N - O

Náchod

Zdravotnické zařízení: Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Kontaktní osoba: Ing. Jana Hotmarová
Adresa: Purkyňova 446, 547 69 Náchod
vzor obecné smlouvy (.doc)

Neratovice

Zdravotnické zařízení: ALMEDA, a.s.

Kontaktní osoba: Ing. Martin Valkovič, MBA, provozní ředitel
Adresa: Alšova 462, 277 11  Neratovice
vzor obecné smlouvy (.doc)

Nitra

Zdravotnické zařízení: Fakultná nemocnica Nitra

Kontaktní osoba: Mgr. Erika Ščípová, vedoucí org. odboru
Adresa: Špitálska 6, 950 01 Nitra, Slovakia
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Kardiocentrum Nitra, s.r.o.

Kontaktní osoba: personální odd.
Adresa: Špitálska 1, 049 01 Nitra, Slovakia
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Nemocnica s poliklinikami, n.o.

Kontaktní osoba: sekretariát ředitele
Adresa: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, Slovakia
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Kontaktní osoba: sekretariát ředitele nemocnice
Adresa: Kláštorská 134, 949 01 Nitra, Slovakia
vzor obecné smlouvy
(.doc)

Nové Město na Moravě

Zdravotnické zařízení: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Horová, právní odd.
Adresa: Žďárská ul. 610, 592 31 Nové Město na Moravě
vzor smlouvy (.doc)

Nové Město nad Metují

Zdravotnické zařízení: Mersen, s.r.o., Sdružené praxe praktických lékařů

Kontaktní osoba: MUDr. Petr Mertlík, jednatel
Adresa: 28. října 1399, 549 01 Nové Město nad Metují
vzor obecné smlouvy (.doc)

Nové Mesto nad Váhom

Zdravotnické zařízení: Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto n. Váhom, n.o.

Kontaktní osoba: sekretariát ředitele nemocnice
Adresa: M.R. Štefánika 1,915 31 Nové Mesto nad Váhom, Slovakia
vzor obecné smlouvy (.doc) 

Nové Zámky

Zdravotnické zařízení: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Kontaktní osoba: Sekretariát ředitele nemocnice
Adresa: Slovenská ul. 11/A, 940 34  Nové Zámky, Slovakia
vzor obecné smlouvy (.doc)

Nový Jičín

Zdravotnické zařízení: Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s.

Kontaktní osoba: Marcela Bystroňová, tel.: 556 773 665, e-mail: marcela.bystronova@nnj.agel.cz 
Adresa: Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín 
vzor smlouvy (.doc)

Student si s kontaktní osobou zvoleného zdravotnického zařízení odsouhlasí termín konání své odborné / prázdninové praxe, vyplní (ve 3 stejnopisech) Smlouvu o zajištění praxe studenta v příslušném zdravotnickém zařízení a všechny 3 stejnopisy odevzdá příslušné kontaktní osobě. Po podepsání smlouvy studentem i příslušným zdravotnickým zařízením student zašle 1 stejnopis smlouvy na studijní oddělení LF, 1 si ponechá zdravotnické zařízení a 1 si ponechá student.

Nymburk

Zdravotnické zařízení: Nemocnice Nymburk s.r.o.

Kontaktní osoba: Andrea Bugarská
Adresa: Boleslavská 425, 288 01 Nymburk
vzor obecné smlouvy (.doc)

Olomouc

Zdravotnické zařízení: Fakultní nemocnice Olomouc

Kontaktní osoba: Bc. Markéta Žylová, personální oddělení, tel.: 588 443 137, e-mail Marketa.Zylova@fnol.cz
Před absolvováním prázdninové praxe ve FN Olomouc je třeba vyplnit přihlášku na odbornou stáž (.docx),  potvrdit ji na vybrané klinice a pak přihlášku (.docx) odevzdat na personální oddělení FN Olomouc. Zde bude vystaven souhlas s vykonáním praxe ve 3 vyhotoveních (1x FN, 1x LF, 1x student).
Další podrobné pokyny pro zajištění praxe ve FN Olomouc.

Zdravotnické zařízení: Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace

Kontaktní osoba: Ing, Marie Fickerová, MBA, ředitelka, tel. 585 417 879, e-mail fickerova@dc-ostruvek.cz
Adresa: U Dětského domova domova 269, 77900 Olomouc - Nové sady
vzor smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: G-Centrum s.r.o.

Kontaktní osoba: MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.
Adresa: Horní nám. 285/8, 772 00  Olomouc
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Poliklinika AGEL Olomouc - Dopravní zdravotnictví

Kontaktní osoba: MUDr. Jarmila Raidová, tel. 725 873 766, e-mail jarmila.raidova@pol.agel.cz 
Adresa: Jeremenkova 40/1056, 772 52 Olomouc

vzor smlouvy (.doc)
Student si s kontaktní osobou zvoleného zdravotnického zařízení odsouhlasí termín konání své odborné / prázdninové praxe, vyplní (ve 3 stejnopisech) Smlouvu o zajištění praxe studenta v příslušném zdravotnickém zařízení a všechny 3 stejnopisy odevzdá příslušné kontaktní osobě. Po podepsání smlouvy studentem i příslušným zdravotnickým zařízením student zašle 1 stejnopis smlouvy na studijní oddělení LF, 1 si ponechá zdravotnické zařízení a 1 si ponechá student.

Zdravotnické zařízení: Hospic na Svatém Kopečku

Kontakt: sekretariát ředitele
Adresa: Nám. Sadové 4/24, Svatý Kopeček, 779 00  Olomouc
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

Kontaktní osoba: Lenka Hirschová, rada oddělení personálního a dokumentačního, tel. 585 719 314, e-mail: lenka.hirschova@khsolc.cz 
Adresa: Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc
vzor smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Oblastní spolek ČČK Olomouc

Kontaktní osoba: MUDr. Petra Přidalová
Adresa: Sokolská 32, 779 00 Olomouc
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: RVmedCentrum, privátní klinika s.r.o.

Adresa: Horní Lán 1310/10A, 779 00  Olomouc
vzor obecné smlouvy
 (.doc)

Zdravotnické zařízení: SPEA Olomouc, s.r.o.

Kontaktní osoba: Irena Greplová, odd. PaM
Adresa: Nám. Národních hrdinů 2, 779 00 Olomouc
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Vězeňská služba České republiky, Vazební věznice Olomouc

Kontaktní osoba: MUDr. Bohumil Skála, Ph.D., vedoucí lékař zdravotnického střediska Vazební věznice Olomouc, tel.: 585 525 334, e-mail bskala@vez.olc.justice.cz 
Adresa: Vazební věznice Olomouc, Švermova 2, 779 00 Olomouc
vzor smlouvy (.doc) výkaz výuky pro předmět PLE/VC022 (.doc)

Zdravotnické zařízení: Vojenská nemocnice Olomouc

Kontaktní osoba: primář nebo vrchní sestra příslušného oddělení –  viz VN Olomouc
Adresa: Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc
vzor pedagogické dokumentace (.doc) - pro předmět PLE/VCBP1 (.pdf), stážový list (.doc)
vzor pedagogické dokumentace (.doc) - pro předmět PLE/VC052 (.pdf), stážový list (.doc)
vzor pedagogické dokumentace (.doc) - další předměty

Poznámka:
Student si domluví svou praxi / stáž přímo na oddělení a zajistí podpisy pedagogické dokumentace ve 2 vyhotoveních, které následně doručí své referentce na studijní oddělení LF UP v Olomouci.

 

Zdravotnické zařízení: Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace

sídlo: Aksamitova 8, 772 00 Olomouc
vzor smlouvy (.doc)

Opava

Zdravotnické zařízení: Slezská nemocnice v Opavě

Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Dušková, odd. vzdělávání
Adresa: Olomoucká 470/86, 746 79 Opava
vzor smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: MOJE AMBULANCE a.s., Ambulance praktických lékařů

Kontaktní osoba: MUDr. Robert Kolář
Adresa: Pekařská 83, 747 05 Opava
vzor obecné smlouvy (.doc)

Ostrava

Zdravotnické zařízení: Fakultní nemocnice Ostrava

Kontaktní osoba: Mgr. Helena Noremberczyková, oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance, e-mail helena.noremberczykova@fno.cz, tel.: 597 374 043 
Adresa: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Pro vykonání praxe ve FN Ostrava je třeba kontaktovat oddělení vzdělávání FN Ostrava, které pro zájemce připraví pedagogickou dokumentaci (tj. smlouvu).

Praxe na Klinice dětského lékařství (MUDr. Markéta Nowaková, MBA, zástupce přednosty pro vzdělávání, e-mail: marketa.nowakova@fno.cz):
Klinika přijímá studenty k předstátnícové praxi v omezeném množství (max. 8 studentů) pouze v těchto termínech: 

  • 20 - 24.11.2023
  • 30.10 - 3.11.2023
  • 27.11. - 8.12.2023
  • 15.1. - 26.1.2024
  • 1.4. - 5.4.2024
  • 20.5. - 24.5.2024

Zdravotnické zařízení: Hornická poliklinika, s.r.o.

Kontaktní osoba: sekretariát polikliniky
Adresa: Sokolská třída 2587/81, 702 00  Ostrava
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Městská nemocnice Ostrava, p.o.

Kontakt: vzdelavani@mnof.cz
Adresa: Nemocniční 898/20A, 728 80  Ostrava
Informace pro studenty:

Zdravotnické zařízení: MOJE AMBULANCE a.s., Ambulance praktických lékařů

Adresa: Vítkovická 3077/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: MOJE AMBULANCE a.s., Ambulance praktických lékařů

Kontaktní osoba: Barbora Kořistková, staniční sestra
Adresa: Francouzská 6167, 708 00 Ostrava - Poruba
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Vítkovická nemocnice a.s., člen skupiny AGEL

Adresa: Zálužanského 1192/15, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Kontaktní osoba:
Lékařské praxe:
 Mgr. Denisa Zielonková, personální oddělení, e-mail enisa.zielonkova@vtn.agel.cz,  tel.: 595 633 090 nebo 724 831 843 (2.patro, pavilon K)
Ošetřovatelské praxe: Jindřiška Ševčíková, asistentka ošetřovatelské péče a TPO, e-mail jindriska.sevcikova@vtn.agel.cz,  tel.:595 633 085 nebo 602 534 475 (1.patro, pavilon K)

vzor smlouvy (.doc)

  • Před zahájením praxe je nutno absolvovat školení BOZP (14 dnů před zahájením praxe), které se koná vždy ve čtvrtek v 7.00 hodin v zasedací místnosti pavilonu K (1. patro). Studenti se na školení nemusí hlásit předem. Po skončení školení se studenti dostaví za příslušnou kontaktní osobou (viz výše) k sepsání a podepsání smlouvy 
  • Absolvované školení BOZP platí po dobu 2 let. Pokud studenti mají platné školení a potřebují pouze podepsat smlouvu, dostaví se rovněž ve čtvrtek (14 dnů před plánovaným zahájením praxe) v dopoledních hodinách k sepsání smlouvy.
  • Kontaktní osoba vybaví studenta ve 3 stejnopisech Smlouvou o zajištění praxe studenta v příslušném zdravotnickém zařízení. Po podepsání smlouvy studentem i příslušným zdravotnickým zařízením student zašle 1 stejnopis smlouvy na studijní oddělení LF, 1 si ponechá zdravotnické zařízení a 1 si ponechá student.
  • Po ukončení praxe vyplní student docházkový list, který jim předám při sepsání smlouvy, ten podepíší a odevzdají školitelce (staniční sestře), která je doručí příslušné kontaktní osobě (viz výše).

Zdravotnické zařízení: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o.

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Jaššo, MBA, vedoucí vzdělávání
Adresa: Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava
vzor obecné smlouvy (.doc)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)