Inovace studijních disciplín na Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v Olomouci

Informace o projektu

 • Název projektu: Inovace studijních disciplín na Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v Olomouci (ISD – Inovace studijních disciplín)
 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0292
 • Číslo operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Číslo prioritní osy: 7.2
 • Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Číslo oblasti podpory: 7.2.2
 • Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
 • Příjemce dotace: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Pracoviště (realizace): Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP
 • Odborný garant projektu: doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.
 • Odborný vedoucí projektu: Mgr. Robert Klos
 • Projektový a finanční manažer: Ing. Pavel Srovnal
 • Zahájení projektu: 10/2010
 • Ukončení projektu: 09/2013
 • Partner projektu: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o.

Tým projektu

 • Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. – Odborný garant projektu; metodik 2. a 3. vzdělávacího bloku
 • Mgr. Robert Klos – Odborný vedoucí projektu
 • Ing. Pavel Srovnal – Finanční a projektový manager
 • PhDr. Lubica Juríčková – metodik a tutor 2. vzdělávacího bloku
 • Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. – příprava distančních textů
 • Ing. Jana Bellová, Ph.D. – tutor 1.vzdělávacího bloku
 • Ian Bell – metodik 1. vzdělávacího bloku
 • Michal Chmelař – IT specialista
 • Jan Svoboda – grafické práce, administrativa
 • Eva Kollárová – organizace seminářů, administrativa

Popis a cíle projektu

 • Projekt je zaměřen na inovaci studijních disciplín garantovaných Ústavem sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v Olomouci.
 • Cílovou skupinou projektu jsou vysokoškolští studenti prezenční formy studia magisterského studijního programu Všeobecné lékařství a studijního programu Zubní lékařství. Dále jsou to studenti prezenční a kombinované formy doktorského studijního programu Sociální lékařství.

Cíle projektu:

 • inovace současných materiálů pro výuku dle požadavků moderních metod vzdělávání
 • vytvoření e-learningového prostředí pro výuku jako podpůrných opor výuky
 • zavedení systému vzdělávání formou blended learningu (kombinace prezenční výuky a e-learninigu)

V rámci projektu se bude realizovat následující:

 • tvorba nových metodických materiálů
 • tvorba e-learningových opor pro jednotlivé studijní disciplíny
 • zapojení nových didaktických pomůcek do výuky
 • rozšíření obsahu nabídky inovovaných předmětů s ohledem na potřeby praxe v oblasti lékařství

Klíčové aktivity

 • Projekt je rozdělen do tří základních vzdělávacích bloků dle jednotlivých studijních oborů.
  1. vzdělávací blok – Zubní lékařství
  2. vzdělávací blok – Všeobecné lékařství (I., III., IV. a V. ročník)
  3. vzdělávací blok – Sociální lékařství (Doktorský studijní program)
 • Na tvorbě a realizaci jednotlivých vzdělávacích bloků se budou podílet nejenom pedagogičtí pracovníci z Ústavu, ale i z ostatních fakult UP a také odborníci z praxe.
 • V rámci projektu budou tedy probíhat následující klíčové aktivity:
  • Návrh struktury a metodiky inovovaných předmětů
  • Realizace 1. vzdělávacího bloku
  • Realizace 2. vzdělávacího bloku
  • Realizace 3. vzdělávacího bloku
  • Evaluace projektu

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)