MDDr. Iva Voborná, Ph.D.

Proděkanka pro studium Zubního lékařství a Dentistry

Životopis (pdf)

Agenda proděkanky

  1. záležitostí studentů Zubního lékařství, Dentistry a účastníků CŽV,
  2. poplatků spojených s CŽV a Dentistry,
  3. přiznávání stipendií studentům Zubního lékařství a Dentistry,
  4. agendy spojené se státními rigorózními zkouškami studijních programů Zubní lékařství a Dentistry,
  5. agendy přijímacího řízení ve studijních programech Zubní lékařství včetně CŽV a Dentistry.