Poznámky

Poznámky ke studijním plánům

Všeobecné lékařství 1. ročník

Studenti jsou na výuku povinných předmětů zapsáni prostřednictvím studijního oddělení do tzv. kroužků. Svůj rozvrh studenti zjistí po přihlášení do portálového přístupu STAG nejpozději 2.9.2024 (v případě pozdějšího zápisu ke studiu vždy následující den po zápisu ke studiu). 

Elektronický zápis studentů do nepovinné výuky probíhá od 4.9.2024 (od 11.00 hod předzápis po předmětech nepovinných předmětů) pomocí portálového přístupu STAG. Podrobnosti o elektronickém zápisu naleznete na webové stránce fakulty

Upozornění: Kroužkový rozvrh je pevný a není možné v něm provádět žádné změny! V případě porušení tohoto pravidla bude rozvrh studentovi vymazán (blokoval by zápis ostatním studentům). V kroužkovém rozvrhu mohou být patrné kolize povinných předmětů s "Pitevním blokem", který probíhá vždy 1 týden v semestru. Ke kolizím povinných předmětů s "Pitevním blokem" se nepřihlíží a kolizní výuka se nenahrazuje (kromě předmětu "Etické základy komunikace pro odbornou praxi").

Pro studenty 1. ročníku se v rámci první přednášky z Lékařské biofyziky Normální anatomie 1 uskuteční dne 16. 9. 2024 od 7.45 hod ve Velké posluchárně Teoretických ústavů setkání s vedením fakulty, tzv. Úvod do studia. Cílem je seznámit nové studenty se základními informacemi souvisejícími se studiem. Studentům budou prezentovány zásady kreditního systému, základní normy a předpisy, možnosti zahraničních stáží a podmínky pro jejich absolvování. Neméně důležitou součástí Úvodu do studia budou informace o studentských pedagogických a vědeckých silách, Informačním středisku LF UP, včetně jeho služeb a studentských organizacích na LF UP. Jednotlivá témata jsou přehledně uvedena v tabulce.

Všeobecné lékařství 2. až 6. ročník

Elektronický zápis studentů do výuky probíhá ve dvou etapách: 1. etapa - předzápis je povolen od 16.7.2024 (od 10.00 hod kroužkový předzápis, od 10.30 hod předzápis po předmětech) pomocí portálového přístupu STAG, 2. etapa - předzápis je povolen od 1.8.2024 (od 9.00 hod kroužkový předzápis, od 9.30 hod předzápis po předmětech). Podrobnosti o předzápisu na předměty na webové stránce fakulty.

Při elektronickém zápisu do výuky 2. a 4. - 6. ročníku se studenti na povinné předměty zapisují výhradně pomocí "kroužkového předzápisu", na předměty volitelné a povinně volitelné pomocí "předzápisu na předměty". Kroužkový rozvrh je pevný a není možné v něm bez povolení vedoucí studijního oddělení provádět žádné změny. Studenti 3. ročníku se zapisují na povinné předměty pomocí "předzápisu na předměty", tj. jednotlivě po předmětech.

Zápočet kreditů studentům studujícím v zahraničí v rámci programů ERASMUS+ apod.

  • při zakončení předmětu shodného s předmětem studijního programu na LF UP zkouškou či zápočtem bude uznán počet kreditů dle příslušné verze studijního plánu

Zubní lékařství 1. ročník

Studenti jsou na výuku povinných předmětů zapsáni prostřednictvím studijního oddělení do tzv. kroužků. Svůj rozvrh studenti zjistí po přihlášení do portálového přístupu STAG nejpozději 2.9.2024 (v případě pozdějšího zápisu ke studiu vždy následující den po zápisu ke studiu). 

Elektronický zápis studentů do nepovinné výuky probíhá od 4.9.2024 (od 11.00 hod předzápis po předmětech nepovinných předmětů) pomocí portálového přístupu STAG. Podrobnosti o elektronickém zápisu naleznete na webové stránce fakulty

Upozornění: Kroužkový rozvrh je pevný a není možné v něm bez povolení studijního oddělení provádět žádné změny! V případě porušení této podmínky bude rozvrh vymazán (blokoval by zápis ostatním studentům).

Pro studenty 1. ročníku se v rámci první přednášky z Normální anatomie 16.9.2024 od 7.30 hod v Malé levé posluchárně Teoretických ústavů uskuteční setkání s vedením fakulty, tzv. Úvod do studia. Cílem je seznámit nové studenty Zubního lékařství základními informacemi souvisejícími se studiem. Studentům budou prezentovány zásady kreditního systému, základní normy a předpisy, možnosti zahraničních stáží a podmínky pro jejich absolvování. Neméně důležitou součástí Úvodu do studia budou informace o studentských pedagogických a vědeckých silách, Informačním středisku LF UP, včetně jeho služeb a studentských organizacích na LF UP. Jednotlivá témata jsou přehledně uvedena v tabulce.

Zubní lékařství 2. až 5. ročník

Elektronický zápis studentů do výuky probíhá ve dvou etapách: 1. etapa - předzápis je povolen od 16.7.2024 (od 10.00 hod kroužkový předzápis, od 10.30 hod předzápis po předmětech) pomocí portálového přístupu STAG, 2. etapa - předzápis je povolen od 1.8.2024 (od 9.00 hod kroužkový předzápis, od 9.30 hod předzápis po předmětech). Podrobnosti o předzápisu na předměty na webové stránce fakulty.

Při elektronickém zápisu do rozvrhu se studenti na povinné předměty zapisují výhradně pomocí "kroužkového předzápisu", na předměty volitelné a povinně volitelné pomocí "předzápisu na předměty". Kroužkový rozvrh je pevný a není možné v něm bez povolení vedoucí studijního oddělení provádět žádné změny!

Zápočet kreditů studentům studujícím v zahraničí v rámci programů ERASMUS+ apod.

  • při zakončení předmětu shodného s předmětem studijního programu na LF UP zkouškou či zápočtem bude uznán počet kreditů dle příslušné verze studijního plánu

Úvodní kurz

Program úvodního kurzu pro Všeobecné lékařství

18. 9. 2023 od 7:45 hod - Velká posluchárna Teoretických ústavů LF UP

Téma Přednášející
(orientační čas)
délka

Zahájení, úvodní slovo,
představení Fakultní nemocnice Olomouc

děkan LF UP
ředitel FN Olomouc
(7.45 - 8.00)
15 min
Představení vedení LF UP, děkanátu a struktury fakulty. Studium v I.-VI. ročníku (organizace studia v kreditovém systému, související studijní předpisy, Studijní a zkušební řád UP, Směrnice děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP, webové stránky atd.) příslušní proděkani,
vedoucí studijního oddělení
(8.00 - 8.25)
25 min
Možnosti zahraničních stáží
(program Erasmus+, další možnosti studia v zahraničí)
příslušní proděkani
(8.25 - 8.35)
10 min
Studentská vědecká činnost (SVOČ) a studentská pedagogická činnost příslušní proděkani
(8.35 - 8.50)
15 min
Informační středisko LF UP
(služby knihovny a informační technologie)
vedoucí Informačního střediska LF UP
(8.50 - 9.05)
15 min
Studentské organizace
(Spolek mediků, IFMSA, VKH, studentské akce aj.)
zástupci studentské komory AS LF
předseda Spolků mediků LF UP
zástupci dalších studentských organizací
(9.05 - 9.20)
15 min
Dotazy studentů (9.20 - 9.40) 20 min

Program úvodního kurzu pro Zubní lékařství

18. 9. 2023 od 7:30 hod - Malá levá posluchárna Teoretických ústavů LF UP

Téma Přednášející
(orientační čas)
délka

Zahájení, úvodní slovo,
představení Fakultní nemocnice Olomouc

děkan LF UP
ředitel FN Olomouc
(7.30 - 7.40) 
10 min
Představení vedení LF UP, děkanátu a struktury fakulty proděkanka pro záležitosti studia Zubního lékařství
(7.40 - 7.45) 
5 min
Možnosti zahraničních stáží
(program Erasmus+, další možnosti studia v zahraničí)
příslušní proděkani
(7.45 - 7.55)
10 min
Informační středisko LF UP
(služby knihovny a informační technologie)
vedoucí Informačního střediska LF UP
(7.55 - 8.10)
15 min
Studium v I.-V. ročníku (organizace studia v kreditovém systému, související studijní předpisy, Studijní a zkušební řád UP, Směrnice děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP, webové stránky atd.) vedoucí studijního oddělení
(8.10 - 8.40) 
30 min
Studentské organizace
(Spolek mediků, IFMSA, VKH, studentské akce aj.)
zástupci studentské komory AS LF
předseda Sdružení studentů stomatologie
zástupci dalších studentských organizací
(8.40 - 8.55) 
15 min
Dotazy studentů (8.55 - 9.00)  5 min 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)