Seznam pracovišť

Použitá
zkratka
Název pracoviště Číslo
prac.
BIO Ústav biologie 1120
CJA Centrum pro výuku cizích jazyků 1710
DGZ Centrum digitalizace zdravotnictví 1480
DET Dětská klinika 1280
DLF Děkanát Lékařské fakulty 1900
FAR Ústav farmakologie 1210
FYZ Ústav fyziologie 1130
HEO Hemato-onkologická klinika 1233
HIE Ústav histologie a embryologie 1140
CH0 Chirurgické kliniky  
CH1 I. chirurgická klinika 1310
CH2 II. chirurgická klinika - cévně-transplantační 1315
INF Centrum pro výuku infekčního lékařství 1246
IN0 Interní kliniky  
IN1 I. interní klinika - kardiologická 1220
IN2 II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická 1230
IN3 III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická 1240
KAR Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1311
KCH Kardiochirurgická klinika 1370
KIM Ústav imunologie 1450
KOZ Klinika chorob kožních a pohlavních 1290
LBF Ústav lékařské biofyziky 1110
LGE Ústav lékařské genetiky 1660
LCH Ústav lékařské chemie a biochemie 1150
MIK Ústav mikrobiologie 1170
MTM Ústav molekulární a translační medicíny 1960
NAN Ústav normální anatomie 1130
NEU Neurologická klinika 1260
NCH Neurochirurgická klinika 1312
NUM Klinika nukleární medicíny 1251
OCC Oční klinika 1350
ONK Onkologická klinika 1255
ORL Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1360
ORT Ortopedická klinika 1320
PAT Ústav klinické a molekulární patologie 1180
PFY Ústav patologické fyziologie 1190
PGY Porodnicko-gynekologická klinika 1340
PLE Centrum telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností 1460
PLI Klinika plicních nemocí a tuberkulózy 1232
PRL Klinika pracovního lékařství 1231
PSY Klinika psychiatrie 1270
PVL Ústav veřejného zdravotnictví 1430
RAD Radiologická klinika 1250
SLP Ústav soudního lékařství a medicínského práva 1420
SOL Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví 1440
ST1 Klinika zubního lékařství 1410
TVL Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace 1321
TRA Traumatologická klinika 1470
UCH Klinika ústní čelistní a obličejové chirurgie 1390
URG Centrum pro výuku urgentní medicíny 1461
URO Urologická klinika 1330

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)