Ústav mikrobiologie

Aktuality

Všeobecné informace

Adresa

Ústav mikrobiologie
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc
telefon: 585 632 402
fax: 585 632 417

Personální složení

Přednosta:
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
milan.kolar@fnol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky:
Bc. Petra Procházková, DiS.
petra.prochazkova@fnol.cz

Zástupce přednosty pro LP:
MUDr. Yvona Lovečková, Ph.D.
yvona.loveckova@fnol.cz

Sekretářka:
Eva Přikrylová
eva.prikrylova@upol.cz, eva.prikrylova@fnol.cz
telefon: 585 632 402

Ostatní členové

doc. MUDr. Dagmar Koukalová, CSc.  dagmar.koukalova@fnol.cz 

doc.MUDr. Petr Hamal, Ph.D.  petr.hamal@fnol.cz 

doc.MVDr. Jan Bardoň, MBA, Ph.D.  jbardon@svuol.cz

MUDr.Iva Vágnerová, Ph.D.  iva.vagnerova@fnol.cz 

MUDr.Vladislav Raclavský, Ph.D.  rac@tunw.upol.cz 

Mgr. Pavel Sauer, Ph.D.  pavel.sauer@fnol.cz 

MUDr. Miroslava Htoutou Sedláková miroslawa@centrum.cz

Ing. Magdaléna Röderová, Ph.D.  m.roderova@gmail.com

Mgr. Vendula Pudová, Ph.D.  vendula.husickova@upol.cz

MUDr. Mgr. Kateřina Bogdanová, Ph.D.  katerina.bogdanova@upol.cz

MDDr. Lucie Svobodová, Ph.D.  lucie.svobodova@fnol.cz

Mgr. Renata Večeřová, Ph.D.  renata.vecerova@fnol.cz

Mgr. Patrik Mlynárčik, Ph.D.  patrik.mlynarcik@gmail.com

RNDr. Lucie Janovská, Ph.D. lucie.janovska@upol.cz

MUDr. Peter Odion Imwensi  peter.imwensi01@upol.cz

Mgr. Taťána Štosová, Ph.D.  tatana.stosova@fnol.cz

Mgr. Kristýna Hricová  kristyna.hricova@upol.cz

Výuka

Všeobecné lékařství

Sylaby


Zkoušky

 

 


Prezentace

Semináře

Sylaby

 • Semináře z klinické mikrobiologie MIK/VC021 (.doc)
 • Péče o pacienta v sepsi MIK/VC031 (.doc)
 • Kazuistiky antibiotické léčby MIK/VC051 (.doc)
 • Interpretace mikrobiologických vyšetřovacích postupů v klinické medicíně MIK/VC061 (.doc)
 • Virologické kazuistiky MIK/VC071
 • Vedení ATB léčby dle zásad Antibiotic Stewardship MIK/VC081
 • Diagnostika COVID-19 a léčebné možnosti u COVID-pozitivních pacientů MIK/VC082

 


Prezentace

 

Semináře z klinické mikrobiologie MIK/VC021

 

Interpretace mikrobiologických vyšetřovacích postupů v klinické medicíně MIK/VC061

Zdravotnické obory

Veškere informace a studijní materiály jsou dostupné na Moodle.

Evaluace

English programme

General Medicine

 

 


Věda a výzkum

Publikace

 • Kolar M, Bardon J, Chroma M, Hricova K, Stosova T,  Sauer P, Koukalova D
  ESBL and AmpC beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae in poultry in the Czech Republic 
  Veterinarni medicina, 2010; 55: 119-124
 • Čekanová L, Kolář M:
  Rezistence komunitních kmenů Streptococcus agalactiae k makrolidovým antibiotikům
  Klinická farmakologie a farmacie, 2008; 22(2) 24-26
 • Chromá M, Kolář M, Sauer P, Marek O, Koukalová D:
  Molekulárno-biologická analýza ESBL-pozitívnych izolátov Klebsiella pneumoniae od pacientov v intenzívnej starostlivosti
  Kinická mikrobiologie a infekční lékařství, 2007; 13(5) 207-212
 • Kolář M, Bardoň J, Vágnerová I, Saier P, Koukalová D, Petrželová J, Čekanová L, Pospíšil R:
  Resistance to Antibiotics Strains of Staphylococcus spp, Enterococcus spp and Escherichia coli Isolated from Rectal Swabs of Pigs
  Acta Veterinaria, 2007;
 • Kolář M, Vágnerová I, Urbánek K:
 • The impact of antibiotic selective pressure on vancomycin-resistant entrococci occurrence 
  Biologia, 2001; 56(5):31-35

Doktorský studijní program

Ústav mikrobiologie podle prostorových kapacit a časových možností školitelů přijímá studenty do doktorského (Ph.D.) studia, vede diplomové i bakalářské práce studentů PřF UP a vypisuje témata SVOČ pro studenty LF UP. Zájemci se mohou průběžně informovat u jednotlivých výzkumných pracovníků, před podáním přihlášky je vždy nutné osobní seznámení a konzultace nad tématem.

Pro Ph.D. studium jsou témata vypisována centrálně, informace o přijímacím řízení lze pro aktuální rok najít na stránkách LF UP pod odkazem "Doktorský studijní program - Přijímací řízení". Vedení bakalářských a diplomových prací  je domlouváno individuálně. Témata SVOČ jsou vypisována centrálně, před termínem vypsání je možné po domluvě pracovat na zkoušku jako volontér. O organizaci SVOČ apod. více informací též na http://www.cja.upol.cz/svoc/.

Mykologie

Mykologická skupina / Research - mycology group

Mykologická skupina pracuje v návaznosti na rutinní mykologickou laboratoř ústavu. Pokud chcete výzkumnou skupinu nebo rutinní laboratoř kontaktovat elektronicky (doporučeno) a jste na pochybách, na kterou konkrétní osobu se obrátit, můžete využít obecnou adresu mykologie@upol.cz. Přehled kontaktů na jednotlivé členy skupiny najdete níže.

Skupina je tvořena dvěma "senior researchers" (MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. a doc. MUDr. Petr Hamal, Ph.D.), 1 Ph.D. studentkou (MDDr. Lucie Svobodová), a 1 diplomantkou ( Bc. Ivana Horáková).

V centru zájmu skupiny jsou v současné době dva projekty, podrobnosti o odborné náplni těchto projektů lze získat kliknutím na jejich názvy níže.

 1. Druhová identifikace patogenních kvasinek založená na analýze teploty tání produktů fingerprintingu (technika McRAPD).
 2. Odpověď na hypoxii u patogenní kvasinky Cryptococcus neoformans (připravujeme).

Kontakty mykologická skupina/Contacts - mycology research group

Pro telefonické spojení vytočte/to call a person please dial:

    +420 58 563 a linku (viz níže)/and extension (see below)
    fax: +420 58 563 2417

Senior researchers:

    Petr Hamal, linka/extension 2403
    Vladislav Raclavský, linka/extension 9515
    Pro současné kontaktování obou můžete využít/To contact both use mykologie@upol.cz.

Studenti DSP/Ph.D. students:

    Lenka Rusková, linka/extension 9505

Laborantky/Technicians:

    Ivana Dosedělová, linka/extension 2405 

Další kontakty/Other useful extensions:

    Rutinní laboratoř/Routiny mycology lab, linka/extension 2405
    Výzkumná laboratoř/Research lab, linka/extension 2654

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)