF UP v Olomouci
 6. Seznam klinik, ústavů a pracovišť LF UP v Olomouci a jejich personální složení
 7. Seznam pracovišť podílejících se na výuce LF UP řazených dle užívaných zkratek
 8. Harmonogram akademického roku 2019/2020 LF UP v Olomouci
 9. Vysvětlivky použitých zkratek a značek
 10. Akreditované pregraduální studijní programy v akademickém roce 2019/2020
 11. Poplatky spojené se studiem dle zákona č. 111/1998 Sb. pro akademický rok 2019/2020
 12. Studijní plány v akademickém roce 2019/2020
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2018 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 v 1.-2. ročníku)
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2017 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 ve 3. ročníku)  
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2015 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 ve 4.-5. ročníku) 
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2014 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 v 6. ročníku) 
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2019 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 v 1. ročníku) 
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2016 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 ve 2.-4. ročníku) 
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2015 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 v 5. ročníku) 
  Veřejné zdravotnictví – studijní plán verze 2019 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 v 1. ročníku) 
 13. Rozvrhy jednotlivých ročníků v akademickém roce 2019/2020
 14. Anotace předmětů (.pdf)
 15. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 6. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2019/2020
 16. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 5. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2019/2020
 17. Harmonogram státních rigorózních zkoušek Zubního lékařství v akademickém roce 2019/2020 
 18. Prerekvizity studijních oborů v akademickém roce 2019/2020
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2018 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 v 1.-2. ročníku)
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2017 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 ve 3. ročníku) 
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2015 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 ve 4.-5. ročníku)
  -  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2014 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 v 6. ročníku) 
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2019 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 v 1. ročníku) 
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2016 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 v 1.-4. ročníku)
  -  Zubní lékařství – studijní plán verze 2015 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 v 5. ročníku) 
  Veřejné zdravotnictví – studijní plán verze 2019 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2019/2020 v 1. ročníku) 
 19. Poznámky ke studijním plánům
 20. Počty kreditů v jednotlivých studijních oborech pro akademický rok 2019/2020
 21. Studijní a zkušební řád UP (V. úplné znění ze dne 2. července 2019) (.pdf)
 22. Směrnice děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci ze dne 14.12.2018 (.pdf)
 23. Disciplinární řád pro studenty UP (I. úplné znění ze dne 16. 5. 2017) – účinnost od 1. 9. 2017 (.pdf)
 24. Volitelné předměty