Centrum pro práci s laboratorními zvířaty LF UP

Vedoucí

MVDr. Doležal Dalibor, MBA
tel.: +420 58563 2946
e-mail: dolezal12@gmail.com


Centrum pro práci s laboratorními zvířaty LF UP
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Zaměstnanci

CPLZ

Ošetřovatelé laboratorních zvířat

Nečasová Alena tel.: +420 58563 2944
Ing. Piroltová Zdenka tel.: +420 58563 2944
Sládek Karel tel.: +420 58563 2944

Sekretářka

Nečasová Alena
e-mail: alena.necasova@upol.cz
telefon: +420 58563 2941

Oznámení MŠMT ČR

03. 01. 2022

Vážení,

příští „pětiletá“ zpráva členských států o provádění článku 54 směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely se bude týkat let 2018-2022. V rámci předkládání zpráv členských států je nutno shromáždit údaje od uživatelů a chovatelů za poslední rok pětiletého cyklu, tj. za rok 2022.

Přiloženou tabulku budete na MZe posílat až za rok, ale posílám vám ji už nyní, abyste věděli, jaké údaje budete muset shromažďovat. Tabulka se týká témat uvedených v předmětu tohoto e-mailu. Tabulka se týká i chovatelů a dodavatelů PZ, protože i u nich je možné např. usmrcení zvířat pro využití orgánů a tkání.

V případě nejasností se neobávejte nás zeptat :-)

Zdraví vás a přeje klidné Vánoce a pohodový rok 2022

JN

Ing. Jiří Novák

ministerský rada

odbor environmentální a ekologického zemědělství,

oddělení ochrany zvířat

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

 tel. 221 812 441

tel. 773 784 835

e-mail ooz@mze.cz

http://www.oz.mze.cz/

05. 03. 2021

Evropská komise zprovoznila systém předávání a shromažďování netechnických shrnutí projektů pokusů (NSPP). To pro vás znamená to, že ode dneška budete používat nový formulář NSPP, který je na webu MZe-OOZ a stránkách CPLZ UPOL / formuláře. Soubor sice vypadá úplně jinak, než ten dříve používaný, ale údaje v něm se od starého téměř neliší. Hodně kolonek vám nabídne výběr, takže nebudete muset všechno vypisovat.

01. 02. 2021

Vážení,

ode dneška nabývá účinnost novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Pro zařízení uživatelů, chovatelů a dodavatelů PZ z toho vyplývají některé změny.

1/ nový formulář žádosti o schválení projektu pokusů

2/ nové formuláře žádosti o udělení oprávnění

Výše zmíněné formuláře ode dneška používejte – pokud použijete staré, budete je muset přepsat.

Zdraví,

Ing. Jiří Novák

ministerský rada

odbor environmentální a ekologického zemědělství,

oddělení ochrany zvířat

29. 01. 2021

Novela zákona na ochranu žvířat a projekty pokusů (správní poplatky, formulář žádosti)

07. 11. 2019

Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství je nutné ke každému běžícímu projektu pokusů vést Protokol o průběhu pokusu.

Prosím, abyste o tom informovali své pracovníky, kterých se to týká.

Děkuji za spolupráci

S pozdravem,

prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.

předseda Odborné komise pro práci s pokusnými zvířaty při LF UP

03. 03. 2014

Dobrý den,

dovolte, abych vám předala informace týkající se materiálu Evropské komise ke klasifikaci závažnosti pokusů a formulářů žádosti o schválení projektu pokusů a projektu pokusů, které nám byly poskytnuty Ministerstvem zemědělství.

MZe zajistilo překlad materiálu Evropské komise ke klasifikaci závažnosti pokusů a vypracovalo pokyny pro vyplňování formulářů žádosti o schválení projektu pokusů a projektu pokusů. Věnujte prosím pozornost především novému formuláři „Netechnické shrnutí“, který musí být v této formě doložen k žádosti o schválení projektu pokusů.

Bližší informace naleznete na webu MZe

S pozdravem, Š. Komendová

Odborná komise na ochranu zvířat proti týrání

Termíny zasedání

Řádné zasedání Odborné komise na ochranu zvířat proti týrání se bude konat v knihovně Ústavu farmakologie LF ve 14.00 hodin ve dnech:

Projekty pokusů včetně žádostí a netechnického srhnutí doručte 14 dní před termínem zasedáním Odborné komise v elektronické podobě na adresu: vecera@seznam.cz. Je nezbytně nutné, aby komise obdržela dokumenty 14 dnů před svým zasedáním z důvodu jejich prostudování a připomínkování. V případě nedodržení této lhůty bude posouzení materiálů dodaných po termínu přesunuto až na další nejbližší termín zasedání odborné komise!!!

Navrhovatel obdrží připomínky Odborné komise při LF UP Olomouc k zaslaným materiálům.

Po zapracování připomínek zašle navrhovatel opravený a podepsaný: 

 • ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ A NÁVRH PROJEKTU POKUSŮ
 • NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ_EK_2021

vše ve dvou výtiscích na Ústav farmakologie LF nejpozději odpoledne den před zasedáním Odborné komise.

K výše uvedeným dokumentům přikládá vedoucí projektu pokusů a jeho zástupce kopii diplomu a osvědčení o absolvování kurzu k získání odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů.

Přítomnost vedoucího pokusu, podávajícího projekt, není na zasedání komise vyžadována.

Pokud nebudou dodány žádné projekty pokusů včas, pak komise nebude svolána!

Prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D. 
Předseda Odborné komise při LF UP

Členové

 • Prof. MUDr. Večeřa Rostislav, Ph.D. - předseda
 • MVDr. Doležal Dalibor, MBA - osoba zodpovědná za péči o pokusná zvířata_CPLZ LF UP
 • Doc. MUDr. Hajdúch Marián. Ph. D.- osoba zodpovědná za péči o pokusná zvířata_ÚMTM LF UP
 • MVDr. Popper Miroslav, Ph. D.- osoba zodpovědná za péči o pokusná zvířata_ÚMTM LF UP
 • MVDr. Harna Jiří - výkonný dozor

Oznámení

GMO

Název organizace a identifikační údaje uživatele

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8
779 00 Olomouc
IČO: 619 895 92

Statutární orgán

Prof. MUDr. Procházka Martin, Ph. D. - rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Pracoviště

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Centrum pro práci s laboratorními zvířaty - místnost č. 5.053
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Odborný poradce pro GMO

Doc. RNDr. Divoký Vladimír, Ph.D.
tel.: +420/ 58563 2151
e-mail: vladimir.divoky@upol.cz

Osoba odpovědná za provoz a likvidaci havárie na pracovišti

MVDr. Doležal Dalibor, MBA
tel.:+420 58563 2946
e-mail: dalibor.dolezal@upol.cz

Kategorie rizika nakládaní s GMO

Kategorie rizika A (I)

Seznam pracovníků proškolených pro práci s GMO 

 • MVDr. Doležal Dalibor, MBA
 • Prof. MUDr. et Mgr. Raška Milan, Ph. D.
 • Mgr. Křupka Michal, Ph. D.
 • Doc. Mgr. Horváthová Monika, Ph. D.
 • Mgr. Gurský Ján, Ph. D.
 • Mgr. Nováková Marie
 • Mgr. Jahoda Ondřej
 • Mgr. Sochorcová Lucie
 • Mgr. Niederlová Nikola
 • Nečasová Alena
 • Ing. Piroltová Zdenka
 • Sládek Karel

Akreditace

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)