PraGraM – Právní gramotnost v medicíně

Informace o projektu

 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0152
 • Číslo operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Číslo prioritní osy: 7.2
 • Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Číslo oblasti podpory: 7.2.2
 • Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
 • Příjemce dotace: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Pracoviště (realizace): Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP
 • Zahájení projektu: 1. 1. 2012
 • Ukončení projektu: 31. 12. 2014
 • Partner projektu: Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Tým projektu

 • doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. - odborný garant projektu
 • PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. - odborný vedoucí projektu
 • Mgr. Dagmar Tučková, Ph.D. - didaktik a školitel, asistent vedoucího projektu
 • Ing. Pavel Srovnal - finanční a projektový manažer
 • PhDr. Lubica Juríčková - konzultant výzkumů a evaluace
 • Jan Svoboda - specialista grafických interaktivních výstupů
 • JUDr. Hana Dleštíková
 • JUDr. Petra Jakešová, Ph.D.
 • JUDr. Petr Langer, Ph.D., LL.M.
 • doc. MUDr. Svatopluk Loyka, CSc.
 • JUDr. Marie Mazánková
 • prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Eva Prošková

Anotace projektu

Hlavní idea projektu vychází z předpokladu postupné změny ve znalostních podmínkách pro výkon lékařské profese.

Lékaři se ve své každodenní praxi setkávají s nárůstem problémů - s agresivním chováním pacientů, se vzestupem stresu, s ním související riziko profesního pochybení nebo vyhoření, ekonomickými a pracovními tlaky, kriminalizací, soudními spory a dilematickými otázkami v etice. Tyto narůstající požadavky lékařské praxe musí nutně reflektovat zejména pregraduální příprava mediků na lékařských fakultách. Všechny klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na vzdělávání studentů LF UP v Olomouci a propojení se světem práva.

Pozvednutím právní gramotnosti budoucích lékařů lze úspěšně naplňovat odkaz Lisabonské smlouvy. Jedná se o perspektivní inovaci vzdělávání.

Cíle projektu

 • Inovace současných materiálů pro výuku dle požadavků moderních metod vzdělávání
 • Nastavení základů právního povědomí pro budoucí lékařské obory
 • Zavedení systému vzdělávání formou interaktivních pracovních sešitů
 • Větší zapojení odborníků z praxe do systému univerzitního vzdělávání

Klíčové aktivity

 • Návrh struktury a metodiky vzdělávacích bloků
 • Odborné workshopy - protnutí právního a medicínského světa
 • První vzdělávací blok - Základy právní gramotnosti lékaře
 • Druhý vzdělávací blok - Právní aspekty lékařské profese
 • Třetí vzdělávací blok - Právní vztah lékař a pacient
 • Monografie - Právo v lékařské praxi

Výstupy projektu

 • Vytvoření tří předmětů typu "C" pro studenty LF UP
 • Propojení právního a medicínského světa prostřednictvím odborných workshopů
 • Rozšíření znalostí v oblasti legislativy ve zdravotnictví, zavádění kvality ve zdravotnictví, zdravotnické informatice, managementu ve zdravotnictví a etických dilematech současnosti
 • Výzkum - zjištění právního povědomí lékařů
 • Vydání monografie "Právo v lékařské praxi"
 • Právní gramotnost v medicíně (pdf)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)