N - O

Náchod

Zdravotnické zařízení: Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Kontaktní osoba: Ing. Jana Hotmarová
Adresa: Purkyňova 446, 547 69 Náchod
vzor obecné smlouvy (.doc)

Neratovice

Zdravotnické zařízení: ALMEDA, a.s.

Kontaktní osoba: Ing. Martin Valkovič, MBA, provozní ředitel
Adresa: Alšova 462, 277 11  Neratovice
vzor obecné smlouvy (.doc)

Nitra

Zdravotnické zařízení: Fakultná nemocnica Nitra

Kontaktní osoba: Mgr. Erika Ščípová, vedoucí org. odboru
Adresa: Špitálska 6, 950 01 Nitra, Slovakia
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Kardiocentrum Nitra, s.r.o.

Kontaktní osoba: personální odd.
Adresa: Špitálska 1, 049 01 Nitra, Slovakia
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Nemocnica s poliklinikami, n.o.

Kontaktní osoba: sekretariát ředitele
Adresa: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, Slovakia
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Kontaktní osoba: sekretariát ředitele nemocnice
Adresa: Kláštorská 134, 949 01 Nitra, Slovakia
vzor obecné smlouvy
(.doc)

Nové Město na Moravě

Zdravotnické zařízení: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Horová, právní odd.
Adresa: Žďárská ul. 610, 592 31 Nové Město na Moravě
vzor smlouvy (.doc)

Nové Město nad Metují

Zdravotnické zařízení: Mersen, s.r.o., Sdružené praxe praktických lékařů

Kontaktní osoba: MUDr. Petr Mertlík, jednatel
Adresa: 28. října 1399, 549 01 Nové Město nad Metují
vzor obecné smlouvy (.doc)

Nové Mesto nad Váhom

Zdravotnické zařízení: Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto n. Váhom, n.o.

Kontaktní osoba: sekretariát ředitele nemocnice
Adresa: M.R. Štefánika 1,915 31 Nové Mesto nad Váhom, Slovakia
vzor obecné smlouvy (.doc) 

Nové Zámky

Zdravotnické zařízení: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Kontaktní osoba: Sekretariát ředitele nemocnice
Adresa: Slovenská ul. 11/A, 940 34  Nové Zámky, Slovakia
vzor obecné smlouvy (.doc)

Nový Jičín

Zdravotnické zařízení: Nemocnice Nový Jičín, a.s.

Kontaktní osoba: Radka Skalková, tel. 556 773 766, e-mail radka.skalkova@nnj.agel.cz nebo Alena Matulová (oddělení vzdělávání)
Adresa: K nemocnici  775/76, 741 01 Nový Jičín 
vzor smlouvy (.doc)

Student si s kontaktní osobou zvoleného zdravotnického zařízení odsouhlasí termín konání své odborné / prázdninové praxe, vyplní (ve 3 stejnopisech) Smlouvu o zajištění praxe studenta v příslušném zdravotnickém zařízení a všechny 3 stejnopisy odevzdá příslušné kontaktní osobě. Po podepsání smlouvy studentem i příslušným zdravotnickým zařízením student zašle 1 stejnopis smlouvy na studijní oddělení LF, 1 si ponechá zdravotnické zařízení a 1 si ponechá student.

Nymburk

Zdravotnické zařízení: Nemocnice Nymburk s.r.o.

Kontaktní osoba: Andrea Bugarská
Adresa: Boleslavská 425, 288 01 Nymburk
vzor obecné smlouvy (.doc)

Olomouc

Zdravotnické zařízení: Fakultní nemocnice Olomouc

Kontaktní osoba: Bc. Markéta Žylová, personální oddělení, tel.: 588 443 137, e-mail Marketa.Zylova@fnol.cz
Před absolvováním prázdninové praxe ve FN Olomouc je třeba vyplnit přihlášku na odbornou stáž (.docx),  potvrdit ji na vybrané klinice a pak přihlášku (.docx) odevzdat na personální oddělení FN Olomouc. Zde bude vystaven souhlas s vykonáním praxe ve 3 vyhotoveních (1x FN, 1x LF, 1x student).
Další podrobné pokyny pro zajištění praxe ve FN Olomouc.

Zdravotnické zařízení: Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace

Kontaktní osoba: Ing, Marie Fickerová, MBA, ředitelka, tel. 585 417 879, e-mail fickerova@dc-ostruvek.cz
Adresa: U Dětského domova domova 269, 77900 Olomouc - Nové sady
vzor smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: G-Centrum s.r.o.

Kontaktní osoba: MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.
Adresa: Horní nám. 285/8, 772 00  Olomouc
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Poliklinika AGEL Olomouc - Dopravní zdravotnictví

Kontaktní osoba: MUDr. Jarmila Raidová, tel. 725 873 766, e-mail jarmila.raidova@pol.agel.cz 
Adresa: Jeremenkova 40/1056, 772 52 Olomouc

vzor smlouvy (.doc)
Student si s kontaktní osobou zvoleného zdravotnického zařízení odsouhlasí termín konání své odborné / prázdninové praxe, vyplní (ve 3 stejnopisech) Smlouvu o zajištění praxe studenta v příslušném zdravotnickém zařízení a všechny 3 stejnopisy odevzdá příslušné kontaktní osobě. Po podepsání smlouvy studentem i příslušným zdravotnickým zařízením student zašle 1 stejnopis smlouvy na studijní oddělení LF, 1 si ponechá zdravotnické zařízení a 1 si ponechá student.

Zdravotnické zařízení: Hospic na Svatém Kopečku

Kontakt: sekretariát ředitele
Adresa: Nám. Sadové 4/24, Svatý Kopeček, 779 00  Olomouc
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

Kontaktní osoba: Lenka Hirschová, rada oddělení personálního a dokumentačního, tel. 585 719 314, e-mail: lenka.hirschova@khsolc.cz 
Adresa: Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc
vzor smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Oblastní spolek ČČK Olomouc

Kontaktní osoba: MUDr. Petra Přidalová
Adresa: Sokolská 32, 779 00 Olomouc
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: RVmedCentrum, privátní klinika s.r.o.

Adresa: Horní Lán 1310/10A, 779 00  Olomouc
vzor obecné smlouvy
 (.doc)

Zdravotnické zařízení: SPEA Olomouc, s.r.o.

Kontaktní osoba: Irena Greplová, odd. PaM
Adresa: Nám. Národních hrdinů 2, 779 00 Olomouc
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Vězeňská služba České republiky, Vazební věznice Olomouc

Kontaktní osoba: MUDr. Bohumil Skála, Ph.D., vedoucí lékař zdravotnického střediska Vazební věznice Olomouc, tel.: 585 525 334, e-mail bskala@vez.olc.justice.cz 
Adresa: Vazební věznice Olomouc, Švermova 2, 779 00 Olomouc
vzor smlouvy (.doc) výkaz výuky pro předmět PLE/VC022 (.doc)

Zdravotnické zařízení: Vojenská nemocnice Olomouc

Kontaktní osoba: primář nebo vrchní sestra příslušného oddělení –  viz VN Olomouc
Adresa: Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc
vzor pedagogické dokumentace (.doc) - pro předmět PLE/VCBP1 (.pdf), stážový list (.doc)
vzor pedagogické dokumentace (.doc) - pro předmět PLE/VC052 (.pdf), stážový list (.doc)
vzor pedagogické dokumentace (.doc) - další předměty

Poznámka:
Student si domluví svou praxi / stáž přímo na oddělení a zajistí podpisy pedagogické dokumentace ve 2 vyhotoveních, které následně doručí své referentce na studijní oddělení LF UP v Olomouci.

 

Zdravotnické zařízení: Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace

sídlo: Aksamitova 8, 772 00 Olomouc
vzor smlouvy (.doc)

Opava

Zdravotnické zařízení: Slezská nemocnice v Opavě

Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Dušková, odd. vzdělávání
Adresa: Olomoucká 470/86, 746 79 Opava
vzor smlouvy
 (.doc)

Zdravotnické zařízení: MOJE AMBULANCE a.s., Ambulance praktických lékařů

Kontaktní osoba: MUDr. Robert Kolář
Adresa: Pekařská 83, 747 05 Opava
vzor obecné smlouvy (.doc)

Ostrava

Zdravotnické zařízení: Fakultní nemocnice Ostrava

Kontaktní osoba: Nikoleta Niklová, oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance, e-mail nikoleta.niklova@fno.cz, tel.: 597 372 292
Adresa: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Pro vykonání praxe ve FN Ostrava je třeba kontaktovat oddělení vzdělávání FN Ostrava, které pro zájemce připraví pedagogickou dokumentaci (tj. smlouvu).

Zdravotnické zařízení: Hornická poliklinika, s.r.o.

Kontaktní osoba: sekretariát polikliniky
Adresa: Sokolská třída 2587/81, 702 00  Ostrava
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Městská nemocnice Ostrava, p.o.

Kontakt: vzdelavani@mnof.cz
Adresa: Nemocniční 898/20A, 728 80  Ostrava
Informace pro studenty:

Zdravotnické zařízení: MOJE AMBULANCE a.s., Ambulance praktických lékařů

Adresa: Vítkovická 3077/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: MOJE AMBULANCE a.s., Ambulance praktických lékařů

Kontaktní osoba: Barbora Kořistková, staniční sestra
Adresa: Francouzská 6167, 708 00 Ostrava - Poruba
vzor obecné smlouvy (.doc)

Zdravotnické zařízení: Vítkovická nemocnice a.s., člen skupiny AGEL

Adresa: Zálužanského 1192/15, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Kontaktní osoba:
Lékařské praxe:
 Mgr. Denisa Zielonková, personální oddělení, e-mail enisa.zielonkova@vtn.agel.cz,  tel.: 595 633 090 nebo 724 831 843 (2.patro, pavilon K)
Ošetřovatelské praxe: Jindřiška Ševčíková, asistentka ošetřovatelské péče a TPO, e-mail jindriska.sevcikova@vtn.agel.cz,  tel.:595 633 085 nebo 602 534 475 (1.patro, pavilon K)

vzor smlouvy (.doc)

  • Před zahájením praxe je nutno absolvovat školení BOZP (14 dnů před zahájením praxe), které se koná vždy ve čtvrtek v 7.00 hodin v zasedací místnosti pavilonu K (1. patro). Studenti se na školení nemusí hlásit předem. Po skončení školení se studenti dostaví za příslušnou kontaktní osobou (viz výše) k sepsání a podepsání smlouvy 
  • Absolvované školení BOZP platí po dobu 2 let. Pokud studenti mají platné školení a potřebují pouze podepsat smlouvu, dostaví se rovněž ve čtvrtek (14 dnů před plánovaným zahájením praxe) v dopoledních hodinách k sepsání smlouvy.
  • Kontaktní osoba vybaví studenta ve 3 stejnopisech Smlouvou o zajištění praxe studenta v příslušném zdravotnickém zařízení. Po podepsání smlouvy studentem i příslušným zdravotnickým zařízením student zašle 1 stejnopis smlouvy na studijní oddělení LF, 1 si ponechá zdravotnické zařízení a 1 si ponechá student.
  • Po ukončení praxe vyplní student docházkový list, který jim předám při sepsání smlouvy, ten podepíší a odevzdají školitelce (staniční sestře), která je doručí příslušné kontaktní osobě (viz výše).

Zdravotnické zařízení: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o.

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Jaššo, MBA, vedoucí vzdělávání
Adresa: Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava
vzor obecné smlouvy (.doc)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)