Ediční komise

Členové komise jsou jmenováni děkanem pro období od 11. 6. 2019 do 31. 5. 2023.

Předsedkyně:    
prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

Členové:    
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
MDDr. Iva Voborná, Ph.D.