Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Všeobecné informace

Kontakt

Adresa:

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie Lékařské fakulty v Olomouci
Zdravotníků 248/7
779 00  Olomouc

telefon: +420 585 854 552
fax: +420 585 852 512
E-mail sekretariát: radka.dosoudilova@fnol.czstomatochirurgie@fnol.cz 
E-mail přednosta: peter.tvrdy@fnol.cz

Zástupce přednosty pro LP: 585 852 856
Vrchní sestra: 585 852 858
Lůžkové odd.: 585 854 554
Ambulantní odd.: 585 854 575

Struktura

 • lůžkové oddělení - 20 lůžek 
 • ambulantní oddělení - 13 pracovních míst se stomatologickými křesly 
 • výuková místnost se simulátory pro praktickou výuku studentů 
 • operační sály 
 • rentgenové oddělení - dentální rentgenový přístroj, ortopantomogram, CBCT, zařízení pro telerentgenografii lbi 
 • pohotovostní služba - 2 pracovní místa 
 • zubní laboratoř - 1 pracovní místo 
 • centrální sterilizace
 • posluchárna, seminární místnost, knihovna

Z historie kliniky

 • 1964 - zřízeno samostatné oddělení stomatologické chirurgie v rámci stomatologické kliniky LF UP  (přednosta: doc. MUDr. Emil Jirava, CSc.)
 • 1977 - nová budova oddělení stomatologické chirurgie
 • 1979 - vznik Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie LFUP (přednosta: prof. MUDr. Emil Jirava, DrSc.)
 • 1995 - přednostou ustanoven prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.
 • 2012-  vedením kliniky pověřen Doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.

Personální složení

Přednosta:
Doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
tel.: 588 444 551
email: peter.tvrdy@upol.cz 

Zástupce přednosty pro výuku: 
odb. as. MUDr. Karin Chytilová, Ph.D. 

Zástupce přednosty pro léč. péči: 
MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D.
tel.: 588 444 554
email: Richard.Pink@fnol.cz

Sekretářka: 
Radka Dosoudilová
tel.: 585 854 552
email: radka.dosoudilova@fnol.cz

Lékaři - zaměstnanci UP:

 • prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc. 
 • doc. MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D. 
 • odb. as. MUDr. Dagmar Hanáková, Ph.D. 
 • odb. as. MUDr. Petr Heinz, Ph.D.
 • odb. as. MDDr. David Král
 • odb. as. MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D. 
 • odb. as. MUDr. Vladislav Moťka 
 • odb. as. MDDr. Lenka Šašková
 • odb. as. MUDr. Vítězslav Zbořil, Ph.D. 
 • as. MDDr. Pavel Beneš
 • as. MDDr. Martin Bezděk
 • as. MDDr. Kateřina Brachtlová
 • as. MDDr. Tomáš Broniš
 • as. MDDr. Michal Mozola

Pedagogická činnost

Teoretická a praktická výuka studentů zubního lékařství v oboru ústní a čelistní chirurgie.

Zaměření činnosti kliniky (profesní oblasti):

 • onkologie dutiny ústní a obličeje 
 • traumatologie dutiny ústní a obličeje 
 • léčba kolemčelistních zánětů 
 • léčba onemocnění slinných žláz, 
 • chirurgická léčba anomálií mezičelistních vztahů
 • dentoalveolární chirurgie (extrakce zubů, odstraňování retinovaných zubů, resekce kořenových hrotů, operace odontogenních cyst apod.) 
 • předprotetická chirurgická úprava čelistních kostí a měkkých tkání protézního lože 
 • dentální implantologie 
 • léčba onemocnění čelistních kloubů 
 • léčba onemocnění obličejových nervů 
 • estetická chirurgie obličeje 
 • léčba hemangiomů ústní dutiny a obličeje 
 • rentgenologie obličejového skeletu

Postgraduální výchova lékařů - stomatologů v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie je zaměřena na problematiku:

 • dentoalveolární chirurgie 
 • ošetření rizikových pacientů 
 • první pomoci, diagnostiky a terapie náhlých příhod ve stomatologické praxi

Otázky ke zkoušce 5. ročník ZS (doc)

Otázky ke státní rigorózní zkoušce (doc)

Oral surgery - exam questions (doc)

Oral Surgery - final state exame questions (doc)

Vědecko-výzkumná činnost

Vědeckovýzkumná činnost kliniky

 • maxilofaciální onkologie 
 • náhrada defektů obličejových kostí biomateriály 
 • léčba obličejových bolestí 
 • léčba komplikací hojení extrakčních ran
 • komplexní léčení hemangiomů a cévních malformací v obličejové oblasti. 
 • diagnostika a léčba temporomandibulárních kloubních poruch
 • využití sliny jako diagnostického media v hematoonkologii 
 • problematika odontogenních keratocyst

Vědeckovýzkumné zaměření pracovníků

 • prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc. -ortognátní chirurgie, maxilofaciální traumatologie 
 • prof. MUDr. Emil Jirava, DrSc. - dentoalveolární chirurgie 
 • odb. as. MUDr. Dagmar Hanáková - dentoalveolární chirurgie, problematika obličejové bolesti 
 • odb. as. MUDr. Karin Chytilová,Ph.D – dentoalveolární chirurgie, komplikace hojení extrakční rány
 • odb. As. MUDr. Petr  Heinz – onemocnění čelistního kloubu, dentální implantologie, maxilofaciální traumatologie
 • odb.as. MUDr. Petr Michl – ortognátní chirurgie,dentální implantologie 
 • odb. as. MUDr. Vladimír Moťka – dentoalveolární chirurgie, maxilofaciální traumatologie 
 • odb. as.MUDr. Richard Pink, Ph.D – maxilofaciální onkologie, ortognátní chirurgie
 • odb.as. MUDr. Jiří Šimek – maxilofaciální onkologie, ortognátní chirurgie
 • odb.as. MUDr. Peter Tvrdý – onemocnění čelistního kloubu, dentální implantologie, maxilofaciální onkologie
 • odb. as. MUDr. Vítězslav Zbořil – maxilofaciální onkologie, dentální implantologie, rekonstrukce kostních defektů biomateriály

Grantové projekty

IGA NK 7214-3
Odhad biologických vlastností odontogenních cyst ve vztahu k terapii (2002-2004) – prof. Pazdera (řešitel)

IGA NK 77383
Možnosti lokalizace sentinelové uzliny gama-sondou a stanovení její prediktability u karcinomů hlavy a krku (2003-2005) – dr. Zbořil (odborný spolupracovník)

IGA NS 9941-4                                                                                                                         Nové postupy v diagnostice a terapii funkčních poruch temporomandibulárního kloubu (2009-2011)- dr. Tvrdý(řešitel)

FRVŠ 65/2006/A/a
Inovace přístrojového vybavení učeben pro praktickou výuku stomatologické chirurgie (2006) – prof. Pazdera (řešitel)

10059-CP-1-2000-1-IE-Erasmus-EPS-1 (DentEd Evolves)
A global network towards convergence towards higher standards in educating dentists (2001-2003) – prof. Pazdera (regionální koordinátor projektu)

Vnitřní grant LF UP
Stanovení hladiny neutrofilů ve slině jako ukazatel úspěšnosti po autologní transplantaci kostní dřeně (2007- 2008) – dr. Pink (řešitel)

Olomoucké onkologické dny

Olomoucké onkologické dny (mezioborové symposium zaměřené na problematiku maxilofaciální onkologie) je pořádáno od roku 1996 pravidelně 1x ročně (vždy v únoru).

Olomoucké onkologické dny XXVI. - přihláška k účasti (docx)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)