Prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Životopis

Narozen: 6. února 1954, Vyškov

Vzdělání:

 • 1969-1973 Čtyřleté gymnazium v Olomouci-Hejčíně, ukončené maturitou s vyznamenáním
 • 1973-1979 Lékařská fakulta University Palackého v Olomouci, všeobecný směr, promoce summa cum laudae
 • 1983 specializace z vnitřního lékařství I. stupně
 • 1988 specializace z vnitřního lékařství II. stupně
 • 1993 obhajoba kandidátské dizertační práce z vnitřního lékařství - nefrologie (CSc.)
 • 1995 Tříměsíční studijní pobyt v Univerzitní nemocnici McGill university, Montreal, Kanada
 • 1998 obhajoba habilitační práce v oboru vnitřní lékařství - nefrologie, docent vnitřního lékařství
 • 2000 specializace z nefrologie
 • 2011 jmenován profesorem v oboru vnitřní nemoci

Zaměstnán na LF UP v Olomouci:

 • 1988 - 1998 odborný asistent III. interní kliniky LF UP v Olomouci
 • 1998 - 2011 docent vnitřního lékařství III. interní kliniky LF UP
 • 2011 - dosud profesor vnitřního lékařství III. interní kliniky LF UP
 • Od 1.1.2012 vedoucí katedry chorob vnitřních III LF UP

FN Olomouc:

 • 1980 - 1986 sekundární lékař I. interní kliniky
 • 1986 - 1988 ordinář pro hemodialýzu III. interní kliniky
 • 1988 - 2011 vedoucí lékař nefrologického oddělení III. interní kliniky FN Olomouc, zástupce vedoucího TC FN Olomouc
 • Od 1.1.2012 přednosta III. interní kliniky FN a LF UP

Členství v odborných společnostech:

 • 1980 Česká lékařská společnost
 • 1980 Spolek lékařů JEP v Olomouci
 • 1980 Česká internistická společnost
 • 1986 Česká nefrologická společnost - čestné členství
 • 1998 Česká transplantační společnost
 • 1994 European renal association
 • 1994 European dialysis and transplant association
 • 2002 European society for organ transplantation

Členství ve výborech a komisích odborných společností:

 • 1998 školitel vědeckých aspirantů (Ph.D.) na LF UP Olomouc v oboru vnitřní nemoci
 • 2000 člen redakční rady časopisu Biomedical Papers
 • 1998 - 2008 člen revizní komise výboru České transplantační společnosti
 • 2006 - 2010 člen výboru České nefrologické společnosti
 • 2008 člen oborové rady PGS studia na LF UP Olomouc "vnitřní nemoci"
 • 2004 člen zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky z vnitřního lékařství
 • 2006 člen zkušební komise pro atestace v oboru nefrologie
 • 2005 - 2017 člen akreditační komise MZ ČR v oboru nefrologie
 • 2009 člen správní rady České nadace pro nemoci ledvin
 • 2012 - 2015 člen oborové komise č. 10/I IGA MZ ČR
 • 2012 člen vědecko-výzkumné komise LF UP
 • 2014 - 2017 člen odborného kolegia MZ ČR
 • 2014 krajský konzultant České internistické společnosti ČLS JEP
 • 2015 člen Vědecké rady LF UP
 • 2015 garant specializačního vzdělávání pro obor vnitřní lékařství na LF UP
 • 2015 člen akreditační komise pro obor vnitřní lékařství
 • 2015 člen zkušební komise pro aprobační zkoušky MZ ČR
 • 2015 místopředseda SOR pro obor vnitřního lékařství

Publikační a přednášková činnost:

136 publikací, 335 přednášek (z toho více než 100 na konferencích v zahraničí nebo akcích s mezinárodní účastí), 4 monografie - hlavní autor, 8 monografií - vybrané kapitoly

1 skriptum - vybrané kapitoly

Scopus: Citace 570, HI: 13

 

Olomouc 30.5.2019