Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

Proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 1. – 3. ročníku a přijímací řízení

Životopis (pdf)

Agenda proděkana

  1. záležitostí studentů Všeobecného lékařství v 1. - 3. ročníku,
  2. přiznávání stipendií studentům Všeobecného lékařství v 1. - 3. ročníku,
  3. agendy studentských pedagogických sil v 1. - 3. ročníku,
  4. agendy studentské vědecké odborné činnosti (dále jen „SVOČ“) v teoretických a preklinických oborech,
  5. agendy přijímacího řízení ve studijních programech Všeobecné lékařství včetně celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“) a Veřejné zdravotnictví,
  6. záležitostí účastníků CŽV včetně poplatků,
  7. agendy ubytovacího řízení,
  8. ediční činnosti.